Фінансовий моніторинг банків В.

Скачать презентацию Фінансовий моніторинг банків   В. Скачать презентацию Фінансовий моніторинг банків В.

t_4_5.ppt

 • Размер: 597.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации Фінансовий моніторинг банків В. по слайдам

Фінансовий моніторинг банків  В. Каднічанська   ХІБС УБСФінансовий моніторинг банків В. Каднічанська ХІБС УБС НБУ

Тема 4. Організація первинного фінансового моніторингу в банківських установах ТЕМА 5. Основні завданняТема 4. Організація первинного фінансового моніторингу в банківських установах ТЕМА 5. Основні завдання та функції Державної служби фінансового моніторингу України. Питання для розгляду: 1. Первинний фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Структура системи фінансового моніторингу у банках та статус відповідального працівника 3. Правила та програми проведення фінансового моніторингу.

  Питання для СРС: 1. Структура та основні завдання і функції уповноваженого Питання для СРС: 1. Структура та основні завдання і функції уповноваженого органу. Права та обов’ язки Дс. ФМУ (згідно з чинним законодавством). Розділ IV. Закону “ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ” 2. Заходи, що вживаються Держфінмоніторингом України з метою виконання його функцій і завдань(аналіз узагальнених матеріалів). http: // www. sdfm. gov. ua

Література: Закон України “Про Національний банк України” від 20. 05. 1999 № 679 –Література: Закон України “Про Національний банк України” від 20. 05. 1999 № 679 – ХІ V (зі змінами та доповненнями) // http : // www. rada. kiev. ua Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7. 12. 2000 р. № 2121 – ІІІ І (зі змінами та доповненнями) // http : // www. rada. kiev. ua Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом , або фінансуванню тероризму” 23. 12. 2002 р. № 25 -1. (редакція від 18. 05. 2010 р. ) http: //zakon. rada. gov. ua. Постанова Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розробки банками України програм з метою протидії легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом» від 30. 04. 2001 р. за № 164. http: // bank. gov. ua Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 31. 01. 2011 р. № 22 , Зміни від 07. 11. 2013 № 441. http: // www. bank. gov. ua Навчальний посібник «Фінансовий моніторинг у банку» з електронної бібліотеки, р. 4, 5 http: // www. sdfm. gov. ua http: // www. bank. gov. ua

1. Первинний фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним1. Первинний фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. 5 Первинний фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог Закону, що включають проведення обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу

Первинний Фінансовий моніторинг передбачає здійснення банком таких дій: ідентифікація клієнта і підтвердження йогоПервинний Фінансовий моніторинг передбачає здійснення банком таких дій: ідентифікація клієнта і підтвердження його особи з незалежних джерел; ідентифікація фактичного власника та отримання повної інформації від нього самого; отримання інформації про цілі й наміри його ділових стосунків; управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму відповідно до розроблених критеріїв ризиків; виявлення і реєстрація фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу; надання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому, внутрішньому фінансовому моніторингу, підозра фінансування тероризму ( 3, 10. день виявл. );

 сприяння працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому сприяння працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; надання відповідно до законодавства додаткової інформації на запит Уповноваженого органу, пов’язаної з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу, в тому числі такої, що становить банківську та комерційну таємницю запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу; зберереження документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом, не менше п’яти років після завершення ділових відносин

8

94. 2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У БАНКАХ та СТАТУС ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 94. 2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У БАНКАХ та СТАТУС ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У БАНКАХ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ФМ У БАНКУСТРУКТУРА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У БАНКАХ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ФМ У БАНКУ Дс. ФМ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ФМ У ФІЛІЇ БАНКУ ОПЕРАЦІОНІСТИ

11 Відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)11 Відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму несе керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу( ст. 6 Закону )

