Скачать презентацию Funkce a obsah produktu Dotace ONLINE cz Скачать презентацию Funkce a obsah produktu Dotace ONLINE cz

f36081c33a707bce0a05110aab80cada.ppt

  • Количество слайдов: 14

Funkce a obsah produktu Dotace ONLINE. cz Funkce a obsah produktu Dotace ONLINE. cz

Postavení portálu ve standardní produktové řadě Dotace ONLINE. cz A. Dotace Online (DO) - Postavení portálu ve standardní produktové řadě Dotace ONLINE. cz A. Dotace Online (DO) - nízká aktivita zpracování dotačních doporučení Informační portál pro konečné potenciální příjemce dotace s nízkým počtem projektových záměrů. B. j 4 b. Advisor (J 4 A) - vysoká aktivita zpracování dotačních doporučení Specializovaný rešeršní nástroj pro rychlou tvorbu dotačních doporučení, zaměřené zejména na poradenské subjekty v oblasti dotací a organizace veřejného sektoru. C. Open 4 Business (O 4 B) – informační produkt s tváří klienta coby poskytovatele informací Uživatelsky příjemný koncept dotačního portálu, který je provozován jménem klienta. Je možné vyhledávat dotace pro podnikatelský sektor. D. Grant Guide (GG) - aktivita zpracování dotačních doporučení napříč území Evropské unie Vyčerpávající databáze evropských dotací a dotací na místní, regionální a národní úrovni v 11 ti státech EU. Vyhledávací formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích, sumáře všech programů jsou k dispozici v anglickém a mateřském jazyce. E. Bid. Track (BT) – komplexní síťový nástroj pro strategické řízení projektů od fáze záměru po jeho dokončení Umožňuje funkce přiřazení vhodných dotací k projektu (dotační audit), stanovení priorit projektu, vytváření vazby na strategické cíle uživatele, sledování projektu ve fázi jeho realizace pomocí automatických upozornění na další kroky a další.

Monitorované podpůrné programy Dotace ONLINE. cz Denně aktualizované programy – dotace, zvýhodněné úvěry, ocenění Monitorované podpůrné programy Dotace ONLINE. cz Denně aktualizované programy – dotace, zvýhodněné úvěry, ocenění a joint venture fondy. Celkový počet aktivních nebo očekávaných pod/programů se pohybuje okolo 1200. Mezi nimi jsou programy s velmi odlišnými příspěvky na projekt od několika tisíc Kč až po desítky milionů Kč a jsou poskytovány stovkami různých organizací. Zdroj Podniky Veřejný sektor Neziskový sektor Komunitární programy EU ano ano Ostatní nadnárodní programy pro ČR ano ano Strukturální fondy EU ano ano Národní programy ČR ano ano Investiční pobídky ano - - Regionální programy ČR ano ano Lokální programy ČR ano ano Programy nadací v ČR - - ano

Monitorované programy 1. Komunitární programy EU • 7. Rámcový program pro vědu a výzkum Monitorované programy 1. Komunitární programy EU • 7. Rámcový program pro vědu a výzkum • Program LIFE+ • Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace • Program Customs a Fiscalis • Program TEN • Program celoživotního učení • Program Mládež v akci • Program Kultura 2007 • Program Media 2007 • Solidarita a řízení migračních toků • Program Bezpečnost a ochrana svobod • Program Marco Polo II • Program Galileo • Program Progres • Program Základní práva a spravedlnost 2. Bilaterální a jiné programy • EU – USA • EU – Korea • EU – Japonsko • Višegrádský fond • Programy EBRD a EIB • Programy a ocenění Evropské komise • Programy Ernst & Young • I-Tec. Net • Středoevropská iniciativa • další Dotace ONLINE. cz 3. Strukturální fondy • Operační program Podnikání a inovace • Operační program Doprava • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost • Operační program Životní prostředí • Operační program Technická pomoc • Integrovaný operační program • Operační program Praha Adaptabilita • Operační program Praha Konkurenceschopnost • Regionální operační program NUTS 2 Střední Čech • Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod • Regionální operační program NUTS 2 Severozápad • Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod • Regionální operační program NUTS 2 Střední Morava • Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko • Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko • Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko • Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko • Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Sasko • Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko • Operační program meziregionální spolupráce • Operační program nadnárodní spolupráce • Nadnárodní program ESPON 2007 - 2013

Monitorované programy 4. Programy podpory venkova: • Program rozvoje venkova ČR (PRV) • Operační Monitorované programy 4. Programy podpory venkova: • Program rozvoje venkova ČR (PRV) • Operační program Rybářství 5. Programové pomoci EU pro ČR • Mechanismus EHP / Norska • Mechanismus EHP / Švýcarska • Podpory EU v oblasti zemědělství 6. Programy Misterstev ČR a Úřadu vlády • Úřad vlády ČR • Ministerstvo dopravy a spojů • Ministerstvo financí • Ministerstvo informatiky • Ministerstvo kultury • Ministerstvo obrany • Ministerstvo práce a sociálních věcí • Ministerstvo pro místní rozvoj • Ministerstvo průmyslu a obchodu • Ministerstvo spravedlnosti • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Ministerstvo vnitra • Ministerstvo zahraničních věcí • Ministerstvo zdravotnictví • Ministerstvo zemědělství • Ministerstvo životního prostředí Dotace ONLINE. cz 7. Programy krajských úřadů • Jihočeský kraj • Jihomoravský kraj • Karlovarský kraj • Kraj Vysočina • Královéhradecký kraj • Liberecký kraj • Moravskoslezský kraj • Olomoucký kraj • Pardubický kraj • Plzeňský kraj • Středočeský kraj • Ústecký kraj • Zlínský kraj • Hlavní město Praha 8. Programy krajských a okresních měst 9. Programy nadací, např. • Evropská kulturní nadace • Nadační fond Dalkia • Nadační fond Slovak - Czech Women´s Fund • Nadace RWE • Nadace ČEZ • Nadace Jana Husa • Nadace Landek • Nadace Open Society Fund Praha • Nadace Vodafone • Nadace Telefónica O 2

