Скачать презентацию Greiner på det gode treet Din saft er Скачать презентацию Greiner på det gode treet Din saft er

5e60f6bb04ec255bed4a33f9d31c742a.ppt

  • Количество слайдов: 19

Greiner på det gode treet Din saft er flytt meg i årene inn… Hva Greiner på det gode treet Din saft er flytt meg i årene inn… Hva er det som driver meg?

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Din saft er flytt Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Din saft er flytt meg i årene inn, Jeg knelte og drakk av din nattverdvin. Du styrket min ånd som var motløs og matt, Med himmelens dugg fra skjærtorsdags natt.

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mange salgs påfyllinger Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mange salgs påfyllinger

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt sinn

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt sinn

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt sinn

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt sinn

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Mye som fyller vårt sinn

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Alt det giftige, skadelige, Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Alt det giftige, skadelige, ødeleggende!

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Greiner på det gode Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Greiner på det gode treet trenger sevje fra rota.

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Salme 1 1 Salig Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Salme 1 1 Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. 3 Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør, skal lykkes for ham.

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene ”. . har sin Greiner på det gode treet Din saft. . i årene ”. . har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. ”

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene ”Noen av grenene er Greiner på det gode treet Din saft. . i årene ”Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått sevje fra roten sammen med dem. ” Rom. 11. 17

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Israel Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Israel

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Er roten hellig, er Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Er roten hellig, er grenene det også. 17 Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19 Kanskje du vil si: «Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. » 20 Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21 Sparte han ikke de naturlige grenene, skal han heller ikke spare deg.

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene ”Sevje fra rota sammen Greiner på det gode treet Din saft. . i årene ”Sevje fra rota sammen med dem” 1) Glede i Herrens lov 2) Glem ikke alle hans velgjerninger 3) Glede over å få være i Herrens hus 4) Trøst i alle løftene 5) Gleden i Herren – Jesus

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Din saft er flytt Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Din saft er flytt meg i årene inn, Jeg knelte og drakk av din nattverdvin. Du styrket min ånd som var motløs og matt, Med himmelens dugg fra skjærtorsdags natt.

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Dette er Jesu legeme Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Dette er Jesu legeme Dette er Jesu blod Hellig stund. I denne handling mottar vi vårt livs forvandling. Det som skjer er skjult i tiden, men skal åpenbares siden. Til vårt støv, her i det lave, kommer du med livets gave, ved ditt bord, som alles tjener, du deg selv med oss forener.

Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Vi takker deg, himmelske Greiner på det gode treet Din saft. . i årene Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste oss i håpet om det evige liv, for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Amen.