Скачать презентацию Gimnazjum w Skórzewie INTERNET i sieci Agata Józefowicz Скачать презентацию Gimnazjum w Skórzewie INTERNET i sieci Agata Józefowicz

1d05dcdd172e5fdd0b458c7fef7b6d49.ppt

  • Количество слайдов: 33

Gimnazjum w Skórzewie INTERNET i sieci Agata Józefowicz Gimnazjum w Skórzewie INTERNET i sieci Agata Józefowicz

sieci komputerowe sieci komputerowe

Sieć komputerowa system umożliwiający wymianę informacji między komputerami i innymi urządzeniami. Cele tworzenia sieci: Sieć komputerowa system umożliwiający wymianę informacji między komputerami i innymi urządzeniami. Cele tworzenia sieci: • współużytkowanie programów i plików; • współużytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych • współużytkowanie baz danych; • tworzenie grup roboczych - ludzie z różnych miejsc mogą uczestniczyć w tym samym projekcie; • poczta elektroniczna, szybkie i łatwe komunikowanie się; • oprogramowanie wspomagające pracę grup roboczych i obieg dokumentów; • rozwój organizacji - sieci mogą zmieniać strukturę organizacyjną firmy i sposób jej zarządzania;

Rodzaje sieci • Kablowe • Bezprzewodowe Rodzaje sieci • Kablowe • Bezprzewodowe

Topologia sieci Sposób fizycznego połączenia komputerów w sieć na określonym obszarze. Podstawowymi topologiami sieci Topologia sieci Sposób fizycznego połączenia komputerów w sieć na określonym obszarze. Podstawowymi topologiami sieci są magistrala, gwiazda i pierścień

sposoby łączenia komputerów w sieć sposoby łączenia komputerów w sieć

Topologia magistrali Połączenie komputerów jednym kablem. Zalety: prosty sposób instalacji Wady: awaryjność (uszkodzenie kabla Topologia magistrali Połączenie komputerów jednym kablem. Zalety: prosty sposób instalacji Wady: awaryjność (uszkodzenie kabla powoduje rozłączenie komputerów pracujących w sieci i uniemożliwia jakąkolwiek współpracę pomiędzy nimi)

Topologia gwiazdy Połączenie komputerów do jednego urządzenia (koncentratora lub serwera). Zalety: możliwość dołączania (lub Topologia gwiazdy Połączenie komputerów do jednego urządzenia (koncentratora lub serwera). Zalety: możliwość dołączania (lub odłączania) poszczególnych komputerów oraz szybka lokalizacja awarii Wady: duża ilość okablowania oraz ograniczone możliwości rozbudowy sieci

Topologia pierścienia Połączenie komputerów w obwód zamknięty. Zalety: wydajna transmisja danych Wady: wysokie koszty Topologia pierścienia Połączenie komputerów w obwód zamknięty. Zalety: wydajna transmisja danych Wady: wysokie koszty instalacji i ewentualnych modyfikacji sieci

budowa sieci budowa sieci

Budowa sieci Do utworzenia najprostszej sieci niezbędne jest: q zamontowanie karty sieciowej q zastosowanie Budowa sieci Do utworzenia najprostszej sieci niezbędne jest: q zamontowanie karty sieciowej q zastosowanie okablowania q zainstalowanie sterownika karty sieciowej q zainstalowanie protokołu sieciowego na przykład TCP/IP q zainstalowanie oprogramowania klienta sieci oraz usługi

Protokół sieciowy Zbiór reguł obowiązujących komputery w danej sieci, na przykład sposób adresowania czy Protokół sieciowy Zbiór reguł obowiązujących komputery w danej sieci, na przykład sposób adresowania czy kontrola poprawności transmisji danych. Do najbardziej znanych protokołów sieciowych należy TCP/IP. Umożliwia on komunikowanie się komputerów w Internecie. Każdy komputer pracujący w sieci ma przypisany inny adres IP w postaci 4 liczb z zakresu od 0 do 255 oddzielonych kropkami, np. 195. 122. 99. 78. Adres IP każdego urządzenia pracującego w sieci musi być niepowtarzalny.

