Скачать презентацию Érték a mérték Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Скачать презентацию Érték a mérték Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi

96ee045274f426412d9fd4a3a1dfa643.ppt

  • Количество слайдов: 68

„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 „A Dunaújvárosi Főiskola minőségirányítási tevékenységének fejlesztése az intézményi önértékelések hatása, eredményei ” Varga Anita 2008. november 19 főiskolai adjunktus „Érték a mérték” Dunaújvárosi Főiskola Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0

HEFOP 3. 3. 1. pályázati kiírás célja, tartalma, elvárásai A program fő célja volt, HEFOP 3. 3. 1. pályázati kiírás célja, tartalma, elvárásai A program fő célja volt, hogy elősegítse a felsőoktatásban tanulók és végzettek sikeres belépését a munkaerőpiacra és alkalmazkodásukat annak változó körülményeihez. A program a felsőoktatási képzési rendszer és tartalom hatékony fejlesztését támogatta, hogy: • • • rugalmasan reagáljon a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelve, adaptívabb legyen a továbbképzésre és átképzésre (egész életen át tartó tanulás), a végzettségek – munkaerő-piaci relevanciájuk mellett – kompatibilisek legyenek az Európai Felsőoktatási Térség más országaiban megszerezhető végzettségekkel. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 2

Horizontális szempontok és prioritások A program elősegítette olyan képzési programok tartalmi fejlesztését, amelyek kötelezően Horizontális szempontok és prioritások A program elősegítette olyan képzési programok tartalmi fejlesztését, amelyek kötelezően tartalmazták a környezettudatosságra nevelés elemeit, ezáltal hozzájárulva a fenntartható fejlődés megvalósulásához. A kialakított illetve bevezetésre kerülő új képzési programok lehetővé teszik, hogy a fogyatékos emberek és a roma kisebbséghez tartozó hallgatók is versenyképesen jelenhessenek meg a munkaerőpiacon, tekintet nélkül a nemre, az életkorra illetve a családi állapotra. Prioritások 1. A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- és továbbképzése 3. A felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 3

A pályázati program tevékenységtípusai 1. komponens: A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése A A pályázati program tevékenységtípusai 1. komponens: A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése A lineáris képzési rendszer kialakítására tett lépése részeként – figyelemmel a színvonalas tömegoktatás igényeire 2. komponens: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át-és továbbképzése A komponens - az egész életen át tartó tanulás részeként, a különböző felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 3. komponens: A felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása A komponens a felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói és vezetői számára biztosít képzési lehetőséget az intézmény által folytatott oktató / kutató / szolgáltató tevékenységek és vezetői képességek fejlesztését célozva, beleértve a korszerű, informatikai eszközökkel támogatott intézményi folyamatátvilágításokat és újraszabályozásokat. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 4

Célcsoportok • • Felsőoktatási intézmények Hallgatók Felsőoktatási intézmény oktatói Felsőoktatási intézmény kutatói Felsőoktatási intézmény Célcsoportok • • Felsőoktatási intézmények Hallgatók Felsőoktatási intézmény oktatói Felsőoktatási intézmény kutatói Felsőoktatási intézmény vezető beosztású munkavállalói Szakmai szervezetek Kamarák Felsőfokú végzettségű munkavállalók „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 5

HEFOP 3. 3. 1. megvalósítása a Dunaújvárosi Főiskolán A projekt célja volt, hogy kialakítsa HEFOP 3. 3. 1. megvalósítása a Dunaújvárosi Főiskolán A projekt célja volt, hogy kialakítsa a civil szféra és a felsőoktatási intézmények közös együttműködésével a célcsoportokba tartozó intézményi vezetők, illetve az oktatók/kutatók partnerközpontú szemléletét, és Magyarországon elsőként adaptálja az EFQM-alapú önértékelési modellt a magyar felsőoktatásra. A főiskola és a partnerek tapasztalatai alapján megteremtette a célcsoport tagjai számára a korszerű vezetési, minőségirányítási, illetve tanulásirányítási módszerek elsajátításának lehetőségét. A projekt megvalósítása során három fő témakörben - a korszerű vezetési módszerek, felsőoktatási minőségmenedzsment, korszerű pedagógiai módszerek – került sor tizenhét különböző oktatási modul e-learning típusú kidolgozására, melyek lehetőséget biztosítanak a fogyatékkal élőknek és a nőknek, hogy bekapcsolódjanak a felsőfokú képzésbe és ezzel esélyegyenlőségük javuljon a munkaerőpiacon. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 6

Partnerszervezetek megnevezése 1. Emberi Erőforrásgazdálkodási Tanácsadók Szövetsége 2. Pécsi Tudományegyetem 3. Széchenyi István Egyetem Partnerszervezetek megnevezése 1. Emberi Erőforrásgazdálkodási Tanácsadók Szövetsége 2. Pécsi Tudományegyetem 3. Széchenyi István Egyetem 4. Kodolányi János Főiskola 5. Ipar Műszaki Fejlesztésért Alapítvány 6. Magyar Akkreditációs Bizottság Országos „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 7

A projekt indokoltsága A felsőoktatási intézményhálózat integrációs reformját követően és a társadalmi-gazdasági környezet elvárásait A projekt indokoltsága A felsőoktatási intézményhálózat integrációs reformját követően és a társadalmi-gazdasági környezet elvárásait érzékelve a főiskola menedzsmentje, oktatói, dolgozói stratégiai célként határozták meg, hogy az intézmény törekedjen egy regionális szellemi-innovációs tudásközpont szerep betöltésére. A régió munkaerőpiacára alapvető hatással van az alábbi két tény: egyrészt a DF Fejér megyetlen önálló, állami felsőoktatási intézménye, másrészt azon négy megye közül, melyek nem rendelkeznek önálló felsőoktatással, kettővel – Komárom. Esztergom és Tolna - megyével határos. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 8

A projekt indokoltsága Az intézménynek regionális szerepkörén túl, interregionális feladatokat is el kell látnia, A projekt indokoltsága Az intézménynek regionális szerepkörén túl, interregionális feladatokat is el kell látnia, mert Dunaújváros az egyetlen olyan magyar város, amely négy régió találkozási pontjában helyezkedik el. Elengedhetetlen a versenyképesség javulását segítő, megfelelő minőségű, és szerkezetű képzettséggel rendelkező munkaerőkínálat biztosítása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 9

