Скачать презентацию Географска информационна система Съдържание ТОБЕЛ e Какви Скачать презентацию Географска информационна система Съдържание ТОБЕЛ e Какви

7ab9b1d7443a9a20514a807929152a5d.ppt

  • Количество слайдов: 16

Географска информационна система Географска информационна система

Съдържание ТОБЕЛ e? Какви са предимствата от внедряването на ТОБЕЛ? Интегриране на Тобел; Каква Съдържание ТОБЕЛ e? Какви са предимствата от внедряването на ТОБЕЛ? Интегриране на Тобел; Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Опит на “Мапекс”АД.

ТОБЕЛ ? ТОБЕЛ е един от водещите продукти разработени от фирма “Мапекс” АД Позволява ТОБЕЛ ? ТОБЕЛ е един от водещите продукти разработени от фирма “Мапекс” АД Позволява интегриране на данни от различни системи и различни по вид източници на информация; Модулно разпределение на системата; Основава се на съвременните информационни технологии; Базира се на клиент-сървър технологии; Дава възможност за непрекъснато усъвършенстване; Има стилен и лесен интерфейс на български език; Електронното обслужване с ТОБЕЛ спестява време, средства и неудобства, както на гражданите, така и на администрацията!

Какви са предимствата от внедряването на ТОБЕЛ? За общинското ръководство и местната администрация Подобрява Какви са предимствата от внедряването на ТОБЕЛ? За общинското ръководство и местната администрация Подобрява ефективността на работа на общинската администрация при обслужването на граждани; Систематизира данните и регламентира достъп до тях; Предоставя възможност за изготвяне на справки и ясна документална отчетност. За Автоматизира процесите за издаване на документи и същевременно намалява времето за извършване на административни услуги; гражданите Улеснен достъп до услугите; Качествено административно обслужване; Лесно и бързо предоставяне на информация; Прозрачност на дейностите. Резултат: Процесите се изпълняват по-бързо и по-евтино!

Интегриране на Тобел 1. Анализ на съществуващото състояние: Проучване на наличната информационна структура; Провеждане Интегриране на Тобел 1. Анализ на съществуващото състояние: Проучване на наличната информационна структура; Провеждане на анкета със служителите със цел въвежданата система да покрива максимално изискванията им; 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проверка на данните, които съществуват за съответната територия в цифров и графичен вид; Оцифряване на липсващата информация Настройка на системата за конкретни услуги в общината; Трансформация и обработка на данните; Инсталиране на системата: инсталиране на базата данни; миграция на данните; инсталиране на клиентски софтуер; Обучение на служителите; Въвеждане в експлоатация; Поддръжка на системата и актуализация на данните.

Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Данни от кадастрални карти и кадастрални Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Данни от кадастрални карти и кадастрални регистри; Устройствени планове - общи и подробни; Цифров модел на регулационни и застроителни планове; Растерни изображения – сканирани и геореферирани планове, карти и снимки; Подземни проводи и съоръжения (ППС); Административна карта на територията; Строителни разрешения, удостоверения за въвеждане в експлоатация; Сканиран архив, архитектурни планове; Позволява интеграция на данни от деловодни системи; Данните може да се визуализират в ГИС портал в Интернет и чрез мобилни приложения (за таблети, смартфони).

Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Одробен устройствен план Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Одробен устройствен план

Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Частичен устройствен план Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Частичен устройствен план

Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Цифров модел на регулационни и застроителни Каква информация се поддържа и управлява от ТОБЕЛ? Цифров модел на регулационни и застроителни планове

Тобел – основен модул Тобел – основен модул

Атрибутна информация за обект 67 XXXX Радослава Панайотова Петрова гр. XXXX Атрибутна информация за обект 67 XXXX Радослава Панайотова Петрова гр. XXXX

Извадка от цифров модел Извадка от цифров модел

Скица за уредени сметки по регулация xxx Скица за уредени сметки по регулация xxx

Тобел за мобилни устройства Тобел за мобилни устройства

Опит на “Мапекс”АД Географска информационна система на Столична Община – Соф. Кар- www. gis-sofia. Опит на “Мапекс”АД Географска информационна система на Столична Община – Соф. Кар- www. gis-sofia. bg; Информационна система на кадастъра и имотния регистър ИКАР по проект на Световната Банка. Мапекс АД, като подизпълнител на SIEMENS разработи и внедри в цялата страна информационната система за кадастър. Системата предоставя услуги през Интернет чрез сайта www. icadastre. bg; Разработени и внедрени географски информационни системи в следните общини: Община Белово Община Свиленград Община Божурище Община Враца Община Любимец

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Мапекс АД бул. Андрей Ляпчев 51 тел. : +359 2 91 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Мапекс АД бул. Андрей Ляпчев 51 тел. : +359 2 91 71 971 е-mail: [email protected] bg www. tobel. bg