Скачать презентацию Gebruik van concept maps door leerkrachten wordt gestimuleerd Скачать презентацию Gebruik van concept maps door leerkrachten wordt gestimuleerd

52b015827e3ea6eb7e525cea15afd10b.ppt

  • Количество слайдов: 101

Gebruik van concept maps door leerkrachten wordt gestimuleerd door het Europese project Elise E-Learning Gebruik van concept maps door leerkrachten wordt gestimuleerd door het Europese project Elise E-Learning (in) In-Service (teacher training) in Europe http: //filolog. uni. lodz. pl/elise/ en gebracht op het leerplatform Galatea is an online publication tool developed by the Faculty of Arts at K. U. Leuven (Belgium). http: //elise. arts. kuleuven. ac. be/elise/ KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 2

Europese partners KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 3 Europese partners KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 3

1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 4

1 Wat is een concept? “Een concept (begrip) is een denkinhoud die betrekking heeft 1 Wat is een concept? “Een concept (begrip) is een denkinhoud die betrekking heeft op een verzameling van zaken die bepaalde kenmerkende eigenschappen gemeenschappelijk hebben”. • iets uit onze leefwereld • iets abstract • iets ‘echt’ • een gebeurtenis • …. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 5

2 Hoe wordt een concept aangeduid? • met • een naam • een symbool 2 Hoe wordt een concept aangeduid? • met • een naam • een symbool • een teken • een afbeelding • een formule • …. . KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 6

3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind map • concept map KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 7

3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind map • concept map KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 8

3. 1 Association map – visualisering van brainstormingsessie – centraal thema • verbonden via 3. 1 Association map – visualisering van brainstormingsessie – centraal thema • verbonden via pijlen met • met geassocieerde begrippen er rond – lijkt op een spinnenweb – geen verbanden tussen geassocieerde concepten KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 9

3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind map • concept map KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 10

3. 2 Mind map www. mindjet. com – gestructureerd overzicht van gedachten – = 3. 2 Mind map www. mindjet. com – gestructureerd overzicht van gedachten – = association map met concepten in hiërarchische structuur • bevat concepten en sleutelwoorden • veel meer informatie – samenvatting – concepten verbonden door pijlen – geen links tussen concepten KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 11

3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? • association map • mind map • concept map KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 12

3. 3 Concept map www. inspiration. com http: //www. inspiration. com/freetrial/index. cfm http: //cmap. 3. 3 Concept map www. inspiration. com http: //www. inspiration. com/freetrial/index. cfm http: //cmap. coginst. uwf. edu/index. html [free] voorbeeld KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 13

3. 3. 1 Wat is een concept map? (Novak & Gowin, 1984) – gestructureerd 3. 3. 1 Wat is een concept map? (Novak & Gowin, 1984) – gestructureerd en georganiseerd overzicht van kennis • voorgesteld door een aantal concepten en hun verbanden – concept geplaatst in venster – relaties tussen concepten • aangeduid met pijlen • verwoord in link – meest eenvoudige CM = één propositie: • bestaat uit 2 concepten • verbonden door link • te lezen in richting pijl KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 14

– Complexe CM = • vele conceptvensters • ingebed in rooster van proposities • – Complexe CM = • vele conceptvensters • ingebed in rooster van proposities • dikwijls hiërarchisch gestructureerd – belangrijkste concepten bovenaan – minder belangrijke lager – even belangrijke op gelijke hoogte • centraal concept – met vertakkingen: clusters – cross-links tussen verschillende clusters mogelijk – relatie verwoord KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 15

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 16 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 16

– CM = • individueel ! • zeer persoonlijk • afhankelijk van het gebruik – CM = • individueel ! • zeer persoonlijk • afhankelijk van het gebruik – Begrip ‘concept map’ • ontwikkeld door Novak • steunend op cognitieve psychologie – leren gebeurt door » assimilatie van nieuwe concepten » assimilatie van verbanden tussen deze nieuwe concepten in de bestaande conceptenstructuur van de lerende • aansluitend bij het constructivisme – leren gebeurt door » constructief het kennisbestand te updaten als nieuwe kennis aangeboden wordt – hoe beter kennis gestructureerd is, hoe beter nieuwe kennis geabsorbeerd wordt KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 17

