Скачать презентацию Front House ALBERTSLUND KOMMUNE Workshop Klima Energibesparelser Скачать презентацию Front House ALBERTSLUND KOMMUNE Workshop Klima Energibesparelser

f21f71fdfac545f5f9f93a781a8faca0.ppt

  • Количество слайдов: 11

Front House ALBERTSLUND KOMMUNE Workshop Klima, Energibesparelser & Samarbejder 16. juni 2011 Direktør Niels Front House ALBERTSLUND KOMMUNE Workshop Klima, Energibesparelser & Samarbejder 16. juni 2011 Direktør Niels Carsten Bluhme Miljø- og teknikforvaltningen

KLIMAPLAN 2009 - 2015 - en helhedsplan KLIMAPLAN 2009 - 2015 - en helhedsplan

Klimaplan 2009 – 2015 - Tværgående klimaaktiviteter Klimaplan 2009 – 2015 - Tværgående klimaaktiviteter

ALBERTSLUNDKONCEPTET - nye løsninger, nye samarbejder ALBERTSLUNDKONCEPTET - nye løsninger, nye samarbejder

Albertslundkonceptet – et offentligt privat partnerskab Behov for nye løsninger, der er… Grønne, integrerede Albertslundkonceptet – et offentligt privat partnerskab Behov for nye løsninger, der er… Grønne, integrerede og omkostningseffektive. Markedsorienterede og arkitekturbevidste. En gevinst og ekspertise i byomdannelsen. Giver helhedsorienteret viden. Alene i Albertslund Syd bliver 2. 200 boliger renoveret med næsten 6. 000 beboere. Hvordan Ekstra finansiering tiltrækkes for at nå attraktive energiklasser – ENS’s Energiforsknings- og Udviklingsprogram. Udviklingsprojekt for nye og effektive løsninger til energirenovering, der involverer alle relevante parter og kompetencer inden for energi og byggeri. Samlet projektomkostning: 18, 5 mio. kr. AK/Albertslund Varmeværk: 4, 1 mio. kr. Virksomheder: 8, 4 mio. kr. EUDP støtte: 5, 5 mio. kr. Anden finansiering: 0, 5 mio. kr.

Et prøvehus i Hyldespjældet - CO 2 neutral bolig med solprisme En bebyggelse med Et prøvehus i Hyldespjældet - CO 2 neutral bolig med solprisme En bebyggelse med omkring 650 beboere, opført i 1976 af rødbrune betonelementer med sammenbyggede boliger i 1 - 3 etager.

CO 2 NEUTRAL BOLIG – præfabrikation og økonomi Når kun ét hus er blevet CO 2 NEUTRAL BOLIG – præfabrikation og økonomi Når kun ét hus er blevet renoveret er præfabrikerede facader og udvikling af solprisme ikke økonomisk optimalt. Anderledes ved storskala renoveringer med mange huse af samme type. Her vil præfabrikerede facadeløsninger være forudsætningen for at gøre det. Som forsøgsprojekt op til COP 15 blev projektet kørt stramt tidsmæssigt. Samtidig blev nye og innovative løsninger udviklet og tekniske løsninger afprøvet. Det gav øgede omkostninger.

Solfanger producerer varmt vand Tank til varmt vand Ventilation med varmegenvinding producerer varme Kanaler Solfanger producerer varmt vand Tank til varmt vand Ventilation med varmegenvinding producerer varme Kanaler og rørføring inde bag nye facadeelementer Solceller producere el VELUX vinduer med naturlig ventilation Varmepumpe Tag isoleret med 400 mm tagelementer Væg isoleret med 300 mm facadeelementer

Seks boliger – Seks energiløsninger En bebyggelse med seks boliger ud af i alt Seks boliger – Seks energiløsninger En bebyggelse med seks boliger ud af i alt 550 husstande, opført i 1965 af betonelementer med boliger i 2 etager. Beliggende i Albertslund Syd.

Seks prøveboliger I Albertslund Syd En boligblok med seks toetagers boliger renoveres til seks Seks prøveboliger I Albertslund Syd En boligblok med seks toetagers boliger renoveres til seks forskellige energiklasser. Viden nu: Energiklasse 2 vil give en energireduktion på 2 2 73 %. Fra 233 k. Wh til 64 k. Wh. AV Wh/m L k 50 Pris: 1. 7 mio. kr. pr. bolig. Husleje: 1900 kr. mere pr. måned, til 7. 200, minus 500 kr. mindre til energi. Seks energiklasser, seks energitiltag: § Isolering af facader, tag og terrændæk § Nye energivinduer § Ventilation med varmegenvinding § Solvarme til varmt vand. Solceller til el § Test af prefab løsninger § Lavtemperatur fjernvarme 2 08 /m R k. Wh B 70 1 /m h AV k. W L 35 2 /m 20 h 20 k. W 17 2 1 AV Wh/m L k 35 I 0 E RG NE 2

SPØRGSMÅL DISKUSSION SPØRGSMÅL DISKUSSION