12 Банк має право створити окремий структурний підрозділ із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.12 Банк має право створити окремий структурний підрозділ із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму. Підрозділ очолює відповідальний працівник банку або цей підрозділ безпосередньо підпорядковується відповідальному працівникові банку. Такий підрозділ має функціонувати відповідно до положення про цей структурний підрозділ, що затверджується згідно з внутрішніми документами банку ( ПОЛОЖЕННЯ, п. 1. 8)

13 В ідповідальний працівник банку призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового13 В ідповідальний працівник банку призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу. К андидатура відповідального працівника банку погоджується з Національним банком України. В ідповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу і зобов’язаний не рідше одного разу на місяць інформувати у письмовій формі керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та вжиті заходи Ст. 7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму”

14 Повноваження відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу право доступу до всіх приміщень, 14 Повноваження відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта первинного фінансового моніторингуприйняття рішення про повідомлення Дс. ФМ про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри… здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу залучення будь-яких працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу до здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та перевірок з цих питань

 « 15 організація розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання правил « 15 організація розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу одержання пояснень від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу сприяння проведенню уповноваженими представниками відповідних органів, державного фінансового моніторингу перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів Ст. 7 п. 2 Закону “Повноваження відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу”

16 Банк для автоматизації процесів з питань фінансового моніторингу використовує програмне забезпечення, яке має16 Банк для автоматизації процесів з питань фінансового моніторингу використовує програмне забезпечення, яке має забезпечувати: виявлення та блокування фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта банку, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, безпосередньо до її проведення; ведення анкет клієнтів банку в електронному вигляді; ведення реєстру (у тому числі зведеного реєстру) фінансових операцій; унеможливлення виключення інформації з реєстру фінансових операцій; обмін інформацією зі Спеціально уповноваженим органом; ведення протоколу роботи кожного з користувачів, захищеного від модифікації. У протоколі мають відображатися початок та завершення роботи кожного з користувачів із зазначенням часу з точністю до секунди; реалізацію вимог законодавства України, зокрема вимог нормативно-правових актів Національного банку, Спеціально уповноваженого органу; реалізацію вимог внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу; наявність системи захисту інформації, що відповідає вимогам законодавства України у сфері захисту інформації; наявність системи резервного копіювання та зберігання інформації.

17 Внутрішніми процедурами банку, які регламентують порядок повідомлення працівником банку (філії) відповідальному працівнику (особі,17 Внутрішніми процедурами банку, які регламентують порядок повідомлення працівником банку (філії) відповідальному працівнику (особі, яка виконує його функції) про виявлену операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, має забезпечуватися фіксування надходження такого повідомлення до відповідального працівника (отримання відповідальним працівником такого повідомлення) та прийнятого ним рішення щодо реєстрації цієї операції.

18 Р еєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється у відповідному реєстрі ,18 Р еєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється у відповідному реєстрі , який формується та ведеться банком (філією) і є електронним документом визначеної структури. Ф ормат і структура реєстру та порядок реєстрації фінансових операцій у реєстрі визначаються відповідальним працівником банку (філії) з урахуванням вимог Положення.

19 Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, є документом з обмеженим доступом. Порядок19 Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, є документом з обмеженим доступом. Порядок та режим доступу працівників банку до реєстру встановлюються відповідальним працівником банку (філії). Відповідальний працівник банку (філії) несе особисту відповідальність за захист реєстру від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.

20 За результатами вжиття заходів щодо з'ясування суті та мети проведення клієнтом операції, яка20 За результатами вжиття заходів щодо з’ясування суті та мети проведення клієнтом операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, дані про цю операцію доповнюються інформацією про прийняте відповідальним працівником рішення стосовно: а) проведення або відмови в її проведенні; б) надання або ненадання Уповноваженому органу інформації про цю операцію. Рішення про надання або ненадання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймається відповідальним працівником банку або філії відповідно до внутрішніх процедур банку, встановлених у Правилах внутрішнього фінансового моніторингу банку, не пізніше 3 робочих днів з дня реєстрації такої операції.

