Скачать презентацию ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 1 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО Скачать презентацию ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 1 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО

Fin_oblik_t_1_l_2 (1).ppt

  • Количество слайдов: 6

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 1. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Лекція № 2 ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 1. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У БАНКАХ Лекція № 2 ! 1. Аналіз банківських операцій та правила і методи їх реєстрації в обліковій системі. 2. Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. 3. Синтетичний та аналітичний облік в банках. 4. Бухгалтерський облік на базі нарахування. Види коригуючих проводок. Самостійна робота студентів 5. Організація операційної роботи банків. 6. Документування банківських операцій. Література 1. План рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17. 06. 2004 р. № 280. 2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17. 06. 2004 р. № 280. 3. Правила ведення аналітичного обліку в банках України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 16. 06. 2005 р. № 221. 2/13/2018 1

Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Доходи зароблені, але ще не отримані (Нараховані доходи) 1. Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Доходи зароблені, але ще не отримані (Нараховані доходи) 1. В кінці звітного періоду – коригуюча проводка Дт Кт 2. На дату отримання грошей Дт Кт Коригуюча проводка в кінці звітного періоду має на меті: 1. Зарахувати суму заробленого доходу. 2. Зареєструвати дебіторську заборгованість щодо нарахованого доходу. Дебіторська заборгованість щодо нарахованого доходу відображається в балансі як актив разом з основним активом. 2/13/2018 План рахунків 1, 2, 3 класи Нараховані доходи А 6 клас Доходи П 2

Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Витрати понесені, але ще не сплачені (Нараховані витрати) 1. Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Витрати понесені, але ще не сплачені (Нараховані витрати) 1. В кінці звітного періоду – коригуюча проводка Дт Кт 2. На дату сплати грошей Дт Кт Коригуюча проводка в кінці звітного періоду має на меті: 1. Визнати суму понесених витрат. 2. Визнати кредиторську заборгованість щодо нарахованих витрат. Кредиторська заборгованість щодо нарахованих витрат відображається в балансі як пасив разом з основним зобов’язанням. 2/13/2018 План рахунків 1, 2, 3 класи Нараховані витрати П 7 клас Витрати А 3

Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Доходи отримані наперед, але ще не зароблені (Доходи майбутніх Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Доходи отримані наперед, але ще не зароблені (Доходи майбутніх періодів) 1. На дату здійснення банківської операції Дт Кт 2. В кінці звітного періоду – коригуюча проводка Дт Кт План рахунків 3 клас Доходи майбутніх періодів Коригуюча проводка в кінці звітного періоду має на меті: 1. Зареєструвати фактичні доходи, отримані банком за звітний період. 2. Зменшити доходи майбутніх періодів. 6 клас Доходи 2/13/2018 П П 4

Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Витрати сплачені наперед, але ще не понесені (Витрати майбутніх Види коригуючих проводок Коригуюча проводка Витрати сплачені наперед, але ще не понесені (Витрати майбутніх періодів) 1. На дату здійснення банківської операції Дт Кт 2. В кінці звітного періоду – коригуюча проводка Дт Кт План рахунків 3 клас Витрати майбутніх періодів Коригуюча проводка в кінці звітного періоду має на меті: 1. Зареєструвати фактичні витрати, понесені банком за звітний період. 2. Зменшити витрати майбутніх періодів. 7 клас Витрати 2/13/2018 А А 5

Висновки до теми 1 (2) «Система бухгалтерського обліку у банках» 1. Розкрийте сутність бухгалтерського Висновки до теми 1 (2) «Система бухгалтерського обліку у банках» 1. Розкрийте сутність бухгалтерського рахунку. Назвіть види бухгалтерських рахунків та поясніть їх призначення. 2. Розкрийте сутність плану рахунків бухгалтерського обліку. Визначте структуру плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. 3. Розкрийте сутність та визначте основні регістри синтетичного обліку в банках. 4. Розкрийте сутність та визначте основні регістри аналітичного обліку в банках. 5. Поясніть особливості бухгалтерського обліку на базі нарахування. Назвіть види коригуючих проводок та дайте їх характеристику. 2/13/2018 6