Általános (hosszú távú, átfogó) célok A projekt hosszú távú célja volt, hogy elősegítse a Általános (hosszú távú, átfogó) célok A projekt hosszú távú célja volt, hogy elősegítse a felsőoktatásban tanulók és végzettek nagyobb arányban történő sikeres belépését a hazai és a közösségi munkaerőpiacra és alkalmazkodásukat annak változó körülményeihez. A civil szféra és felsőoktatási intézmények jelenlegi kapcsolatrendszerének kedvező irányú megváltoztatása a partner- és minőségközpontú működés irányába a társadalmi elvárásoknak való mind teljesebb körű megfelelés elérése érdekében. Magasabb szintre emelni a felsőoktatásban dolgozók, illetve a hallgatók belső megelégedettségét, aminek elengedhetetlen feltétele egy független és objektív önértékelési rendszer megvalósítása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 10

Konkrét célok A projekt rövid távú célja volt, hogy kialakítsa a célcsoportban lévő intézményi Konkrét célok A projekt rövid távú célja volt, hogy kialakítsa a célcsoportban lévő intézményi vezetők, illetve oktatók/kutatók partnerközpontú szemléletét 17 új - a felsőoktatás sajátosságainak figyelembevételével kidolgozott - e-learning formájú tananyag elkészítése és a gyakorlatba való bevezetése révén. Konkrét célja pedig, hogy biztosítsa a gyakorlatorientált korszerű vezetési, minőségirányítási, illetve tanulásirányítási módszerek alkalmazását. - 4 -6 fő adminisztratív, akadémiai, gazdasági, valamint vezető összesen 25 fő - 6 -10 fő oktatók /kutató összesen 40 fő alkották a projekt közvetlen célcsoportját „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 11

A projekt tartalma, tevékenységei • A projekt megvalósítása során kialakítottunk a civil szféra (2 A projekt tartalma, tevékenységei • A projekt megvalósítása során kialakítottunk a civil szféra (2 partner) és a felsőoktatási intézmények, szervezetek (4 partner) közös együttműködésével a célcsoportokba tartozó intézményi vezetők, illetve az oktatók/kutatók partnerközpontú szemléletét. • A konzorciumban részt vevő egyetemek és főiskolák, valamint non-profit szervezetek tapasztalatai alapján megteremtettük a célcsoport tagjai számára a korszerű vezetési (A), minőségirányítási (B), illetve tanulásirányítási módszerek (C) elsajátításának és bevezetésének lehetőségét. • Kialakítottunk a multimédiás eszközökkel megvalósuló távoktatást, melyet folyamatosan fejleszteni kívánunk, így segítve a valamilyen okból hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő diákok, illetve a megváltozott munkaképességűek integrálódását a felsőoktatásba és a munkaerőpiacra. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 12

A: Korszerű vezetési módszerek a felsőoktatásban • • Változásmenedzsment a felsőoktatásban – Szervezetfejlesztés Innováció-menedzsment A: Korszerű vezetési módszerek a felsőoktatásban • • Változásmenedzsment a felsőoktatásban – Szervezetfejlesztés Innováció-menedzsment a felsőoktatásban Adatokra épített stratégiai tervezés Emberi erőforrás menedzsment a felsőoktatásban, humán kontrolling • Konfliktuskezelési technikák. Tárgyalástechnika, kommunikációs készségfejlesztés • Projektmenedzsment. Csoportos kreatív technikák a problémamegoldásban „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 13

B: Felsőoktatási Minőségmenedzsment • Szolgáltatások minőségirányítása- Partnerközpontú szervezetek • TQM- szemlélet a felsőoktatásban • B: Felsőoktatási Minőségmenedzsment • Szolgáltatások minőségirányítása- Partnerközpontú szervezetek • TQM- szemlélet a felsőoktatásban • Minőségügyi eszközök • Önértékelés a felsőoktatásban (EFQM) • Minőségköltségek a felsőoktatásban „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 14

C: Korszerű pedagógiai módszerek a felsőoktatásban • Pszichológiai, pedagógiai alapok • Korszerű pedagógiai módszerek C: Korszerű pedagógiai módszerek a felsőoktatásban • Pszichológiai, pedagógiai alapok • Korszerű pedagógiai módszerek • Felsőoktatás folyamata módszerei (2 modul) • Értékelés a felsőoktatásban „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 15

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Célkitűzések és teljesülésük átfogóan: Az alapcélkitűzés, HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Célkitűzések és teljesülésük átfogóan: Az alapcélkitűzés, hogy készüljenek feldolgozható tananyagok, amelyet a kijelölt célcsoport-tagok felhasználhatnak „a korszerű vezetési módszerek” elsajátításában, továbbfejlesztésében a felsőoktatás terén – megvalósult. A célkitűzés azon része, hogy minél szélesebb körben váljanak a feltárt eredmények ismertté, már nem olyan mértékben valósult meg, mint amire megvolt az esély. Ennek teljesebb megvalósítása azonban a következő néhány évben megtörténhet a résztvevők felvállalt multiplikátori tevékenysége révén. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 16

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Az elkészült tananyagok tartalmi és módszertani HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Az elkészült tananyagok tartalmi és módszertani értékelése A tananyagok, a témakörök és a tartalmak tekintetében a mai korszerű követelményeknek megfelelnek. Megállapítható, hogy a felsőoktatás vezetési-irányítási rendszerek „Achilles-pontjait” érintette és fogta át. Az elkészül anyagok/tanulmányok alkalmasak arra, hogy egy korszerű vezetőképzési, fejlesztési felkészítő tréningnek alapanyagai, módszertani útmutatói legyenek. A tananyagok túlnyomórészt a „problémamegoldást” szolgálták, nem álltak meg a problémafelismerés és feltárás szintjén. Az alapvetően a gyakorlati változtatásokhoz nyújtanak segítséget. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 17