3. 3. 2 Wat is concept mapping? – Concept mapping is het proces waarbij 3. 3. 2 Wat is concept mapping? – Concept mapping is het proces waarbij concepten en verbanden tussen concepten worden samengebracht op een hiërarchische manier, gaande van meer inclusieve concepten naar meer specifieke, minder inclusieve concepten. (Novak & Gowin, 1984) – Hiërarchische structuur: • bovenaan: de meer algemene, meer inclusieve concepten • er onder progressief: de meer specifieke, minder inclusieve concepten niet altijd een strikte vereiste KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 18

Nog een voorbeeld hiërarchische structuur KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 19 Nog een voorbeeld hiërarchische structuur KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 19

3. 3. 3 Hoe wordt een concept map gemaakt? 1. afbakenen van een centraal 3. 3. 3 Hoe wordt een concept map gemaakt? 1. afbakenen van een centraal thema (concept) 2. bepalen van bijhorende concepten • • [voor lagere schoolkinderen] : als een lijst van gerangschikte (van algemeen naar specifiek) conceptwoorden [voor wat oudere leerlingen] : sleutelconcepten uit een reeks woorden laten kiezen en ze laten rangschikken van algemeen naar specifiek 3. noteren van de concepten • in een tekstvenster door tekenprogramma computer • Inspiration www. inspiration. com • CMap. Tools http: //cmap. ihmc. us/ of • op een zelfklevend blaadje (post-it …) ie g er n ne r ke KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 20

4. plaatsen van de concepten • • op achtergrond (blad papier – magnetisch bord 4. plaatsen van de concepten • • op achtergrond (blad papier – magnetisch bord …) geplakt in ‘nieuw’ document (map) ‘Inspiration’ … – – – • makkelijk in te voeren makkelijk te verschuiven relatiepijlen kunnen ‘bewerkt’ worden in hiërarchische structuur 5. opstellen van proposities • • pijlen geven relaties (links) weer tussen concepten verwoorden en noteren van de relaties – – niet teveel woorden toch duidelijkheid nodig 6. zoeken naar cross-links tussen concepten in verschillende clusters KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 21

7. herschrijven (hertekenen) van de concept map • de CM kan fouten en gebreken 7. herschrijven (hertekenen) van de concept map • de CM kan fouten en gebreken vertonen kan wanordelijk en rommelig zijn – – • sommige te linken concepten bevinden zich aan tegenovergestelde kanten van de CM verkeerde links fouten in hiërarchische ordening spellingfouten na herschrijven – – – ordelijke (hiërarchische structuur) geen irrelevante links en concepten meer betere plaatsing van de concepten spellingfouten weg verkeerde links verbeterd KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 22

Enkele vergelijkingspunten tussen Computer-gebaseerde CM Gemakkelijker te maken Gemakkelijker te wijzigen Mooie, verzorgde opbouw Enkele vergelijkingspunten tussen Computer-gebaseerde CM Gemakkelijker te maken Gemakkelijker te wijzigen Mooie, verzorgde opbouw • verschillende vormen tekstvakken • verschillende kleuren … ↔ op papier gemaakte CM Vrijheid om naar believen • eender waar en • wanneer te werken Concepten visualiseren met afbeeldingen Notes plaatsen … Hyperlinks leggen … Niet zo mooi, niet zo plezant (? ) … Beperkt door …. • beschikbaarheid van het tekenprogramma • kostprijs programma • complexiteit van programma KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 23

Het opstellen van een CM kan gebeuren • • • samen met de leerkracht Het opstellen van een CM kan gebeuren • • • samen met de leerkracht samen met klasgenoten individueel 3. 3. 4 Welke stappen zijn nodig voor de ontwikkeling van de vereiste vaardigheden om concept maps te maken ? KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 24

