ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ 3. 1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ

Скачать презентацию ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ 3. 1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ Скачать презентацию ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ 3. 1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ

r›rµrєs†s–sЏv„–4[1].pptx

 • Размер: 2.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 44

Описание презентации ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ 3. 1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ по слайдам

ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ  ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗМІЧУВАЛЬНІ РОБОТИ

3. 1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ • Основні розмічувальні роботи; • Детальна3. 1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ • Основні розмічувальні роботи; • Детальна розбивка споруди; • Розбивка осей технологічного обладнання.

1 4 2 А А 3 3 В В Б Б 3. 1 ЕТАПИ1 4 2 А А 3 3 В В Б Б 3. 1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ

3. 2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Δ допуск розміру (поле допуску): )1. 3( minmaxll3. 2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Δ допуск розміру (поле допуску): )1. 3( minmaxll

3. 2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Δ Р – допуск розташування на місцевості3. 2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Δ Р – допуск розташування на місцевості головних і основних осей споруди відносно пунктів опорної геодезичної мережі; Δ Б – будівельний допуск взаємного положення конструкцій, об’єктів чи їх частин: Δ В – допуск виготовлення конструкції; Δ Г – допуск винесення розмічувальних осей на місцевості, тобто допуск на геодезичні роботи; Δ М – допуск будівельно-монтажних робіт. Допуски Δ В , Δ Г , Δ М , приймають вірними один одому, тобто: )2. 3( 2222 МГВБ )3. 3( МГВ )4. 3(3 ГБ

3. 2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Можемо прийняти: Тоді: Звідки: Або: Тобто середня квадратична3. 2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Можемо прийняти: Тоді: Звідки: Або: Тобто середня квадратична помилка геодезичнихвимірів складає одну шосту частину будівельного допуску. )5. 3(3 ГГm )6. 3(33 ГБm )7. 3( 33 Б Гm )8. 3( 6 1 БГm

Інтервал номінального розміру L, м Значення допуску для класу точності, мм 1 2 3Інтервал номінального розміру L, м Значення допуску для класу точності, мм 1 2 3 4 5 6 До 2, 5 0, 6 1, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 2, 5 – 4 1, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 4 – 8 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 8 – 16 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 16 – 25 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 25 – 40 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 60, 0 40 – 60 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 60, 0 100, 0 60 – 100 16, 0 24, 0 40, 0 60, 0 100, 0 160, 0 100 – 160 24, 0 40, 0 60, 0 100, 0 160, 0 -ДОПУСКИ РОЗБИВКИ ОСЕЙ В ПЛАНІ — Δ ПЛ

Інтервал номінального розміру Значення допуску для класу точності, мм H, м L , мІнтервал номінального розміру Значення допуску для класу точності, мм H, м L , м 1 2 3 4 5 6 до 2, 5 до 4, 0 — — 0, 6 1, 0 1, 6 2, 4 2, 5 – 4 4, 0 – 8, 0 — 0, 6 1, 0 1, 6 2, 4 4, 0 4 – 8 8, 0 – 16, 0 0, 6 1, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 8 – 16 16, 0 – 25, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 16 – 25 25, 0 – 40, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 25 – 40 40, 0 – 60, 0 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 40 – 60 60, 0 – 100, 0 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 60 – 100, 0 – 160, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 60, 0 100 – 160 — 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 60, 0 -ДОПУСКИ ПЕРЕДАЧІ ОСЕЙ ПО ВЕРТИКАЛІ — Δ ПР

Інтервал номінального розміру Значення допуску для класу точності, мм H, м L , мІнтервал номінального розміру Значення допуску для класу точності, мм H, м L , м 1 2 3 4 5 6 до 2, 5 До 8, 0 — 0, 6 1, 0 1, 6 2, 4 4, 0 2, 5 – 4 8, 0 – 16, 0 0, 6 1, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 4 – 8 16, 0 – 25, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 8 – 16 25, 0 – 40, 0 1, 6 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 16 – 25 40, 0 – 60, 0 2, 4 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 25 – 40 60, 0 – 100, 0 4, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 40 – 60 100, 0 – 160, 0 6, 0 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 60 – 100 — 10, 0 16, 0 24, 0 40, 0 60, 0 100 – 160 — 16, 0 24, 0 40, 0 60, 0 100, 0 160, 0 ДОПУСКИ ВИСОТНИХ ВІДМІТОК — ΔВ

