Скачать презентацию Financijske izvedenice Seminar FOREX-a Hrvatska Trakošćan 4 -6 Скачать презентацию Financijske izvedenice Seminar FOREX-a Hrvatska Trakošćan 4 -6

5c7faf6f5c139757bf98145e4ae2d681.ppt

  • Количество слайдов: 41

Financijske izvedenice Seminar FOREX-a Hrvatska Trakošćan, 4. -6. 12. 2002. ________ Daniel Nevidal, Inter. Financijske izvedenice Seminar FOREX-a Hrvatska Trakošćan, 4. -6. 12. 2002. ________ Daniel Nevidal, Inter. Capital

Sadržaj • Derivati • Futures • Swaps • Options • Hedging • Case Studies Sadržaj • Derivati • Futures • Swaps • Options • Hedging • Case Studies Inter. Capital

IZVEDENICE - DERIVATI § Ugovori čija je vrijednost izvedena iz nekog drugog osnovnog instrumenta IZVEDENICE - DERIVATI § Ugovori čija je vrijednost izvedena iz nekog drugog osnovnog instrumenta § Najčešće bilateralni instrumenti kojima se trguje na OTC tržištu (iznimka futuresi i opcije na futures na terminskim burzama) Derivati Terminski ugovori Forwards Futures Swapovi Interest Rate Swaps Opcije Ostali derivati Currency Swaps Inter. Capital

Izvedenice § Značajan strah javnosti, često i regulatornih tijela § Strahovita moć izvedenih instrumenata Izvedenice § Značajan strah javnosti, često i regulatornih tijela § Strahovita moć izvedenih instrumenata § Visok stupanj financijske poluge § Izvanbilančna evidencija i knjiženje § Upotreba instrumenata kao zaštite od financijskih rizika ali i kao oblika špekulacije na kretanje cijena vezane imovine ili same njene volatilnosti § Instrument transfera svih vrsta financijskih rizika koji se može prilagoditi baš svakoj tržinoj situaciji § Linearne i nelinearne izvedenice u smislu funkcije povrata Inter. Capital

Futures § Standardizirani terminski ugovori s definiranim svim osnovnim značajkama osim cijene § U Futures § Standardizirani terminski ugovori s definiranim svim osnovnim značajkama osim cijene § U pravilu se trguju na terminskim burzama bez kreditnog rizika za kupca i prodavatelja jer ga preuzima klirinška kuća Sudionici: • komercijalni hedgeri • špekulanti • arbitražeri • market makeri Osnovni instrumenti: • burzovne robe • valute • kamatne stope • tržišni indeksi • pojedinačne dionice • swapovi Inter. Capital

Futures vs Forwards § Osnovna razlika: forward je bilateralan ugovor skrojen točno prema potrebama Futures vs Forwards § Osnovna razlika: forward je bilateralan ugovor skrojen točno prema potrebama ugovornih strana dok je future standardiziran vrijednosni papir kojim se slobodno i organizirano trguje Forward Future Određivanje cijene Dogovorno između dviju strana Potpuno transparentno i svima dostupno Nominalni iznos Prema dogovoru stranaka Standardiziran Likvidnost Bilateralni ugovori teško se preprodaju Izvrsna Plaćanje margine Prema dogovoru stranaka Obavezno na svim burzama Kreditni rizik Postoji ukoliko nema dogovora o plaćanju margine Ne postoji jer je margina obavezna Inter. Capital

Futures - namira § Trgovanje na marginu – eliminacija kreditnog rizika § Initial margin Futures - namira § Trgovanje na marginu – eliminacija kreditnog rizika § Initial margin – osnovna uplata radi početne zaštite pozicije § Variation margin – dodatne uplate ukoliko se tržište kreće u suprotnom smjeru i pozicija je u gubitku § Dnevno usklađivanje pozicija i uplate i isplate s računa margine § Većina ugovora ne dočeka dospijeće i isporuku § Pozicija se zatvara ulaskom u suprotnu poziciju Inter. Capital

Interest rate futures § Zaštita od nepovoljnog kretanja kratkoročnih kamatnih stopa § 3 m Interest rate futures § Zaštita od nepovoljnog kretanja kratkoročnih kamatnih stopa § 3 m EURIBOR, 3 m USD Libor, 3 m JPY LIBOR, 3 m GBP LIBOR (Short Sterling). . . § Dospijeća i do 10 godina unaprijed iako je likvidnost poprilično mala za dospijeća više od godinu dana unaprijed § Cijena im raste kako kamatne stope padaju § Initial margin vrlo nizak zbog male volatilnosti kratkoročnih stopa Inter. Capital

