Скачать презентацию Evaluarea studiilor la ciclul masterat Şedinţa Senatului ULIM Скачать презентацию Evaluarea studiilor la ciclul masterat Şedinţa Senatului ULIM

8438c3971efb3c760b79228e8155c926.ppt

  • Количество слайдов: 37

Evaluarea studiilor la ciclul masterat Şedinţa Senatului ULIM 31 octombrie 2007 Prezentare: Sv. Gorobievshi, Evaluarea studiilor la ciclul masterat Şedinţa Senatului ULIM 31 octombrie 2007 Prezentare: Sv. Gorobievshi, dr. , conf. univ. , membru Consiliu Educaţional

Organizarea procesului de evaluare: Perioada de evaluare: septembrie – octombrie 2007 Coordonare: Ana Guţu, Organizarea procesului de evaluare: Perioada de evaluare: septembrie – octombrie 2007 Coordonare: Ana Guţu, prim vice rector ULIM, prof. inter. univ. , dr. Forme şi metode de evaluare: analiza documentaţiei Departamentului Ştiinţă, a facultăţilor şi a catedrelor ULIM; analize comparate statistice; analiza prezentării tezelor de master; analiza dimensiunii informaţionale a acestora etc.

Responsabilităţile evaluatorilor Consiliului Educaţional ULIM: § facultatea Drept – Sv. Gorobievschi; § facultatea Ştiinţe Responsabilităţile evaluatorilor Consiliului Educaţional ULIM: § facultatea Drept – Sv. Gorobievschi; § facultatea Ştiinţe Economice - Iu. Cogut § facultatea Psihologie şi AS - O. Beneş § facultatea Limbi străine – L. Tihonov § facultatea Medicină – F. Paladi § Facultatea Jurnalism şi CP – I. Papcov § Facultatea Informatică, Inginerie – V. Gonţa § Evaluarea tezelor de master – L. Corghenci

Studii masterat ULIM (16 specializări) Drept: Drept civil; Drept penal; Drept internaţional Şt. economice: Studii masterat ULIM (16 specializări) Drept: Drept civil; Drept penal; Drept internaţional Şt. economice: Bănci şi burse valori; Management; REI; Contabilitate şi audit; Finanţe Limbi străine: Filologie germanică (engl. / germ. ), romanică (franc. / span. ) Istorie şi RI: RI / Studii europene; Istorie Inginerie şi Inf. : Calculatoare şi reţele Jurnalism şi CP: Comunicare publică Psihologie şi AS: Psihologie Medicină: Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale

Parametrii evaluării: • Numărul masteranzilor (2004 -2007); • Dosarele masteranzilor; Situaţia academică (2004 -2005; Parametrii evaluării: • Numărul masteranzilor (2004 -2007); • Dosarele masteranzilor; Situaţia academică (2004 -2005; 20052007; 2006 -2007) Disciplina profesorilor şi masteranzilor; Calitatea tezelor de master (concordanţa temelor tezelor cu temele • • • menţionate în ordinele de aprobare, analiza structurii, prezenţa referinţelor bibliografice, repetitivitatea temelor);

Parametrii evaluării: Calitatea planurilor de studii, corespunderea planurilor cu orarul de studii, cu suplimentul Parametrii evaluării: Calitatea planurilor de studii, corespunderea planurilor cu orarul de studii, cu suplimentul la diplomă; Calitatea programelor analitice: caracter novator, conţinutul şi structura programelor reiese din Standardele specialităţiilor, concordanţa acestora cu planul de studii în formula 4+1;

Numărul masteranzilor ULIM Facul- 2003/2004/2005/2006/2007 tăţile inm. abs. înm. abs. Drept 50 43 103 Numărul masteranzilor ULIM Facul- 2003/2004/2005/2006/2007 tăţile inm. abs. înm. abs. Drept 50 43 103 95 207 187 221 188 Şt. econ. 18 17 44 43 135 118 186 184 Psih. şi AS 35 31 28 30 70 (2 -din 2004) 65 46 46

Numărul masteranzilor ULIM Facult. 2003/2004 inm. abs. 2004/2005/2006/2007 inm. abs. Limbi străine 10 7 Numărul masteranzilor ULIM Facult. 2003/2004 inm. abs. 2004/2005/2006/2007 inm. abs. Limbi străine 10 7 68 63 54 47 34 35 Ist. şi RI 16 15 8 6 15 14 10 7 Jurn. şi CP 8 7 19 18 23 21 21 16