Vyhledávací formulář a index výsledků Dotace ONLINE. cz 2 1 3 1 Zadání vyhledávacích Vyhledávací formulář a index výsledků Dotace ONLINE. cz 2 1 3 1 Zadání vyhledávacích kritérií 2 Počet nalezených programů (odkaz) 3 Uložení kritérií vyhledávaní

Uložení vyhledávání a emailing výzev k projektu Dotace ONLINE. cz Tímto krokem si uložíte Uložení vyhledávání a emailing výzev k projektu Dotace ONLINE. cz Tímto krokem si uložíte nastavení vyhledávacího formuláře, které můžete využít k automatickému zasílání upozornění na odpovídající dotační tituly a jejich výzvy na svůj email. Uložení Vám může také uspořit čas při stejném opětovném vyhledávání. Zvolte zapamatovatelný název vyhledávání, které chcete uložit, a pro uložení do přechodné paměti klikněte „OK“. Pokud chcete zasílat změny ve výzvách odpovídajících vyhledávání, zatrhněte dané pole.

Výsledky vyhledávání Dotace ONLINE. cz Výsledky vyhledávání lze seřadit abecedně, podle geografického rozsahu, poskytovatele, Výsledky vyhledávání Dotace ONLINE. cz Výsledky vyhledávání lze seřadit abecedně, podle geografického rozsahu, poskytovatele, statutu výzvy, typu podpory (dotace, úvěr, ocenění, joint-venture fond) nebo účelu.

Struktura popisu dotačního programu Dotace ONLINE. cz Struktura: Název programu - Status výzvy - Struktura popisu dotačního programu Dotace ONLINE. cz Struktura: Název programu - Status výzvy - Datum uzávěrky - Minimální příspěvek na projekt - Maximální příspěvek na projekt - Rozpočet programu - Datum vytvoření záznamu - Datum aktualizace - Sumář - Klíčová kritéria - Kritéria dostupnosti - Uznatelní žadatelé - Uznatelné náklady - Neuznatelné náklady - Statistiky - Další informace - Komentář experta - Kontaktní osoby poskytovatele - Odkazy na zdrojové dokumenty

Centrum informací a dokumentů Dotace ONLINE. cz Infocentrum obsahuje cenné informace o související s Centrum informací a dokumentů Dotace ONLINE. cz Infocentrum obsahuje cenné informace o související s dotační politikou, jako jsou základní terminologie, přehled různých dotačních zdrojů a také cenné informace pro bezchybnou přípravu a realizaci projektu.

Úrovně přístupu Dotace ONLINE. cz Předplatitelé Registrovaní Neregistrovaní Zpravodajství ano ano Infocentrum ano ano Úrovně přístupu Dotace ONLINE. cz Předplatitelé Registrovaní Neregistrovaní Zpravodajství ano ano Infocentrum ano ano Úplný vyhledávací formulář ano základní formulář Detaily programů a odkazy ano - - Ukládání kritérií vyhledávání ano - Ukládání programů ano (sumáře) - E-mailing na míru ano bez reklam ano + reklama - GA bonus Bulletin GRANT ADVISOR -

Reference Mezi naše klienty patří společnosti, jako jsou například: • • • • • Reference Mezi naše klienty patří společnosti, jako jsou například: • • • • • • • Komerční banka Unicredit Bank Telefónica O 2 Microsoft Ernst and Young Price. Waterhouse. Coopers KÚ Liberecký KÚ Vysočina KÚ Královéhradecký Město Hradec Králové Město Kopřivnice Město Plzeň Město Jihlava Město Praha Město Olomouc Město Semily Město Hodonín Město Lovosice Město Mohelnice Svaz obchodu a cestovního ruchu Národní asociace pro rozvoj podnikání PNO Consultants Renards Asistenční centrum Cross Czech Vysoké učení technické a mnohé další. . .

Objednávka: http: //www. grantadvisor. cz/objednavka. html Objednávka: http: //www. grantadvisor. cz/objednavka. html

Registrace produktu a kontakt Dotace ONLINE. cz Ministerstvo kultury ČR, ISSN: 1802 -3770 Předchozí Registrace produktu a kontakt Dotace ONLINE. cz Ministerstvo kultury ČR, ISSN: 1802 -3770 Předchozí název: Subvence. cz do srpna 2007 V provozu od listopadu roku 2003 Provozovatel: Technický partner: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. J 4 b plc Gorkého 17 First Floor, Alderley House 602 00 Brno Alderley Raod, Wilmslow IČ: 27691837 Cheshire SK 9 1 AT URL: www. grantadvisor. cz Velká Británie URL: www. j 4 b. com Kontakt: Ing. Radim Kudla Produkt manažer E-mail: r. kudla@grantadvisor. cz Tel. : 543 237 286 Mobilní: +420 736 779 825