Скачать презентацию Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Скачать презентацию Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

a95f29ee100d156134a4ed7e76ed7ff3.ppt

  • Количество слайдов: 29

Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ Европейски социален фонд ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Имобилизиране на фоточувствителни молекули върху диамантени електроди Изготвил Силвия Веселинова Пехливанова ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Превръщане на слънчевата енергия в електрическа чрез изкуствена фотосинтеза Естествена фотосинтеза Изкуствена фотосинтеза Ø Безвредна и напълно възобновяема енергия Ø Методи и съоръжения за превръщане на слънчевата енергия Ø Материали с подобрени качества, намиращи широко приложение в соларната техника ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 2

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Диамант Фталоцианин (Ph. C) Ø Структура и свойства на диаманта Ø Органични багрила Ø Нанокристални диамантени слоеве (NCD) ØВисока химична и термична стабилност ØИнтересни електрични и оптични качества Ø Диамантени електроди (дотиране на NCD ) NCD+Ph. C Хлорофил ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 3

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Цел на работа 1. Отлагане на нанокристални слоеве 2. Модифициране на диамантени повърхности - O 2 -плазма - NH 3 -плазма - UV/O 3 -обработка 3. Имобилизиране на фоточувствителни молекули 4. Анализиране на ефективността на модифицирането - Мерене на контактни ъгли - Рентгенова фотоелектронна спектроскопия - Раманова спектроскопия 5. Фотоелектрохимични изследвания с диамантени електроди ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 4

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Отлагане на диамантени слоеве Ø Подготовка на подложката (Si-Wafer) Ø Hot-Filament CVD-метод Ø Работни параметри (газова смес 1% CH 4 + 99% H 2) Температура на Налягане подложката филамента Време 880… 890 °C 180 min > 2000 °C 25 mbar NCD-слой HFCVDапарат ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 5

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ • Немодифицирана проба • H-Terminierung • UV/O 3 -обработка • Облъчване с UV-светлина (дължина на вълната 175 -210 nm); време t = 10 min • Модифициране с O 2 -плазма • време t = 5 min; • мощност P = 200 W; налягане P = 0, 67 mbar • Модифициране с NH /N -плазма 3 2 • газова смес (5% NH 3, 95% N 2) • време t = 5 min; налягане P = 1. 8 x 10 -2 mbar • мощност P=150 W ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 6

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Имобилизиране нма фоточувствителни молекули (C 96 H 144 Cl. Mn. N 8 S 8 ) Ø Имобилизиране на Mn-Ph. C - Подготвяне на разтвора - Обработка на Chlorophyl NCD-слоевете Phthalozyanin (около 12 часа) - Почистване на хлорофил Mn-фталоцианин пробите ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 7

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Характеристика на диамантените слоеве Ø Мерене на контактни ъгли (Kassel; AG Prof. Salbeck) Ø XPS (рентгенова фотоелектронна спектроскопия) (Kaiserslautern; Dr. R. Merz) Ø Раманова спектроскопия (Budapest; Dr. M. Veres) Ø Фотоелектрохимични изследвания (Ulm; Dr. A. Pasquarelli) ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 8

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Мерене на контактни ъгли Young-Gleichung: σLS+(-σS)+σL. cosθ = 0 σLS+σL. cosθ = σS cos θ = (σS-σLS)/σL При проведените измервания се използва дейонизирана вода ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 9

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Изработване на диамантените електроди • Силно дотирани NCD-слоеве • Обработка с фталоцианин NCD-електроди и използваният източник на светлина (770 nm) Провеждане на опитите • Три-електродна клетка • PBS-разтвор като електролит три-електродна клетка ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 10

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ INA Institute of Nanostructure Technologies and Analytics Technische Physik U N I K A S S E L V E R S I T Ä T БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 11

