Скачать презентацию ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНАТА Скачать презентацию ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНАТА

32795f5486eb7d3a04a729d936c158e6.ppt

  • Количество слайдов: 48

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА 1 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА 1

Човешки ресурси Ø Ø Ø 82 души 67 учители и 15 служители 888 ученици Човешки ресурси Ø Ø Ø 82 души 67 учители и 15 служители 888 ученици в началото на учебната година, 883 в момента нови учители: Силвия Денчева, Божанка Добрева, Иванка Димитрова, Оливия Пружко няма съкращения квалификация на учителски кадри: I ПКС – 3 II ПКС – 22 III ПКС – 0 IV ПКС – 2 V ПКС - 8 без ПКС – 32 Старши учители – 50 Главни учители – 4 Учител-чужденец от САЩ - 1 2

Наградени учители Ø Красимира Кръстева – почентно отличие на МОМН “Неофит Рилски” 2011 Ø Наградени учители Ø Красимира Кръстева – почентно отличие на МОМН “Неофит Рилски” 2011 Ø Илияна Мавродиева – поощрителна награда на Фондация “Св. Кирил и Методий” 2011 Ø Дарина Даскалова – плакет от Кмета на град Добрич за 24. 05. 2011 Ø Кр. Кръстева, Д. Господинова, М. Василева – награди за отлично представяне на Национално състезание на Кеймбридж училищата в България Ø Дияна Боева – I награда нац. състезание за литературни програмни продукти - СУ 3

Преминали семинари и курсове за квалификация, посетили конференции през отчетния период Ø Международно ниво Преминали семинари и курсове за квалификация, посетили конференции през отчетния период Ø Международно ниво – 2 (В. Борисова – Великобритания, М. Иванова – Ирландия) Ø Национално ниво -14 Ø Получили международни сертификати TKT – Д. Петрова, Кр. Кръстева, П. Станкова Ø Сертификат за проверител на DELF-П. Коева Ø Посетили национални конференции по НЕ, АЕ - 7 Ø Семинари във Варна по АЕ, НЕ, ИТ – 9 Ø Курс ДИПКУ Вaрна за III ПКС – М. Мартинова Ø Регионално ниво – Добрич, Каварна – всички по АЕ, Ем. Стефанова по география и др. 4

Среден успех по класове и предмети Предмет БЕЛ НЕ АЕ ФЕ Втори ЧЕ НЕ Среден успех по класове и предмети Предмет БЕЛ НЕ АЕ ФЕ Втори ЧЕ НЕ АЕ ФЕ Ит. Е Математика Информатика Инф. технологии История Философия Психология Свят и личност Физика Химия Биология География Физкултура Изобр. Изкуство Музика Общ успех: 8 9 5, 00 4, 54 5, 09 4, 93 10 11 Успех по предмети 12 5, 71 5, 49 5, 27 5, 38 5, 05 5, 51 4, 29 4, 80 4, 73 4, 70 4, 79 5, 03 4, 65 5, 19 4, 29 4, 16 4, 94 5, 35 4, 22 5, 42 5, 36 5, 37 6, 00 4, 56 5, 35 5, 38 4, 50 4, 29 5, 54 5, 56 6, 00 5, 57 5, 17 5, 65 4, 78 6, 00 5, 21 4, 88 5, 78 4, 63 5, 44 5, 12 4, 45 5, 34 3, 86 4, 73 5, 25 5, 31 5, 50 4, 87 4, 49 5, 31 3, 56 5, 88 4, 90 5, 45 5, 26 6, 00 5, 15 5, 28 4, 56 5, 78 5, 66 5, 79 4, 42 4, 45 5, 25 5, 49 5, 68 5, 59 5, 51 5, 15 3, 99 4, 32 5, 05 4, 99 5, 79 5, 68 5, 75 4, 95 4, 52 4, 69 5, 31 5, 53 5, 49 4, 61 4, 35 5, 38 5, 49 5, 57 5, 09 5, 22 5, 79 4, 54 5, 95 5, 84 5 5, 23

Среден успех по випуски 6 Среден успех по випуски 6

Среден успех по випуски и години 7 Среден успех по випуски и години 7

Среден успех по класове Среден успех за випуска Клас А Б В Г Д Среден успех по класове Среден успех за випуска Клас А Б В Г Д Е Ж 8 5, 01 5, 04 5, 11 5, 60 5, 49 5, 58 5, 07 5, 27 9 4, 72 5, 02 4, 99 5, 50 5, 62 4, 42 4, 37 4, 95 10 5, 56 5, 33 4, 65 5, 55 5, 34 4, 61 4, 62 5, 09 11 5, 05 5, 62 5, 47 5, 32 5, 57 4, 58 4, 92 5, 22 12 5, 00 5, 04 5, 79 5, 20 5, 55 5, 01 5, 02 5, 23 8

