Скачать презентацию Enterprise Solutions for Application Service Level Management OUGF Скачать презентацию Enterprise Solutions for Application Service Level Management OUGF

fb40d4175502af4ff16262cfb5a9ff7f.ppt

  • Количество слайдов: 42

Enterprise Solutions for Application Service Level Management OUGF Syysseminaari 2000 Vesa Helleniemi Hemmo Hyytiä Enterprise Solutions for Application Service Level Management OUGF Syysseminaari 2000 Vesa Helleniemi Hemmo Hyytiä Compuware Finland Copyright © 1999 Compuware Corporation

Compuware Corporation n n n Konsultointia ja ohjelmisto-tuotteita jo 27 vuoden ajan 2000 liikevaihto Compuware Corporation n n n Konsultointia ja ohjelmisto-tuotteita jo 27 vuoden ajan 2000 liikevaihto $2. 2 mrd 5 suurin ohjelmistotoimittaja maailmassa 14, 000+ asiakasta 15, 000+ työntekijää Farmington Hills, Michigan NASDAQ [CPWR] Compuware Corporation 2

Ketkä käyttävät Compuwaren tuotteita? 75 % Fortune 100 asiakkaista n Kriittisissä sovelluksissa kuten n Ketkä käyttävät Compuwaren tuotteita? 75 % Fortune 100 asiakkaista n Kriittisissä sovelluksissa kuten n – – E-commerce Mainframe Client/server Network capacity planning Compuware Corporation 3

Compuware E 2 M Build Determine Enhancements As Is -- To Be Analysis Harvest Compuware E 2 M Build Determine Enhancements As Is -- To Be Analysis Harvest Legacy Components & Data Build New Components Diagnose, Fix Errors Monitor Production Performance Test, Debug Components Assemble Components Implement Application Manage Determine Production Readiness Test Application Functionality Test

Oletko testannut E-alustasi? Varaudu myös yllätyksiin! Compuware Corporation 5 Oletko testannut E-alustasi? Varaudu myös yllätyksiin! Compuware Corporation 5

Miksi testataan? n Luottamus siihen, että sovellus toimii suunnitellussa ympäristössä halutulla tavalla Compuware Corporation Miksi testataan? n Luottamus siihen, että sovellus toimii suunnitellussa ympäristössä halutulla tavalla Compuware Corporation 6

Mikä on testauksen tavoite? n Löytää sovelluksesta virheet mahdollisimman tehokkaasti – testien suoritus nopeasti Mikä on testauksen tavoite? n Löytää sovelluksesta virheet mahdollisimman tehokkaasti – testien suoritus nopeasti – testien suoritus alhaisin kustannuksin Compuware Corporation 7

Testauksen liiketoiminnallinen haaste: “Approximately 40% of mission-critical mainframe projects fail, as do approximately 70% Testauksen liiketoiminnallinen haaste: “Approximately 40% of mission-critical mainframe projects fail, as do approximately 70% of missioncritical client/server projects. ” Compuware Corporation 8

Testauksen liiketoiminnallinen haaste: Aikataulu n Budjetti n Toiminnallisuus n Suorituskyky n Compuware Corporation 9 Testauksen liiketoiminnallinen haaste: Aikataulu n Budjetti n Toiminnallisuus n Suorituskyky n Compuware Corporation 9

Miten testataan? n n n Testicasen (scriptien) rakentaminen esim. MS Word, MS Excel Testidatan Miten testataan? n n n Testicasen (scriptien) rakentaminen esim. MS Word, MS Excel Testidatan luonti / tuotantodatan käyttö alustavat toimenpiteet (pre-processing) (osa testicasea) – ennakkovaatimukset, jotta testi voidaan suorittaa – esim. tietynlainen tietokanta tietyin asiakastiedoin, tietyt filet oikeissa kansioissa scriptien suorittaminen tulosten vertailu odotettuihin tuloksiin post-processing, clean up Compuware Corporation 10

