Скачать презентацию ERASMUS MUNDUS Action 2 Strand 1 Parteneriate Скачать презентацию ERASMUS MUNDUS Action 2 Strand 1 Parteneriate

663d920c48596c6f4c4a4bb200cea873.ppt

  • Количество слайдов: 16

ERASMUS MUNDUS Action 2 – Strand 1: Parteneriate Mobilitate pentru studenţi, cercetători şi cadre ERASMUS MUNDUS Action 2 – Strand 1: Parteneriate Mobilitate pentru studenţi, cercetători şi cadre didactice 10 decembrie 2009 Tatiana LUCINSCHI, DCI, UTM, tel. 23 54 15, Mariana Vrâncean, doctorand 1

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Program complementar bazat pe alte iniţiative cu ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Program complementar bazat pe alte iniţiative cu referire la învăţământul superior: Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Asia Link, Alfa, Alban, Edu-link • Cooperare instituţională în domenii de interes comun între IÎS din UE şi IÎS din regiuni geografice specifice (consultaţii cu ţările terţe) • Burse pentru toate nivelurile educaţionale (licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat şi cadre didactice ) • Atenţie deosebită se acordă categoriilor dezavantajate social şi economic şi persoanelor în situaţie vulnerabilă 2

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Instrumente financiare • ENPI European Neighbourhood and ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Instrumente financiare • ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument • IPA Instrument for Pre-Accession Assistance • DCI Development Cooperation Instrument • EDF European Development Fund 3

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Obiective – Promovarea cooperării instituţionale în domeniul ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Obiective – Promovarea cooperării instituţionale în domeniul învăţământului superior între UE şi ţările terţe – Îmbunătăţirea transparenţei şi recunoaşterii reciproce a studiilor şi calificărilor pentru perioadele de studii în străinătate – Sporirea capacităţilor şi angajării cadrelor didactice şi studenţilor din UE şi ţările terţe 4

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Cine poate participa? • IÎS şi organizaţiile active ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Cine poate participa? • IÎS şi organizaţiile active în domeniul învăţământului superior – Instituţia aplicantă prezintă solicitarea de proiect din numele parteneriatului Beneficiari finali • Studenţi (ciclul I şi II), doctoranzi, profesori, cercetători şi alt personal academic – Fiecare aplicant se adresează direct IÎS în corespundere cu cerinţele de aplicare elaborate de parteneriat 5

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Cine poate participa? • Aplicant ü IÎS din ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Cine poate participa? • Aplicant ü IÎS din Europa, deţinători ai Cartei Erasmus • Parteneri ü UE → IÎS deţinători ai Cartei Erasmus ü Ţările terţe →IÎS acreditate • Asociaţi ü Orice tip de organizaţie din ţara eligibilă care poate contribui la implementarea schemei de mobilitate 6

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Parteneriatul (regula generală): – Cel puţin: 5 ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Parteneriatul (regula generală): – Cel puţin: 5 IÎS din cel puţin trei ţări UE +câte o IÎS din fiecare ţară în corespundere cu regiunea geografică – Mărime maximă: 20 parteneri eligibili, inclusiv aplicantul – Se elaborează un Memorandum de înţelegere al partenerilor pentru a facilita un management bun al proiectului 7

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Beneficiari finali →studenţii şi cadrele didactice Grupul ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 • Beneficiari finali →studenţii şi cadrele didactice Grupul ţintă (TG) Beneficiarii ţintă Tip de mobilitate Ţări eligibile TG 1 Studenţi şi cadre didactice de la univ. din parteneriat Licenţă Masterat Doctorat Post-doctorat Cadre didactice Ţări terţe din regiunea geografică respectivă şi ţări UE TG 2 Absolvenţi ai IÎS din ţările incluse în parteneriat Masterat Doctorat Post-doctorat Numai ţările terţe din regiunea geografică respectivă TG 3 Absolvenţi ai IÎS din ţările terţe care se află în situaţie vulnerabilă sau cu incapacităţi Licenţă Masterat Doctorat Post-doctorat Numai ţările terţe din regiunea geografică respectivă 8