21 У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить фінансові операції, має достатні21 У разі якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить фінансові операції, має достатні підстави підозрювати, що фінансові операції стосуються фінансування терористичної діяльності, він зобов’язаний невідкладно повідомити в день виникнення підозр про такі фінансові операції Спеціально уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законом

П. 6. 7. ПОЛОЖЕННЯ щодо внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансовіП. 6. 7. ПОЛОЖЕННЯ щодо внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції Банк зобов’язаний забезпечувати внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції: а) що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до статей 15 , 16 Закону , — не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення; б) у проведенні яких відмовлено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки таких, що згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу, — протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови; в) у проведенні яких відмовлено у зв’язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності, — протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови;

23 г) щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються23 г) щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, — негайно у день виявлення такої фінансової операції або спроби її проведення; ґ) проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону , — невідкладно у день зупинення фінансової операції; д) проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції, — невідкладно у день зупинення фінансової операції; е) проведення яких було зупинено за рішенням Спеціально уповноваженого органу, прийнятим з метою зупинення видаткових фінансових операцій, — у день отримання відповідних первинних документів щодо проведення таких фінансових операцій; є) проведення прибуткових фінансових операцій за рахунком, щодо якого прийнято рішення Спеціально уповноваженого органу про зупинення видаткових фінансових операцій, — невідкладно, але не пізніше 12 години наступного робочого дня після проведення прибуткової фінансової операції;

24 ж ) проведення яких було зупинено за дорученням Спеціально уповноваженого органу, прийнятим24 ж ) проведення яких було зупинено за дорученням Спеціально уповноваженого органу, прийнятим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, — невідкладно у день зупинення фінансової операції; з) стосовно яких отримано доручення Спеціально уповноваженого органу, прийняте з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про забезпечення моніторингу, — невідкладно, але не пізніше 12 години наступного робочого дня; и) стосовно яких отримано від Спеціально уповноваженого органу запит про подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня після проведення фінансової операції; не пізніше десятого робочого дня з дати отримання запиту про фінансові операції, здійснені до отримання запиту Спеціально уповноваженого органу.

25 Документи в електронному вигляді формуються за допомогою програмно-апаратних засобів банку або Спеціально25 Документи в електронному вигляді формуються за допомогою програмно-апаратних засобів банку або Спеціально уповноваженого органу і надсилаються адресату з використанням електронної пошти та засобів захисту інформації Національного банку. Структура та склад реквізитів документів в електронному вигляді, що формуються банком, визначаються Національним банком та Спеціально уповноваженим органом і доводяться до відома банків у встановленому порядку. ПОЛОЖЕННЯ, р.

26 У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить фінансові операції, має достатні26 У разі якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить фінансові операції, має достатні підстави підозрювати, що фінансові операції стосуються фінансування терористичної діяльності, він зобов’язаний невідкладно повідомити в день виникнення підозр про такі фінансові операції Спеціально уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законом

274. 3. Правила та програми проведення фінансового моніторингу Банк зобов'язаний розробити та затвердити такі274. 3. Правила та програми проведення фінансового моніторингу Банк зобов’язаний розробити та затвердити такі окремі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу, що мають оновлюватися на постійній основі з урахуванням змін до законодавства України та подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму: Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку; Програму ідентифікації та вивчення клієнтів банку; Програму здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів (розрахункових та касових операцій, вкладних (депозитних) операцій, валютних операцій, операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, операцій з цінними паперами, кредитних операцій тощо). За кожним напрямом діяльності банку розробляється окрема програма; Програму оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; Програму навчання та підвищення кваліфікації працівників банку. Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом. ПОЛОЖЕННЯ, р.

28 Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу28 Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу є: управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму з метою зменшення до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму; забезпечення здійснення працівниками банку (у межах їх компетенції) ідентифікації і вивчення клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму. ПОЛОЖЕННЯ , р.