Характеристика будівель, споруд, будівельних конструкцій С. к. п. побудови зовнішньої і внутрішньої геодезичнихХарактеристика будівель, споруд, будівельних конструкцій С. к. п. побудови зовнішньої і внутрішньої геодезичних розмічувальних мереж будинку (споруди) і інших розмічувальних робіт, не більше Лінійні виміри Кутові виміри Нівелювання на станції на вихідному та монтажному горизон-тах, мм Передача позначок на монтажний горизонт відносно вихідного, мм Передача точок, осей по вертикалі, мм Металеві конструкції з фрезерованими контактними поверхнями; збірні залізобетонні конструкції, які монтуються методом самофіксації у вузлах; будівлі та споруди висотою понад 100 м або із прогонами від 30 м до 36 м 1 мм для L до 15 м, L/15000 для L понад 15 м 5″ 1 2 + 10 × H 1 +2 × Н Будинки вище ніж 15 поверхів; будівлі та споруди висотою від 73, 5 м до 100 м або із прогонами від 18 до 30 м 2 мм для L до 20 м, L/10000 для L понад 20 м 10″ 2 4+ 15 × Н 2 + 3 × Н Будинки до 15 повер-хів; будівлі та споруди висотою до 73, 5 м або із прогонами від 6 м до 18 м 3 мм для L до L 15 м, L/5000 для L понад 15 м 15″ 3 6 + 20 × Н 3 + 5 × Н Будинки до 5 поверхів; будівлі та споруди висотою до 15 м 4 мм для L до 20 м, L/5000 для L понад 20 м 30″ 5 10 + 50 × Н 5+ 10 × Н

3. 3 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Горизонтальні, кути; Лінії проектної довжини; Точки3. 3 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ Горизонтальні, кути; Лінії проектної довжини; Точки з проектними висотами; Точки та площини з проектними ухилами; Вертикальні лінії.

B C КЛ β КЛβ КПl AПОБУДОВА ПРОЕКТНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КУТА (НАБЛИЖЕНИЙ СПОСІБ) C КПB C КЛ β КЛβ КПl AПОБУДОВА ПРОЕКТНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КУТА (НАБЛИЖЕНИЙ СПОСІБ) C КП l/

B C 1 β 1 де m 0 – номінальна середня квадратична помилка виміруB C 1 β 1 де m 0 – номінальна середня квадратична помилка виміру кута даним приладом; m β – необхідна середня квадратична помилка побудови кута. l β C Δl AПОБУДОВА ПРОЕКТНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КУТА (ТОЧНИЙ СПОСІБ) )12. 3( 2 2 0 m m n)13. 3(1)14. 3( » » l l

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВІДСТАНІ )9. 3(22 hd. D пр )10. 3( cos прd D ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВІДСТАНІ )9. 3(22 hd. D пр )10. 3( cos прd

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВІДСТАНІ Поправка за компарування: де n – кількість укладань мірного приладу вПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВІДСТАНІ Поправка за компарування: де n – кількість укладань мірного приладу в проектну довжину; l p — фактична (робоча) довжина мірного приладу; l Б — еталонна довжина (на взірцевому базисі); Поправка за температуру: де α – коефіцієнт лінійного розширення металу мірного приладу (для сталі α=0, 000012, для інвару α=0, 0000015); Δt – різниця температур під час роботи t р та компарування t k. )11. 3(kln. D )12. 3(Брklll )13. 3(t. DDt

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВИСОТИ)14. 3(a. HГІRp )15. 3(пр. HГІb ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВИСОТИ)14. 3(a. HГІRp )15. 3(пр. HГІb

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВИСОТИ ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВИСОТИ

ПОБУДОВА ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ Ухил виражається в: Десяткових дробах; Процентах (перевищення наПОБУДОВА ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ Ухил виражається в: Десяткових дробах; Процентах (перевищення на 100 метрів); Промілях (перевищення на 1000 метрів); Дробом з одиницею в чисельнику, знаменник показує в скільки разів горизонтальне прокладання більше перевищення. Наприклад якщо кут нахилу v=15° 00’, то ухил i=tg 15° 00’=0. 27=27%=270‰=1/4.

ПОБУДОВА ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ (З ДОПОМОГОЮ НІВЕЛІРУ) )16. 3(dih пр )17. 3(dahabпр ПОБУДОВА ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ (З ДОПОМОГОЮ НІВЕЛІРУ) )16. 3(dih пр )17. 3(dahabпр

ПОБУДОВА ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ (З ДОПОМОГОЮ ТЕОДОЛІТУ))18. 3)((прiarctg ПОБУДОВА ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ (З ДОПОМОГОЮ ТЕОДОЛІТУ))18. 3)((прiarctg

1 2 3 А B DC i 1 i 2 S 1 S 21 2 3 А B DC i 1 i 2 S 1 S 2 ПОБУДОВА ПЛОЩИНИ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ) Висота, м Маса вантажу, кг Діаметр дроту, ммПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ) Висота, м Маса вантажу, кг Діаметр дроту, мм 20 10 0, 3 40 15 0, 4 60 25 0, 5 Параметри виска Точність побудови вертикальних ліній на 60 м складає близько 2 мм при сприятливих умовах (відсутність вітру, вібрацій, і т. д. ), а при несприятливих – біля 5 см.

