Скачать презентацию Езикова гимназия Д-р Петър Берон град Кюстендил Скачать презентацию Езикова гимназия Д-р Петър Берон град Кюстендил

d29061af3208c92d8774c9a6b398ea32.ppt

  • Количество слайдов: 25

Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” град Кюстендил Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” град Кюстендил

Прием 2013/2014 година след завършен VІІ клас Профил Вариант Брой ученици Чуждоезиков Английски/ Испански Прием 2013/2014 година след завършен VІІ клас Профил Вариант Брой ученици Чуждоезиков Английски/ Испански език 52 Чуждоезиков Английски/ Немски език 26 Балообразуващи предмети: 1. Български език и литература 2. Математика n

Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” Балът за класиране се образува като сбор от: n Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” Балът за класиране се образува като сбор от: n удвоената оценка от теста по български език и литература n удвоената оценка от теста по математика n оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас.

Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” Хорариумът часове по чужди езици в ЕГ отговаря на Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” Хорариумът часове по чужди езици в ЕГ отговаря на условията за кандидатстване в чужбина, т. е. Дипломата от ЕГ и покриването на езиков сертификат са необходимото и достатъчно условие за продължаване на образованието във висше училище в Европа и Америка. Хорариумът часове позволява подготовката за успешно полагане на изпит за сертификат. n Хорариумът часове по чужди езици е: n Ø Ø Ø VІІІ клас: І чужд език – 648 часа ІХ, Х и ХІ клас: І чужд език – 216 часа; ІІ чужд език – 144 часа ХІІ клас: Ічужд език – 248 часа; ІІ чужд език – 144 часа.

Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” Билингвалното обучение в ЕГ дава възможност учебното съдържание по Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” Билингвалното обучение в ЕГ дава възможност учебното съдържание по учебни предмети да бъде овладявано на езика носител. Подготвя за обучение в чужбина и по специалности с чуждоезиково обучение в български висши училища – в УАСГ, Технически университет, ХТМУ. За специалности с немски и английски език в тези университети се признава оценката от Дипломата и се записват без изпит.

Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” n Профилираното обучение в 11 -12 клас по БЕЛ, Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” n Профилираното обучение в 11 -12 клас по БЕЛ, История, География, Химия, Биология и Математика дава възможност на учениците да положат успешно ДЗИ и да кандидатстват с тези предмети в университети.

Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” n n ЕГ е елитно училище с утвърдени във Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” n n ЕГ е елитно училище с утвърдени във времето традиции, с трайни успехи на ДЗИ , на конкурси и олимпиади в различните кръгове – общински, областни, национални. Успехи са завоювани и в областта на спорта.

Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n Участие на ЕГ Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n Участие на ЕГ в изложението: „Ателие за изучаване на чужди езици” по проект „Учене през целия живот”

Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n 10 ученици от Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n 10 ученици от 9 и 10 клас достигнаха до втори кръг за писане на есе на английски език на конкурса, организиран от Американския съвет за международно образование.

Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n n n За Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n n n За учебната 2012 -2013 г. основна стипендия в размер на 500 лева от конкурса „ 1000 стипендии”, организиран от фондация „Комунитас” спечелиха: Ралица Любомирова Любенова от 11 клас в област „Театрално изкуство” Станислава Димитрова Ризова от 9 клас в област „Изобразително и визуално изкуство.

Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n n n ЕГ Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n n n ЕГ спечели 5 стипендии в размер на по 750 лева от Американската фондация за България в област „Чужди езици, хуманитарни науки и изкуства: - Велислав Иванов – 9 клас; - Борислава Гонева -11 клас; - Снежана Запрева – 11 клас; - Кристиян Александров – 12 клас; - Стефания Мирчева – 12 клас.

Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n Отлично представяне на Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n Отлично представяне на участниците на ЕГ в литературния конкурс за средношколци, изучаващи английски език, проведен на 12. 07. 2012 г. в Нов български университет.

Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n n Отборът на Успешни участия на ученици от ЕГ през 2012 -2013 година n n Отборът на ЕГ ( Михаела Александрова и Денислав Георгиев от 10 б клас, Борис Цветков – 10 а клас и Кристиян Димитров от 11 б клас) завоюва Второ място на националната викторина на английски език „Образование на бъдещето”, организирана от Консултантска къща „Дарби”в Благоевград. Борис Цветков от 10 а клас спечели награда за найдобра презентация на учебно заведение. Тази година Clifton Cоllege – Великобритания избра презентацията на ЕГ и нейният автор Борислав Цветков получава двуседмичен безплатен езиков курс през лятото в британския колеж.