EURIBOR Futures – tablica po dospijećima Inter. Capital EURIBOR Futures – tablica po dospijećima Inter. Capital

EURIBOR Future – opis osnovnih elemenata Inter. Capital EURIBOR Future – opis osnovnih elemenata Inter. Capital

Bond futures § Zaštita od nepovoljnog kretanja dugoročnih kamatnih stopa § Futures na 2, Bond futures § Zaštita od nepovoljnog kretanja dugoročnih kamatnih stopa § Futures na 2, 5 i 10 -godišnje državne obveznice (30 godina u SAD-u i Engleskoj) § Najlikvidniji segment 10 godina – Bund, T-Note, JGB, Gilts § Trguje se svega nekoliko dospijeća unaprijed § Na dospijeću isporuka jedne od odgovarajućih obveznica § Initial margin veći nego kod interest rate futures Inter. Capital

Bund Future – tablica ugovora i opis elemenata Inter. Capital Bund Future – tablica ugovora i opis elemenata Inter. Capital

FX Futures § Ne toliko likvidni i značajni § Međubankarsko forward tržište daleko je FX Futures § Ne toliko likvidni i značajni § Međubankarsko forward tržište daleko je veće i likvidnije § Interesantno ipak zbog eliminacije kreditnog rizika te zbog potencijalne arbitraže između forward i futures tržišta Inter. Capital

EUR/USD Future – opis osnovnih elemenata Inter. Capital EUR/USD Future – opis osnovnih elemenata Inter. Capital

Equity Index Futures § Idealan instrument za zaštitu equity portfelja od pada šireg tržišta Equity Index Futures § Idealan instrument za zaštitu equity portfelja od pada šireg tržišta § Također odličan za eliminaciju rizika pojedinačnih dionica jer je puno jeftiniji i fleksibilniji od indeksnih dionica S&P 500 Futures – tablica ugovora po dospijećima Inter. Capital

S&P 500 Future – opis osnovnih elemenata Inter. Capital S&P 500 Future – opis osnovnih elemenata Inter. Capital

Commodity Futures § § Preteče svih futures ugovora i prava spona realnog i financijskog Commodity Futures § § Preteče svih futures ugovora i prava spona realnog i financijskog sektora 6 osnovnih grupa roba s 20 -tak likvidnih ugovora Značajna odstupanja settlement i spot cijena (basis) zbog visokih troškova skladištenja Samo hedgeri čekaju dospijeće, špekulanti uvijek zatvaraju na tržištu Inter. Capital

Swapovi § Instrumenti s najbržim rastom volumena i sudionika u posljednja dva desetljeća § Swapovi § Instrumenti s najbržim rastom volumena i sudionika u posljednja dva desetljeća § Treba ih razlikovati od FX swapova, prije svega jer uključuju više periodičnih zamjena novčanih tokova (iako postoje i single maturity swaps) § Sudionici: banke, tvrtke, osiguravajuća društva, mirovinski fondovi, vlade, naddržavne organizacije § Razvijena tržišta za većinu vodećih valuta: USD i EUR vrlo likvidni s futures ugovorima na 2, 5 i 10 -god. Swapove § Od čistog IRS-a snažno se razvijaju currency swapovi i ostali tzv. asset swaps Inter. Capital

Kamatni swap • ugovor po kojemu dvije strane izmjenjuju periodične iznose kamata, obračunate na Kamatni swap • ugovor po kojemu dvije strane izmjenjuju periodične iznose kamata, obračunate na isti iznos ali uz različite kamatne stope • najčešće jedna strana plaća stalno istu (fiksnu) kamatu dok druga plaća po promjenjivoj stopi koja se svaki puta iznova određuje za sljedeće periodično razdoblje fiksna stopa Poduzeće A EURIBOR Banka B • ukoliko poduzeće ima kreditne obveze vezane na promjenjivu kamatnu stopu swap će mu omogućiti da istovremeno od druge strane prima jednake iznose a plaća uvijek istu, fiksnu stopu Inter. Capital

