Скачать презентацию Framtida nå les og forstå Uke 4 Скачать презентацию Framtida nå les og forstå Uke 4

6f34700487fc6c97cbbcf8d8f4fb4e18.ppt

  • Количество слайдов: 37

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 4 -5 Lisbeth M Brevik ”Framtida nå – les og forstå!” Uke 4 -5 Lisbeth M Brevik

Agenda 1. Læringsstrategier: diagrammer 2. Læringsstrategier: lese på eget nivå 3. Lesing av fagtekster Agenda 1. Læringsstrategier: diagrammer 2. Læringsstrategier: lese på eget nivå 3. Lesing av fagtekster Lisbeth M Brevik

Læringsstrategier Diagrammer VØL-skjema (KWL Table) Ordbank (Word Wall) Tankekart (Mind Map) Tidslinje (Timeline) Venn-diagram Læringsstrategier Diagrammer VØL-skjema (KWL Table) Ordbank (Word Wall) Tankekart (Mind Map) Tidslinje (Timeline) Venn-diagram (Venn diagram) Storyboard Lesestrategier Dybdelesing SQ 3 R Lese på eget nivå Skanne, skumlese, spørsmål, kontekst, ordbok, diagrammer, etc.

Tankekart RØD RED ROSA GRØNN PINK GREEN FARGER SVART COLOURS BLÅ BLACK BLUE Tankekart RØD RED ROSA GRØNN PINK GREEN FARGER SVART COLOURS BLÅ BLACK BLUE

Regning 8. trinn: tankekart? Regning 8. trinn: tankekart?

Klippekort (10 besøk) 450 kr Billettpriser Månedskort 600 kr UNNI Klippekort (10 besøk) 450 Klippekort (10 besøk) 450 kr Billettpriser Månedskort 600 kr UNNI Klippekort (10 besøk) 450 kr Eva + Unni Billettpriser 13 ganger UNNI Dagskort 80 kr EVA månedskort 600 kr Dagskort 80 kr

Tankekart? Tankekart?

Tidslinje Lisbeth M Brevik Tidslinje Lisbeth M Brevik

‘The Widow and the Parrot’ 1 The widow inherits a house and £ 3000 ‘The Widow and the Parrot’ 1 The widow inherits a house and £ 3000 2 She goes to collect her inheritance 3 The house is old, there’s no money, only a parrot 4 The house burns down 5 The parrot finds the £ 3000 in the ruins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 En eske + et kolbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 En eske + et kolbe Hull i enden på esken Lokk festes med tape på esken på en side Fyll kolben: 5 cm fuktig jord 1 cm sand 1 nytt lag jord + sand 5 cm jord Løk- og potetbiter

1 Pisk egg og sukker (eggedosis) 2 Sikt mel og bakepulver 3 Rør det 1 Pisk egg og sukker (eggedosis) 2 Sikt mel og bakepulver 3 Rør det inn i eggedosisen 4 Hell i smurt form, 24 cm dia 5 Stek ved 160 gr i 45 min 6 Avkjøl på rist. SUKKERBRØD Lisbeth M Brevik

Lesing 5. trinn: tidslinje? Lesing 5. trinn: tidslinje?

Storyboard Lisbeth M Brevik Storyboard Lisbeth M Brevik

Lesing 5. trinn: storyboard? Lesing 5. trinn: storyboard?

Venn diagram Lisbeth M Brevik Venn diagram Lisbeth M Brevik

Wild animals Tame animals DOG KANGAROO HORSE CAT WOLF RAT CHICKEN MOOSE MOUSE HAMSTER Wild animals Tame animals DOG KANGAROO HORSE CAT WOLF RAT CHICKEN MOOSE MOUSE HAMSTER BEAR RABBIT COW SHEEP

The Giraffe, Pelly and Me MONKEY GIRAFFE Black Beauty BAD MAN BOY ANIMALS ENGLAND The Giraffe, Pelly and Me MONKEY GIRAFFE Black Beauty BAD MAN BOY ANIMALS ENGLAND HORSE CARRIAGE

Lesing 5. trinn Hvilken lesestrategi? Ø TANKEKART? Ø VENN DIAGRAM? Lesing 5. trinn Hvilken lesestrategi? Ø TANKEKART? Ø VENN DIAGRAM?