3. 3. 5 Samenvattend KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 25 3. 3. 5 Samenvattend KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 25

3. 3. 6 Theoretische basis voor concept mapping • ontwikkeld door Novak • bedoeling: 3. 3. 6 Theoretische basis voor concept mapping • ontwikkeld door Novak • bedoeling: betere onderwijsmethodes ontwikkelen om leerlingen te helpen ‘leren’ • gebaseerd op 2 belangrijke ideeën [Ausubel (1968)] 1. ‘nieuw’ leren gebeurt door nieuwe concepten, afgeleide en gerelateerde, te plaatsen in een bestaand conceptrooster zinvol leren veronderstelt a. b. 2. • reorganisatie van bestaande ideeën integratie van nieuwe informatie met bestaande informatie cognitieve structuur is hiërarchisch opgebouwd : nieuwe concepten worden ondergebracht in bredere, inclusievere concepten betekenis van een concept hangt af van 1. het aantal relevante links 2. hiërarchie van die links • de hiërarchische plaatsing van concepten in een CM weerspiegelt de hiërarchische opbouw van kennis in een cognitieve structuur • de links tussen de concepten tonen aan hoe nieuwe concepten geïntegreerd zijn in een bestaande kennisstructuur KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 26

3. 3. 7 Concept mapping als een leermiddel I. concept mapping zorgt voor zinvol 3. 3. 7 Concept mapping als een leermiddel I. concept mapping zorgt voor zinvol leren omdat ze 1. veronderstelt een diepgaande betekenis te geven aan informatie • • 2. identificeren van conceptbetekenissen en leggen van relaties tussen concepten zorgt voor een diepergaande informatieverwerking dan bij overschrijven, memorisering en herhaling van informatie langdurige opslag in het geheugen, gemak om zich iets te herinneren en de mogelijkheid om kennis toe te passen in nieuwe situaties worden bevorderd zorgt voor constructivisme bij de lerende: • 3. concepten krijgen betekenis door nieuwe te linken aan eerdere concepten en dan de concepten hiërarchisch te plaatsen om een geïntegreerd, coherent netwerk te maken van het geleerde. helpt bij het opdelen van kennis in zinvolle delen • betere kennisorganisatie in het geheugen • gemakkelijker herinnering van geleerde • verhoging van geheugencapaciteit • efficiëntere oplossing van problemen KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 27

4. de lerende afwisselend informatie doet verwerken van ‘onder naar boven’ (concepten herkenen en 4. de lerende afwisselend informatie doet verwerken van ‘onder naar boven’ (concepten herkenen en links leggen) en van ‘boven naar onder’ (algemeen schema herkennen) 5. de lerende laat beseffen dat leren een individueel iets is. Concept mapping zorgt dat de lerende meer moeite en tijd besteed om diep na te denken en niet-duidelijke ideeën of opvattingen over het studiemateriaal uitklaart: didactisch analytisch en synthetiserend denken is nodig II. Het product, de concept map, kan gebruikt worden als een 1. zeer verfijnd middel om studenten te motiveren kennis systematisch te organiseren 2. referentieschema om een tekst beter te begrijpen 3. hulpmiddel bij het memoriseren • • 4. het vergemakkelijkt heroproepen van informatie door de visuele voorstelling van de hele map nochtans mag de CM niet als dusdanig van buiten geleerd worden !! middel voor cognitieve evaluatie • ze geven goed de persoonlijke betekenis van een concept weer • misconcepties worden makkelijk opgespoord • geven de leraar én de leerling een idee over de kennis van de lerende KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 28

 • A scientist must organize. One makes a science with facts in the • A scientist must organize. One makes a science with facts in the same way one makes a house with stones; but an accumulation of facts is no more a science than a pile of stones is a house. Henri Poincare • Een wetenschapper moet verbanden leggen. Men doet aan wetenschappen met feitenmateriaal op dezelfde manier als men een huis bouwt met stenen. Maar een opeenstapeling van feiten is net zo min ‘wetenschap’ als een stapel stenen een huis zou zijn! Henri Poincare KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 29