Kamatni swap - primjer Poduzeće je uzelo kredit od EUR 10 m na 3 Kamatni swap - primjer Poduzeće je uzelo kredit od EUR 10 m na 3 godine uz EURIBOR 6 m+50 Bojeći se porasta kamatnih stopa poduzeće ulazi u swap transakciju u kojoj prima EURIBOR a plaća 4% godišnje Cash flow izgleda ovako: Godine Isplate po kreditu Primici po swapu Isplate po swapu Novi cash flow 0. 5 -(EURIBOR + 50) EURIBOR -200. 000 -225. 000 1. 0 -(EURIBOR + 50) EURIBOR -200. 000 -225. 000 1. 5 -(EURIBOR + 50) EURIBOR -200. 000 -225. 000 2. 0 -(EURIBOR + 50) EURIBOR -200. 000 -225. 000 2. 5 -(EURIBOR + 50) EURIBOR -200. 000 -225. 000 3. 0 -(EURIBOR + 50) EURIBOR -200. 000 -225. 000 Umjesto neizvjesnog EURIBOR-a trošak je sad fiksiran na 4%+0, 5% godišnje Inter. Capital

Kamatni swap - primjena • kamatni swapovi jedan su od najvećih i najlikvidnijih segmenata Kamatni swap - primjena • kamatni swapovi jedan su od najvećih i najlikvidnijih segmenata financijskog tržišta • primjenjuju se u svrhu zaštite od nepovoljnog kretanja kamatnih stopa u budućnosti • swap krivulja prinosa pokazuje nam koja se fiksna stopa traži za swapove određena dospijeća • svaka takva fiksna stopa predstavlja prosjek svih šestomjesečnih EURIBOR-a od sad do dospijeća za kojeg fiksna stopa vrijedi Inter. Capital

Currency Swaps § Pored zamjene kamatnih stopa dogovara se i zamjena valuta § Time Currency Swaps § Pored zamjene kamatnih stopa dogovara se i zamjena valuta § Time se ostvaruje dvostruka zaštita: i od nepovoljnih kretanja kamatnih stopa i od nepovoljnog kretanja tečaja valuta § Tipični korisnici su izdavatelji obveznica na tržištima na kojima mogu dobiti dobre uvjete zaduživanja ali im valuta u kojoj izdaju ne odgovara (primjerice RH u jenima ili HBOR u USD) Inter. Capital

Opcije § Najstarije i najpopularnije izvedenice ikad izmišljene § Idealne za zauzimanje pozicija, hedgiranje Opcije § Najstarije i najpopularnije izvedenice ikad izmišljene § Idealne za zauzimanje pozicija, hedgiranje već postojećih rizika, kreiranje potrebnog cash-flowa a sve uz ogromnu dozu fleksibilnosti § Nalaze se svuda oko nas, skrivene u komercijalnim ugovorima i kupoprodajnim transakcijama koje, naizgled, nemaju nikakve veze sa svijetom financija § U financijskom smislu, opcije su raspoložive za niz instrumenata, kako cash tako i izvedenih, uključujući čak i opcije na opcije § Opcije na razne burzovno trgovane futurese i na pojedinačne dionice trguju se na opcijskim burzama, dok se opcije na ostale instrumente najčešće trguju OTC Inter. Capital

Opcije - definicija Pravo, ali ne i obveza, kupca opcije da kupi ili proda Opcije - definicija Pravo, ali ne i obveza, kupca opcije da kupi ili proda dogovorenu količinu određene robe po dogovorenoj cijeni na ili u razdoblju do određenog datuma u budućnosti. • PREMIJA – cijena koju kupac plaća za dano mu pravo Kupac, dakle ostvaruje najbolji mogući scenarij: Ograničen gubitak (iznos premije) Neograničen potencijalni dobitak Prodavatelj opcije ostvaruje potpuno suprotni scenarij: Ograničen dobitak (iznos premije) Neograničen potencijalni gubitak Zašto bi uopće itko htio prodavati opciju? Inter. Capital

Opcije – osnovna podjela i terminologija Call – pravo na kupnju imovine Put – Opcije – osnovna podjela i terminologija Call – pravo na kupnju imovine Put – pravo na prodaju imovine Long Call – duga pozicija; kupljena Call opcija Long Put – duga pozicija; kupljena Put opcija Short Call – kratka pozicija; prodana Call opcija Short Put – kratka pozicija; prodana Put opcija Strike – Excersise price; cijena imovine po kojoj se opcija izvršava Premija – cijena opcije At the money – Izvršna cijena = trenutnoj cijeni vezane imovine In the money – Izvršna cijena (Call) < trenutne cijene vezane imovine Out of the money – Izvršna cijena (Call) > trenutne cijene vezane imovine Inter. Capital

