Скачать презентацию Форми організації суспільного відтворення Виконав студент групи 248 Скачать презентацию Форми організації суспільного відтворення Виконав студент групи 248

1244.pptx

  • Количество слайдов: 11

Форми організації суспільного відтворення Виконав: студент групи 248 -гм Жайворонок Вадим Форми організації суспільного відтворення Виконав: студент групи 248 -гм Жайворонок Вадим

Суспільне відтворення Процес суспільного виробництва який взято не як окремий одноразовий акт, а як Суспільне відтворення Процес суспільного виробництва який взято не як окремий одноразовий акт, а як постійно повторюваний процес, тобто суспільне відтворення - це безупинний процес суспільного виробництва. Він охоплює такі стадії: виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів і послуг.

В економічній літературі розглядаються такі види суспільного відтворення: Просте Розширене Звужене В економічній літературі розглядаються такі види суспільного відтворення: Просте Розширене Звужене

 Просте відтворення - це відновлення виробництва з року в рік практично в незмінних Просте відтворення - це відновлення виробництва з року в рік практично в незмінних масштабах і на практично незмінній техніко-технологічній основі. При розширеному відтворенні обсяг виробництва зростає, структура суспільного продукту вдосконалюється. Це відбувається завдяки використанню частини фонду відтворення матеріальних витрат та додаткового продукту на нагромадження, тобто для розширення та модернізації виробництва. В окремі періоди розвитку економічної системи може відбуватися зменшення масштабів розширеного відтворення, тобто звужене відтворення. Звужене відтворення може бути зумовлене економічними кризами або трансформаційними кризами. Але в ряді галузей звужене відтворення може бути результатом прогресивних структурних змін в економіці.

 Відтворення можна розглядати на рівні окремої господарюючої одиниці та відтворення на рівні суспільства Відтворення можна розглядати на рівні окремої господарюючої одиниці та відтворення на рівні суспільства загалом. На окремому підприємстві відтворення відбувається як кругообіг капіталу або виробничих фондів. У масштабах суспільства відтворення матеріальних благ постає як суспільне відтворення.

Екстенсивний тип (Розширеного відтворення ) Передбачає збільшення обсягів виробленої продукції та надання послуг за Екстенсивний тип (Розширеного відтворення ) Передбачає збільшення обсягів виробленої продукції та надання послуг за рахунок зростання використовуваних речових і особистих факторів виробництва, інших ресурсів без зміни їх техніко-технологічної основи.

Інтенсивний тип (Розширеного відтворення) Означає збільшення обсягів виробленої продукції та надання послуг за рахунок Інтенсивний тип (Розширеного відтворення) Означає збільшення обсягів виробленої продукції та надання послуг за рахунок зростання продуктивності праці, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на основі науково-технічного прогресу.

Відтворення продуктивних сил В процесі виробництва відновлюється та розвивається робоча сила (будь-які збої в Відтворення продуктивних сил В процесі виробництва відновлюється та розвивається робоча сила (будь-які збої в її відновленні тягнуть за собою суттєві ускладнення для відтворення загалом), а також відшкодовуються використані засоби виробництва. Якщо засоби виробництва, використані у виробничому процесі, не відновлюються, значить, здійснити процес виробництва навіть у тих самих масштабах неможливо (не говорячи вже про збільшення масштабів відтворення).

Процес відтворення виробничих відносин передбачає: - розвиток різних форм власності і на їх основі Процес відтворення виробничих відносин передбачає: - розвиток різних форм власності і на їх основі поглиблення товарно-грошових відносин; - перехід підприємств на самоуправління, повне самофінансування й кредитування, розвиток орендних відносин, акціонерних та інших товариств; - пріоритетне використання економічних методів господарювання; - розвиток кооперації в усіх сферах народного господарства тощо.

 Відтворення як продуктивних сил, так і виробничих відносин здійснюється шляхом відтворення суспільного продукту, Відтворення як продуктивних сил, так і виробничих відносин здійснюється шляхом відтворення суспільного продукту, оскільки без цього неможливо ані відновлення робочої сили, ані відшкодування засобів виробництва, ані нормальне функціонування базису суспільства.

Дякую за увагу!=) Дякую за увагу!=)