1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 30

4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] • verschillende 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] • verschillende proposities, bestaande uit concepten en links, concepten geplaatst in een logisch opgebouwd referentiekader • eventueel verschillende clusters van proposities • doelgerichte visualisatie-elementen op verschillende vlakken • fenomenologisch : afbeelding, illustratie van verschijnsel • conceptueel : symbolische voorstellingen (formules, reacties …) corpusculaire voorstellingen van deeltjes • contextueel : historisch, maatschappelijk, toepassingen • gekoppeld aan • concept of aan • mogelijke, bij een concept geplaatste, verklarende ‘notes’ met • tekst, figuren, formules, tabellen, foto’s …. (statisch) • hyperlink naar videofragment (dynamisch), geluidsfragment, andere CM’s … KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 31

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 32 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 32

Verbrandingsdriehoek: uitgewerkte CM met visualisering in ‘notes’ en met ‘hyperlinks’ KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie Verbrandingsdriehoek: uitgewerkte CM met visualisering in ‘notes’ en met ‘hyperlinks’ KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 33

Gebruik van ‘note’ : tekst en fenomenologische visualisering met afbeelding KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie Gebruik van ‘note’ : tekst en fenomenologische visualisering met afbeelding KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 34

Gebruik van ‘note’ : visualisering fenomenologisch conceptueel contextueel: historisch KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 35 Gebruik van ‘note’ : visualisering fenomenologisch conceptueel contextueel: historisch KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 35

Gebruik van ‘hyperlink’ : fenomenologisch, conceptueel en contextueel KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 36 Gebruik van ‘hyperlink’ : fenomenologisch, conceptueel en contextueel KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 36

Gebruik van ‘hyperlink’ naar andere CM: fenomenologisch, conceptueel en contextueel KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie Gebruik van ‘hyperlink’ naar andere CM: fenomenologisch, conceptueel en contextueel KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 37

Gebruik van ‘hyperlink’ naar film: fenomenologisch, conceptueel en contextueel KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 38 Gebruik van ‘hyperlink’ naar film: fenomenologisch, conceptueel en contextueel KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 38

1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 39

5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? Voor het onderwijsklaar 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? Voor het onderwijsklaar maken en didactische vormgeving conceptkaarten als hulpmiddel ten behoeve van : op te sporen, te analyseren, samen te vatten : voorbeeldreeks nr. ontwerpers van curricula en leerplannen curriculumopbouw, leerplandoelstellingen en inhouden 1 ontwerpers van didactische materialen handboeken, werkboeken, audiovisuele materialen, ICT-toepassingen, demonstratiemiddelen, practica, projectscenario's, enz. . 2 vakleraren , vakgroepverantwoordelijken , pedagogische begeleiders , lerarenopleiders en -nascholers jaarplannen, leertrajecten en lesmethodieken, per gewest , scholengemeenschap of vakgroep of individuele vakleraar 3 wetenschappelijke achtergronden en data voor het onderwijsklaar maken van een nieuw leerstofgebied 4 ” KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 40

conceptkaarten als hulpmiddel ten behoeve van : op te sporen, te analyseren, samen te conceptkaarten als hulpmiddel ten behoeve van : op te sporen, te analyseren, samen te vatten : voorbeeldreeks nr. ” specifieke concepten situeren en in verband brengen met een ruimer wetenschappelijk en didactisch referentiekader 5 “ bestaande of vermoedelijke meningen, woord betekenissen , préconcepten , misconcepten bij de leerlingen 6 “ inventaris en selectie van leermethoden, werkvormen , didactisch materiaal , visualiseringstechnieken , laboratoriummateriaal enz. . 7 “ inventarisatie en ontwikkeling van krachtige leeromgevingen voor domeinspecifieke thema's uit het leervak , zoals b. v. leerstations, geprogrammeerde instructies, projectpractica enz. . 8 leerlingen 9 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 41