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ) Лотапарат – оптичний прилад з вертикальною оптичною віссюПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ) Лотапарат – оптичний прилад з вертикальною оптичною віссю та збільшенням зорової труби не більше 5 крат. Він має поворотну призму з допомогою якої візирний промінь спрямовується вниз чи вверх. FG-OLZ

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ) Зеніт-прилад – оптичний прилад з вертикальним променем візуванняПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ) Зеніт-прилад – оптичний прилад з вертикальним променем візування та збільшенням зорової труби порядку 30 крат, йоготакож обладнано оптичним центриром для встановлення над геодезичними пунктами. PZL-

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (З ДОПОМОГОЮ ЛОТ-АПАРАТІВ ТА ЗЕНІТ-ПРИЛАДІВ) ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (З ДОПОМОГОЮ ЛОТ-АПАРАТІВ ТА ЗЕНІТ-ПРИЛАДІВ)

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (З ДОПОМОГОЮ ТЕОДОЛІТІВ) ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ (З ДОПОМОГОЮ ТЕОДОЛІТІВ)

3. 4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Похибки вихідних даних m вд ;3. 4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Похибки вихідних даних m вд ; Похибка фіксації; Спільна похибка установки над пунктом кутомірного приладу (центрування) і візирних, цілей (редукції) m Ц ; Похибка візування m в , тобто похибка введення візирної цілі в бісектор; Помилки за вплив зовнішніх умов m зов ; Інструментальні похибки m і ;

3. 4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Похибка візування m в , 3. 4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Похибка візування m в , тобто похибка введення візирної цілі в біссектор: де δ” — деякий критичний кут зору, залежний від умов спостережень і типу візирної цілі; V — збільшення зорової труби. В більшості випадків похибка візування при розмічувальних роботах може бути обчислена за формулою: З огляду на те, що при побудові точки доводиться візувати двічі, то похибка візування буде в разів більше, тобто: А в лінійній мірі: де D – відстань до візирної цілі. )19. 3( «» V mв )20. 3( «20 » V m в )21. 3( 2″20″ V mв )22. 3( » » Dm mв в

3. 4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Загальна похибка візування та фокусування може3. 4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ Загальна похибка візування та фокусування може бути обчислена за формулою: Помилки за рефракцію в кутові вимірювання m напр (кут. с) і створні спостереження m ст (мм) за формулами: де Р ср – середній на візирному промені тиск в мм рт ст. (1 мм рт. ст. =133, 322 Па); t cp – середня на візирному промені температура по Цельсію; D – загальна довжина напрямку (створу) в мм; d – відстань від приладу до точки в м; Δt cp – середній на створі градієнт температури повітря в напрямку до створу, в градусах на 1 м. )23. 3( )273( 6. 10 2 » cp cp cp напрt t P m )24. 3( )273( )(05. 0 2 cp cpcp cn t t d. DP m )25. 3(3″ » Vm в

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПОЛЯРНОЇ ЗАСІЧКИ))26. 3( sincos 11 11 1 CC3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПОЛЯРНОЇ ЗАСІЧКИ))26. 3( sincos 11 11 1 CC CC C YX S )29. 3()( 11 1 CC C X Y rtg )28. 3( 121 C )27. 3(2 12 11 CCC YXS

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПОЛЯРНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. відкладання полярного3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПОЛЯРНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. відкладання полярного кута m β : С. к. п. полярної засічки m П. З. : )30. 3(1» » A мм S m m )31. 3(22 1 »». . SAЗП m. Sm m

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПОЛЯРНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. розбивки точки способом3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПОЛЯРНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. розбивки точки способом полярних координат: де m в. д. – с. к. п. вихідних даних; m S – помилка побудови відстані S; m β – помилка побудови полярного кута; m Ц – помилка спільного впливу центрування приладу й редукції візирної цілі; m Ф – помилка фіксації точки. С. к. п. вихідних даних: де m 1, 2 –с. к. п. положення вихідних пунктів; b – базис з якого виконується розмічування. С. к. п. центрування: )32. 3(2222 фц. SUC mm. Sm mmm )33. 3(cos 1 2 2 2, 12. . b. S mm дв )34. 3(cos 1 2 22 b S em. Ц