Numărul masteranzilor 2003/2004/2005/2006/2007 inm. abs. Ingin. şi Inf. 2 2 13 13 4 4 Numărul masteranzilor 2003/2004/2005/2006/2007 inm. abs. Ingin. şi Inf. 2 2 13 13 4 4 13 7 Medicină - - 1 - 2 2 4 4 Total 139 122 286 268 510 462 535 487 91, 1% Facult. 87, 8% 93, 7% 90, 5%

Concluzii, parametrul 1: La toate facultăţile numărul masteranzilor este în creştere (lasă de dorit Concluzii, parametrul 1: La toate facultăţile numărul masteranzilor este în creştere (lasă de dorit numărul de masteranzi la fac. Medicină, Informatică şi Inginerie, Istorie şi RI); Creşterea calitativă a potenţialului catedrelor şi acoperirii procesului de studii cu profesori cu grade ştiinţifice şi titluri didactice;

2. Dosarele masteranzilor Sunt completate şi păstrate conform cerinţelor în vigoare la departamentul ştiinţă; 2. Dosarele masteranzilor Sunt completate şi păstrate conform cerinţelor în vigoare la departamentul ştiinţă; Dosarele Includ documentele prevăzute de cadrul legal şi Nomenclatorul ULIM (cerere, copii buletin, diplomă şi supliment; certificate etc. ); Există o conlucrare fructuoasă a catedrelor cu Secţia ştiinţă în domeniul gestionării studiilor de masterat.

3. Reuşita academică Facultăţi Anii de studii 2004/2005/2006/2007 Ştiinţe economice Bănci şi burse valori 3. Reuşita academică Facultăţi Anii de studii 2004/2005/2006/2007 Ştiinţe economice Bănci şi burse valori 9, 12 9, 54 9, 0 REI 9, 27 9, 11 9, 7 Management 9, 38 8, 61 9, 01 9, 4 9, 0 8, 8 Contab. / audit. Finanţe 9, 06

3. Reuşita academică Media generală Facultăţi 2004/2005 Psih. şi AS 2005/2006/2007 9, 31 8, 3. Reuşita academică Media generală Facultăţi 2004/2005 Psih. şi AS 2005/2006/2007 9, 31 8, 6 8, 4 9, 27 9, 55 8, 7 9, 26 8, 2 Istorie: Istorie Studii europ.

3. Reuşita academică Media generală Facultăţi 2004/2005/2006/2007 Medicină - 8, 69 9, 2 Ing. 3. Reuşita academică Media generală Facultăţi 2004/2005/2006/2007 Medicină - 8, 69 9, 2 Ing. şi Inf. 8, 36 8, 03 8, 8

3. Reuşita masteranzilor Media generală Facultăţi 2004/2005/2006/2007 Jurnalism 9, 36 9, 37 9, 0 3. Reuşita masteranzilor Media generală Facultăţi 2004/2005/2006/2007 Jurnalism 9, 36 9, 37 9, 0 şi CP Limbi străine: 9, 25 8, 9 Engleza 8, 41 8, 5 Franceza 8, 99 9, 0 Spaniola 9, 35 Germana 9, 25 9, 2

3. Reuşita academică Facultatea Media generală 2004/2005/2006/2007 9, 06 8, 79 8, 96 8, 3. Reuşita academică Facultatea Media generală 2004/2005/2006/2007 9, 06 8, 79 8, 96 8, 75 9, 14 9, 3 8, 84 9, 4 Drept: Drept civil Drept penal Drept inter.

3. Reuşita academică generală Facultatea Media gen. 2004/2005 Media gen. 2005/2006 Media gen. 2006/2007 3. Reuşita academică generală Facultatea Media gen. 2004/2005 Media gen. 2005/2006 Media gen. 2006/2007 Ştiinţe econ 9, 21 9, 05 9, 2 Drept 8, 94 8, 88 9, 2 Psihologie, AS 9, 31 8, 6 8, 4 Istorie şi RI 9, 97 9, 13 8, 7

3. Reuşita academică generală Media gen. Facultatea 2004/2005/2006/2007 Medicină - 8, 69 9, 2 3. Reuşita academică generală Media gen. Facultatea 2004/2005/2006/2007 Medicină - 8, 69 9, 2 Ing. Inf. 8, 36 8, 03 8, 8 Jurn. CP 9, 36 9, 37 9, 0 Limbi str. 9, 25 9, 0 8, 9 Total ULIM 9, 10 8, 84 8, 9

4. Evaluarea profesorilor şi a procesului de studii Membrii CE au vizitat 6 lecţii: 4. Evaluarea profesorilor şi a procesului de studii Membrii CE au vizitat 6 lecţii: ØFac. Drept (V. Gamurari, S Ţurcanu – fac. Drept – f. bine; Lungu V. – bine ); ØFac. Limbi străine (A. Vulpe, I. Stoianov – f. Bine, L. Homulo - bine); ØŞt. economice şi În general – calitatea lecţiilor este bună; media în baza grilei de evaluare – “f. bine”; Obiecţii vizavi de disciplina studenţilor: întârzieri şi lipse; Utilizarea tehnologiilor inform. – lasă de dorit.

