Скачать презентацию Европейски Социален Фонд 2007 2013 г Оперативна Скачать презентацию Европейски Социален Фонд 2007 2013 г Оперативна

f319fc5921eb2bbbb1c40625ae1f31ea.ppt

  • Количество слайдов: 10

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Представяне Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Представяне на проекта Изграждане на мрежа от училищни клубове „Инсула Европа” (Общият дом Европа)

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Водеща Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Водеща организация: Сдружение Център за образователни инициативи Партньори: 44 -то СОУ Неофит Бозвели, София СОУ Христо Смирненски, Брезово СОУ Цанко Церковски, Полски Тръмбеш СОУ Васил Левски, Роман

Цели на проекта v Да повиши качеството на образователната услуга чрез разнообразяване и разширяване Цели на проекта v Да повиши качеството на образователната услуга чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение. v Да създаде образователно занимание на учениците в привлекателна за тях форма на извънкласна творческа дейност и форма на дейност през ваканцията.

Общи параметри на проекта v Срок – 18 месеца. v Целева група - ученици Общи параметри на проекта v Срок – 18 месеца. v Целева група - ученици между 5 -12 клас при съотношение 40% - 5 -8 клас и 60% - 912 клас. (25 деца) v Финансиране като организация- партньор – 6 000 лв.

Дейности по проекта v Набиране членове на клубните секции: (история на европейската интеграция; европейско Дейности по проекта v Набиране членове на клубните секции: (история на европейската интеграция; европейско гражданско образование и журналистическа секция) и сформиране на клубовете. v Подготовка на Годишната програма и Годишния календар на клубовете.

Дейности по проекта v Ваканционна дейност – срещи, консултации и изграждане на Журналистическа академия. Дейности по проекта v Ваканционна дейност – срещи, консултации и изграждане на Журналистическа академия. v Издаване на 6 броя от Междуучилищен вестник „Общ дом Европа”.

Дейности по проекта v Провеждане на конкурси. v Отбелязване на Деня на Европа чрез Дейности по проекта v Провеждане на конкурси. v Отбелязване на Деня на Европа чрез състезание „Аз познавам Европа”. v Провеждане на Ден на отворените врати на Клуба.

Дейности по проекта v Провеждане на среща на координаторите с гостуващ международен екип по Дейности по проекта v Провеждане на среща на координаторите с гостуващ международен екип по образователен проект. v Работни срещи на училищните клубове във формат учител +ученик.

Дейности по проекта v Провеждане на обучение за Е-learning. v Създаване и събиране на Дейности по проекта v Провеждане на обучение за Е-learning. v Създаване и събиране на материали за Е-learning. v Селекция на най-добрите ученически материали разработки и издаване на сборник.

Благодаря Ви за вниманието! Благодаря Ви за вниманието!