podziały sieci podziały sieci

Ze względu na zasięg q LAN - Local Area Network (Lokalna Sieć Komputerowa) komputery Ze względu na zasięg q LAN - Local Area Network (Lokalna Sieć Komputerowa) komputery połączone w obrębie określonego budynku, na przykład biuro q MAN Metropolitan Area Network (Miejska Sieć Komputerowa) obejmują swym zasięgiem miasto lub osiedle q WAN - Wide Area Network (Rozległa Sieć Komputerowa) ogólnoświatowa, bardzo rozległa sieć. Przykładem sieci WAN jest Internet

Ze względu na zarządzanie zasobami q każdy z każdym Praca wszystkich komputerów na równych Ze względu na zarządzanie zasobami q każdy z każdym Praca wszystkich komputerów na równych zasadach oraz możliwość korzystania z zasobów innych komputerów i drukarek. q klient – serwer wyznaczony jest jeden komputer do pełnienia nadrzędnej funkcji – serwera. Na nim instaluje się sieciowy system operacyjny; przechowuje dane i programy udostępnione stacjom roboczym

Internet jako sieć rozległa Internet jako sieć rozległa

Internet jest rozległą siecią komputerów połączonych za pomocą różnego rodzaju okablowania lub łączy. Pozwala Internet jest rozległą siecią komputerów połączonych za pomocą różnego rodzaju okablowania lub łączy. Pozwala na komunikowanie się komputerów i innych urządzeń, które pracują w różnych systemach. Taka współpraca jest możliwa dzięki protokołowi TCP/IP, który obecnie jest jednym z najważniejszych standardów przesyłania danych w Internecie.

Łączenie z Internetem Aby nawiązać połączenie niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie i modem. Do najpopularniejszych Łączenie z Internetem Aby nawiązać połączenie niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie i modem. Do najpopularniejszych sposobów łączenia się należą: q ISDN (połączenie przez specjalny modem i linię telefoniczną ISDN) q Analogowy modem telefoniczny (za pomocą modemu przez zwykłą linie telefoniczną) q SDI (połączenie przez specjalny modem i linię telefoniczną ale w nowszej technologii – szybsza transmisja danych; umożliwia jednoczesne surfowanie po sieci i korzystanie z telefonu; zapewnia stały adres IP )

Łączenie z Internetem q DSL q sieć LAN (wykorzystywana w sieciach osiedlowych i blokowych Łączenie z Internetem q DSL q sieć LAN (wykorzystywana w sieciach osiedlowych i blokowych o dużej przepustowości) q telewizja kablowa telewizyjnych sieci kablowych) q q łącza satelitarne sieć radiowa (połączenie realizowane przez operatorów

usługi internetowe usługi internetowe

Strony WWW – World Wide Web hipertekstowy, multimedialny system informacyjny, oparty na publicznie dostępnych, Strony WWW – World Wide Web hipertekstowy, multimedialny system informacyjny, oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach. Pierwotnym i nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. Dokumenty WWW mogą zawierać tekst, grafikę, dźwięk, filmy animowane itp.

Poczta elektroniczna Ang. E-mail - informacje przesyłane drogą elektroniczną do określonego odbiorcy. Wiadomości elektroniczne Poczta elektroniczna Ang. E-mail - informacje przesyłane drogą elektroniczną do określonego odbiorcy. Wiadomości elektroniczne mogą zawierać pliki dodatkowe, tzw. Załączniki, którymi mogą być pliki tekstowe, graficzne, muzyczne, prezentacje, programy itp.

Protokół FTP Protokół transmisji plików, jest protokołem typu klientserwer, który umożliwia przesyłanie plików przez Protokół FTP Protokół transmisji plików, jest protokołem typu klientserwer, który umożliwia przesyłanie plików przez sieć. Przeznaczony do przesyłania większych objętościowo plików. Jednym z bardziej znanych i prostych w obsłudze aplikacji, która pozwala na korzystanie z usług FTP jest Total Comander.