Opcije vs forward/future vs cash Cash Opcija Future Inter. Capital Opcije vs forward/future vs cash Cash Opcija Future Inter. Capital

Call opcija § Opcija koja kupcu daje pravo na kupnju određene imovine Long Call Call opcija § Opcija koja kupcu daje pravo na kupnju određene imovine Long Call Short Call Inter. Capital

Put opcija § Opcija koja kupcu daje pravo na prodaju određene imovine Long Put Put opcija § Opcija koja kupcu daje pravo na prodaju određene imovine Long Put Short Put Inter. Capital

Vrednovanje opcija (Pricing) Čimbenici koji određuju cijenu opcije § § § Izvršna cijena opcije Vrednovanje opcija (Pricing) Čimbenici koji određuju cijenu opcije § § § Izvršna cijena opcije (Strike) Broj dana do dospijeća opcije Trenutna cijena imovine Volatilnost cijene imovine (Volatility) Kratkoročna kamatna stopa Čimbenici su isti za Call i Put. Vrijeme i Volatility – ključni čimbenici. Inter. Capital

Vrijednost opcije intrinzična i vremenska vrijednost • intrinzična predstavlja razliku između izvršne cijene (Strike) Vrijednost opcije intrinzična i vremenska vrijednost • intrinzična predstavlja razliku između izvršne cijene (Strike) i sadašnje cijene vezane imovine • vremenska vrijednost je vjerojatnost da će u preostalom vremenu do dospijeća opcija napredovati in the money • niti jedna niti druga ne mogu imati negativnu vrijednost Inter. Capital

Vrednovanje opcija - primjer Call Strike: Vrijeme do dospijeća: Sadašnja cijena dionice: 101 1 Vrednovanje opcija - primjer Call Strike: Vrijeme do dospijeća: Sadašnja cijena dionice: 101 1 period 100 kn Volatility po periodu: Kratkoročna kam. stopa: 105 vjerojatnost = 1/2 95 vjerojatnost = 1/2 105 5 kn 15% vjerojatnost = 1/2 Dionica = 100 Call = 4 95 vjerojatnost = 1/2 Call = 0 Vrijednost na dospijeću: ½x 4+½x 0=2 Sadašnja vrijednost opcije: 2/(1+0. 15) = 1, 74 Inter. Capital

Utjecaj distribucije na vrednovanje opcija 110 Vjerojatnost = ½ x ½ = ¼ 105 Utjecaj distribucije na vrednovanje opcija 110 Vjerojatnost = ½ x ½ = ¼ 105 Dionica = 100 95 100 Vjerojatnost = 2 x (½ x ½) = ½ 101 90 Vjerojatnost = ½ x ½ = ¼ 110 Vjerojatnost = ½ x ½ = ¼ 105 Dionica = 100 Call = 9 100 Vjerojatnost = 2 x (½ x ½) = ½ Call = 0 95 101 90 Vjerojatnost = ½ x ½ = ¼ Call = 0 Inter. Capital

Utjecaj distribucije na vrednovanje opcija 105 Call = 3. 91 = (½ x 9 Utjecaj distribucije na vrednovanje opcija 105 Call = 3. 91 = (½ x 9 + ½ x 0)/1. 15 Dionica = 100 95 Dionica = 100 American Call: European Call: Call = 0 = (½ x 0 + ½ x 0)/1. 15 105 European Call = 3. 91 106 American Call = 4 95 Call = 0 ½ x 4. 00 + ½ x 0 (1 + 0. 15) ½ x 3. 91 + ½ x 0 (1 + 0. 15) = 1. 74 = 1. 70 Inter. Capital

Vrijeme (Time decay) • svaka opcija u bilo kojem trenutku do dospijeća ima nekakvu Vrijeme (Time decay) • svaka opcija u bilo kojem trenutku do dospijeća ima nekakvu vremensku vrijednost • prolaskom vremena gubi se i vremenska vrijednost • u zadnjih 30 -tak dana života opcije vremenska vrijednost opada eksponencijalnom brzinom • pri usporedbi opcija s jednakim vremenom do dospijeća najveću vremensku vrijednost ima opcija koja je at the money • što više opcija odlazi in the money ili out of the money vremenska vrijednost će se smanjivati a cijena opcije konvergirat će svojoj intrinzičnoj vrijednosti Inter. Capital

