Formy prawno – organizacyjne i własnościowe Nauka o

Скачать презентацию Formy prawno – organizacyjne i własnościowe Nauka o Скачать презентацию Formy prawno – organizacyjne i własnościowe Nauka o

3_-_ok_formy_prawno_organizacyjne_i_wasnociowe_-_konsekwencje_ekonomiczne_i_spoeczne.ppt

  • Размер: 116.5 Кб
  • Количество слайдов: 5

Описание презентации Formy prawno – organizacyjne i własnościowe Nauka o по слайдам

Formy prawno – organizacyjne i własnościowe Nauka o organizacji – wykład 3 Dr Katarzyna Czainska k.Formy prawno – organizacyjne i własnościowe Nauka o organizacji – wykład 3 Dr Katarzyna Czainska k. czainska@pwsb. pl

Formy prawne organizacji komercyjnych 1. Prawa publicznego – jednostki użyteczności publicznej 2. Spółdzielnie 3. Przedsiębiorstwa państwoweFormy prawne organizacji komercyjnych 1. Prawa publicznego – jednostki użyteczności publicznej 2. Spółdzielnie 3. Przedsiębiorstwa państwowe 4. Prawa handlowego: – Jednoosobowe przedsiębiorstwa osoby fizycznej – Działalność gospodarcza pod imieniem wspólników związanych umową spółki cywilnej – Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowo – akcyjna) – Spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka joint venture, spółdzielnia)

Czynniki wyboru formy prawnej organizacji komercyjnych 1. Rozmiar działalności 2. Wielkość posiadanych zasobów kapitałowych 3. MożliwośćCzynniki wyboru formy prawnej organizacji komercyjnych 1. Rozmiar działalności 2. Wielkość posiadanych zasobów kapitałowych 3. Możliwość pozyskania wspólników 4. Czas niezbędny do uruchomienia przedsiębiorstwa 5. Koszty prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej 6. Wybór formy zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie 7. Posiadanych kwalifikacji przez organizatorów przedsięwzięcia (założycieli).

Organizacje społeczne Stowarzyszenia (rejestrowe i zwykłe) Prawo o stowarzyszeniach Fundacje Ustawa o fundacjach Fundacje spełniające wymogiOrganizacje społeczne Stowarzyszenia (rejestrowe i zwykłe) Prawo o stowarzyszeniach Fundacje Ustawa o fundacjach Fundacje spełniające wymogi ustawy o działalności pożytku społecznego i o wolontariacie mogą uzyskać status organizacji pożytku społecznego pod warunkiem posiadania statutowego organu kontroli lub nadzoru wewnętrznego (np. . Rada Fundacji lub Komisja Rewizyjna)

Organizacje publiczne = państwowe prowadzą działalność w następujących dziedzinach:  • Kompleks obronno – wojskowy zapewniającyOrganizacje publiczne = państwowe prowadzą działalność w następujących dziedzinach: • Kompleks obronno – wojskowy zapewniający obronę suwerenności kraju, politykę obrony oraz wyposażenia i funkcjonowania armii. • Ład prawno – instytucjonalny obejmujący zasady sprawnego funkcjonowania państwa oraz działania osób prawnych i fizycznych, a także sposoby egzekwowania prawa. • Sfera bezpieczeństwa wewnętrznego – tworzenie warunków realizacji ładu prawno – administracyjnego. • Ochrona własności i wolności jednostek