Скачать презентацию GARISAN SEIMBANG LINE OF BALANCE PEMBINAAN JETI Скачать презентацию GARISAN SEIMBANG LINE OF BALANCE PEMBINAAN JETI

74ad4d000f7914ce66e75f4865806d5f.ppt

  • Количество слайдов: 9

GARISAN SEIMBANG (LINE OF BALANCE) GARISAN SEIMBANG (LINE OF BALANCE)

PEMBINAAN JETI DECK PILE CAP 1. PILING 2. PILE CAP 3. DECK 1 PILING PEMBINAAN JETI DECK PILE CAP 1. PILING 2. PILE CAP 3. DECK 1 PILING 2 3

PEMBINAAN JETI JUMLAH UNIT n PILE CAP PILING DECK MASA PERANTARAAN 1 0 JUMLAH PEMBINAAN JETI JUMLAH UNIT n PILE CAP PILING DECK MASA PERANTARAAN 1 0 JUMLAH MASA SIAP MASA

JADUAL GARISAN SEIMBANG Operation Manhour s Per House Theoretical Gang Size Men Per House JADUAL GARISAN SEIMBANG Operation Manhour s Per House Theoretical Gang Size Men Per House Actual Gang Size Actua Rate Per Week Time in Days Per Unit Time Between Start of First and Last House Aktiviti/ Operasi Jam Pekerja Seunit Saiz Kumpulan (Teori) Pekerja Seunit Saiz Kumpulan Sebenar Kadar Sebenar Seminggu Masa Dalam Hari/1 Unit Masa Di Antara Mula Unit 1 dan Unit n * (g) U l. T Cerun Garisan U=g x K G T=M j x. Q 1 2 M 3 G Q G=Kx M j Jumlah Optima Satu Operasi 4 K = kadar binaan g = “round-up” G h = Jumlah hari bekerja seminggu j = jam bekerja sehari n = jumlah unit/pusingan j = jumlah j seminggu S = (n – 1) h U

GARISAN SEIMBANG CONTOH 1. 2. 3. 4. 5. KADAR KELUARAN 4 UNIT/MINGGU KERJA 5 GARISAN SEIMBANG CONTOH 1. 2. 3. 4. 5. KADAR KELUARAN 4 UNIT/MINGGU KERJA 5 HARI SEMINGGU 1 HARI 8 JAM JUMLAH BAGUNAN = 30 UNIT MASA PERANTARAAN = 5 HARI

GARISAN SEIMBANG AKTIVITI 1. 2. 3. 4. 5. 6. STRUKTUR BAWAH STRUKTUR ATAS DINDING GARISAN SEIMBANG AKTIVITI 1. 2. 3. 4. 5. 6. STRUKTUR BAWAH STRUKTUR ATAS DINDING PAIP AIR LETRIK DAN PAIP KEMASAN JAM KERJA 120 290 250 40 30 220 PEKERJA SEUNIT 3 6 4 3 2 5

GARISAN SEIMBANG Aktiviti/ Operasi Jam Pekerja Seunit (M) Saiz Kumpulan (Teori) (G) Pekerja Seunit GARISAN SEIMBANG Aktiviti/ Operasi Jam Pekerja Seunit (M) Saiz Kumpulan (Teori) (G) Pekerja Seunit (g) Saiz Kumpulan Sebenar Kadar Sebenar Seminggu (U) Masa Dalam Hari/1 Unit (T) Masa Di Antara Mula Unit 1 dan Unit n (S) 1. Struktur Bawah 120 12 3 12 4 5 36. 25(37) 2. Struktur Atas 290 29 6 30 4. 20 6 34. 5(35) 3. Dinding 250 25 4 24 3. 9 8 37. 2(38) 4. Paip air 40 4 3 3 3 1. 7(2) 48. 3(49) 5. Letrik 30 3 2 4 5. 3 1. . 9(2) 30. 9(31) 6. emasan 220 22 5 25 3. 6 5. 5(6) 31. 5(32)

35 37 40 30 1 UNIT 2 3 Masa Perantaraan 1 0 Masa/hari Carta 35 37 40 30 1 UNIT 2 3 Masa Perantaraan 1 0 Masa/hari Carta Garisan Keseimbangan

37 35 38 49 31 32 30 Masa Perantaraan UNIT 1 0 CARTA GARISAN 37 35 38 49 31 32 30 Masa Perantaraan UNIT 1 0 CARTA GARISAN SEIMBANG Masa/hari 150 Hari JUMLAH MASA SIAP