Скачать презентацию Генетиката в анимации Урок по Биология Скачать презентацию Генетиката в анимации Урок по Биология

06122bedb3bce14c89bf0aee3530d797.ppt

  • Количество слайдов: 20

Генетиката в анимации Генетиката в анимации

Урок по Биология Урок по Биология

План 1. Развитие на генетиката като наука 2. Монохибридно кръстосване 3. Дихибридно кръстосване 4. План 1. Развитие на генетиката като наука 2. Монохибридно кръстосване 3. Дихибридно кръстосване 4. Алелни взаимодействия Ø Интермедиерно Ø Кодоминиране 5. Неалелни взаимодействия Ø Конплиментарно Ø Епистатично Ø Полимерно Ø Модифициращо

Що е генетика? Кога и кой открил, развил генетиката като наука? Що е генетика? Кога и кой открил, развил генетиката като наука?

Развитие на генетиката като наука n Генетиката е млада наука. За нейна рождена дата Развитие на генетиката като наука n Генетиката е млада наука. За нейна рождена дата сe приема 1900 г. Тогава трима ботаници Хуго де Фриз, Карл Карено, Ерих Чермак. Установяват, че белезите на родителите се предават в потомството закономерно и, че 35 години преди тях правилата на унаследяване са изяснени от учен Грегор Мендел.

Трите етапа на генетиката 1. 2. 3. Класическият. Създаването на хромозомна теория на наследствеността Трите етапа на генетиката 1. 2. 3. Класическият. Създаването на хромозомна теория на наследствеността от Т. Хънт Морган. Съвременият.

Монохибридно кръстосване n Кръстосването при, което се проследява унаследяването на една двойка алтернативни белези Монохибридно кръстосване n Кръстосването при, което се проследява унаследяването на една двойка алтернативни белези се нарича монохебриди.

резултат кръстосване резултат кръстосване

Дихибридно кръстосване n При кръстосване на ръстенията от F 1 по между им се Дихибридно кръстосване n При кръстосване на ръстенията от F 1 по между им се получават нови конбинации на алелите в резултат от независимото им конбиниране в няколко последователни поколения.

Дихибридно кръстосване Дихибридно кръстосване

Алелни взаимодействия n Това са взаимодействия между алелите на един ген. n P Аа Алелни взаимодействия n Това са взаимодействия между алелите на един ген. n P Аа x аа n гамети: А а F 1 Аа Аа ½ Аа а аа аа ½ аа а

Интермедиерно n Унаследяване в индивидите от F 1 не се проевява белег на едната Интермедиерно n Унаследяване в индивидите от F 1 не се проевява белег на едната от двете родителските форми, а се проевява някъкъв междинен среден белег.

Кодоминиране Кръвна група Определящ генотип (ове) Нулева I 0 I 0 А I AI Кодоминиране Кръвна група Определящ генотип (ове) Нулева I 0 I 0 А I AI A, I AI 0 В IBIB, IBI 0 АВ I AI B Групите А и В може да са както хомо- така и хетерозиготни. когато са в общ генотип – IAIB, дават нов белег кръвна група АВ. Тоест доминират едновременно.

Комплементарно взаимодействие CP CP CCPP Cp CCPp c. P Cc. PP cp Cc. Pp Комплементарно взаимодействие CP CP CCPP Cp CCPp c. P Cc. PP cp Cc. Pp Cp CCPp CCpp Cc. Pp Ccpp c. P Cc. Pp cc. PP cc. Pp cp Cc. Pp Ccpp cc. Pp ccpp Неалелни взаимодействия n При, комплементарното взаимодействие алелите нямат собствена изява самостоятелно, но когато два определени попаднат в общ генотип се появява нов белег.

Епистатично взаимодействие n При епистатично взаимодействие алелът на даден ген потиска фенотипната поява на Епистатично взаимодействие n При епистатично взаимодействие алелът на даден ген потиска фенотипната поява на доминантния или на рецесивния алел на др. ген

Полимерно взаимодействие A 1 A 2 A 1 a 2 a 1 A 2 Полимерно взаимодействие A 1 A 2 A 1 a 2 a 1 A 2 a 1 a 2 A 1 A 1 A 2 A 2 A 1 A 1 A 2 a 2 A 1 a 1 A 2 A 2 A 1 a 1 A 2 a 2 A 1 A 1 a 2 a 2 A 1 a 1 A 2 a 2 A 1 a 1 a 2 a 2 a 1 A 2 A 1 a 1 A 2 a 2 a 1 a 1 A 2 A 2 a 1 a 1 A 2 a 2 a 1 a 2 A 1 a 1 A 2 a 2 A 1 a 1 a 2 a 2 a 1 a 1 A 2 a 2 a 1 a 1 a 2 a 2 Полимерно взаимодействие при унаследяване цвета семената на пшеницата При него степента на проява на белега зависи от това какъв е броят на доминантните алели в генотипа. Когато той е хомозиготен рецесивен белегът не се проявява изобщо. При другите комбинации той се проя вява постепенно в зависимост от броя на доминантните алели, а в хомозиготно доминантно състо- яние белегът се проявява най-много.

Модифициращо взаимодействие n Взаимодействие между главните гени и техните модификатори. Модификациите са причини от Модифициращо взаимодействие n Взаимодействие между главните гени и техните модификатори. Модификациите са причини от конкретни условия на средата и чрез тях притежаващите ги индивиди се приспособяват към конкретни условия.

Източници на информация: n Учебник по биология за 10 клас n Е-net google n Източници на информация: n Учебник по биология за 10 клас n Е-net google n n http: //www. google. bg/search? tbm=i sch&hl=bg&source=hp&biw=1024& bih=677&q=genetika&gbv=2&oq=ge netika&aq=0 L&aqi=g. L 1&aql=&gs_nf=1&gs_l=img. 1. 0. 0 i 1 9. 1947. 3759. 0. 4999. 8. 8. 0. 0. 703. 1783. 4 -1 j 1 j 1. 3. 0. N 4 see. Rrtxu. U Обща Биология

Приготвил: Гьокчен Мехмед Сали Спец. Биология и Физика II курс Фак. № 121 Приготвил: Гьокчен Мехмед Сали Спец. Биология и Физика II курс Фак. № 121

"Дидактическа визитка" на проект: n Генетика n Ръководител на проекта n Доц. д-р В. Радева n Име, презиме, фамилия на ръководителя n