Среден успех по класове и випуски Среден успех по класове VIII IX X XI Среден успех по класове и випуски Среден успех по класове VIII IX X XI XII Клас с най-висок успех 8 Г 5, 60 9 Д 10 А 5, 56 5, 62 11 Б 12 В 5, 79 5, 62 Клас с най-нисък успех 8 А 5, 01 9 Ж 4, 37 11 Е 12 А 5, 00 4, 58 10 Е 4, 61 9 9 Ж 4, 37

Брой неизвинени отсъствия по класове Клас А Б В Г Д Е Среден брой Брой неизвинени отсъствия по класове Клас А Б В Г Д Е Среден брой Ж 8 76 96 127 35 26 44 32 62 9 250 165 122 103 108 130 179 151 10 83 111 215 114 118 102 149 127 11 113 104 85 197 121 154 168 135 12 238 173 130 197 160 194 213 186 10

Неизвинени отсъствия по випуски и класове Отсъствия по випуски VIII Клас с най-голям брой Неизвинени отсъствия по випуски и класове Отсъствия по випуски VIII Клас с най-голям брой неизв. отсъствия за випуска 8 В 127 IX 9 А 250 X 10 В 215 XI XII 11 Г 197 12 А 238 11

Постигнати резултати от матурите по предмети Предмет Брой Среден успех ученици 2011 2010 2009 Постигнати резултати от матурите по предмети Предмет Брой Среден успех ученици 2011 2010 2009 БЕЛ 162 5, 58 5, 59 5, 54 Немски език 32 5, 68 5, 48 Английски език 55 5, 38 5, 51 5, 62 Френски език 20 5, 39 5, 80 5, 54 Математика 27 5, 90 5, 47 5, 29 История 5 5, 91 4, 98 4, 94 Физика 5 5, 88 6, 00 География 10 4, 53 5, 14 3, 67 Биология 1 6, 00 5, 86 4, 89 Философия 10 5, 43 - - 5, 57 - Среден успех от матурите 12 -

Oбобщение на информациите на учителите по обединения относно: Ø постижения Ø проблеми Ø нови Oбобщение на информациите на учителите по обединения относно: Ø постижения Ø проблеми Ø нови методи и инициативи Ø извънкласни инициативи Ø квалификационни форми 13

Български език и литература Ø Постижения – ученици: Областна олимпиада I, II и III Български език и литература Ø Постижения – ученици: Областна олимпиада I, II и III места, 9, 10, 11, 12 класове Национална олимпиада 4 класирани ученици от 12 клас ДЗИ по БЕЛ Среден успех – Отличен (5. 58) (М. Димитрова, С. Драгоева) 14

Български език и литература Ø Учители: I награда на Конкурс за образователно-програмни продукти (СУ) Български език и литература Ø Учители: I награда на Конкурс за образователно-програмни продукти (СУ) (Д. Боева) Регионална конференция “Училището – желана територия”; Национална конференция “ 130 г. Йордан Йовков” – научен доклад (Др. Георгиев) Открит урок по програма на РИО за учителите в областта (Р. Генчева) Ø Проблеми: недостатъчен брой книги в училищната библиотека 15

Нови методи и инициативи Ø Учителят – действаща страна в процеса на писането на Нови методи и инициативи Ø Учителят – действаща страна в процеса на писането на учениците Ø Участие на ученици в литературни радиопредавания Ø Срещи с писатели, критици, актьори Ø Образователни посещения на театър, опера, галерия, библиотека, музей и др. 16

Английски език Ø Постижения ученици: Национална олимпиада: Лауреат, Александра Ангелова, 12 клас VI място, Английски език Ø Постижения ученици: Национална олимпиада: Лауреат, Александра Ангелова, 12 клас VI място, Веселина Стойчева, 12 клас I място, Полина Василева, 11 клас III място, Лазар Недков, 9 клас XV място, Николай Антонов, 10 клас Национално състезание на Кеймбридж училищата – две I и едно III места, останалите осем ученици в десятката БАЧ – 4 на национален кръг (в първите 20) Много добри резултати на ДЗИ и ВО в 8 клас 17