Отлично представяне на олимпиади n n n 31 ученици от 8 -12 клас са Отлично представяне на олимпиади n n n 31 ученици от 8 -12 клас са класирани за участие на областния кръг на олимпиадата по английски език с резултат от 75 до 97 точки. Класирани на призови места са : Велислав Иванов – 1 място (9 клас) Михаела Александрова -1 място (10 клас) Павел Вълканов - 1 място (12 клас) Завоювани са и много ВТОРИ и ТРЕТИ места.

Отлично представяне на олимпиади n n Трима ученици на ЕГ са класирани за финалния Отлично представяне на олимпиади n n Трима ученици на ЕГ са класирани за финалния кръг на Националното състезание по творческо писане, което е част от „Международната олимпиада по писане”, проект на доброволци от Корпуса на мира в различни държави в сътрудничество с Корпуса за образование и развитие и с подкрепата на МОМН: - възрастова група 9 клас – Велислав Иванов; - възрастова група 10 клас – Александра Дойчинова; - възрастова група 12 клас – Александра Джонева.

Отлично представяне на олимпиади n n Успешно е представянето на ученици от ЕГ в Отлично представяне на олимпиади n n Успешно е представянето на ученици от ЕГ в Националния кръг на олимпиадата по английски език, организирана от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. 4 ученици са класирани във финалната петица

Отлично представяне на олимпиади n n n Традиционно нашите ученици имат успешно участие в Отлично представяне на олимпиади n n n Традиционно нашите ученици имат успешно участие в областния кръг на олимпиадата по БЕЛ: първо място на Снежана Запрева – 11 б клас; второ място на Велислав Иванов – 9 а клас; трето място на Георги Христов от 8 б клас.

Материална база n ЕГ разполага с добра материално-техническа база – два физкултурни салона и Материална база n ЕГ разполага с добра материално-техническа база – два физкултурни салона и спортни площадки, компютърни кабинети, които обезпечават пълноценен учебен процес.

Извънкласна дейност n Културният календар на училището е наситен с извънкласни форми, клубове и Извънкласна дейност n Културният календар на училището е наситен с извънкласни форми, клубове и творчески дейности, които развиват у възпитаниците на ЕГ креативност, иницативност, възможност за разгръщане на талантите в различните културни области.

Работа по проекти n ЕГ има клубове , секции, екипи по различни проекти – Работа по проекти n ЕГ има клубове , секции, екипи по различни проекти – „С грижа за всеки ученик”, УСПЕХ към МОМН и др. Това е възможност за приобщаване на учениците и учителите на ЕГ към пълноценно, ефективно и високо образование и към активен културен живот.

Спортни постижения n Въпреки че е профилирано в областта на чуждоезиковото обучение, нашето училище Спортни постижения n Въпреки че е профилирано в областта на чуждоезиковото обучение, нашето училище има своите изключителни постижения през настоящата година и в областта на спорта: волейбол, баскетбол, футбол и участие във финалния етап на републиканското първенство по лека атлетика; международни успехи по сумо, карате и борба – класически стил.

Спортни постижения n Към Езикова гимназия е създаден клуб за мажоретки с ръководител г-жа Спортни постижения n Към Езикова гимназия е създаден клуб за мажоретки с ръководител г-жа Весела Русинова

Помощник-учител от САЩ в ЕГ n През предстоящата учебна година (2013/2014) в ЕГ ще Помощник-учител от САЩ в ЕГ n През предстоящата учебна година (2013/2014) в ЕГ ще работи учител американец, който ще даде възможност на нашите ученици за досег до автентичния английски език.

Успешен старт n n n Логото на ЕГ „Границите на моя език са границите Успешен старт n n n Логото на ЕГ „Границите на моя език са границите на моя свят” утвърждава реализацията на нашите ученици както в страната, така и в чужбина. 8 ученици от нашето училище придобиха сертификат за владеене на английски език –TOEFL. 3 ученици придобиха сертификат C 2 Proficiency, Cambridge Двама от възпитаниците на ЕГ са приети в престижни университети в чужбина – Кристиян Александров от 12 а клас – в два университета в САЩ, Александра Джонева от 12 в клас – в 4 висши училища в Шотландия.

Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” n Да си ученик на Езикова гимназия, е призвание, Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” n Да си ученик на Езикова гимназия, е призвание, висока отговорност, но и възможност за успешна реализация както в родните университети, така и в чуждоезиковото пространство. За нашите ученици езикови и професионални бариери няма.