Физикалы қ диктант 1. Бос орынды

Скачать презентацию Физикалы қ диктант  1. Бос орынды Скачать презентацию Физикалы қ диктант 1. Бос орынды

ashyқ_sabaқ_fizika.pptx

 • Размер: 482.1 Кб
 • Автор: Анвар Иристаев
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации Физикалы қ диктант 1. Бос орынды по слайдам

Физикалы қ диктант Физикалы қ диктант

 1. Бос орынды толтырыңдар: г. Белілі бір бетке түсіретін күш әрекетінің нәтіжесін 1. Бос орынды толтырыңдар: г. Белілі бір бетке түсіретін күш әрекетінің нәтіжесін сипаттайтын шаманы қысым деп атайды. 2. Қысымды латынның p әрпімен белгілейді.

  3. ысымды есептеу формуласыҚ   ысымды есептеу 3. ысымды есептеу формуласыҚ ысымды есептеу формуласынан Қ S- аудан мен F- к шті ү ң S=F/p F=p. S формуласын айты дар. ң 5. Қысымның негізгі өлшем бірлігі: Па

Қатты денелерде, газдарда, сұйықтарда өзіне түсірілген қысымды қалай жеткізеді? Қатты денелерде, газдарда, сұйықтарда өзіне түсірілген қысымды қалай жеткізеді?

Қатты денелер өзіне түсірілген қысымды бір бағытта ғана жеткізеді Қатты денелер өзіне түсірілген қысымды бір бағытта ғана жеткізеді

1. Белгілі бір бетке т сетін к ш рекетіні н тижесін ү ү ә1. Белгілі бір бетке т сетін к ш рекетіні н тижесін ү ү ә ң ә сипаттайтын шама? А. ысым қ В. йкеліс к шіҮ ү С. К ш ү D. Паскаль за ың

2. Гидравликалы машиналарқ грекше алай аталады ? қ А. гидор –су, аулос-т2. Гидравликалы машиналарқ грекше алай аталады ? қ А. гидор –су, аулос-т тік ү В. гидор –жер, аулос-т тікү С. гидор –т тік, ү аулос-ауа D. гидор –ауа, аулос-т тік ү

3. К шті андай ріппен ү қ ә белгілейді? А) р В) 3. К шті андай ріппен ү қ ә белгілейді? А) р В) Ғ С) m D) V

4. Затты са б лшегі: ң ұ қ ө А. молекула В. атом4. Затты са б лшегі: ң ұ қ ө А. молекула В. атом С. диффузия D. дене

5. Физикда ай к ш жо ? қ ү қ А. ауырлы қ В.5. Физикда ай к ш жо ? қ ү қ А. ауырлы қ В. дене салма ығ С. серпінділік D. деформация

6. йкеліс к шіні формуласы? Ү ү ң А) F йк ү =μN6. йкеліс к шіні формуласы? Ү ү ң А) F йк ү =μN В) p=F/S С ) F йк ү =mg D) P йкү =mg

7. ысымды ай ріппен Қ қ ә белгілейді? А) p В) F7. ысымды ай ріппен Қ қ ә белгілейді? А) p В) F С) N D) m

8. ысымны формуласы ? Қ ң А) P = mg В) m=p. V8. ысымны формуласы ? Қ ң А) P = mg В) m=p. V С) F= mg D) p=F/ S

9. ысымны лшем бірлігі не? Қ ң ө А. кг В. 9. ысымны лшем бірлігі не? Қ ң ө А. кг В. Ньютон С. м / с D. Паскаль

08. 02. 17 ж. § Газдың қысымы. Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар, газдарда08. 02. 17 ж. § Газдың қысымы. Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар, газдарда болатын қысым