Нови методи и инициативи Ø Интерактивна бяла дъска, мултимедийни продукти Ø Проектна работа, дискусии Нови методи и инициативи Ø Интерактивна бяла дъска, мултимедийни продукти Ø Проектна работа, дискусии и др. Ø Почин “Отворени врати” (М. Пенева – ментор на Оливия Пружко) Ø Образователни посещения на театър, опера, галерия, библиотека, музей и др. 18

Извънкласни инициативи Ø Англофония Ø Хелоуин и Коледа – 8, 9 класове Ø Учебни Извънкласни инициативи Ø Англофония Ø Хелоуин и Коледа – 8, 9 класове Ø Учебни екскурзии, свързани с кандидат-студентска борса – 10, 11, 12 класове Ø Барите, Мармарис Ø Гръцко-американски университет – изпити (Св. Дойчева, Л. Хвалабогова) 19

Немски език Ø Постижения – ученици: Национална олимпиада II място, Весела Димитрова, 11 клас Немски език Ø Постижения – ученици: Национална олимпиада II място, Весела Димитрова, 11 клас VI място, Петя Миткова, 11 клас VII място, Моника Вълчева, 11 клас X място, Стефани Пенева, 11 клас (М. Гроздева, Т. Инчева) IV място, Даниела Георгиева, 10 клас I място, Многоезично състезание и Едномесечен курс в Германия – олимпиада от посолството на Германия Илия Петков, 10. клас (Ил. Мавродиева, М. Гроздева) 20

DSD – Немски езикови дипломи Ø Отлично представяне ниво С 1 – 23 ученици DSD – Немски езикови дипломи Ø Отлично представяне ниво С 1 – 23 ученици ниво В 2 – 2 ученици Ø Нов клас за DSD 26 ученици (Янкова, Лазарова) 21

Постижения – учители Ø Издадени помагала за подготовка за олимпиада по немски език (Ил. Постижения – учители Ø Издадени помагала за подготовка за олимпиада по немски език (Ил. Мавродиева, Р. Янкова) Ø Нови методи – проектна работа, театралната форма като метод за усвояване на езика Ø Извънкласни инициативи Празник на немския език (немкофония) 9, 10, 11 класове Под ръководството на Р. Янкова, Т. Инчева, Л. Лазарова, Ил. Мавродиева, М. Гроздева 22

Френски език Ø Постижения – ученици Областна олимпиада: I място, Мария Вълчанова, 8 клас Френски език Ø Постижения – ученици Областна олимпиада: I място, Мария Вълчанова, 8 клас I място, Теодора Стефкова, 9 клас II място, Яник Паласийос I място, Християна Петрова, 10 клас Изпити DELF: B 1 – 3 ученици – 10 клас (Б. Джамбазова) В 2 – 9 ученици (П. Божкова) 23

Нови методи Ø Интернет в обучението по ФЕ (П. Божкова) Ø Работни листи по Нови методи Ø Интернет в обучението по ФЕ (П. Божкова) Ø Работни листи по различни теми (Б. Джамбазова) Извънкласни инициативи Ø Индивидуална работа извън учебната програма (Б. Джамбазова) Ø Посещение на театър, изложби Ø Разучаване на народни танци 24

Руски език Ø Постижения – ученици: Националан олимпиада III място, Анастасия Петросян, 10 клас Руски език Ø Постижения – ученици: Националан олимпиада III място, Анастасия Петросян, 10 клас I място на Национално “Лингвистично кенгуру” (В. Борисова) Ø Сформирана група за II ЧЕ поради големия интерес за следващата година 25

Математика Ø Постижения – ученици: Математическо състезание – Ловеч I място, Илия Петков, 10 Математика Ø Постижения – ученици: Математическо състезание – Ловеч I място, Илия Петков, 10 клас (Р. Фурнаджиева) I място, Стелиян Василев, 12 клас VI място, Велина Дойчева, 12 клас (С. Стоянова) IV място, Дамян Зафиров, 9 клас (Р. Вичева) IV място, Надежда Янакиева, 8 клас (Ал. Алексиев) “Европейско кенгуру” I място, Надежда Янакиева, 8 клас I място, Никола Касабов, 9 клас ДЗИ Среден успех – Отличен (5. 90) – 27 ученици 26