5. Calitatea tezelor de master Concordanţa temelor tezelor cu ordinele de aprobare (2002 -2005): 5. Calitatea tezelor de master Concordanţa temelor tezelor cu ordinele de aprobare (2002 -2005): Facult. Drept (224) Şt. econ. (82) L. str. (112) Ist. RI (39) Nu sunt Schimbată Schimb. incluse în tema conducăt ordin orul 75 28 8 26 14 1 12 34 2 18 3

5. Calitatea tezelor de master (analizate aleatoriu 25 de teze) Structura tezelor: logică, corespunde 5. Calitatea tezelor de master (analizate aleatoriu 25 de teze) Structura tezelor: logică, corespunde cerinţelor pentru studii ştiinţifice, incluzând: introducere, capitole cu caracter teoretic şi practic, concluzii, anexe, referinţe bibliografice; Referinţe bibliografice (bibliografia): majoritatea absolută a tezelor corespund cerinţelor, stipulate în “Regulile privind asigurarea bibliografică a tezei” ale CNAA, sursele bibliografice fiind în cantitate 10 -88 titluri.

5. Calitatea tezelor de master Diferenţe în calitatea tezelor din Republica Moldova şi filialele 5. Calitatea tezelor de master Diferenţe în calitatea tezelor din Republica Moldova şi filialele din România : § Diferenţa în volume; § Diferenţa de conţinut; § Diferenţa în prezentarea imprimată; § Diferenţa în prezentarea tezei la susţinere; § Diferenţa de surse bibliografice;

5. Calitatea tezelor de master lipsa îndrumarelor metodice pentru întocmirea tezelor (excepţie – Fac. 5. Calitatea tezelor de master lipsa îndrumarelor metodice pentru întocmirea tezelor (excepţie – Fac. Jurnalism şi Medicină) Tematica deseori nu este adaptată la locul de muncă a masteranzilor, ne asigurând astfel caracterul aplicativ al lor, ce contravine conceptului studiilor de masterat;

6. Calitatea planurilor de studii Planurile sunt elaborate în corespundere cu cerinţele în vigoare; 6. Calitatea planurilor de studii Planurile sunt elaborate în corespundere cu cerinţele în vigoare; corespund standardelor academice de studii la specialităţile respective; Informaţia din suplimentul la diplomă este în corespundere cu Planul de studii şi borderourile de examinare;

7. Calitatea programelor analitice Sunt elaborate în funcţie de Standardul curricular şi Planul de 7. Calitatea programelor analitice Sunt elaborate în funcţie de Standardul curricular şi Planul de studii; În mare parte se lucrează în baza programelor, elaborate în 2006/2007; Programele de studii la masterat sunt prezentate în format tradiţional şi electronic (www. ulim. md); Programele sunt aprobate la catedre; Facultate şi Prim vice Rector ULIM.

7. Calitatea programelor analitice Are loc actualizarea informaţiei vizând studiile la masterat pe site+ul 7. Calitatea programelor analitice Are loc actualizarea informaţiei vizând studiile la masterat pe site+ul web ULIM la toate facultăţile

Concluziile generale Studiile la masterat sunt, în principiu, bine organizate, procesul de instruire fiind Concluziile generale Studiile la masterat sunt, în principiu, bine organizate, procesul de instruire fiind desfăşurat la un nivel didactico-ştiinţific corespunzător; Procesul de studii se desfăşoară conform legislaţiei naţionale în vigoare şi documentelor didactice reglatorii ULIM; Temele tezelor sunt în concordanţă cu ordinele de aprobare a lor (2006 -2007);

Recomandări Elaborarea şi publicarea sub formă de fascicole aparte a cerinţelor faţă de scrierea Recomandări Elaborarea şi publicarea sub formă de fascicole aparte a cerinţelor faţă de scrierea tezelor de master pe facultăţi/specialităţi; Antrenarea profesorilor ULIM în conducea tezelor de master a studenţilor din delocalizările din România; Recuperarea întârzierilor existente între termenul de aprobare şi elaborare a tezelor de master în scopul asigurării calităţii acestora;

Recomandări Perfecţionarea mecanismului de evaluare finală a susţinerii tezelor de master luându-se în considerare Recomandări Perfecţionarea mecanismului de evaluare finală a susţinerii tezelor de master luându-se în considerare ponderea avizelor şi recenziilor externe. Păstrarea în tezele de master a proporţiei dintre partea teoretică şi cea aplicativă, aceasta din urmă fiind racordată la experienţa profesională imediată a masternadului.