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Cerinţe generale • Grupul Ţintă 1 constituie cel ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Cerinţe generale • Grupul Ţintă 1 constituie cel puţin 50% din numărul total de mobilităţi individuale • Studenţii din ţările terţe trebuie să constituie cel puţin 70% din numărul total de mobilităţi individuale • Studenţii şi cadrele didactice din ţările UE constituie cca 30% din numărul total de mobilităţi individuale 9

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Tipul de mobilitate şi distribuţia indicativă Licenţă 35% ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Tipul de mobilitate şi distribuţia indicativă Licenţă 35% Masterat 25% Doctorat 20% Post-doctorat 10% Cadre didactice 10% Distribuirea mobilităţilor poate varia în dependenţă de regiunea geografică 10

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Informaţie financiară Organizarea mobilităţilor (10. 000€ per instituţie ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Informaţie financiară Organizarea mobilităţilor (10. 000€ per instituţie eligibilă participantă) Costuri pentru implementarea mobilităţilor Cheltuieli de călătorie (în dependenţă de distanţă : de la 250 până la 2, 500 €) Bursă lunară (de la 1, 000 până la 2, 500 €) Taxe de studii (de la taxe reduse până la 5, 000 € / an academic) Asigurare (75 € / lună de şedere) 11

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Activităţi Proiectul este compus din două părţi principale: ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Activităţi Proiectul este compus din două părţi principale: Activităţi la nivel de parteneriat de organizare a mobilităţilor şi de transfer Know-how şi a celor mai bune practici • • • Măsuri de asigurare a calităţii pentru studenţi şi cadre didactice; Consolidarea capacităţii de cooperare internaţională; Recunoaşterea academică a perioadei de studii în străinătate; Mecanism de selectare transparent; Strategie de comunicare Implementarea mobilităţilor individuale studenţilor şi cadrelor didactice 12

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Organizarea mobilităţilor • Memorandum de Înţelegere ü Rolul ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Organizarea mobilităţilor • Memorandum de Înţelegere ü Rolul şi implicarea partenerilor ü Aranjamente academice specifice ü Proceduri de selectare a candidaţilor • Recunoaştere academică Recunoaşterea academică de către universitatea de origine a perioadei de studii la universitatea gazdă (inclusiv examinările sau alte evaluări) ü Recunoaşterea diplomei şi titlului ü Suplimentul la Diplomă ü Credite transferabile (ECTS) sau alt sistem compatibil 13

Acţiunea 2 / ECW: 2009 Lots in Tempus region Lot 5 Russia - Hohenheim Acţiunea 2 / ECW: 2009 Lots in Tempus region Lot 5 Russia - Hohenheim -Turku Lot 7 Belarus, Moldova, Ukraine Lot 10 W. Balkans Deusto - Ghent - Graz Lot 1 Algeria, Morocco, Tunisia Montpellier Lot 9 5 Central Asian republics - Eindhoven - Erasmus Hogeschool Brussels Lot 6 Georgia, Armenia, Azerbaijan Thessaloniki Lot 3 OPT, Israel VUB Brussels Lot 4 Jordan, Syria, Lebanon Lund Lot 2 Egypt Univ Wales 14

ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Decembrie 2009: Publicarea Apelului 30 aprilie 2010: Termen ERASMUS MUNDUS Action 1 Strand 1 Decembrie 2009: Publicarea Apelului 30 aprilie 2010: Termen limită pentru prezentare Iulie 2010: Decizia de oferire a granturilor 15 iulie 2010: Începutul mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice 1 aprilie 2011: Prezentarea listei de mobilitate individuală 15

Vă mulţumesc pentru atenţie ! Informaţii suplimentare: http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/index_en. php http: Vă mulţumesc pentru atenţie ! Informaţii suplimentare: http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/index_en. php http: //eacea. ec. europa. eu/extcoop/call/index. htm http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/events/infoday_201 0_en. php 16