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A szerzők egymás közötti és a HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A szerzők egymás közötti és a szerző-lektor együttműködések Előnye: a sokszerzős megoldás kapcsán sokoldalú volt a megközelítés, minden konzorciumi tag résztvevője lehetett a tananyagok kidolgozásának. Igyekezett minden szerző, a tudása legjavát belevinni, szinte nemes versengés alakult ki a minél értékesebb, „piacképesebb” tudás felmutatásában. Hátránya: a koordináció bonyolultsága. A különböző munkakultúrákból fakadó „önkényeskedések”, amelyek néha a kelleténél erőteljesebb szakterületi vezetői beavatkozást igényeltek, gyakran hátráltatták a munkát. A szerzők és lektorok együttműködését alapvetően megfelelőnek ítéltük. A tananyagok küldetésére vonatkozó eltérő elképzelések, értelmezések azonban okoztak nehézségeket. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 18

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Az anyagok feldolgozásának folyamata Hasznosnak bizonyult HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Az anyagok feldolgozásának folyamata Hasznosnak bizonyult az az elképzelés, hogy e-learninges változatban kapják kézhez a célcsoport-tagok a tananyagot. Jó megoldás volt a workshopokon való közös feldolgozás is. Nem volt szimpatikus, hogy a célcsoport-tagok egy része nagyfokú motiválatlanságot mutatott a tananyagok feldolgozása közben. Érdemes megvizsgálni ennek az okait (pl. : anyagiak, presztízs). A projekt-továbbképzések megvalósításának leggyengébb láncszeme a célcsoport-tagok egy részének közömbössége volt. Ez annak ellenére jelentkezett, hogy őket intézményvezetőik (rektoraik) kérték fel / jelölték ki a feladatra, a projektvezetés által javasolt kiválasztási szempontok figyelembe vétele mellett. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 19

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A továbbképzésen résztvevők által készített tanulmányok HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A továbbképzésen résztvevők által készített tanulmányok és azok prezentációi Az elkészül tanulmányok, szakmai szinvonala heterogénnek tekinthető. A tanulmányok, a tananyagok tartalmi és módszertani adaptációi voltak saját szervezeti problémakörben. Nagyrészt kihasználatlan maradt az a lehetőség, hogy a célcsoport-tagok személyes tudásukkal, alkotó vitákban továbbfejlesszék a közös eredményeket. A workshopokon a tananyag szerzők, a meghívott vendég professzorok példaértékű részvétele, aktivitása kevésbé ragadta magával a célcsoport-tagokat. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 20

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A megjelentetett elektronikus és papír alapú HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A megjelentetett elektronikus és papír alapú anyagok Az e-learninges változatok jó kísérletnek bizonyultak a tananyagok megjelenítésében. A szerzők többsége azonban szóvá tette, hogy a jól szerkesztett, tematikus tagoltság a feldolgozás alatt összefolyt és sok helyen érthetetlenné vált. A memorizálást, a tanulhatóságot segítő kiemelések, keretezések eltűntek. Az írásos megjelenítés viszont a prezentációs vázlatokat olyan tömörségben jelenítette meg, hogy csak azok tudták értelmezni, akik a kísérő előadást is hallották. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 21

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A tananyagok és tanulmányok hasznosítása Az HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án A tananyagok és tanulmányok hasznosítása Az „A-Blokk” tananyagai – célszerűen egy újabb átszerkesztéssel - a felsőoktatásban alkalmazható vezető továbbképzés komplett tematikájaként alkalmazhatóak. Egy korszerű, egységes vezetőképzési tematika kialakításához 90%-ban a blokk tananyaga lenne ajánlható a szakterületi vezető véleménye szerint. Az egységesítéshez, egyetlen szerkesztett könyvben történő megjelenítéshez 3 -4 alkotó felkérése lenne célszerű. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 22

HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Továbbfejlesztési lehetőségek Újabb továbbképzés esetén, a HEFOP 3. 3. 1. megvalósításának eredményei a DF-án Továbbfejlesztési lehetőségek Újabb továbbképzés esetén, a feldolgozást célszerű a tapasztalatok alapján javítani. Az egységesített, a vezetőképzésre alkalmassá tett változatot tanfolyami formában célszerű továbbfejleszteni A B Blokk tapasztalatai a DF által benyújtott két díjpályázat kapcsán hasznosultak. Konkrét eredményük a FMD bronzfokozat és RMD díjazás. A C Blokk szemléletformáló hatása közreműködő oktatók szakmai munkáin mérhető (pl. : tananyagfejlesztés) „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 23

A projekt menedzsmentjének működése A projekt „büszkeségei” a számok tükrében: E-mail forgalom (2 év A projekt menedzsmentjének működése A projekt „büszkeségei” a számok tükrében: E-mail forgalom (2 év alatt) [DF]: ~ 6000 db Telefonbeszélgetések időtartama [DF] ~1. 000 óra Sajtóvisszhang: 50 cikk, tanulmány Projekt előrehaladási jelentésekhez felhasznált papír mennyisége: ~ 70. 000 lap A projektmenedzsment munkaóráinak száma: ~3. 000 óra/fő/2év Szakmai monitor értékelései (1 -7 PEJ alapján): 9, 9, 10, 9 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 24

A menedzsment által „irányított” közreműködők száma • • Irányítók (Projekt-Tanács, koordinátorok) 18 fő Szerzők A menedzsment által „irányított” közreműködők száma • • Irányítók (Projekt-Tanács, koordinátorok) 18 fő Szerzők 28 fő Lektorok 15 fő Célcsoport-tagok 35 fő Önértékelő csoportok tagjai 16 fő Önértékelésbe bevont munkatársak ~ 50 fő Irányítási rendszer korszerűsítése ~ 25 fő Összesen: ~ 187 fő Az adat alátámasztja a program komplexitását. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 25

Problémák A megfelelő célcsoport kiválasztása. Megoldás: Amennyiben a kiválasztott személyek (vezetők és oktatók) nem Problémák A megfelelő célcsoport kiválasztása. Megoldás: Amennyiben a kiválasztott személyek (vezetők és oktatók) nem felelnek meg a projektben meghatározott kritériumoknak, nem lehet kizárni, hogy a kitűzött célok nem a megfelelő formában teljesülnek ezáltal az eredményességi mutatók elmaradnak a tervezettől! A projekt-vezetője és a Projekt – Tanács mindezt megelőzendő felkérte a projektben résztvevő felsőoktatási intézmények vezetőit (Rektorok: PTE, SZE és Főigazgatók KJF, DF), hogy felhasználva a tapasztalataikat és szakértelmüket a saját intézményükben jelöljék ki a általuk legmegfelelőbbnek ítélt oktatókat és vezetőket a projekt célcsoportjába. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 26