Volatility Standardna distribucija • mjera promjene cijena vezane imovine u određenom razdoblju • zajedno Volatility Standardna distribucija • mjera promjene cijena vezane imovine u određenom razdoblju • zajedno s vremenom do dospijeća određuje vjerojatnost hoće li i za koliko opcija završiti in the money • historical volatility • implied volatility • realized volatility • mjeri se standardnom devijacijom od očekivane vrijednosti • jedna standardna devijacija povrata obuhvaća oko 68% mogućih rezultata • Distribuciju povrata long pozicije karakterizira veća frekvencija malih gubitaka i povremeni veliki dobici • Distribuciju povrata short pozicije karakterizira veća frekvencija malih dobitaka i povremeni veliki gubici Inter. Capital

Čimbenici rizika u vrednovanju opcija Delta mjeri promjenu cijene opcije u odnosu na promjenu Čimbenici rizika u vrednovanju opcija Delta mjeri promjenu cijene opcije u odnosu na promjenu vezane imovine Gamma mjeri promjenu delte u odnosu na promjenu vezane imovine Vega mjeri promjenu cijene opcije u odnosu na promjenu volatilnosti Theta mjeri promjenu cijene opcije sa smnajivanjem vremena do dospijeća Rho mjeri promjenu cijene opcije u odnosu na promjenu kratkoročnih kamatnih stopa Inter. Capital

Put / Call Parity C–P=A A – C = – P (Covered Call) A Put / Call Parity C–P=A A – C = – P (Covered Call) A + P = C (Protective Put) A – S = C – P (American) A – S = PV(C – P) (European) • jedan od ključnih teorema o međusobnoj relaciji opcija i vezane imovine • omogućava kreiranje raznih strategija i iskorištavanje povremenih mogućnosti arbitraže • ako cijena imovine poraste za jednu jedinicu i razlika C-P mora porasti za toliko Inter. Capital

Hedging § Proces zaštite od rizika promjene vrijednosti određene imovine § Dogovaranje transakcija čiji Hedging § Proces zaštite od rizika promjene vrijednosti određene imovine § Dogovaranje transakcija čiji je profil povrata djelomično ili u potpunosti suprotan postojećem komercijalnom povratu § Hedging vs “Opportunity loss” § Cilj hedgiranja § Izloženost financijskom riziku § Transakcijski rizik § Translacijski rizik § Ekonomski rizik § Raspoloživi instrumenti i njihov profil povrata Inter. Capital

Case Studies Hrvatski brodograditelj u prosincu je dogovorio izradu tankera za stranog naručitelja u Case Studies Hrvatski brodograditelj u prosincu je dogovorio izradu tankera za stranog naručitelja u vrijednosti USD 100 m. Isporuka je dogovorena za godinu dana, naručitelj ne avansira nikakva sredstva već cjelokupni iznos isplaćuje prilikom isporuke. U strukturi troškova brodograditelja plaće čine 40%, domaći materijal 10%, a uvozne komponente 50%. Valutna struktura uvoza je EUR 40% i USD 60%. EUR/HRK 7. 5000 USD 1 y 2. 00% EUR/USD 1. 0000 EUR 1 y 3. 00% HRK 1 y 4. 00% § § § Identificirati tipove rizika Cilj hedgiranja Dostupni instrumenti Inter. Capital

Case Studies Obveznički investicijski fond drži u portfelju mix hrvatskih državnih obveznica s valutnom Case Studies Obveznički investicijski fond drži u portfelju mix hrvatskih državnih obveznica s valutnom klauzulom i euroobveznica. Hrvatski sovereign spread već je duže vrijeme stabilan i mali je rizik njegova proširenja ali fond managera brine oporavak gospodarstava i tržišta dionica u svijetu te se boji značajnijeg porasta uzduž cijele krivulje prinosa. Duration portfelja je 5 godina. § § § Identificirati tipove rizika Cilj hedgiranja Dostupni instrumenti Inter. Capital

Case Studies Veliki hrvatski dolarski uvoznik boji se značajnog porasta USD u sljedeća tri Case Studies Veliki hrvatski dolarski uvoznik boji se značajnog porasta USD u sljedeća tri mjeseca. Ipak, radi se samo o intuiciji financijskog direktora koji nije spreman odreći se cjelokupnih potencijalnih pozitivnih tečajnih razlika niti je spreman puno platiti za strategiju hedgiranja. § § § Identificirati tipove rizika Dostupni instrumenti Kreirati traženu kombinaciju izvedenica. Inter. Capital