5. 1 Curriculumopbouw, leerplandoelstellingen, leerinhouden Concepten i. v. m. ‘verbranding’ in het rood KULeuven 5. 1 Curriculumopbouw, leerplandoelstellingen, leerinhouden Concepten i. v. m. ‘verbranding’ in het rood KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 42

2 grote gebieden in leerstof • stofklassen • chemische reacties KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 2 grote gebieden in leerstof • stofklassen • chemische reacties KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 43

Onderscheid tussen • anorganische en organische stoffen • reacties zonder en met elektronenoverdracht KULeuven Onderscheid tussen • anorganische en organische stoffen • reacties zonder en met elektronenoverdracht KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 44

Onderscheid in anorganische stoffen tussen • oxiden, hydroxiden, zuren en zouten KULeuven Academische Lerarenopleiding Onderscheid in anorganische stoffen tussen • oxiden, hydroxiden, zuren en zouten KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 45

Onderscheid in organische stoffen tussen • alkanen, alcoholen en carbonzuren KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie Onderscheid in organische stoffen tussen • alkanen, alcoholen en carbonzuren KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 46

Stoechiometrische aspecten : reacties in welbepaalde massaverhoudingen, als gevolg van deeltjesverhoudingen; massa uitgedrukt in Stoechiometrische aspecten : reacties in welbepaalde massaverhoudingen, als gevolg van deeltjesverhoudingen; massa uitgedrukt in molhoeveelheden: KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 47

Stoffen opgelost in water met een bepaalde molaire concentratie KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 48 Stoffen opgelost in water met een bepaalde molaire concentratie KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 48

Elektrolyten onderscheid in • zwakke en sterke • ionoforen en ionogenen KULeuven Academische Lerarenopleiding Elektrolyten onderscheid in • zwakke en sterke • ionoforen en ionogenen KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 49

Reacties tussen elektrolyten zonder elektronenoverdracht onderscheid in • neerslagreacties • gasontwikkelingreacties • neutralisatiereacties KULeuven Reacties tussen elektrolyten zonder elektronenoverdracht onderscheid in • neerslagreacties • gasontwikkelingreacties • neutralisatiereacties KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 50

Reacties met elektronenoverdracht onderscheid in • oxidatie- en reductiereacties • veranderingen in oxidatiegetallen • Reacties met elektronenoverdracht onderscheid in • oxidatie- en reductiereacties • veranderingen in oxidatiegetallen • verband met verbrandingsreacties en hun producten KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 51

5. 2 Ontwerpen van didactische materialen Welk materiaal moet ontwikkeld worden door uitgevers … 5. 2 Ontwerpen van didactische materialen Welk materiaal moet ontwikkeld worden door uitgevers … voor een cursusontwerp? • handleiding • handboek • conceptueel • contextueel • opdrachten • evaluaties • … KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 52

5. 3 Jaarplanning, leertrajecten en lesmethodieken KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 53 5. 3 Jaarplanning, leertrajecten en lesmethodieken KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 53

Mogelijkheden • Overzicht leerstofverdeling • Gebruik van kleuren: – – groen: anorganische verbindingsklassen blauw: Mogelijkheden • Overzicht leerstofverdeling • Gebruik van kleuren: – – groen: anorganische verbindingsklassen blauw: organische verbindingsklassen grijs: water en waterige oplossingen roze: gedrag in water en reacties zonder overdracht van elektronen – paars: redoxreacties • Test: donkerblauwe balk • In ‘note’: – geplande en effectieve lesdatum – aantekeningen over • • leerstofpunten specifieke situaties leerproblemen tips voor demonstratie-experimenten klaar te zetten labomateriaal hyperlinks naar MSWord … met toetsen, practicumopdrachten … … KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 54

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 55 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 55

5. 4 Nieuw leerstofgebied onderwijsklaar maken • Concept map biedt overzicht structuur nieuw leerstofgebied 5. 4 Nieuw leerstofgebied onderwijsklaar maken • Concept map biedt overzicht structuur nieuw leerstofgebied KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 56

 • ‘Notes’ bevatten definities van concepten. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 57 • ‘Notes’ bevatten definities van concepten. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 57