Northern Ireland conflict A dream deferred In common Written Actions - Broken dreams - Northern Ireland conflict A dream deferred In common Written Actions - Broken dreams - Reality Conflict about religion Conflict about colour of skin

The U. S Northern Ireland Europe America The Troubles (1968 -1997) Civil war Slavery The U. S Northern Ireland Europe America The Troubles (1968 -1997) Civil war Slavery (1600 -1860 s) The Buss boycott (1955) Terrorism Sinn Féin Martin Luther King Jr. Rosa Parks IRA Segregation Insurgence Violated human rights Rights for black people Africa Apartheid (1948 -1994) Steve Biko South-Africa Nelson Mandela Fredrik Willem de Klerk

SQ 3 R Dybdelesing 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Dybdelesing SQ 3 R Dybdelesing 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Dybdelesing 4. Recall 3. Read Lisbeth M Brevik

Regning 5. trinn Regning 5. trinn

Regning 5. trinn Regning 5. trinn

Regning 8. trinn Regning 8. trinn

Fagtekst 1: bilde 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Dybdelesing 4. Fagtekst 1: bilde 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Dybdelesing 4. Recall 3. Read Lisbeth M Brevik

Førlesing: Ordbank 1. Egen bok (Ordbank / Word Wall) 2. Forkunnskaper: • • Samle Førlesing: Ordbank 1. Egen bok (Ordbank / Word Wall) 2. Forkunnskaper: • • Samle ord og uttrykk Del og stjel 3. Lag en loop • • Elevene lager ut fra egne ord og uttrykk Passer det til alle fag? Lisbeth M Brevik

Førlesing: VØL-skjema Vet Ønsker å vite Lært Lisbeth M Brevik Førlesing: VØL-skjema Vet Ønsker å vite Lært Lisbeth M Brevik

Fagtekst 2: bilde + tekst 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Fagtekst 2: bilde + tekst 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Dybdelesing 4. Recall 3. Read Lisbeth M Brevik

Underveislesing: Lesestrategi? Diagram? Underveislesing: Lesestrategi? Diagram?

Fagtekst 3: tekst 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Dybdelesing 4. Fagtekst 3: tekst 1. Survey 5. Review SQ 3 R 2. Question Dybdelesing 4. Recall 3. Read Lisbeth M Brevik

Underveislesing: Lesestrategi? Diagram? Underveislesing: Lesestrategi? Diagram?

Hvor lett/vanskelig er en tekst? • • • Hvilket emne teksten omhandler Hvor vanlig Hvor lett/vanskelig er en tekst? • • • Hvilket emne teksten omhandler Hvor vanlig ordvalget i teksten er Hvor varierte og komplekse de grammatiske strukturene og setningstypene er Hvor lang teksten er Hvor tydelig informasjonen i teksten blir formidlet I hvilken grad tema og innhold er kjent for eleven Hvordan teksten er strukturert Hvilken sjanger teksten har og hvor kjent den er for eleven Hva hensikten med teksten er Kilde: UDIR Lisbeth M Brevik

Velg en fagtekst: - spør deg selv • • • Hvilket emne handler teksten Velg en fagtekst: - spør deg selv • • • Hvilket emne handler teksten om? Hvor vanlige er ordene i teksten? Hvor varierte og komplekse er de grammatiske strukturene og setningstypene? Hvor lang er teksten? Hvor tydelig blir informasjonen i teksten formidlet? I hvilken grad er tema og innhold kjent for eleven? Hvordan er teksten strukturert? Hvilken sjanger har teksten og er den kjent for eleven? Hva er hensikten med teksten? Kilde: UDIR Lisbeth M Brevik

Tilpasset opplæring Vurdering (nivå 3: høy) Anvendelse (nivå 2: middels) Reproduksjon (nivå 1: lav) Tilpasset opplæring Vurdering (nivå 3: høy) Anvendelse (nivå 2: middels) Reproduksjon (nivå 1: lav) huske, liste opp bruke, forklare, sammenligne vurdere, drøfte, begrunne, reflektere Lisbeth M Brevik

Kontakt meg gjerne! Lisbeth. brevik@nith. no Lisbeth M Brevik Kontakt meg gjerne! Lisbeth. [email protected] no Lisbeth M Brevik