Скачать презентацию Факультет Землевпорядкування НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Скачать презентацию Факультет Землевпорядкування НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет Землевпорядкування.pptx

  • Количество слайдов: 6

Факультет Землевпорядкування НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Факультет Землевпорядкування НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Информація На факультеті здійснюється підготовка фахівців-землевпорядників за освітньокваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр за Информація На факультеті здійснюється підготовка фахівців-землевпорядників за освітньокваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр за денною, заочною і екстернатною формами навчання. Випускники вишів I та II рівнів акредитації мають можливість навчатись за програмою зі скороченим терміном навчання або за екстернатною формою.

Спеціалізації факультету ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ ОЦІНКА ЗЕМЛІ ТА Спеціалізації факультету ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ ОЦІНКА ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ГЕОДЕЗИЧНО-КАРТОГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Студентське життя Спортивні змагання Студентське життя Спортивні змагання

Розваги Розваги

Та інше ви зможете знайти у нас! Та інше ви зможете знайти у нас!