Problémák Az e-learninges tananyagok véglegesítése a tervezett időtartamnál hosszabb időt vett igénybe miután többkörös Problémák Az e-learninges tananyagok véglegesítése a tervezett időtartamnál hosszabb időt vett igénybe miután többkörös egyeztetésre volt szükség a közreműködő felek között. Megoldás: határidő hosszabbítása. Intelligens tanulási tér kialakítása a tervezett időtartamnál hosszabb időt vett igénybe. A rendelkezésre álló források alultervezettnek bizonyultak. Emellett kivételezési problémák merültek fel. Megoldás: határidő hosszabbítása, újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása, Irányító Hatósági engedély kérése a források átcsoportosításához. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 27

Problémák A tervezett periodikus szakmai konzultáció (workshop) időtartama 2 nap. A célcsoport részvétele az Problémák A tervezett periodikus szakmai konzultáció (workshop) időtartama 2 nap. A célcsoport részvétele az első alkalommal nem volt teljes körűen biztosított. Megoldás: a delegáló intézmények intézményvezetőinek/ projektmenedzsereinek figyelmének felhívása a pályázati célkitűzésekre. Szükség esetén módosításokra/személycserékre irányuló javaslatok. A projekt-menedzsmentje és a Projekt – Tanács mindezt megelőzendő felkérte a projektben résztvevő felsőoktatási intézmények vezetőit (Rektorok: PTE, SZE és Főigazgatók KJF, DF), biztosítsák a megfelelő ösztönzési lehetőségeket. Az Irányít Hatóság jóváhagyását kértük a költségvetés átcsoportosításhoz többek között a célcsoportnak juttatandó további támogatások kifizetésének érdekében az elvégzett feladatok arányában. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 28

Problémák Az EFQM önértékelés alapjául szolgáló három különböző témában elkészített kérdőív elkészítése kacsán többkörös Problémák Az EFQM önértékelés alapjául szolgáló három különböző témában elkészített kérdőív elkészítése kacsán többkörös egyeztetésre volt szükség a közreműködő felek között. A társadalmi megelégedettséget mérő kérdőív verziója a téma összetettségére való tekintettel lassabban készült a tervezettnél. Megoldás: határidő hosszabbítása. A tervezett periodikus szakmai konzultáció (workshop) időtartama 2 nap. A célcsoport részvétele nem teljes körűen biztosított. Megoldás: a delegáló intézmények intézményvezetőinek/ projektmenedzsereinek figyelmének felhívása a pályázati célkitűzésekre. Szükség esetén módosítások, személycserék. Az EFQM önértékelés alapjául szolgáló három különböző témában (vevői, munkatársi, társadalmi elégedettségvizsgálat) elkészített kérdőívek kapcsán a többféle munkamódszer és a számos közreműködő miatt, a záró értékelés elkészítése a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. Megoldás: határidő hosszabbítása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 29

EFQM önértékelés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen • Az önértékelést kérdőív segítségével végezték el. EFQM önértékelés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen • Az önértékelést kérdőív segítségével végezték el. • A kérdőívet a SZTAKI (www. sztaki. hu/services/voting) szabadon felhasználható online szavazási rendszerére vitték fel. • A résztvevők a kérdőívet online módon töltötték ki. • A SZTAKI szavazási rendszere lehetővé tette a kitöltött kérdőívek automatikus értékelését. • Így az önértékelés kiértékelésekor mentesültek a manuális feldolgozás fáradságos munkájától. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 30

EFQM önértékelés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen Tapasztalatok • Az EFQM önértékelésnek csak akkor EFQM önértékelés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen Tapasztalatok • Az EFQM önértékelésnek csak akkor van értelme, ha rendszeresen, például évente megismétlik. • Így válik mérhetővé a változás az adott szervezet működésében. • A felmérést egy javított kérdőívvel szándékukban áll évente megismételni. • A felmérés reprezentativitását javítani lehet azzal, ha a tanszékvezetőkön kívül az adott tanszékről még másokat is (egy-két főt) megkérdeznek. • A kérdőív kitöltési fegyelem javításával további hasznos információkat nyerhetnek. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 31

PTE és KJF önértékelésének tapasztalatai PTE • Jelenlegi önértékelésükkel a már mintegy kilenc működtetett PTE és KJF önértékelésének tapasztalatai PTE • Jelenlegi önértékelésükkel a már mintegy kilenc működtetett és tanúsított minőségirányítási rendszer egy újabb fejlődési fázisát szeretnék megvalósítani. KJF • A Kodolányi János Főiskola EFQM alapú intézményi önértékelés elvégzését vállalta • Az intézményvezetés kifejezte elkötelezettségét az intézmény minőségfejlesztési tevékenység és ennek alapjául szolgáló EFQM szerinti önértékelés fontossága mellett. • A teljes önértékelést a korábbi években (2003 -2004 -2005) is elvégzett elégedettségi eredmények, országos adatok és más intézmények adataihoz viszonyítva végezték. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 32

A projekt eredményeinek hasznosítása a Dunaújvárosi Főiskolán / B komponens Felsőoktatási Minőségi Díj 2007. A projekt eredményeinek hasznosítása a Dunaújvárosi Főiskolán / B komponens Felsőoktatási Minőségi Díj 2007. - pályázat Pályázat - Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázhattak: A Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei és azok szervezeti egységei A pályázat célja A Kormány 221/2006. (XI. 15. ) rendelete alapján - a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik elismerése. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 33

Pályázati feltételek a) a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés amely a felsőoktatási intézmény és szervezeti Pályázati feltételek a) a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés amely a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei működésének meghatározó részét képezi; b) az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatott a folyamatos minőségfejlesztés; c) folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a d) szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfelek elégedettségének alakulását; gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét; e) a pályázó intézmény, illetve szervezeti egysége folyamatos önértékelést végez. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 34

