Скачать презентацию Функція регулювання в менеджменті 1 Скачать презентацию Функція регулювання в менеджменті 1

15.ppt

  • Количество слайдов: 7

Функція регулювання в менеджменті Функція регулювання в менеджменті

 • 1. Сутність та механізми регулювання • 2. Види регулювання • 3. Етапи • 1. Сутність та механізми регулювання • 2. Види регулювання • 3. Етапи процесу регулювання

Регулювання вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі Регулювання вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом розроблення і впровадження керуючою системою відповідних заходів.

Регулювання діяльності організації Планування Організація Регулювання шляхом коригування планів Мотивація Регулювання шляхом реорганізації структури Регулювання діяльності організації Планування Організація Регулювання шляхом коригування планів Мотивація Регулювання шляхом реорганізації структури управління Контроль Регулювання шляхом змін у системах мотивації працівників

Безпосереднє регулювання Стабілізуюче Регулювання на основі норм Регулювання за допомогою інструктажу Види регулювання Активний Безпосереднє регулювання Стабілізуюче Регулювання на основі норм Регулювання за допомогою інструктажу Види регулювання Активний розпорядчий вплив Розпорядницьке Пасивний розпорядчий вплив Розпорядницький вплив Дисциплінарне Регламентуючий вплив Нормуючий вплив

Етапи процесу регулювання Добір стандартів, що стабілізують діяльність працівників підприємства Порівнюється величина відхилення з Етапи процесу регулювання Добір стандартів, що стабілізують діяльність працівників підприємства Порівнюється величина відхилення з припустимими нормами Розробка адекватного регулюючого впливу Усунення відхилень Перегляд стандартів

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!