 • De verschillende isomeriesoorten worden voorgesteld met 3 Dmolecuulmodellen. • Klikken op de • De verschillende isomeriesoorten worden voorgesteld met 3 Dmolecuulmodellen. • Klikken op de naam volstaat om met Chime. Pro een dynamisch beeld van de molecule te starten. • In een ‘note’ achter het model staat de formule geschreven. Een ‘vertaling’ van model naar schrijfwijze formule kan door de lerende zelf geëvalueerd worden. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 58

 Omgekeerd • De verschillende isomeriesoorten worden voorgesteld met formules. • Klikken op de Omgekeerd • De verschillende isomeriesoorten worden voorgesteld met formules. • Klikken op de naam volstaat om met Chime. Pro een dynamisch beeld van de molecule te starten. • In een ‘note’ achter het model staat het moleculemodel geschreven. Een ‘vertaling’ van formule naar voorstelling model kan door de lerende zelf geëvalueerd worden. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 59

5. 5 Specifieke concepten plaatsen en in verband brengen in een ruimer kader KULeuven 5. 5 Specifieke concepten plaatsen en in verband brengen in een ruimer kader KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 60

5. 6 Meningen, woordbetekenissen, pre- en misconcepties bij leerlingen • Een concept map rond 5. 6 Meningen, woordbetekenissen, pre- en misconcepties bij leerlingen • Een concept map rond het centrale thema ‘zuurstof’ werd door een leerling opgesteld. • Een leraar onderzoekt deze map. • Met o. a. een kleurencode (bvb. rood) kan makkelijk aangeduid worden waar een verkeerd concept in dit referentieschema geplaatst werd. • Zo kan in ‘Inspiration’ een CM gemakkelijk ‘bewerkt’ worden. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 61

* Aan leerlingen van het 5 de leerjaar van een basisschool in Vlaanderen werd * Aan leerlingen van het 5 de leerjaar van een basisschool in Vlaanderen werd in maart 2003 gevraagd om een 'ideeënmap' rond verbranding op te bouwen. Hieronder staan een drietal werkstukken, die eigenlijk 'association maps' zijn. Naast de klassieke concepten rond verbranding (rook, vuur, brandweer, warmte, zwart. . . ) hebben deze leerlingen zich blijkbaar ook laten leiden door wereldschokkende gebeurtenissen zoals 'Enschede' en de aanslag op de 'WTC-torens'. Opvallend is dat bij deze leerlingen toch ook al een aantal wetenschappelijke concepten leeft. Een aantal onder hen gebruikt zelfs al chemische formules! Een leerkracht kan op zulk een map ook vrij makkelijk juiste en verkeerde concepten detecteren. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 62

In deze eerste map kan merken dat 'Stephanie' het begrip CO-vergiftiging goed associeert met In deze eerste map kan merken dat 'Stephanie' het begrip CO-vergiftiging goed associeert met een brandende kachel. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 63

Uit de map van Wouter blijkt dat deze leerling verkeerdelijk denkt aan koolstofdioxide-vergiftiging. KULeuven Uit de map van Wouter blijkt dat deze leerling verkeerdelijk denkt aan koolstofdioxide-vergiftiging. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 64

 • Als leraar kan men zich bij de analyse van een concept map • Als leraar kan men zich bij de analyse van een concept map naar woordbetekenissen, pre- en misconcepten trachten een beeld te vormen van de ‘kennis’ van de leerling. • Hieronder staan enkele vragen ter illustratie. Opdrachten • Hoe zou 'Stephanie' , nochtans pas leerling van een 5 de leerjaar lager onderwijs, reeds kennis gemaakt hebben met het toch wel chemisch gegeven CO ? • Wouter heeft het over CO 2 -vergiftiging. Geef een verklaring voor het feit dat hij het concept CO 2 , weer als tiener, reeds gebruikt alhoewel hij nog niet in contact gekomen is met 'chemie'. Hoe zou het komen dat hij de index '2' als een superscript schrijft? * In de volgende map van Céline kan je zelf op zoek gaan naar een misconceptie! KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 65

