Скачать презентацию EPIQ Electronic Assembly Разработване на политика за задържане Скачать презентацию EPIQ Electronic Assembly Разработване на политика за задържане

9117308a0d08de871b51db225b6b76aa.ppt

  • Количество слайдов: 8

EPIQ Electronic Assembly Разработване на политика за задържане на ключови служители в ЕПИК ЕА EPIQ Electronic Assembly Разработване на политика за задържане на ключови служители в ЕПИК ЕА Ралица Иванова, Мениджър ЧР Търговище, 30 юни 2007 г

www. epiq-bg. com ЕПИК ЕА в цифри и факти ü ü ü ЕПИК ЕА www. epiq-bg. com ЕПИК ЕА в цифри и факти ü ü ü ЕПИК ЕА е създадена през 1997 г. EПИК ЕА е част от белгийската група EPIQ N. V. с подразделения в Белгия, Германия, Франция, Чехия, Мексико. Българската фабрика е с най-голям оборот, печалба и брой служители в групата. ЕПИК ЕА е специализирана в монтаж на електронни модули и производство на високотемпературни сензори; Над 90% от изделията са за автомобилната промишленост; В момента във фирмата работят над 2500 души, включително 500 инженери и други специалисти; Произвеждат се над 400 продукта;

EPIQ Group www. epiq-bg. com Ние работим за: ü Автомобилна промишленост üБитова промишленост и EPIQ Group www. epiq-bg. com Ние работим за: ü Автомобилна промишленост üБитова промишленост и индустриални проекти Tefal , Rowenta, Calor, SEB Group , Maico, FESTO

EPIQ Group www. epiq-bg. com Брой служители: ü ü ü ü ü 2007 г. EPIQ Group www. epiq-bg. com Брой служители: ü ü ü ü ü 2007 г. - 2647 2006 г. - 2134 2005 г. – 1591 2004 г. – 1056 2003 г. – 984 2002 г. – 930 2001 г. – 493 2000 г. – 423 1999 г. – 374 1998 г. – 224 Отдел Човешки ресурси

Политика по задържане на служители Фактори, които влияят върху задържането на служители 1. Организационни Политика по задържане на служители Фактори, които влияят върху задържането на служители 1. Организационни фактори – включват характеристиките на организацията като фирмена култура, лидерски стил, успех, репутация в обществото и др. На локално ниво към факторите, свързани с длъжността, се включват локация, заплащане, разнообразие, предизвикателста, възможности за повишение и развитие 2. Индивидуални фактори – личностни фактори, ценности, амбиции, богатство, семейство, здравословно състояние, интереси, образование 3. Външни или фактори на средата – икономически и социални фактори, ниво на пазара като цяло, трудово законодателство (пр. как са уреждат трудовите взаимоотношения)

Стъпки в разработване на стратегията ü ü ü ü Идентифициране на ключовите служители за Стъпки в разработване на стратегията ü ü ü ü Идентифициране на ключовите служители за отделните звена Да се разбере за кои от тях рискът да напуснат е най-голям (retention risk) Да се изчисли цената на напускане (turnover cost) за рисковите служители Да се опишат конкректните фактори, които оказват влияние върху задържането на служители в компанията – организационни, индивидуални и външни Да се разберат “push and pull factors” (push – тези, които отблъскват служителите от техния работодател, pull – тези, чрез които други организации могат да привлекат служителите) Разработване на предложение, базирано на значимите индивидуални фактори за всеки от ключовите служители Разработване на стратегия (с методи и инструменти), чрез които се зачитат постиженията и приноса на ключовите служители Да се идентифицират и проследят ключовите измерители на предприетите действия с цел за да се изчисли ROI (return of investment)

www. epiq-bg. com Контакти: Адрес: Ботевград 2140, Индустриална зона Микроелектроника, п. к. 66 ü www. epiq-bg. com Контакти: Адрес: Ботевград 2140, Индустриална зона Микроелектроника, п. к. 66 ü факс: 0723 68 246 ü e-mail: [email protected] com ü Повече информация за ЕПИК ЕА и политиката по Човешки ресурси можете да намерите в нашия сайт: www. epiq-bg. com

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!