Скачать презентацию Finanšu aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā Скачать презентацию Finanšu aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā

4b3731f6d5a6f28ad177bd3084d71bf3.ppt

  • Количество слайдов: 27

Finanšu aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā Dr. ekon. , doc. I. Solovjova Finanšu aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā Dr. ekon. , doc. I. Solovjova

Būtība Pētījumu var definēt kā loģiski secīgu metodoloģisko, metodisko un organizatoriski tehnisko procedūru sistēmu, Būtība Pētījumu var definēt kā loģiski secīgu metodoloģisko, metodisko un organizatoriski tehnisko procedūru sistēmu, kas ļauj iegūt ticamus datus par pētāmo parādību vai procesu, un izmantot tos tālāk praksē procesa vadīšanai un prognozēšanai. /S. Kristapsone Zinātniskā pētniecība studiju procesā/

Kas jānoskaidro pirms pētījuma? KO es gribu pētīt? KĀPĒC es gribu pētīt? KO es Kas jānoskaidro pirms pētījuma? KO es gribu pētīt? KĀPĒC es gribu pētīt? KO es gribu izpētīt? KĀPĒC es gribu izpētīt? KO es zinu par to, ko gribu izpētīt? KO citi zina par to, ko es gribu izpētīt? KĀ es to izpētīšu? KAD es to izpētīšu? KAS to darīs? AR KO es iegūšu rezultātus? KĀ es tos apkopošu, analizēšu? . . . ? ? ? KAM tas viss vajadzīgs?

Ar ko sākt? Tematiskais virziens →Temats (temata izvēle) Problēmsituācija → Problēma Ar ko sākt? Tematiskais virziens →Temats (temata izvēle) Problēmsituācija → Problēma

Ar ko sākt? Problēma ir situācija, kas tiek apzināta kā sarežģīts teorētisks vai praktisks Ar ko sākt? Problēma ir situācija, kas tiek apzināta kā sarežģīts teorētisks vai praktisks jautājums vai uzdevums, ko nepieciešams izpētīt. /S. Kristapsone Zinātniskā pētniecība studiju procesā/

Ar ko sākt? Problēma ir jebkura pētījuma stratēģijas kodols, tā ir tilts no zināmā Ar ko sākt? Problēma ir jebkura pētījuma stratēģijas kodols, tā ir tilts no zināmā un nezināmo. Nosākot problēmu, jāņem vērā: Ø tas aktualitāte; Ø jāpamato šis problēmas pētīšanas nepieciešamību; Ø jāpierāda, ka tās atrisināšana sekmēs zinātnes attīstību un praktisku jautājumu sakārtošanu. Problēmai ir zināmas robežas!!!

Temats Problēma nosaka tematu!!! ↓ Temats – problēmas satura kodols, kas attiecas uz pretrunīgu Temats Problēma nosaka tematu!!! ↓ Temats – problēmas satura kodols, kas attiecas uz pretrunīgu situāciju.

Aktualitātes 1. banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanas problēmas Komercbanku sistēmas stabilitāte ir sistēmas spēja funkcionēt Aktualitātes 1. banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanas problēmas Komercbanku sistēmas stabilitāte ir sistēmas spēja funkcionēt iekšējā un ārējā vidē, saglabājot savu struktūru, noturīgu līdzsvaru un drošību ilgā laika posmā.

Aktualitātes 1. banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanas problēmas Aktualitātes 1. banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanas problēmas

Aktualitātes 1. banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanas problēmas Komercbanku sistēmas stabilitātes vadība ir funkciju, metožu Aktualitātes 1. banku sistēmas stabilitātes nodrošināšanas problēmas Komercbanku sistēmas stabilitātes vadība ir funkciju, metožu un pasākumu kopums, ko īsteno valsts, centrālā banka, uzraudzības institūcija un komercbankas ar mērķi nodrošināt nosacījumus sistēmas stabilai funkcionēšanai un attīstībai.

Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Noguldījumu garantiju sistēma ir tādu institucionālo mehānismu kopums, Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Noguldījumu garantiju sistēma ir tādu institucionālo mehānismu kopums, ar kuru palīdzību tiek aizsargāti noguldītāju un noguldījumu piesaistītāju intereses noguldījumu nepieejamības gadījumā.

Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Noguldījumu garantiju fondā uzkrātie naudas līdzekļi 1998. -2011. Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Noguldījumu garantiju fondā uzkrātie naudas līdzekļi 1998. -2011. gadā, (milj. latu, perioda beigās)

Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Garantētās atlīdzības apmērs Latvijā 1998. – 2011. g. Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Garantētās atlīdzības apmērs Latvijā 1998. – 2011. g. (latos)

Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Noguldījumu garantiju fonda apjoms – 151 444 005 Aktualitātes 2. noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošana Noguldījumu garantiju fonda apjoms – 151 444 005 LVL Latvijas komercbanku sistēmas noguldījumu portfelis 10 769 495 733 LVL a/s Swedbank noguldījumu portfelis 1 508 634 900 LVL

Aktualitātes 3. ieguldīšanas/investēšanas iespējas Galvenais jautājums – kur? ? Aktualitātes 3. ieguldīšanas/investēšanas iespējas Galvenais jautājums – kur? ?

