Företagande 1 15 p Affärsplan Företagsformer

Скачать презентацию Företagande 1 15 p  Affärsplan  Företagsformer Скачать презентацию Företagande 1 15 p Affärsplan Företagsformer

företagande.pptx

  • Размер: 73.8 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 5

Описание презентации Företagande 1 15 p Affärsplan Företagsformer по слайдам

Företagande 1 15 p Affärsplan Företagsformer Budgetering Finansiering Företagande 2 10 p Löpande bokföringFöretagande 1 15 p Affärsplan Företagsformer Budgetering Finansiering Företagande 2 10 p Löpande bokföring Bokslut Deklarationer Företagande 3 5 p Marknadsföring

Företagande 1 Affärsplan Branscherfarenhet: Hur ser marknaden ut? Vilka är mina kunder? Vad skiljerFöretagande 1 Affärsplan Branscherfarenhet: Hur ser marknaden ut? Vilka är mina kunder? Vad skiljer mitt företag från konkurrenterna? Utbildning: Har jag tillräcklig utbildning inom mitt yrke? Kan det vara värdefullt att komplettera med gesällbrev eller annat bevis på mitt yrkeskunnande? Privatekonomi: Vilka möjligheter har jag att satsa egna pengar? Vad händer om det inte kan ta ut lön? Finns det personer som kan stötta dig ekonomiskt? Motiv: Varför vill jag driva ett eget företag? Personligt nätverk: Vad behöver jag för bollplank? Behöver jag samverka med andra företag? Finns det områden jag inte känner mig säker på? Din koppling till affärsidén: Hur troligt är det att någon annan kan starta samma verksamhet utan din bakgrund? Kommer du att sälja dina produkter/tjänster själv? Kompanjon: Vad ska en kompanjon tillföra? Rollfördelning? Hur hanterar ni en ”separation”? Affärsetik: Vill jag ha seriösa kunder, vad krävs det då av mig?

 Sammanfattning Uppgift 1  28 sep 2016 Målformulering/affärsidé Försök beskriva vad ditt företag Sammanfattning Uppgift 1 28 sep 2016 Målformulering/affärsidé Försök beskriva vad ditt företag ska göra och tjäna pengar på. Beskrivningen måste innehålla vad du har för vara eller tjänst och sortiment. Och hur du tänker bedriva verksamheten. Beskriv geografiska begränsningar och specialitet/nisch och vad som särskiljer dig från andra. Tänk på vad du har för målsättning – som exempelvis lågpris- eller kvalitetssortiment? Företag som helt struntar i affärsidén eller bara anger ”tjäna pengar” har ingen bas att stå på! Ett företag utan mål är det få som vill göra affärer med. Kunder Bransch Inom vilken bransch ska ditt företag arbeta? Beskriv branschen och utvecklingen de senaste åren! Hur bedömer du branschen de närmaste åren framöver? Målgrupp och kunder Har du en eller flera målgrupper? Kan du beskriva storleken på grupperna? Du kanske till och med har namn på vissa kunder redan idag? Hur kan du nå målgrupp och kundgrupp med dina varor eller tjänster? Kan själva tillvägagångssättet bli en del av din affärsidé? Många stora företag, som naturligtvis också varit små, har lyckats tack vare en klar filosofi att vinna marknadsandelar. De gjorde inte som alla andra – de skapade en egen metod. Du kan hitta dina kunder genom en mängd olika metoder – inte minst genom Internet.

Affärsplan Uppgift 2 5 okt 2016 Jag som företagare Vad har jag för tidigareAffärsplan Uppgift 2 5 okt 2016 Jag som företagare Vad har jag för tidigare erfarenheter från min bransch? Finns det redan upparbetade kontakter/kunder? Finns tidigare erfarenhet från företagande? Behöver du komplettera med ytterligare utbildning? (Hur ser din privatekonomi ut? ) Hemförhållande Därför vill jag starta eget företag Personligt nätverk Kopplingen mellan dig och affärsidén Kompanjon/delägare Affärsetik

 Sammanfattning Uppgift 2 5 okt 2016 Jag som företagare Vi gick igenom de Sammanfattning Uppgift 2 5 okt 2016 Jag som företagare Vi gick igenom de första fyra punkterna. Glöm inte att ta upp det som är viktigt att komplettera med om man konstaterar att det finns brister. Registrera ett konto på nyforetararcentrum. com, gå in under DINA VERKTYG skapa affärsplan. Se till att dokumentera de rubrikerna som anges nedan. Jag/vi & idén Företagsägare och affärsidé (Affärsidé och USP) Jag som nyföretagare (erfarenhet bransch, erfarenhet företagare, min utbildning Marknad & försäljning Kunder (företagets bransch, typkund var finns den) Att göra till nästa gång: Leta upp din branschorganisation och se om det finns någon intressant information att läsa om din bransch och dess framtidsutsikter.