29 Правила внутрішнього фінансового моніторингу розробляються банком з урахуванням вимог законів України, що регулюють29 Правила внутрішнього фінансового моніторингу розробляються банком з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Положення, нормативно-правових актів Національного банку України, актів Уповноваженого органу, прийнятих на виконання та відповідно до цих законів, рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Базельського комітету банківського нагляду.

30 Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються та реалізуються банком для забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи30 Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються та реалізуються банком для забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Програми розробляються банком відповідно до окремих напрямів його діяльності з обслуговування клієнтів і потребують постійного оновлення в процесі проведення фінансового моніторингу.

31 Програми здійснення фінансового моніторингу мають містити визначені законодавством України ознаки фінансових операцій, які31 Програми здійснення фінансового моніторингу мають містити визначені законодавством України ознаки фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, інші ознаки таких операцій, які відповідно до специфіки та напрямів діяльності самостійно визначаються та поновлюються банком на постійній основі, а також з урахуванням відповідного довідника, формування та внесення змін до якого здійснюється Уповноваженим органом за погодженням з Національним банком України

32 Програма здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку в процесі обслуговування32 Програма здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів має містити: а) розподіл обов’язків та визначення підрозділу(ів) та/або працівників банку, відповідальних за своєчасність виявлення і надання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, відповідальному працівникові банку; б) ознаки фінансових операцій за певним напрямом діяльності, які підлягають обов’язковому, внутрішньому фінансовому моніторингу; можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму; в) порядок виявлення таких фінансових операцій, а також якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Банк зобов’язаний у цьому порядку передбачити: обов’язкове здійснення аналізу фінансової операції з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;

33 Продовження г) особливості виявлення фінансових операцій, які містять ознаки фінансового моніторингу, що здійснюються33 Продовження г) особливості виявлення фінансових операцій, які містять ознаки фінансового моніторингу, що здійснюються з використанням новітніх технологій, які, зокрема, забезпечують проведення фінансових операцій безпосереднього контакту з клієнтом; ґ) порядок ужиття заходів щодо з’ясування суті та мети фінансової операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу; д) порядок посиленого моніторингу фінансових операцій клієнтів із високим рівнем ризику. Цей порядок має передбачати дії щодо аналізу всіх фінансових операцій, які проводить клієнт; е) порядок підготовки та надання працівниками відповідальному працівникові банку інформації про фінансові операції, а також іншої інформації, необхідної для прийняття рішення про внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій, та прийняття відповідальним працівником банку рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу.

34 ПІДСУМОК 1. Первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового34 ПІДСУМОК 1. Первинний фінансовий моніторинг — сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог Закону. ПФМ включає проведення обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу 2. Відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму несе керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу 3. В ідповідальний працівник банку призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 4. В ідповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу 5. Р еєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється у відповідному реєстрі , який формується та ведеться банком (філією) і є електронним документом визначеної структури. 6. Рішення про надання або ненадання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, приймається відповідальним працівником банку або філії не пізніше 3 робочих днів з дня реєстрації такої операції. Про фінансові операції, що стосуються фінансування терористичної діяльності, він зобов’язаний невідкладно повідомити в день виникнення підозр Спеціально уповноважений орган та правоохоронні органи 7. Документи в електронному вигляді формуються за допомогою програмно-апаратних засобів банку або Спеціально уповноваженого органу і надсилаються адресату з використанням електронної пошти та засобів захисту інформації Національного банку. Структура та склад реквізитів документів в електронному вигляді, що формуються банком, визначаються Національним банком та Спеціально уповноваженим органом 8. Банк зобов’язаний розробити та затвердити такі окремі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу, що мають оновлюватися на постійній основі з урахуванням змін до законодавства України та подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму: Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку; Програму ідентифікації та вивчення клієнтів Програму здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності Програму оцінки та управління ризиками Програму навчання та підвищення кваліфікації працівників