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 66 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 66

5. 7 Leermethoden, visualiseringstechnieken, didactisch materiaal, labomateriaal, werkvormen • Een concept map met een 5. 7 Leermethoden, visualiseringstechnieken, didactisch materiaal, labomateriaal, werkvormen • Een concept map met een cluster ‘onderwijsmethoden’ en een cluster ‘onderwijsmiddelen’ rond het centrale thema ‘verbranding’. • In ‘notes’ achter de concepten kan een leraar een concrete invulling en opsomming geven van zijn methoden en nodige hulpmiddelen voor het betreffend thema: bvb. nodige chemicaliën, te gebruiken transparanten … • Deze algemene CM kan gebruikt en aangepast worden voor ieder lesthema KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 67

Deze CM geeft een visuele voorstelling van de experimentele opstelling nodig voor een kwalitatief Deze CM geeft een visuele voorstelling van de experimentele opstelling nodig voor een kwalitatief onderzoek van de verbranding van een kaars. De labobenodigdheden (equipment) worden als concepten aangeduid met een rode rechthoek. De andere concepten en de proposities beschrijven en visualiseren de gebeurtenissen bij de verbranding en bij de analyse. Een link vanuit de algemene CM naar deze concrete CM is mogelijk. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 68

De onderstaande meer uitgebreide CM visualiseert de opstelling bij een kwantitatief onderzoek van de De onderstaande meer uitgebreide CM visualiseert de opstelling bij een kwantitatief onderzoek van de verbranding van een kaars. Vergelijking van de twee CM's laat zien dat de Ca. CO 3 neerslag wordt afgefiltreerd en gewogen. Deze massa kan gebruikt worden om via stoechiometrische berekeningen de hoeveelheid stearinezuur, die als kaarsvet verbrand is, te berekenen. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 69

5. 8 Krachtige leeromgevingen : leerstations, geprogrammeerde instructie, projectpractica … • Het doorlopen van 5. 8 Krachtige leeromgevingen : leerstations, geprogrammeerde instructie, projectpractica … • Het doorlopen van een aantal leerstations i. v. m. een bepaald onderwerp bvb. ‘Metalen kunnen branden’ creëert een krachtige leeromgeving. • De verschillende leerstations kunnen goed weergegeven worden op een CM. Met een kleurencode kan de differentiatie tussen de stations aangeduid worden: • blauw: essentie: herhaling en nieuwe voorbeelden • roze: omstandigheden nieuw te leren aspecten • geel: gebruik in het dagelijks leven • Achter ieder ‘station’concept kan verdere info in een note geplaatst worden. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 70

 • Een onvolledige CM kan in ‘Inspiration’ ook als een krachtige leeromgeving gebruikt • Een onvolledige CM kan in ‘Inspiration’ ook als een krachtige leeromgeving gebruikt worden. • Concepten en links kunnen gesleept en neergezet worden om een gekozen plaats. • Een hyperlink naar een juist ingevulde CM laat zelfevaluatie toe. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 71

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 72 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 72

5. 9 Gebruik in de klas • Door de leerlingen • analyse van tekst 5. 9 Gebruik in de klas • Door de leerlingen • analyse van tekst • zelfstandig samenvatting hoofdstuk maken • gekregen concepten in een CM plaatsen • CM verder invullen met te zoeken of gegeven concepten en links (zie 5. 8) • …. • Mogelijkheden tot co- en peerassessment • De leraar kan • een lesopbouw schematisch en progressief in een CM laten groeien tijdens de lesevolutie • een CM aanbieden als samenvatting na de les • de strategie van probleemoplossend denken bij een vraagstuk met behulp van een CM ontwikkelen • … KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 73

Daniëll-cel Deze CM kan na de instructiefase gegeven worden. De opbouw van de cel Daniëll-cel Deze CM kan na de instructiefase gegeven worden. De opbouw van de cel uit 2 halfcellen kan als centraal concept geplaatst worden naar analogie met de laboopstelling in het demoexperiment. De verschillende begrippen en gebeurtenissen aan iedere halfcel kunnen parallel links en rechts ontwikkeld worden in de CM. In de cluster beneden wordt dan de bronspanning van de volledige cel bekeken. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 74

