Скачать презентацию Finanční deriváty CFD Contract for difference Ústí nad Скачать презентацию Finanční deriváty CFD Contract for difference Ústí nad

817c2cae450c6bbb66b0881338c5311a.ppt

  • Количество слайдов: 11

Finanční deriváty CFD (Contract for difference) Ústí nad Labem 10. 4. 2013 Jan Kovalovský Finanční deriváty CFD (Contract for difference) Ústí nad Labem 10. 4. 2013 Jan Kovalovský Rostislav Plíva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance. Patria Direct, a. s. , Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel. : +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct. cz, www. patria-direct. cz

CFD – obsah prezentace CFD § charakteristika § výhody § třináctá komnata nejen CFD CFD – obsah prezentace CFD § charakteristika § výhody § třináctá komnata nejen CFD Obchodování v praxi § efekt páky § psychologie § money management Výhody Patria Forex Kontakty 1

CFD - charakteristika CFD – Contract for difference § smlouva mezi „kupujícím“ a „prodávajícím“ CFD - charakteristika CFD – Contract for difference § smlouva mezi „kupujícím“ a „prodávajícím“ o peněžním vyrovnání § možnost spekulace na růst i pokles § finanční páka § riziko § nemá charakter CP § OTC (neregulovaný trh) 2

CFD – výhody Výhody § snadný přistup na trh § jednoduchost obchodování § finanční CFD – výhody Výhody § snadný přistup na trh § jednoduchost obchodování § finanční páka § likvidita § spread § minimální náklady § minimální kapitál § snadná spekulace na růst i pokles podkladového aktiva § ocenění v reálném čase § obchodování 24 hodin denně 3

CFD – třináctá komnata nejen CFD Třináctá komnata § výběr společnosti § pojištění vkladů CFD – třináctá komnata nejen CFD Třináctá komnata § výběr společnosti § pojištění vkladů § typ brokera (MM, STP, ECN, NDD) § rychlost realizace § postavení kotací § funkcionalita platformy § velikost páky § spread (FIX, FLOAD) § DEMO & REAL § Rollover a dividendy § margin-call § dividendy 4

Obchodování v praxi – efekt páky Efekt páky: Obchodní strategie: SHORT spekulace na oslabení Obchodování v praxi – efekt páky Efekt páky: Obchodní strategie: SHORT spekulace na oslabení EUR vůči USD Velikost pozice: 1 lot Požadované zajištění: 200 USD Realizace na Forexu: Otevřením pozice prodejem 1 lotu EURUSD za tržní cenu 1, 2900 EURUSD investor prodává v nominální hodnotě 10 000 EUR a získává 12 900 USD. Investor uzavírá pozici nákupem 10 000 EUR za tržní kurz 1, 2800 a prodává 12 800 USD. Výpočet: 12 900 USD – 12 800 USD = zisk 100 USD Realizace směnárna: Prodejem 155 EUR investor získává za tržní kurz 1, 2900 EURUSD 200 USD. Investor uzavírá pozici nákupem 155 EUR za tržní kurz 1, 2800 EURUSD a prodává 198 USD. Směnárna výpočet: +200 - 198 = zisk 2 USD 5

Obchodování v praxi – psychologie Podle úspěšných obchodníků za kvalitními obchodními výsledky stojí ze Obchodování v praxi – psychologie Podle úspěšných obchodníků za kvalitními obchodními výsledky stojí ze 60 -80 % psychologické faktory. Psychika § prožívání a chování DEMO účet § prožívání a chování REAL účet Základní pravidla § vytvoření obchodního plánu § trpělivost § vytrvalost § odvaha § dodržení strategie § emoce pod kontrolou § sebeanalýza § objektivita 6

Obchodování v praxi - Money management Úkoly money managementu § ochrana kapitálu § přežít Obchodování v praxi - Money management Úkoly money managementu § ochrana kapitálu § přežít na trhu tzv. “zůstat ve hře“ § orientace na zisk Strategie § risk/reward ratio (poměr rizika a zisku) § fixní investice, objem, procenta, atd. . Doporučení § Stop-loss na každou pozici § dodržení obchodní strategie Pomocník § deník obchodníka § sebeanalýza 7

Patria Forex- výhody Výhody § silné zázemí společnosti § jednoduchost obchodování prostřednictvím Tradign Station Patria Forex- výhody Výhody § silné zázemí společnosti § jednoduchost obchodování prostřednictvím Tradign Station NDD § finanční páka 1: 50 § spread § minimální náklady § minimální velikost kapitálu od 1000 USD § ocenění v reálném čase 8

Patria Forex- výhody § www. patria. cz § Denní komentáře, horké zprávy § Technické Patria Forex- výhody § www. patria. cz § Denní komentáře, horké zprávy § Technické a fundamentální analýzy § www. dailyfx. com § Zdarma pro klienty Patria Forex § Email § Postřehy Patria Forex § Semináře a kurzy § Semináře § Forexový kurz (4 díly) § Telefonická podpora § V pracovní dny od 8: 30 hod. do 18 hod. 9

Kontakty Děkuji za pozornost Tel. : +420 221 424 221 E-mail: info@patria-forex. cz Web: Kontakty Děkuji za pozornost Tel. : +420 221 424 221 E-mail: info@patria-forex. cz Web: www. patria-forex. cz Patria Direct: Jan Kovalovský Patria Direct: Rostislav Plíva 10