A pályázat alapja - az önértékelés - elemei • vezetés: az intézmény küldetésének és A pályázat alapja - az önértékelés - elemei • vezetés: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósítását segítő vezetői tevékenység és a vezetés értékrendjének kialakítása, irányítási rendszerének biztosítása, működtetésének továbbfejlesztése a munkatársak közreműködésével • stratégia: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósításában alkalmazott módszerek, különös tekintettel a hosszú távú tervekre, azok oktatási, kutatási programjaira • emberi erőforrások: a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek egyéni, csoportos és intézményi szinten alkalmazott fejlesztése; a munkatársak tevékenységeivel kapcsolatos oktatási, kutatási programok és folyamatok támogatásának megtervezése a hatékony működés érdekében „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 35

A pályázat alapja - az önértékelés - elemei • partnerkapcsolatok és erőforrások: az intézmény A pályázat alapja - az önértékelés - elemei • partnerkapcsolatok és erőforrások: az intézmény külső partnerkapcsolatainak, belső erőforrásainak, stratégiai programjának megtervezése és menedzselése az intézményi folyamatok hatékony működése érdekében • folyamatok: az oktatási, kutatási programok támogatása, a partneri elégedettség elérése, a partnerek számára nyújtott értékek növelése céljából alkalmazott folyamatok módszereinek megtervezése és menedzselése az intézményben. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 36

Előírások: A pályázónak be kell mutatnia az elért eredményeket az alábbi szempontok szerint: a)a Előírások: A pályázónak be kell mutatnia az elért eredményeket az alábbi szempontok szerint: a)a közvetlen partnerek elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által elért eredmények a partnerek elégedettsége terén tervezett és teljesített célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva b) a munkatársak elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által megvalósított eredmények a munkatársak elégedettsége terén tervezett és elért célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva c)társadalmi hatás: a társadalom és a külső partnerek véleménye és elégedettsége a felsőoktatási intézménnyel, szervezeti egységeivel és azok tevékenységével kapcsolatban d)kulcsfontosságú eredmények: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által tervezett célok, elért eredmények és teljesítmények, más kiválasztott intézmények eredményeivel való összehasonlításban. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 37

A 2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díjpályázat tapasztalatai • A felsőoktatási reform legfontosabb célja, hogy A 2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díjpályázat tapasztalatai • A felsőoktatási reform legfontosabb célja, hogy minőségi és – nemzetközileg is – versenyképes felsőoktatás alakuljon ki Magyarországon • A különböző lépések között igen lényeges helyet foglal el egy olyan minőségirányítási rendszer meghonosítása az intézményekben, amely lehetőséget teremt hazai és nemzetközi összehasonlításokra, rangsorolásokra és a versenyhelyzet erősítésére • A Felsőoktatási Minőségi Díjjal évente azon intézmények, intézményi részlegek munkáját ismerik el, amelyek eredményesen alkalmazzák a minőségirányítási rendszert „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 38

2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díjpályázat tapasztalatai • A 2007. tavaszán meghirdetett első pályázat feltételei 2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díjpályázat tapasztalatai • A 2007. tavaszán meghirdetett első pályázat feltételei között szerepelt a stratégiai jellegű minőségfejlesztés gyakorlatának alkalmazása, az Európai Minőségi Díj követelményrendszerének való megfelelés, a belső és külső ügyfelek megelégedettségének folyamatos mérése, illetve az egymástól való tanulás módszereinek alkalmazása és a folyamatos belső önértékelés végrehajtása. • A határidőre 17 pályázat érkezett be, melyből 8 -at felsőoktatási intézmény, 9 -et pedig felsőoktatási intézmény szervezeti egysége nyújtott be. • Ezt követte a pályaművek tartalmi értékelése, melyet minden pályázat esetében három értékelő egymástól független értékelése jelentett, akik ezután közös értékelést végeztek. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 39

2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díjpályázat eredményei • A pályázatok értékelése több szinten történt. Az 2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díjpályázat eredményei • A pályázatok értékelése több szinten történt. Az önértékelésen alapuló pályázatok először formai ellenőrzésen estek át. • Az írásos vélemények, értékelések elkészítése után született döntés a helyszíni értékelésre érdemes pályázatok kiválasztásáról. • A 8 felsőoktatási intézmény és a 3 felsőoktatási intézmény szervezeti egységének helyszíni értékelésére június végén és július első napjaiban került sor. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 40

A helyszíni látogatás főbb tapasztalatai • Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a vezetés tevékenysége stratégiailag tervezett A helyszíni látogatás főbb tapasztalatai • Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a vezetés tevékenysége stratégiailag tervezett és folyamatosan felülvizsgált. • Mintaértékűnek tekintették, ahogyan a képzési struktúrát az előzetes munkaerő-piaci felmérés alapján kialakították és folyamatosan ellenőrizték. • A Főiskola társadalmi szerepvállalását szintén tudatosan tervezett és folyamatosan kontrollált tevékenységnek tekintették, melynek célja a város vérkeringésébe szervesen beépülő intézmény működtetése, amely kiterjed a városstratégia kialakításától az infrastrukturális lehetőségek közös használatán át egészen a városi sport és egészségnevelés támogatásáig. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 41

A helyszíni látogatás főbb tapasztalatai • A helyszíni látogatás elsősorban a pályázatban kevésbé pontosan A helyszíni látogatás főbb tapasztalatai • A helyszíni látogatás elsősorban a pályázatban kevésbé pontosan megfogalmazott célok, célértékek és azok teljesülésére vonatkozó konkrétumokra adott választ. • • A találkozó két részből állt: a teljes felső-vezetést reprezentáló team-mel történt interjú mellett az értékelőknek lehetőségük nyílt a DF „A épület”-ének meglátogatására. • A feltett kérdésekre adott válaszok és a bemutatott dokumentumok alapján az értékelő csoport a konszenzus pontszámok emelését indokoltnak tartotta szinte valamennyi kritériumban, különösen a vezetés, a partnerkapcsolatok és a társadalmi hatás tekintetében. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 42