Vraagstuk waspoeder Deze CM’s kunnen gebruikt worden om stap per stap het vraagstuk te Vraagstuk waspoeder Deze CM’s kunnen gebruikt worden om stap per stap het vraagstuk te analyseren en op te lossen. Vooral de visuele voorstelling van de verschillende experimentele stappen en de daarbij horende kwantitatieve aspecten kunnen in een CM goed weergegeven worden. Een CM met oplossingsstrategie kan voor of na het oplossen aangeboden worden. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 75

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 76 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 76

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 77 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 77

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 78 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 78

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 79 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 79

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 80 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 80

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 81 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 81

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 82 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 82

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 83 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 83

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 84 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 84

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 85 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 85

Vraagstuk verbranding kaars Ook hier wordt de experimentele opstelling geanalyseerd en het vraagstuk stap Vraagstuk verbranding kaars Ook hier wordt de experimentele opstelling geanalyseerd en het vraagstuk stap per stap opgelost. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 86

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 87 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 87

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 88 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 88

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 89 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 89

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 90 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 90

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 91 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 91

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 92 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 92

KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 93 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 93

1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 94

6 Zelf een concept map maken Opdracht 1. Link zoveel mogelijk concepten met elkaar. 6 Zelf een concept map maken Opdracht 1. Link zoveel mogelijk concepten met elkaar. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 95

Mogelijk antwoord KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 96 Mogelijk antwoord KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 96

Opdracht 2: maak proposities door mogelijke links op de pijlen te schrijven Mogelijk antwoord Opdracht 2: maak proposities door mogelijke links op de pijlen te schrijven Mogelijk antwoord KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 97

Opdracht 3: maak cross-links en schrijf links op de pijlen Mogelijk antwoord KULeuven Academische Opdracht 3: maak cross-links en schrijf links op de pijlen Mogelijk antwoord KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 98

Opdracht 4: 1. Maak een 'concept map' met de onderstaande concepten. reductor – oxidatiegetal Opdracht 4: 1. Maak een 'concept map' met de onderstaande concepten. reductor – oxidatiegetal – reductie – oxidator elektronen - redoxreactie Start met hiërarchisch ordenen van de concepten. Zoek er relaties tussen. Geef deze aan met pijlen en benoem de relaties. Let op: geen zinnen gebruiken maar eerder slagwoorden of werkwoorden. Verwerk je 'concept map' met Inspiration. 2. Bekijk de 'concept map' van collega's. Stuur je 'concept map' bij. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 99

1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 100

7 Enkele interessante adressen • • • • http: //www. inspiration. com/home. cfm http: 7 Enkele interessante adressen • • • • http: //www. inspiration. com/home. cfm http: //cmap. ihmc. us/ http: //www. mindjet. com/ http: //hyperphysics. phy-astr. gsu. edu/hbase/hframe. html !!! http: //users. edte. utwente. nl/lanzing/cm_home. htm http: //www. fed. cuhk. edu. hk/~johnson/misconceptions/concept_map/concept_ maps. html http: //chemcases. com/ http: //necsi. org/guide/concepts/ http: //archive. concord. org/intec/tools/hopcm. html http: //science. uniserve. edu. au/school/support/strategy. html#Concept http: //www. sdmesa. sdccd. net/~dgergens/chem 100/ http: //www. unisaarland. de/fak 5/ezw/abteil/lehr/concept/cmaplink. html#Concept%20 Map%20 Beispiele http: //king. prps. k 12. ca. us/prhs/pasohigh/classes/Fairbank/public. www/homep age/chemist/concept. htm http: //science. kennesaw. edu/~mhermes/chem 1212/map. htm http: //www. psychologie. uni-freiburg. de/signatures/ploetz/projekte/physik. html http: //www. csun. edu/~vceed 002/physics/index. html#top KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 101