1 С ΔY 2ΔX β=90˚ 3 43. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТ)1 С ΔY 2ΔX β=90˚ 3 43. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТ) 11 11 XXX YYY Cc Cc

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТ) Середня квадратична помилка розбивки способом прямокутних3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТ) Середня квадратична помилка розбивки способом прямокутних координат може бути обчислена за формулою: де mΔX, mΔY – с. к. побудови величин ΔX, ΔY; mβ – с. к. п. побудови прямого кута. Помилки вихідних пунктів визначають за формулою: де m 1, 2 –с. к. п. положення вихідних пунктів 1 та 2; b – базис 1 -2 з якого виконується розмічування. )35. 3( 222 2 2222 фц. YXUCmm. X m mmmm )36. 3(1 22 2 2, 1 2. . b Y b X mmдв

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОЇ КУТОВОЇ ЗАСІЧКИ). ; 212 121 CC 3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОЇ КУТОВОЇ ЗАСІЧКИ). ;

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОЇ КУТОВОЇ ЗАСІЧКИ) )37. 3( )180 sin(sin 113. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОЇ КУТОВОЇ ЗАСІЧКИ) )37. 3( )180 sin(sin 11 l m )38. 3( sin 1 1 lm )39. 3( sin 1 1 lm )40. 3( sin 2 2 lm )41. 3( sin 2 2 2 1. . ll m mзк

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОЇ КУТОВОЇ ЗАСІЧКИ) Середня квадратична помилка розбивки способом3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ПРЯМОЇ КУТОВОЇ ЗАСІЧКИ) Середня квадратична помилка розбивки способом кутової засічки може бути обчислена за формулою: де m зас. — с. к. п. засічки: Помилки вихідних даних визначають: С. к. п. центрування: )42. 3( 222. . . 2 фцдвзк. Cmmmmm )44. 3( sinsin 2 22 12 2 2, 1`2. . mm дв )45. 3( sinsin 2 22 12 22 em Ц )43. 3( sin 2 22 1. . llm m зк

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ СТВОРНОЇ ЗАСІЧКИ) 3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ СТВОРНОЇ ЗАСІЧКИ)

С. к. п. розбивки способом створної засічки: де m віз. , – с. к.С. к. п. розбивки способом створної засічки: де m віз. , – с. к. п. візування; m з. у. – с. к. п. за зовнішні умови. Вплив помилок вихідних даних визначають: де m x, y – с. к. п. координат вихідних пунктів, d – віддаль від точки встановлення приладу до визначуваної; S — віддаль між вихідними пунктами (довжина створу). С. к. п. центрування визначають: С. к. п. візування: де Г – збільшення зорової труби. Для створних побудов похибка візування: З врахуванням (3. 55): 3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ СТВОРНОЇ ЗАСІЧКИ))46. 3( 2. 222 узвізц. UCmmmmm )47. 3(1 22 2 , ` 2 S d mmyx. U )48. 3(1 2 2 Sd Sde m Ц )49. 3( «20 «. Г mвіз )50. 3( » 2″. . dm m віз )51. 3( » 2″20. Г d mвіз

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ СТВОРНО-ЛІНІЙНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. розбивки способом створної3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ СТВОРНО-ЛІНІЙНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. розбивки способом створної засічки: де m С – с. к. п. побудови створу; m S — с. к. п. лінійних вимірів. )52. 3( » «2 22 2 l l mlm m. Sc

3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ЛІНІЙНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. розбивки способом створної3. 5 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ (СПОСІБ ЛІНІЙНОЇ ЗАСІЧКИ) С. к. п. розбивки способом створної засічки: де m С – с. к. п. побудови створу; m S — с. к. п. лінійних вимірів. )53. 3( sin 2 22 1. . llm m l зл

Зворотна засічка А В DC 1 C Зворотна засічка А В

А(X 1 , Y 1 ) В (X 2 , Y 2 )СSAС αА(X 1 , Y 1 ) В (X 2 , Y 2 )СSAС α βγS ВС SAВX YЗ (41) знайдемо: Дирекційний кут сторони АС: Координати точки С: З трикутника АВС: )4 1( sinsinsin BCACAB SSS )4 2(sinarcsin ABBC SS )4 3(sinarcsin ABBC ABAC SS )4 4( sin cos ACACAC LYY LXX

С. к. п. визначення координат точки С: Виконавши додавання двох рівностей (44) одержимо: )4С. к. п. визначення координат точки С: Виконавши додавання двох рівностей (44) одержимо: )4 4( cossin sincos 22 22222 AC AC CY AC AC CX m Lmm ACACACL )4 5( 2 2 22 m Lm. M L