Информатика и информационни технологии Ø Постижения - ученици Национални състезания: Монтана – I място, Информатика и информационни технологии Ø Постижения - ученици Национални състезания: Монтана – I място, Магдалена Иванова, 9 клас Благоевград – I място, Петър Неделев, 8 клас Девин – I място, Стелиян Драганов, 8 клас Шумен – II място, Ставри Георгиев, 10 клас Проект EXOS - I място (Чехия) (М. Георгиева, М. Кирилова) 27

Нови методи Ø Презентации Ø Уроци, по различни предмети публикувани в блогове Ø Домашни Нови методи Ø Презентации Ø Уроци, по различни предмети публикувани в блогове Ø Домашни Ø Web-site работи on-line на гимназията (М. Кирилова) 28

История Ø Постижения – ученици Областна олимпиада I място, IV място – 9 клас История Ø Постижения – ученици Областна олимпиада I място, IV място – 9 клас (8 места ) (Зл. Маринова) I място и II място – 10 клас (Цв. Чонкова) Национална олимпиада 1 класиран – 12 клас (Г. Жекова) 29

Нови методи и инициативи Ø Документално кино (Цв. Чонкова) Ø Събиране на предмети от Нови методи и инициативи Ø Документално кино (Цв. Чонкова) Ø Събиране на предмети от времето на социализма (Зл. Маринова) Ø Часове в Исторически музей, изложби, среща с кмета (12 клас) 30

Философия Ø Областна олимпиада I, III места (по 2 ученици) Ø ДЗИ Среден успех Философия Ø Областна олимпиада I, III места (по 2 ученици) Ø ДЗИ Среден успех – Много добър (5. 23) 31

География Национална олимпиада VII, VIII места – 12 клас Ø Областен олимпиада IV място География Национална олимпиада VII, VIII места – 12 клас Ø Областен олимпиада IV място – 9 клас (Ем. Стефанова) Ø 32

Химия Ø Национална олимпиада Катерина Господинова, 12 клас – класирана Ø Национално състезание Катерина Химия Ø Национална олимпиада Катерина Господинова, 12 клас – класирана Ø Национално състезание Катерина Господинова, 12 клас – Отличен (5. 50) Ø Областен кръг на олимпиадата: II, V места – 9 клас I, II места – 10 клас I , II места – 12 клас 33

Нови методи и инициативи Интерактивни методи – беседа, дискусия, групова работа, казуси, ролеви игри, Нови методи и инициативи Интерактивни методи – беседа, дискусия, групова работа, казуси, ролеви игри, проекти, табла Ø Контрацепция, ХИВІСПИН, Пожарна безопасност, опера, кандидат-студентска борса, екокомплекс Барите и др. Ø 34

Физика Ø Постижения – ученици Национална олимпиада VI място, Петър Георгиев, 9 клас Национално Физика Ø Постижения – ученици Национална олимпиада VI място, Петър Георгиев, 9 клас Национално есенно състезание I награда, Деница Ангелова, 10 клас, Дамян Зафиров, 9 клас II награда, Илия Петков, 10 клас, Петър Георгиев, 9 клас Нац. пролетно състезание I награда, Илия Петков, 10 клас, Лазаров, 9 клас II награда, Петър Георгиев, 9 клас III награда, Дамян Зафиров, 9 клас III място отборно в страната за 9 клас, Лазаров, Петър Георгиев, Андреа Светлозарова Ø Посещение на обсерватория – Варна 35

Биология Ø Постижения – ученици Областна олимпиада I място, Мирослав Стойков, 10 клас I Биология Ø Постижения – ученици Областна олимпиада I място, Мирослав Стойков, 10 клас I място, Теодор Галинов, 12 клас (К. Енева) 36

Нови методи и инициативи Ø Съставяне на интелектуална карта (И. Димитрова, К. Енева) Ø Нови методи и инициативи Ø Съставяне на интелектуална карта (И. Димитрова, К. Енева) Ø Проект EXOS (И. Димитрова) 37

Музика Ø Образователни концерти на Български камерен оркестър – 8 клас Ø Музикален клуб Музика Ø Образователни концерти на Български камерен оркестър – 8 клас Ø Музикален клуб “Орфей” – участие в “Коледни светлини, Майсторски клас на Калуди Калудов – Теодора Димитрова, 11 клас Ø Преглед на класическата музика Ø Поп-рок концерт 38

Изобразително изкуство Ø Постижения – ученици II място, Национален конкурс за рисунка – Казанлък, Изобразително изкуство Ø Постижения – ученици II място, Национален конкурс за рисунка – Казанлък, Деница Ангелова, 10 клас I място, Областен конкурс за карикатура, Петя Колева, 9 клас участие в Национален пленер в Сливен Александра Стоянова, 8 клас Ø Изложба – витражи – в МОМН Ø “Въглеродни детективи” Ø Мултимедийна презентация на материали по история на изкуството 39

