Скачать презентацию EU-krav och vinster med att ha ISO 50001 Скачать презентацию EU-krav och vinster med att ha ISO 50001

83d4ff901e9d915ad0a64ad6716bfb74.ppt

  • Количество слайдов: 9

EU-krav och vinster med att ha ISO 50001 Remisseminarium SIS, 2017 -11 -10 Thomas EU-krav och vinster med att ha ISO 50001 Remisseminarium SIS, 2017 -11 -10 Thomas Björkman Energimyndigheten Leverantörer Teknik och tjänster Styrmedel Önskad förändring i företagen Nödvändig infrastruktur och stöd till aktörerna Ledningens engagemang

EU Energieffektiviseringsdirektiv • Energikartläggning i stora företag - lag • Kan göras inom ramen EU Energieffektiviseringsdirektiv • Energikartläggning i stora företag - lag • Kan göras inom ramen för ISO 14001 / 50001 • Systematiskt energiledningsarbete ska stimuleras • Ge stöd till kartläggning och systematiskt arbete i SMF

Energiöverenskommelsen I + II • 50 procent effektivare energianvändning 2030 (2005, i relation till Energiöverenskommelsen I + II • 50 procent effektivare energianvändning 2030 (2005, i relation till BNP) • Energimyndigheten ska tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier • Ett program efter PFE ska tas fram

Tillsammans uppför trappan Vidmakthållet beteende Önskad attityd Kunskap Uppmärksamhet Kunskap om energianvändningen Begränsad (Energikartläggning) Tillsammans uppför trappan Vidmakthållet beteende Önskad attityd Kunskap Uppmärksamhet Kunskap om energianvändningen Begränsad (Energikartläggning) kännedom om energianvändningen (Information) Strukturerat arbetssätt / ledningssystem (ISO 50001) -I Affärsplanen -Integrerat i verksamheten -Långsiktiga mål -Uppföljning -Extern kommunikation Innovativa företag - leverantörer - in-house - kunder Samarbete, PPP… ENERGIFRÅGAN EJ PRIORITERAD AV LEDNINGEN ENERGIFRÅGAN PRIORITERAD AV LEDNINGEN STATEN VISAR LEDARSKAP

Organisatoriska förändringar genom PFE • • Planering och styrning Energiinvesteringar i budgetprocessen Kompetensutveckling Företagskultur Organisatoriska förändringar genom PFE • • Planering och styrning Energiinvesteringar i budgetprocessen Kompetensutveckling Företagskultur o energi på agendan Resultat: 10 % eleffektivisering

Vinster företagen, PFE • • Minskade kostnader (energi 87%); (annat 45%) Andra affärsmöjligheter (59%) Vinster företagen, PFE • • Minskade kostnader (energi 87%); (annat 45%) Andra affärsmöjligheter (59%) Hållbarhetsredovisning (36 %) Kundkrav (27 %): Men det sker i ökande omfattning. Nu finns Hållbarhetslagen

Viktigt för framtiden • • ELS centralt i svenska styrmedelspaket Vårda affärsnyttan - Keep Viktigt för framtiden • • ELS centralt i svenska styrmedelspaket Vårda affärsnyttan - Keep it simple Integrera m övriga LS: HLS viktigt Drivkrafter i Sverige ü Lagen om energikartläggning i stora ftg ü Koncernkrav ü Kundkrav ännu svaga, men?

Nya styrmedel – systematik behövs • Energieffektiviseringsmål och sektorsstrategier • Energisteget (Efter PFE) • Nya styrmedel – systematik behövs • Energieffektiviseringsmål och sektorsstrategier • Energisteget (Efter PFE) • Industriklivet • Hållbarhetslagen

Inom ramen för ett program finns möjligheten att växa tillsammans thomas. bjorkman@energimyndigheten. se Inom ramen för ett program finns möjligheten att växa tillsammans thomas. bjorkman@energimyndigheten. se