A Dunaújvárosi Főiskola kiemelkedő erősségei • Az Intézmény elsőként szerezte meg a felsőoktatási intézmények A Dunaújvárosi Főiskola kiemelkedő erősségei • Az Intézmény elsőként szerezte meg a felsőoktatási intézmények között az MSZ EN ISO 9001 : 2000 tanúsítványt. • A vezetés a társadalmi elvárásokat figyelembe véve fogalmazta meg az Intézmény küldetését, jövőképét, értékrendjét és etikai alapelveit. • Az Intézmény vezetésének szilárdságát mutatja az irányítást segítő egységes információs rendszer működtetése és fejlesztése (VIR, NEPTUN, TÜSZ, dokumentumkezelő rendszer). • Az Intézmény a pályázatban a Kiválóság 8 alapelve közül bemutatta az innováció fejlesztésére alkalmazásban levő Dunaújvárosi Tudományos Park Innovációs programcsoportot. • Az Intézmény 2000 -től folyamatosan fejleszti infrastrukturális hátterét (oktatási épületek, kollégium, karrier iroda, multimédiás oktatóterem, könyvtár, informatikai-, technológiai fejlesztések). • A partnerkapcsolatok fejlesztésére nagy hangsúlyt helyez: az Intézmény 29 ország 69 intézményével tart fenn kapcsolatot. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 43

A Dunaújvárosi Főiskola kiemelendő fejlesztendő területei • A pályázat az Adottságok részben kevés módszert A Dunaújvárosi Főiskola kiemelendő fejlesztendő területei • A pályázat az Adottságok részben kevés módszert mutatott be és azokat is csak általánosságban ismertette. • A pályázatban kevés a konkrét példa volt a PDCA elv érvényesülésére, mivel nem tért ki a módszerek értékelési módjára, és az értékelést követő fejlesztésekre. • A Kiválóság 8 alapelve közül a pályázat kevés konkrét adattal támasztotta alá az eredmény orientáltságot, a tényeken és a folyamatokon alapuló menedzsmentet, a munkatársak bevonását, képzését, a folyamatos fejlesztést. • A pályázatban korlátozottan érvényesült a cél – módszer – eredmény hármas logika, mivel több esetben nem voltak célok megfogalmazva. • Kevésnek bizonyult a más hasonló intézményekkel összehasonlító eredmények bemutatása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 44

A Dunaújvárosi Főiskola kiemelendő fejlesztendő területei • A helyszíni látogatást követően fogalmazták meg az A Dunaújvárosi Főiskola kiemelendő fejlesztendő területei • A helyszíni látogatást követően fogalmazták meg az értékelők javaslataikat és terjesztették a független szakértőkből álló Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottság elé. • Ezt követően döntött Hiller István oktatási és kulturális miniszter a díjazottakról. • A „Felsőoktatási intézmény” kategóriában Bronz fokozatú elismerő oklevélben részesült a Dunaújvárosi Főiskola. • A minőségfejlesztés terén elért eredményeket tanúsító oklevél átadására a tanévnyitó ünnepségen került sor. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 45

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díj 2007 tapasztalatai Meghirdetők: • Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, • Dunaújváros Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díj 2007 tapasztalatai Meghirdetők: • Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, • Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat, • Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Euro Info Centre HU 735 Székesfehérvár • Fejér Megyei Önkormányzat, • Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, (régiós pályázat esetében) • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, • Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, (régiós pályázat esetében) „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 46

Regionális Minőségi Díjpályázat célja • A pályázat célja az üzleti kiválóság elismerése, az üzleti Regionális Minőségi Díjpályázat célja • A pályázat célja az üzleti kiválóság elismerése, az üzleti kiválósághoz vezető út széles körű megismertetése, elfogadtatása, valamint elismertetése és támogatása. • A Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium (GKM)) támogatásával a Közép-dunántúli régióban az üzleti kiválóság terén kimagasló eredményeket elérő, a minőségügyben kiemelkedő teljesítményt felmutató gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének elismerése, felkészülés a Nemzeti Minőségi Díj (NMD) követelményeinek teljesítésére. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 47

Az önértékelés mint a szervezet kiválóságának felülvizsgálata / alapvető elvárások Az önértékelés során ki Az önértékelés mint a szervezet kiválóságának felülvizsgálata / alapvető elvárások Az önértékelés során ki kell térni a Minőségi Díj modelljéhez tartozó 9 kritérium minden alkritériumára, valamint a minőségirányítási (MIR) vagy integrált irányítási rendszerek működtetésére, TQM módszerek alkalmazására, gyártott termékek/szolgáltatások minőségének alakulására. Mindezek • az adottságok bemutatásával: a kritériumrendszer alapján szövegesen a kritériumok és alkritériumok részletezésével • az eredmények bemutatásával: grafikonok, ábrák, diagramok, trendek felhasználásával a kritériumok alapján szöveges magyarázattal a diagramok értelmezésével történtek Amennyiben a pályázó nem fejti ki az összes alkritériumot, úgy pályázata nem kerül érdemi bírálatra. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 48

Az adottságok kritériumcsoport Az adottságok elemzése során arra kerestek választ, hogy a szervezet hogyan Az adottságok kritériumcsoport Az adottságok elemzése során arra kerestek választ, hogy a szervezet hogyan éri el eredményeit. Ez azon módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével a szervezet erőforrásait – kiemelten az emberi erőforrásait – hasznosítja, az eredmények elérése érdekében. Az ADOTTSÁGOK kritériumainál be kellett mutatni, hogy az alkalmazott módszerek: • világosan követhető okok alapján lettek kialakítva, azaz megfelelő módszert alkalmaz a szervezet, az érdekeltek elvárásaira épülnek és megfelelően definiáltak (megalapozottság); • megfelelő módon támogatják a politika- és stratégia megvalósulását, és kapcsolatban vannak a szervezeten belül alkalmazott más módszerekkel, azaz beépülnek a szervezet irányítási rendszerébe (integráltság); „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 49

Az adottságok kritériumcsoport Az ADOTTSÁGOK kritériumainál be kellett mutatni, hogy az alkalmazott módszerek: • Az adottságok kritériumcsoport Az ADOTTSÁGOK kritériumainál be kellett mutatni, hogy az alkalmazott módszerek: • minden releváns területen ismertek és mind vertikálisan, mind pedig horizontálisan bevezették a szervezeten belül (bevezetettség); • strukturált módon kerültek bevezetésre, melynek következtében a módszerek a napi munka részévé váltak az alkalmazott területeken (szisztematikusság); • hatékonyságát mérik, mely mérés a módszerek felülvizsgálatának alapja (mérés); • méréseinek értékelése során szerzett információkat felhasználják és a szervezet más területein is hasznosítják (tanulás); • felülvizsgálatának eredményei alapján fejlesztési, javítási folyamatot indítanak el a szervezeten belül (értékelés és felülvizsgálat). „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 50