Газдың ішіндегі денеге түсіретін қысымы газ молекулаларының соқтығысуынан пайда болады Газ К лемін,Газдың ішіндегі денеге түсіретін қысымы газ молекулаларының соқтығысуынан пайда болады Газ К лемін, пішінін ө са тамайды, о ай қ ң сы ылады, ғ молекулалары ретсіз, шапша ң оз алады қ ғ. ысым қ жан-жа а ққ бірдей таралады

Газ қысымы газ молеулаларыныңың ыдыс қабырғасына соққылауынан болады Газдардың қатты денелер мен сұйықтардан айырмашылығы,Газ қысымы газ молеулаларыныңың ыдыс қабырғасына соққылауынан болады Газдардың қатты денелер мен сұйықтардан айырмашылығы, олар өздері тұрған ыдыстың көлемін түгел алып тұратындығы. Газ берілген ыдыстың ішіне түгел жайылады және өзі орналасқан сол ыдыстың қабырғасына қысым түсіреді. Газ молекулалары үлкен жылдамдықпен ретсіз қозғалып жүреді. Сол кезде олар өзі тұрған ыдыстың қабырғаларымен соқтығысады. Жеке молекулалардың соққысы әлсіз болғанымен, барлық молекулалар соққысы үлкен болады. Міне, осыдан келіп газ қысымы пайда болады

Мынадай т жірибе арастырайы ә қ қ ауа сор ысы алпа ыныМынадай т жірибе арастырайы ә қ қ ауа сор ысы алпа ыны астына аузы ғ қ ғ ң байлаулы ішінде азда ан ауасы бар ғ резе ке шар орналастырылады ң Бұл сурет газдың шар қабырғасына барлық бағытта бірдей қысым түсіретінін көрсетеді.

Газдың массасы мен көлемін кішірейтсе, оның қысым артады, ал көлемін ұлғайтса, қысымыГаздың массасы мен көлемін кішірейтсе, оның қысым артады, ал көлемін ұлғайтса, қысымы кемиді.

Сұйық қабаты неғұрлым төмен орналасса, ондағы ауырлық күші әрекетінен болатын қысым соғұрлым үлкенСұйық қабаты неғұрлым төмен орналасса, ондағы ауырлық күші әрекетінен болатын қысым соғұрлым үлкен болады.

сұйық қабаты неғұрлым төмен (терең) орналасқан болса, ондағы ауырлық күші әрекетінен болатын қысым соғұрлымсұйық қабаты неғұрлым төмен (терең) орналасқан болса, ондағы ауырлық күші әрекетінен болатын қысым соғұрлым үлкен болады

 Ауырлы к ші с йы ба аныны салма ына те : F=P я Ауырлы к ші с йы ба аныны салма ына те : F=P я ни қ ү ұ қ ғ ң ғ P=mg. Б дан ыдыс т біне т сірілетін ысым ұ ү ү қ болатынын к реміз. С йы ба аныны ыдысты табанына ө ұ қ ғ ң ң т сетін ысымын былай есептейді: ү қ я ни ғ

ЕСЕП ШЫ АРУҒ ЕСЕП ШЫ АРУҒ

17 -жаттығу № 1 Судың, керосиннің, сынаптың 0, 6 м тереңдіктегі қысымын табыңдар17 -жаттығу № 1 Судың, керосиннің, сынаптың 0, 6 м тереңдіктегі қысымын табыңдар ρ су =1000 кг/м 3 ρ керосин =800 кг/м 3 ρ сынап =13600 кг/м

17 -жаттығу № 2 Теңіздің 10900 м болатын ең терең жеріндегі су қысымын есептеңдер,17 -жаттығу № 2 Теңіздің 10900 м болатын ең терең жеріндегі су қысымын есептеңдер, теңіз суының тығыздығы 1030 кг/ м

БЕКІТУ БЕКІТУ

Сергіту с тіә Сергіту с тіә

Үйге тапсырмасы § 36, 37 оқу. 17 - жаттығу № 3 Үйге тапсырмасы § 36, 37 оқу. 17 — жаттығу №