Grupy dyskusyjne Usługi sieciowe, dzięki którym można wziąć udział w dyskusji na dany temat Grupy dyskusyjne Usługi sieciowe, dzięki którym można wziąć udział w dyskusji na dany temat lub tylko śledzić rozmowę. Jest to bardzo wygodna forma pozyskiwania informacji, poznawania opinii innych osób, dzielenia się doświadczeniami. Z grup dyskusyjnych można korzystać na dwa sposoby: konfigurując program pocztowy np. Outlook Express lub łącząc się przez strony internetowe.

Rozmowy w sieci q q q czat IRC (ang. Internet Relay Chat) komunikatory wideokonferencje Rozmowy w sieci q q q czat IRC (ang. Internet Relay Chat) komunikatory wideokonferencje wysyłanie wiadomości SMS

Telnet Protokół umożliwiający połączenie i pracę z odległym komputerem, tak jakby monitor i klawiatura Telnet Protokół umożliwiający połączenie i pracę z odległym komputerem, tak jakby monitor i klawiatura użytkownika były podłączone bezpośrednio do tego komputera. Służy do zdalnej pracy na innych komputerach w sieci. Ze względu na bezpieczeństwo systemu oraz posiadanych informacji, praca w trybie telnetu wymaga zazwyczaj posiadania konta na danym komputerze oraz podawania identyfikatora i hasła przy każdym połączeniu.

E-usługi q Banki q E-nauka q E-praca q E-zakupy E-usługi q Banki q E-nauka q E-praca q E-zakupy

Zagrożenia danych Skutki utraty danych Zagrożenia danych Skutki utraty danych

Miażdzące fakty „Utrata danych z laptopa była przyczyną trzech z pięciu największych katastrof informacyjnych Miażdzące fakty „Utrata danych z laptopa była przyczyną trzech z pięciu największych katastrof informacyjnych w 2006 roku. ” nowebiuro. pl „ 51% polskich firm, które doświadczyły utraty danych w wyniku awarii sprzętu informatycznego, zniknęło z rynku w ciągu dwóch lat” magazyn Biznes i Inspiracje

Czynniki zagrażające danym Przykładowe czynniki sprzyjające utracie danych: • Ludzkie błędy (przypadkowe skasowanie pliku, Czynniki zagrażające danym Przykładowe czynniki sprzyjające utracie danych: • Ludzkie błędy (przypadkowe skasowanie pliku, opróżnienie kosza) • Rozlanie płynu na komputer przenośny (kawa, herbata) • Awarie sieci elektrycznej – przepięcia • Kradzież komputera (np. pozostawionego w samochodzie laptopa, włamanie do firmy)

Czynniki zagrażające danym Przykładowe czynniki sprzyjające utracie danych: • Zgubienie laptopa (np. pozostawienie w Czynniki zagrażające danym Przykładowe czynniki sprzyjające utracie danych: • Zgubienie laptopa (np. pozostawienie w autobusie) • Uszkodzenie mechaniczne komputera (np. zrzucenie laptopa z biurka, szarpniecie laptopem podczas pracy dysku) • Wydarzenia katastroficzne: pożar, powódź, katastrofa budowlana • Atak wirusa, hackera

Skutki utraty danych Przykładowe skutki utraty danych: • Całkowity paraliż firmy, jeśli utracono kluczowe Skutki utraty danych Przykładowe skutki utraty danych: • Całkowity paraliż firmy, jeśli utracono kluczowe dane • Konieczność bardzo kosztownego odzyskiwania danych z uszkodzonego nośnika, o ile on istnieje (nawet 15 tys za odzyskanie danych z fizycznie uszkodzonego dysku). • Konieczność odbudowania danych finansowych w oparciu do papierowe dokumenty (ogromny nakład pracy)

Skutki utraty danych Przykładowe skutki utraty danych: • Bezpowrotna utrata korespondencji • Trudności w Skutki utraty danych Przykładowe skutki utraty danych: • Bezpowrotna utrata korespondencji • Trudności w kontakcie z partnerami, których dane były np. w Outlooku • Utrata kosztownego oprogramowania, • Utrata zapisanych w komputerze haseł dostępowych do usług internetowych