Proiectul Deciziei Senatului ULIM 1. 2. 3. A lua act de informaţia prezentată de Proiectul Deciziei Senatului ULIM 1. 2. 3. A lua act de informaţia prezentată de Consiliul Educaţional ULIM; A aprecia drept satisfăcătoare organizarea şi conţinutul studiilor la ciclul masterat ULIM; A finaliza elaborarea dosarelor de studii la ciclul masterat în conformitate cu Regulamentul MET şi arhitectura 3+2 condiţionată de Procesul de la Bologna (dosarul va cuprinde planul de studii, finalităţile de studii, curricula, 2 avize externe şa. Responsabili: decanii, şefii catedrele, Termen – 20 noiembrie 2007

Proiectul Deciziei Senatului 4. A ameliora calitatea studiilor la masterat prin următoarele direcţii prioritare: Proiectul Deciziei Senatului 4. A ameliora calitatea studiilor la masterat prin următoarele direcţii prioritare: § Re-definirea strategiei de înmatriculare la masterat din perspectiva excelenţei universitare şi a potenţialului academic formator în conformitate cu cerinţele MET. Termen: Către 1 septembrie 2008 Responsabil: Decanii, şefii catedrelor

Proiectul Deciziei Senatului ULIM § 5. A Re-defini conţinuturile curriculare la ciclul masterat din Proiectul Deciziei Senatului ULIM § 5. A Re-defini conţinuturile curriculare la ciclul masterat din perspectiva inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii naţională, regională şi internaţională (dezvoltarea programelor de master în co-diplomare, în limbi străine de circulaţie internaţională) Termen: Către 1 septembrie 2008 Responsabil: , Directorii departamentelor, şefii catedrelor

Proiectul Deciziei Senatului ULIM 6. A asigura transparenţa programelor la studiile de masterat prin Proiectul Deciziei Senatului ULIM 6. A asigura transparenţa programelor la studiile de masterat prin intermediul noilor tehnologii informaţionale în conformitate cu ordinul Rectorului ULIM No 786 din 11. 09. 2006 referitor la elaborarea tezelor de an, licenţă şi master şi diversificarea formelor/locaţiilor de susţinere a tezelor de master. . Noiembrie 2007 Responsabili: profesorii ULIM, şefii catedrelor

Proiectul Deciziei Senatului ULIM 7. A ameliora calitatea conţinuturilor tezelor de master prin: A) Proiectul Deciziei Senatului ULIM 7. A ameliora calitatea conţinuturilor tezelor de master prin: A) definitivarea cerinţelor unificate pe facultăţi sau specialităţi; § B) concordarea conţinuturilor tezelor de licenţă şi ale celor de master: în cazul continuării cercetării sub conducerea aceluiaşi profesor, în cazul schimbării conducătorului ştiinţific sau a instituţiei de învăţământ § § Pe parcursul anului Responsabili: Decanii, şefii catedrelor

Proiectul Deciziei Senatului ULIM 8. A elabora şi a publica cerinţele faţă de scrierea Proiectul Deciziei Senatului ULIM 8. A elabora şi a publica cerinţele faţă de scrierea tezelor de master pe facultăţi/specialităţi sub formă de fascicole separate cu asigurarea transparenţei lor prin accesul la pagina web sau mediatecă, una din cerinţele de bază fiind ponderea caracterului aplicativ al tezei corelat cu experienţa profesională a masterandului. Responsabili: Decanii, Termenul de realizare: 1 ianuarie 2008

Proiectul Deciziei Senatului ULIM 9. A antrena profesorii ULIM în conducea tezelor de master Proiectul Deciziei Senatului ULIM 9. A antrena profesorii ULIM în conducea tezelor de master a studenţilor din delocalizările din România cu organizarea deplasărilor profesorilor respectivi în România. Responsabili: decanii, şefii catedrelor Termen de realizare: pe parcursul anului

Proiectul Deciziei Senatului ULIM 10. A Perfecţiona mecanismul de evaluare finală a susţinerii tezelor Proiectul Deciziei Senatului ULIM 10. A Perfecţiona mecanismul de evaluare finală a susţinerii tezelor de master, luânduse în considerare ponderea avizelor şi recenziilor externe, calitatea prezentării grafice a tezei, calitatea susţinerii publice a tezei. Respectivul mecanism va fi oglindit în cerinţele pentru scrierea tezelor de master. Responsabili: Decanii, şefii catedrelor Termen: 1 ianuarie 2008