Az eredmények kritériumcsoport Az eredmények vizsgálata során arra kerestek választ, hogy az alkalmazott módszerek Az eredmények kritériumcsoport Az eredmények vizsgálata során arra kerestek választ, hogy az alkalmazott módszerek meghozzák-e a szervezet által elvárt sikereket, ami alátámasztja a szervezet hatékony és kiváló működését. Az EREDMÉNYEK kritériumaiban be kellett mutatni, hogy a szervezet milyen eredményeket ért el a kiválóság terén, melyet az alábbi jellemzők támaszthatnak alá: • a bemutatott eredmények több éve (lehetőleg 3 évre visszatekintve) pozitív tendenciát mutatnak, illetve több éve magas teljesítményt jeleznek (tendenciák, trendek); • a szervezet eléri, illetve megközelíti maga által kitűzött céljait, melyek megfelelően lettek kialakítva (célok); „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 51

Az eredmények kritériumcsoport Az EREDMÉNYEK kritériumaiban be kellett mutatni, hogy a szervezet milyen eredményeket Az eredmények kritériumcsoport Az EREDMÉNYEK kritériumaiban be kellett mutatni, hogy a szervezet milyen eredményeket ért el a kiválóság terén, melyet az alábbi jellemzők támaszthatnak alá: • a szervezet eredményei más szervezetekkel összehasonlítva, különös tekintettel a Fejér megyei hasonló szervezetekre, és más külső benchmarkokkal megmérve alátámasztják a szervezet sikerességét (összehasonlítás); • az eredmények az alkalmazott módszereknek, a szervezet szemléletének köszönhetőek (okok); • a bemutatott eredmények kiterjednek minden lényeges területre, és lehetővé teszik a szervezet eredményességének egyértelmű megítélését (kiterjedtség). Az okok vizsgálata közvetlenül megteremti a modellen kívül az értékelésben is a kapcsolatot az ADOTTSÁGOK, és az EREDMÉNYEK között. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 52

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei A díjat a Nemzeti Minőségi Díj 32 alkritériumos kiírása Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei A díjat a Nemzeti Minőségi Díj 32 alkritériumos kiírása alapján, 5 kategóriában hirdették meg a kiírók: 1. ágazattól független: nagyvállalati kategória 2. ipari, termelő ágazat: mikro- és kisvállalkozások 3. ipari, termelő ágazat: közepes méretű vállalkozások 4. kereskedelmi, szolgáltató ágazat: mikro- kis- és közepes méretű vállalkozások 5. közszolgálati szféra: önkormányzatok, oktatási-, egészségügyi- és egyéb intézmények „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 53

Eredmények • A kereskedelem és ipar területéről is több vállalkozás adta be önértékelését, amelyet Eredmények • A kereskedelem és ipar területéről is több vállalkozás adta be önértékelését, amelyet az Európai Kiválóság Modell alapján készítettek el. • Továbbra is nagy számú az érdeklődés a közszolgáltatói szférából így általános iskolák, szakmunkástanulók képzésével foglalkozó szakiskolák, valamint felsőfokú intézmények is indultak a pályázaton. • A pályázat kétfordulós volt. • Régiós szinten 14 előjelentkezőből (ebből Fejér megyéből 9 -en és 5 -en Veszprém megyéből) végül 10 pályázat került elbírálásra, 8 Fejér megyéből, 2 Veszprém megyéből. • A pályázók száma évről évre nő, és a pályázat írás technikájának elsajátítása érdekében a kiíró partnerek közösen pályázatíró képzést tartottak, megtanítva a modell és a dokumentálás módszerét. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 54

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 1. Vezetés • Erősségek: A vezetés Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 1. Vezetés • Erősségek: A vezetés a DF küldetését, jövőképét, értékrendjét és vezérelveit a stratégiaalkotásban jártas munkatársak és szakterületi vezetők bevonásával a társadalmi elvárások beépítésével, műhelymunkában alakította ki. A bizottságok munkavégzésük során számos minőségfejlesztési módszert alkalmaznak. (pl: SWOT elemzés, ötletroham, team munka) • Fejlesztendő: Nem volt információ a pályázatban arról, hogy a munkatársi elégedettség felmérés során a vezetést érintő fejlesztendő területekre milyen konkrét fejlesztési javaslatok, intézkedések születtek és valósultak meg. Nincs bizonyíték arra, hogy a szervezeti értekezletek bemutatott rendszere hogyan erősíti a Kiválósági Kultúrát és szolgálja annak elterjesztését a DF-en belül. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 55

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 2. Politika és stratégia • Erősségek: Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 2. Politika és stratégia • Erősségek: 2004 -ben – saját kezdeményezésre – útjára indították az Universitas Programot. A DF folyamatosan figyelemmel kíséri az érintettek 3 csoportjától származó információkat: A vevőktől (hallgatóktól a munkatársaktól a fenntartótól a társadalomtól és egyéb partnerektől gyűjtenek legalább éves gyakorisággal információt. ) • Fejlesztendő: Nem volt információ a pályázatban a kritikus sikertényezők megválasztásának hogyanjáról. Nem ismerhető meg hogy a saját belső tanulási folyamatokból eredő tapasztalataikat elemzik-e és az ebből származó következtetéseket felhasználják-e a politika és a stratégia kialakításához. A pályázó nem mutatta be, hogy a DF belső szervezeti munkájának vizsgálatából származó információkat (pl: önértékelés, vezetői átvizsgálás eredményei) hogyan használják fel a stratégiaalkotás kialakításához. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 56