Aktualitātes Aktualitātes

Aktualitātes 4. kreditēšanas atjaunošanas problēmas Latvijas banku sistēmas aktīvi, kredīti 2000. -2010. gg. Aktualitātes 4. kreditēšanas atjaunošanas problēmas Latvijas banku sistēmas aktīvi, kredīti 2000. -2010. gg.

Aktualitātes 4. kreditēšanas atjaunošanas problēmas 2, 2 miljardi latu tādā apjoma uz 2010. gada Aktualitātes 4. kreditēšanas atjaunošanas problēmas 2, 2 miljardi latu tādā apjoma uz 2010. gada beigām atradās kredīti atgūšanas procesā, kas veido ap 15, 4% no kopējā kredītportfeļa

Aktualitātes 5. pētīšanas virziens → krīzes ietekmē uz finansēm! Krīze (no grieķu krisis – Aktualitātes 5. pētīšanas virziens → krīzes ietekmē uz finansēm! Krīze (no grieķu krisis – pagrieziena punkts, lēmums) → Ø bīstams, sarežģīts, smags stāvoklis; Ø sarežģīts pārejas stāvoklis; Ø periods ekonomikas attīstībā, kad notiek liels ekonomiskās aktivitātes samazinājums.

Cēloņi Ø ekonomikas attīstības cikliskums; Ø augstas izejvielu cenas; Ø kredīta tirgus pārkaršana; Ø Cēloņi Ø ekonomikas attīstības cikliskums; Ø augstas izejvielu cenas; Ø kredīta tirgus pārkaršana; Ø starptautisko reitingu aģentūru darbība utt.

Sekas Ø banku bankrotēšana; Ø daļējā vai pilnā privāto komercbanku nacionalizācija; Ø izmaiņas dažādu Sekas Ø banku bankrotēšana; Ø daļējā vai pilnā privāto komercbanku nacionalizācija; Ø izmaiņas dažādu valstu monetārajā politikā (% likmju samazināšana, kvantitatīvās mīkstināšanas QE utt. ). Piemērām, ASV FRS QE kopējais apjoms – 2, 3 triljoni USD, Anglijas Bankas QE kopējais apjoms – 275 miljardi GBP; Ø finanšu tirgus likviditātes samazināšana; Ø budžeta deficīta pieaugums; Ø investīciju apjomu samazināšanās utt.

Aktualitātes 6. Eiro ieviešanas problēmas, eiro liktenis; 7. FOREX: mīts un realitātes Aktualitātes 6. Eiro ieviešanas problēmas, eiro liktenis; 7. FOREX: mīts un realitātes

Tēmas Vērtspapīru tirgus/ Investīcijas 1. Vērtspapīru tirgus (salīdzinoša analīze) attīstība Baltijas valstīs 2. Uzkrājumu Tēmas Vērtspapīru tirgus/ Investīcijas 1. Vērtspapīru tirgus (salīdzinoša analīze) attīstība Baltijas valstīs 2. Uzkrājumu izvietošanas iespējas ekonomiskās krīzes apstākļos 3. Investīcijas zeltā un citos dārgmetālos 4. Ārvalstu investīcijas, to nepieciešamība valsts attīstībai 5. Kvalitatīva investīciju vide kā priekšnosacījums ārvalstu investīciju piesaistīšanai

Tēmas Komercbankas 1. Latvijas komercbanku sistēmas attīstības problēmas 2. Latvijas Banka kā LR centrālā Tēmas Komercbankas 1. Latvijas komercbanku sistēmas attīstības problēmas 2. Latvijas Banka kā LR centrālā banka 3. Latvijas Bankas monetārās politikas analīze 4. Kredīta tirgus Latvijā: tendences, struktūra, dinamika 5. Komercbankas “N” noguldījumu portfeļa analīze 6. Latvijas noguldījumu garantiju sistēmas pilnveidošanas iespējas

Literatūras avoti Pētniecisko darbu izstrādē tiek izmantoti dažādi informācijas avoti: Ø monogrāfijas; Ø publikācijas Literatūras avoti Pētniecisko darbu izstrādē tiek izmantoti dažādi informācijas avoti: Ø monogrāfijas; Ø publikācijas krājumos un žurnālos; Ø citu speciālistu veiktie pētījumi; Ø elektroniskie resursi.

Metodes Ø monogrāfiskā metode (darbs ar avotiem); Ø statistiskās metodes (salīdzināšana, grupēšana, vidējo un Metodes Ø monogrāfiskā metode (darbs ar avotiem); Ø statistiskās metodes (salīdzināšana, grupēšana, vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana, dinamiskās rindas, korelācija); Ø ekonomiskās analīzes metodes; Ø ekspertu metode (aptaujas, intervijas, anketēšana).

PALDIES PAR UZMANĪBU! PALDIES PAR UZMANĪBU!