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 12

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Германия – една от най-търсените дестинации за за образование в чужбина ВИДОВЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ • Университети по приложни науки • Колежи по изкуствата СТЕПЕНИ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ • Бакалавър - от 3 до 3, 5 години • Магистър - 1 -2 години • Доктор - 2 -5 години ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ • Немски - сертификати Sprachdiplom, Zentrale Oberstufe Prufung, Test. Daf • Английски - TOEFL ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ • Директно към университета • В Централа за разпределение на студентски места - Zentrale Vergabestelle, www. zvs. de - за специалности с ограничен прием (например медицина, биология, стоматология, ветеринарна медицина, фармация, психология). • Uni. Assist, www. uni-assist. de - специализирани са в работата с чуждестранни студенти. С тях работят университети от почти всички провинции в Германия. 13 ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ СТАНДАРТНИЯТ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВКЛЮЧВА: Диплома за средно образование - нотариално заверено копие, легализация, превод и апостил Сертификат за владеене на немски език - Sprachdiplom, Zentrale Oberstufe Prufung, Test. Daf Копие от паспорта ТАКСА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Заплаща се такса за записване, която е между 100 до 150 евро годишно. В таксата може да са включени и такси към социални фондове, транспортна карта и др. В някои провинции е безплатно, в други има такса до 500 евро/ семестър. НАЕМ 180 до 250 евро (всичко вкл. ток, вода, интернет) месечно РАБОТА Студентите от ЕС имат право да работят на половин работен ден и са търсени от много работодатели (www. studentenwerk. de) ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 14

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ СТИПЕНДИИ • Германското изследователско дружество (DFG) и фондация Александър фон Хумболт отпускат годишно голям брой стипендии на български учени за информационни и изследователски престои в Германия • Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя годишно около 100 стипендии за следване или изследователска работа в Германия ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 15

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 16

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 17

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 18

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Това, което откриваш сам, е винаги по вълнуващо от това, което някой друг ти показва ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 19

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 20

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Изводи ü При работа с константни параметри са отложени тънки и затворени нанокристални диамантени слоеве. ü Използвани са плазмени и фотохимични методи за модифициране на диамантените слоеве, с цел подобряваане на качествата на повърхността . ü Върху диамантените повърхности са закачени фоточувствителни молекули, играещи ролята на ü Анализ на повърхността на диамнтените слоеве. Изводи от проведените S 8 ) (C 96 H 144 Cl. Mn. N 8 хлорофила при естествената фотосинтеза изследвания: ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 21

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ü Мерене на контактни ъгли: След модификацията на слоевете е установено намаляване на контактните ъгли и промяна на свойствата на повърхностите от хидрофобни до хидрофилни. Това е доказателство за успешната модификация. as-grown O 2 NH 3/N 2 UV/O 3 68 ° 21 ° 27 ° 18° ü Рентгенова фотоелектронна– и раманова спектроскопия: Модифицираните повърхности с O 2 - и NH 3/N 2 -плазма са особено подходящи за имобилизиране на фоточувствителни молекули. ü Фотоелектрохимични изследвания: Използване на силно дотирани диамантени слоеве като материал за електроди. Протичане на фотоелектрохимична реакция. ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 22

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Мерене на контактни ъгли 23

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Рентгенова фотоелектронна спектроскопия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS) ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Състав на повърхността на диамантените слоеве преди и след обработка с фталоцианин. Съдържание на: - въглерод - кислород - азот - сяра ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 24

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Раманова спектроскопия ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Раманова спектроскопия ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Ø Спектри на използвания фталоцианин върху силициева подложка Ø Адсорбционен максимум на фталоцианина ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 25

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Раманова спектроскопия ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Раманова спектроскопия ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Раманова спектроскопия на пробите при дължина на възбуждане 785 nm ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 26

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Раманова спектроскопия ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ Раманова спектроскопия ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Раманова спектроскопия на силно дотирана проба при дължина на вълната 785 nm • Не се наблюдава промяна в структурата и морфологията на диаманта • Успешно имобилизиране на фоточувствителни молекули ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 27

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ а) Цикловолтаметрични криви на : а) немодифицирана проба б) проба, модифицирана с NH 3/N 2 - плазма в) проба, модифицирана с O 2 - плазма б) в) ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 28

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ OCP-измервания на пробите ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ OCP-измервания на пробите ПРОЕКТ BG 051 PO 001 -3. 3. 06 -0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ • Open circuit potential (OCP) е потенциалът на работния електрод, измерен спрямо референтния електрод ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 29