Скачать презентацию EXPORT MIMO EU jak na to Strategie přístupu Скачать презентацию EXPORT MIMO EU jak na to Strategie přístupu

8f90d09c21454a59738d6fb1928e3929.ppt

  • Количество слайдов: 16

EXPORT MIMO EU, jak na to? Strategie přístupu na trh Ing. Andrea Heverlová, MBA EXPORT MIMO EU, jak na to? Strategie přístupu na trh Ing. Andrea Heverlová, MBA 16. září 2009 © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Strategie přístupu na trh pro české exportéry Co je Strategie? n Nástroj obchodní politiky Strategie přístupu na trh pro české exportéry Co je Strategie? n Nástroj obchodní politiky EU n Projekt (Market Access Strategy) EK již z r. 1996 n Obnovený r. 2007 jako součást iniciativy Global Europe n Dnes významná a stále rostoucí množina aktivit na podporu evropských vývozců 3 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Strategie přístupu na trh pro české exportéry Jak Strategie funguje? n Výbor pro přístup Strategie přístupu na trh pro české exportéry Jak Strategie funguje? n Výbor pro přístup na trh - MAAC n Posílené partnerství - MAP (viz dále schéma) n Expertní pracovní skupiny - WG n V rámci EU a také přímo ve třetích státech – společné týmy - MAT n Databáze překážek - MADB 4 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Partnerství pro přístup na trh 5 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Partnerství pro přístup na trh 5 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Strategie přístupu na trh pro české exportéry Databáze překážek obchodu a její využití Market Strategie přístupu na trh pro české exportéry Databáze překážek obchodu a její využití Market Access Database - MADB n Jak ji využívat? n Co v ní hledat? n Členění překážek - sektor, země n Ve většině ČS je intenzivně využívána - celkem okolo 1500 přístupů den (cca 70% - DE, ES, UK, NL, FR) n Využití a odezva české podnikatelské sféry 6 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

7 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

8 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Strategie přístupu na trh pro české exportéry CZ PRES n n ČR přinesla inovaci Strategie přístupu na trh pro české exportéry CZ PRES n n ČR přinesla inovaci i nové přístupy Projekt BRIC Top 10 SE PRES 9 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pilotní projekt „Top 10 obchodních překážek evropských exportérů v zemích BRIC“ 10 ã 2007 Pilotní projekt „Top 10 obchodních překážek evropských exportérů v zemích BRIC“ 10 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt BRIC INDIE ü ü ü ü ü Cla na vína a alkohol Povinná Projekt BRIC INDIE ü ü ü ü ü Cla na vína a alkohol Povinná certifikace BIS na ocelářské výrobky Dovozní opatření na kuřecí a vepřové maso kvůli ptačí chřipce Dovozní opatření na kůže Nové standardy na radiální pneumatiky Veterinární potvrzení omezující dovoz vepřového a hovězího masa Dovozní licence a poplatky na různé produkty Zdravotnické pomůcky Poštovní a distribuční služby Dovozní požadavky na zeleninu 11 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt BRIC RUSKO ü ü ü ü ü Vydávání víz a pracovních povolení Celní Projekt BRIC RUSKO ü ü ü ü ü Vydávání víz a pracovních povolení Celní záležitosti Sanitární a fytosanitární opatření (SPS) Nárůst dovozních cel (RF protikrizový plán) Technické překážky obchodu – osvědčení a prohlášení o shodě Právní jistota a implementace zákonů Silniční poplatky Překážky jež jsou předmětem probíhajících Refundace DPH přístupových jednání RF do WTO: IPR ochrana ü Exportní cla na suroviny Sibiřské přelety ü Sanitární a fytosanitární opatření (SPS) ü Železniční tarify 12 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt BRIC ČÍNA ü ü ü Povinný certifikační systém (automobily, stroje, keramika) Zdravotnické pomůcky Projekt BRIC ČÍNA ü ü ü Povinný certifikační systém (automobily, stroje, keramika) Zdravotnické pomůcky – duplicitní testy a registrace Bezpečnost IT – nerespektování mezinárodních standardů Suroviny – exportní cla a kvóty Rezervační počítačové systémy (CRS služby) – licence Pojišťovací a distribuční služby – pravidla, závazky dohod WTO Farmaceutika IPR - procedury Veřejné zakázky (Buy Chinese, diskriminace) Mechanismus čistého rozvoje (CDM) Pojišťovnictví 13 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt BRIC BRAZÍLIE ü ü ü ü ü Práva duševního vlastnictví (IPR) Zdanění Pojišťovnictví Projekt BRIC BRAZÍLIE ü ü ü ü ü Práva duševního vlastnictví (IPR) Zdanění Pojišťovnictví - podmínky Námořní doprava - režim Telekomunikace - omezení Zdravotnické pomůcky - dovozy Sanitární a fytosanitární opatření (SPS) Exportní cla Celní procedury Osvědčení o shodě u hraček 14 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Závěrem o Strategii přístupu na třetí trhy 15 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Závěrem o Strategii přístupu na třetí trhy 15 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www. mpo. cz 16 ã Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www. mpo. cz 16 ã 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu