Скачать презентацию Година 2016 -2017 Президент РИ John F Germ Скачать презентацию Година 2016 -2017 Президент РИ John F Germ

6d19a5ce0ae2fa264b7e32a7888c9b2d.ppt

  • Количество слайдов: 12

Година 2016 -2017 Президент РИ: John F. Germ ДГ: Димитър Димитров Дистрикт 2482 Глобални Година 2016 -2017 Президент РИ: John F. Germ ДГ: Димитър Димитров Дистрикт 2482 Глобални грантове: идеи от клубовете в TITLE в Европа зоната и Константин Стоянов, РК Стара Загора Председател на подкомитета за Глобални грантове 19. 11. 2016 г. , Севлиево

ОТ ДИСТРИКТЕН КЪМ ГЛОБАЛЕН ГРАНТ Прилики § Все пак е проект; § Клубът е ОТ ДИСТРИКТЕН КЪМ ГЛОБАЛЕН ГРАНТ Прилики § Все пак е проект; § Клубът е основен двигател; § Прозрачност, устойчивост и отчет. Разлики § Повече възможности; § Много по-значими резултати и въздействие; § Глобално измерение.

Споделени идеи Споделени идеи

МИР, ИЗБЯГВАНЕ/РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ Международен форум за мир и човешки права § Съвместно с МИР, ИЗБЯГВАНЕ/РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ Международен форум за мир и човешки права § Съвместно с университета в Лас Палмас; § Проект за младежи над 17 -годишна възраст; § Конференция с международни експерти.

ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ Да сложим край на маларията § Лисабонски институт за ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ Да сложим край на маларията § Лисабонски институт за молекулярна медицина; § Разработване на медикамент за ерадикиране на маларията; § Повишаване на информираността сред населението.

ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ Портативен рентген в Ливърпул § 6 Ротари клуба и ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ Портативен рентген в Ливърпул § 6 Ротари клуба и 3 компании; § Детска болница Алдер Хей в Ливърпул; § Помощ за трудноподвижни деца.

ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ Обучение на обучители на медици, специализирани в бедствия § ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ Обучение на обучители на медици, специализирани в бедствия § В партньорство с университета Piemonte Orientale (Италия); § Превенция и лечение на заболявания в областта на Disaster Medicine; § Обучение на двадесет международни студенти, чрез използване на симулатори и най-нови техники.

ВОДА И ХИГИЕНА Водните ресурси на река Рафина § Подобряване на речното корито; § ВОДА И ХИГИЕНА Водните ресурси на река Рафина § Подобряване на речното корито; § Създаване на убежища за птици; § Ботаническа градина.

МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ Оборудване за онкопедиатрично отделение § Седем клуба; § Подпомагане на МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ Оборудване за онкопедиатрично отделение § Седем клуба; § Подпомагане на диагностична и терапевтична дейност; § Закупуване и монтаж на обзавеждане и оборудване

ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАМОТНОСТ Създаване на нова образователна степен § Специализирана паралелка в Център за ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАМОТНОСТ Създаване на нова образователна степен § Специализирана паралелка в Център за професионално обучение Grange Colombe във Франция; § Партньорство между три Ротари клуба; § Набиране на средства чрез Винено изложение, изложение на художествените занаяти, Голяма томбола.

ИКОНОМИЧЕСКО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Насърчаване на работата с деца и младежи след наводненията от ИКОНОМИЧЕСКО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Насърчаване на работата с деца и младежи след наводненията от 2013 г. § Подпомагане на клуб по водни спортове за деца и младежи; § Уникален за региона Mundentalregion (Германия) и единствен по рода си; § Цялостно възстановяване на наводнените помещения и уреди.

Бъдете активни! Бъдете активни!