Скачать презентацию Форум Кариери 2007 г Kоментар на събитието статистика Скачать презентацию Форум Кариери 2007 г Kоментар на събитието статистика

4dbed51a736f69d1a0c74b07dfe13fc6.ppt

  • Количество слайдов: 14

Форум «Кариери» 2007 г. Kоментар на събитието, статистика. Христо Стоянов, мениджър Човешки ресурси “ТЕСИ”ООД Форум «Кариери» 2007 г. Kоментар на събитието, статистика. Христо Стоянов, мениджър Човешки ресурси “ТЕСИ”ООД Светлозар Петров – управител Job. Tiger Ltd. Юни 2007 г.

Особености в организацията на Кариери 2007 • Нискобюджетен, но високоефективен форум; • Натоварена програма Особености в организацията на Кариери 2007 • Нискобюджетен, но високоефективен форум; • Натоварена програма – 7 града в един месец; • Сложна координация за наемане на залите за провеждане; • Сложна координация с времето на министър Василев; • Великденски празници и ваканцията на университетите.

По градове 1. София: • • 121 фирми, 5000 студента (91, 8000); много добра По градове 1. София: • • 121 фирми, 5000 студента (91, 8000); много добра организация; задължително по-късно начало 10, 00 ч; ваканцията на УНСС и някои факултети от други ВУЗ чувствително намали участниците.

По градове 2. Пловдив: • • 41 фирми, 1000 посетители (30, 2000); много добра По градове 2. Пловдив: • • 41 фирми, 1000 посетители (30, 2000); много добра организация; подходящ начален час ; Проведе се точно преди Великден и преди ваканция в университетите.

По градове 3. Варна : • 56 фирми, 3500 посетители (51, 4000); • много По градове 3. Варна : • 56 фирми, 3500 посетители (51, 4000); • много добра организация; • по-късен час на откриване е за предпочитане; • отрази се ваканцията на ИУ; • много добро участие на служителите на кариерните центрове.

По градове 4. Русе : • 23 фирми, 1000 посетители (22, 1500); • добра По градове 4. Русе : • 23 фирми, 1000 посетители (22, 1500); • добра организация, много успешно форумът да е в района на университета; • по-късен час на откриване е за предпочитане; • най-важното събитие в дейността на кариерните центрове към момента е форум “Кариери”. Сравнително слабата активност в Русе се дължи и на отсъствието на кариерните консултанти.

По градове 5. Велико Търново: • 31 фирми, 1300 посетители (27, 1500); • добра По градове 5. Велико Търново: • 31 фирми, 1300 посетители (27, 1500); • добра организация, успешно форумът да е в района на университета; • подходящ начален час; • кариерните центрове – отлично за ВТУ, но реално се усети отсъствието на ТУ – Габрово.

По градове 6. Стара Загора: • 13 фирми, 150 посетители; • добра организация, независимо, По градове 6. Стара Загора: • 13 фирми, 150 посетители; • добра организация, независимо, че форумът беше извън университета; • подходящ начален час; • изключително лоша работа и неразбиране от страна на кариерния център; • преди празници (1 май); • най-слабо посетения форум за годината.

По градове 7. Благоевград: • 19 фирми, 800 посетители; • добра организация, успешно форумът По градове 7. Благоевград: • 19 фирми, 800 посетители; • добра организация, успешно форумът да е в района на университета; • подходящ начален час; • отлична работа на кариерния център.

УЧАСТНИЦИТЕ Работодатели: • • • започва да се чувства лека досада във фирмите и УЧАСТНИЦИТЕ Работодатели: • • • започва да се чувства лека досада във фирмите и участие на принципа „където другите, там и ние”. Това личи от подготовката на щандове и материали, както и от нивото на служителите, тяхната подготовка, участие; необходимост да се доуточнят права и задължения на участниците. Става въпрос за недопустимо големи табла, плакати и т. н. , които закриват съседни щандове, за мултимедии и реклами с неподходящо озвучаване; обратна връзка участници / организатори – много колеги “мърморят” повече от допустимото, компрометират събитието и влияят на част от компаниите. По-доброто е да обсъдят нещата или да не участват; Събирането на големи бази данни вече е безполезно, а събраните CV-та трябва да се използват веднага; “Кариери” много ясно показва тенденциите за работодателите, вижда се какво ни очаква през годината.

УЧАСТНИЦИТЕ Студенти: • • Много от тях активно набират такава информация за стажантски програми УЧАСТНИЦИТЕ Студенти: • • Много от тях активно набират такава информация за стажантски програми през цялата година – Интернет; Нарастването с пъти на участниците в летни бригади в чужбина (20 000 тази година); Нарастване на процента работещи през цялата година; Почти непрекъснатите представяния на фирми в самите университети през годината. Преди 2 -3 години беше събитие някоя фирма да се появи самостоятелно; Целогодишната работа на кариерните центрове – вече има достатъчна информация от и през тях, а не да чакаш форума, за да разбереш къде какво се случва; Явен проблем с мотивацията за работа; Основен въпрос – Изчерпан ли е свободния ресурс от студенти? Преминаваме ли в обикновено динамично състояние в този сегмент?

Изводи и препоръки • Начален час – 10 часа; • При възможност – провеждане Изводи и препоръки • Начален час – 10 часа; • При възможност – провеждане на територията на университета; • Голяма роля на кариерните центрове в подготовката и провеждането – максимално активизиране на съвместната работа; • Необходима е работа върху мотивацията на студентите; • Липса на разбиране и съдействие от страна на част от университетските ръководства; • За пазара – търсене на нови източници на свободни кадри; • За фирмите – преосмисляне на разпределението на труда, търсене на по-голяма ефективност на работата и справяне с наличните кадри.

“ТЕСИ”- 2007 г КАНДИДАТИ / в проценти / – през сайта Job Tiger и “ТЕСИ”- 2007 г КАНДИДАТИ / в проценти / – през сайта Job Tiger и Staj. bg – фирмен сайт и медии Шумен – от самия форум - 70% - 20% - 10%

Благодарим ви! Благодарим ви!