Физкултура и спорт Ø Постижения в регионален, зонален и национален мащаб: Волейбол – VIII Физкултура и спорт Ø Постижения в регионален, зонален и национален мащаб: Волейбол – VIII място републиканско първенство – момчета Бадминтон – X място републиканско първенство юноши Бадминтон – II място зонално първенство девойки Лека атлетика – II място зонално първенство Баскетбол – областно първенство 40

Наказания на ученици Забележка – 83 Ø Обществено-полезен труд – 39 Ø Предупреждение за Наказания на ученици Забележка – 83 Ø Обществено-полезен труд – 39 Ø Предупреждение за преместване – 7 Ø Преместване в друго училище – 1 (отменено) Ø Преместване в самостоятелна форма - 1 Ø 41

Контролна дейност Ø Директор – 32 Пом. дир. Мавродиева – 21 Ø Пом. дир. Контролна дейност Ø Директор – 32 Пом. дир. Мавродиева – 21 Ø Пом. дир. Георгиев – 19 Ø Контролни органи – РИО – 11 Ø Наложени наказания на учители и служители: 7 забележки 4 предупреждения за уволнение 18 искани писмени обяснения Ø 42

Основни пропуски спазване на графиците за контролни и класни работи – недостатъчно, ненанесени в Основни пропуски спазване на графиците за контролни и класни работи – недостатъчно, ненанесени в дневниците Ø Ø несвоевремнно нанасяне на оценки и отсъствия Ø нелогично оформени срочни оценки Ø липса на подписи в дневници непопълнени страници за наказания, индувидуална работа, бележки от кл. ръководител в дневниците Ø Ø неоформени отсъствия или незабелязани!!! Ø незаверени поправки Ø неописани документи за освобождаване от физкултура Ø ненанесен материал в материалната книга Ø ненавремнно подаване на справки, информации неритмичност в изпитванията – натрупват в края на срока, а в първите месеци нанесените оценки са твърде малко Ø Ø липса на необходимия брой текущи оценки за оформяне на срочната Øлипса на текущи оценки 43

Извънкласни дейности 1. Ученически съвет Коледни светлини Най-добре украсена стая за Коледа Благотворителни акции Извънкласни дейности 1. Ученически съвет Коледни светлини Най-добре украсена стая за Коледа Благотворителни акции 2. Клубове – училищен вестник, театрален клуб, студио музика, студио изобразително изкуство, спортен клуб, уеб клуб и др. 3. Празници на френския, немския и английския език 4. 40 -годишен юбилей на гимназията 44

Проектна дейност Ø Училищни проекти от Националните програми на МОН “С грижа за всеки Проектна дейност Ø Училищни проекти от Националните програми на МОН “С грижа за всеки ученик” – олимпиади 17 групи, 3 година “Без свободен час” Проект “Спорт” към ДАМС Ø Международни образователни проекти Обмен със Санкт Ингберт (М. Филипова) Проект “Въглеродни детективи” – I място в България, награда – пътуване до Чехия (О. Иванова, М. Кирилова, Ив. Димитрова) Проект на фондация “Фулбрайт” за стажант-учител по английски език и за ремонт на класни стаи 45

Осъществени ремонти Ø Доставка и монтаж на нова горелка Ø Ремонт и обзавеждане на Осъществени ремонти Ø Доставка и монтаж на нова горелка Ø Ремонт и обзавеждане на 2 канцеларии Ø Под на хранилище по химия Ø Монтаж допълнителни радиатори 2. етаж Ø Подмяна пана на окачени тавани Ø Ремонт казанчета и сифони в тоалетни Ø Подмяна пейки в двора Ø Кърпене на асфалт в двора Ø Озеленяване и поддържане на зелените площи Ø Разчистване на складове Ø Поддръжка на базата според изискванията и възможностите на училището 46

Предстоящи задачи Ø Кампания по приема Ø Осъществяване на набелязаните ремонти Ø Връзки със Предстоящи задачи Ø Кампания по приема Ø Осъществяване на набелязаните ремонти Ø Връзки със социалната среда и спонсори 47

Пожелавам на всички колеги добри ученици през следващата година и приятна ваканция!!! 04. 07. Пожелавам на всички колеги добри ученици през следващата година и приятна ваканция!!! 04. 07. 2011 год. 48