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 3. Emberi Erőforrások • Erősségek: A Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 3. Emberi Erőforrások • Erősségek: A felsővezetői kezdeményezésre kialakított teljesítményértékelési rendszer minden munkatársa (vezetők, oktatók, nem oktatók) kiterjed és nem csak pozitív hanem negatív visszacsatolások érvényesítését is támogatja. A DF horizontális (pl: bizottságok) és vertikális (pl: intézeti, tanszéki, szervezeti egységek értekezletei) kommunikációs fórumokat alakított ki és működtet a munkatársakkal való rendszeres kommunikációra. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 57

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 3. Emberi Erőforrások • Fejlesztendő: Az Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 3. Emberi Erőforrások • Fejlesztendő: Az emberi erőforrás menedzsment operatív funkcióit (pl: képzés-fejlesztés, karriertervezés, mnkakörértékelés, utánpótlás tervezés, minősítés, új munkatársak felvétele, ) csak megemlítik a pályázatban azonban nem mutatják be, hogyan valósulnak meg ezek a tevékenységek a DF-en) • A pályázó nem mutatta be hogy milyen módszereket használ a tudás megosztására és hogyan terjeszti a legjobb gyakorlatokat a szervezeten belül. • A bizottságok kivételével a pályázatban nem kaptak információt arról, hogy a felsorolt kommunikációs csatornák, fórumok milyen rendszerint működnek. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 58

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások • Erősségek: Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások • Erősségek: A munkatársak elégedettsége visszaigazolta a DF infrastrukturális fejlesztéseit • Fejlesztendő: Nem volt információ a partnerek megfelelő tájékoztatását biztosító rendszer kialakításáról és működtetéséről, valamint a panaszkezelés módjáról. Kevés információ volt arról, hogyan történik az információ és a tudásigények meghatározása, és hogyan határozzák meg hogy az egyes dolgozók vagy csoportok milyen információval rendelkezzenek. Hiányzott annak bemutatása, hogy a partnerkapcsolatok és az erőforrások menedzselése terén alkalmazott módszerek hatékonyságának mérése a módszerek felülvizsgálata és továbbfejlesztése hogyan történik. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 59

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 5. folyamatok • Erősségek: 2004 -ben Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 5. folyamatok • Erősségek: 2004 -ben a DF újraazonosította a folyamatait, folyamatleltárt készített és meghatározta a folyamatok kapcsolati rendszerét. • Fejlesztendő: Kevés információ volt a pályázatban arról, hogyan történik a folyamatok érintettjeinek tájékoztatása és felkészítése a folyamatok változásairól azok bevezetését megelőzően. Nem mutatták be, hogyan győződnek meg a tájékoztatás eredményességéről. Nincs információ arról, hogyan vonja be a DF a munkatársakat és a szervezet más partnereit a szolgáltatások fejlesztésébe a vevői igények és elvárások kielégítése érdekében. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 60

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 6. A vevői elégedettség terén elért Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 6. A vevői elégedettség terén elért eredmények • Erősségek: A közvetlen partnerek megkérdezésének kialakult és jól működő rendszere van. • Fejlesztendő A bemutatott vevői elégedettségi adatok és belső teljesítménymutatók többsége hullámzó tendenciát mutat, és általában nem kaptak magyarázatot a kedvezőtlen változásokra, az eredményekben bekövetkezett törésekre. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 61

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 7. A munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 7. A munkatársakkal kapcsolatban elért eredmények • Erősségek: A munkatársak elégedettségmérés területén gyakorlattal rendelkeznek. A bemutatott munkatársi elégedettségi mutatók 3 mérés eredményeit tükrözik. • Fejlesztendő: Nem található számos releváns, a munkatársak elégedettségére vonatkozó további mutató (pl: a motivációval és bevonással, vagy a munkatársi elégedettséggel pl: betegnapok számával, az intézmény munkatársainak nyújtott szolgáltatásokkal, a team munkában való részvétellel, a továbbképzéseken való munkatársi részvétellel az oktatásra fordított költségek alakulásával kapcsolatban. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 62

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 8. Társadalmi megítélés eredményei • Erősségek: Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 8. Társadalmi megítélés eredményei • Erősségek: Ilyen típusú vizsgálatot 2007 -ben végzett először az intézmény • Fejlesztendő: Bár történt társadalmi elégedettség felmérés ennek eredményeit nem mutattuk be. Így nem ismerhető meg hogy a társadalom, a szűkebb környezet, a társadalmat képviselő szervek és szervezetek valamint a DF külső partnerei hogyan vélekednek az intézményről annak tevékenységéről, teljesítményéről. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 63

Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 9. Kulcsfontosságú eredmények • Erősségek: A Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjpályázat eredményei a Dunaújvárosi Főiskolán 9. Kulcsfontosságú eredmények • Erősségek: A kiválasztott eredmények alakulását 4 évre visszamenőleg mutatják be. • Fejlesztendő: Kevés volt az információ arról, hogy a DF miért ezeket az eredményeket tekinti kulcsfontosságúnak (azaz nem mutatják be a kapcsolatot a DF stratégiájában megfogalmazott kulcsfontosságú célokkal és a kulcsfolyamatokkal. ) „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 64

Összegzés • PÁLYÁZZ HA VAN ÖTLET, EMBER, ESZKÖZ, HELY, IDŐ , SEGÍTSÉG, PÉNZ • Összegzés • PÁLYÁZZ HA VAN ÖTLET, EMBER, ESZKÖZ, HELY, IDŐ , SEGÍTSÉG, PÉNZ • PÁLYÁZZ HA VAN KITARTÁS, CÉLKITŰZÉS, TAPASZTALAT • PÁLYÁZZ HA FEJLŐDNI AKARSZ • PÁLYÁZZ HA KIHÍVÁSRA VÁGYSZ • PÁLYÁZZ HA A DF MUNKAVÁLLALÓJA VAGY MERT NINCSEN MÁS ESÉLY „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 65

Összegzés • Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimista jobban Összegzés • Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimista jobban érzi magát közben. Daniel L. Reardon • Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk. Hans Kudszus • Amikor azt mondod: 'Feladom!', gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: 'Egek, micsoda lehetőség!' H. Jackson Brown „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 66

Összegzés • TUDJUK „A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha Összegzés • TUDJUK „A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. ” • MERJÜK • TESSZÜK Karinthy Frigyes „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 67

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító Köszönöm megtisztelő figyelmüket! „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3. 3. 3 -08/1. -2008 -06 -0021/1. 0 68