Miten testataan? n n n Virhe löytyy -> uudestaan… alustavat toimenpiteet – ennakkovaatimukset, jotta Miten testataan? n n n Virhe löytyy -> uudestaan… alustavat toimenpiteet – ennakkovaatimukset, jotta testi voidaan suorittaa – esim. tietynlainen tietokanta tietyin asiakastiedoin, tietyt filet oikeissa kansioissa scriptien suorittaminen tulosten vertailu odotettuihin tuloksiin post-processing, clean up Compuware Corporation 11

Miten testataan? n n Manuaalisesti testattaessa aikaa kuluu joka testikierroksella runsaasti Eri testikierrosten vertailukelpoisuus Miten testataan? n n Manuaalisesti testattaessa aikaa kuluu joka testikierroksella runsaasti Eri testikierrosten vertailukelpoisuus - teinkö varmasti aivan samanlailla kuin edellisellä kerralla, scriptin mukaan Menikö jokin työnkulku nopeammin kuin edellisellä kerralla vai tuntuiko vain siltä, mitattavuus Käyttöliittymän oikeellisuus, raportit, tulosteet, tietokantojen vertailu Compuware Corporation 12

Miten testataan? n Vaihtoehto: – testauksen automatisointi / apuvälineiden käyttö n n n n Miten testataan? n Vaihtoehto: – testauksen automatisointi / apuvälineiden käyttö n n n n Reconcile / Vaatimustenhallinta – linkki liiketoiminnallisista vaatimuksista testitapauksiin QADirector – testisuunnitelmat, testitapausten hallinta, -suoritus (unattended) QARun – record, edit, playback / checks Track. Record – defecti tietokanta, web, email, työryhmäominaisuudet File-Aid C/S – tietokannat, tiedostot: extract, load, convert, compare QALoad – kuormitustestaus, vasteajat erilaisilla käyttäjämäärillä Web. Check – web siten eheys Compuware Corporation 13

Testauksen automatisointi - haasteita MONITOR SYSTEM RESOURCES Toiminnalli- Kuormitustestaus suustestaus n n Syöttö / Testauksen automatisointi - haasteita MONITOR SYSTEM RESOURCES Toiminnalli- Kuormitustestaus suustestaus n n Syöttö / palautus arvojen tarkistus GUI objektien tarkistus n n Sovelluksen skaalautuvuus Suorituskyky UNIT T E S T AUS n n n Virheiden löytäminen Suorituskyvyn säätäminen Code coverage / kattavuus analyysi Testausprosessin hallinnointi n n n Testi suunnittelu Testien suorittaminen Virheiden hallinnointi / defect tracking FILE & DATA MANAGEMENT Datan luonti n Tarkistus n Säilytys n DEBUG STORED PROCEDURES n Talletetut proseduurit Compuware Corporation 14

Testisuunnitelmat - autom. / QADirector TESTI PROSEDUURI n TESTISUUNNITELMA TESTI SUITE Rakennetaan hierarkinen testirakenne Testisuunnitelmat - autom. / QADirector TESTI PROSEDUURI n TESTISUUNNITELMA TESTI SUITE Rakennetaan hierarkinen testirakenne n Lisätään säännöt esi- ja jälkiprosessoinnille (test setup and clean up) n Muodostetaan testi suitet olemassa olevista (MS Word ja Excel) testisuunnitelmista Testi Datan Luonti Test Automatisoitu Testi Test Datan Tarkistus Test Compuware Corporation 15

Määritellään ja luodaan testidata - automaattisesti / File-Aid C/S n Oracle Sybase Informix DB Määritellään ja luodaan testidata - automaattisesti / File-Aid C/S n Oracle Sybase Informix DB 2 UDB Microsoft SQL Server Data otos Luodaan testi data n LÄHDE Konvertoidaan data vaadittuun formaattiin n Säilytetään baseline data KOHDE Oracle Sybase Informix DB 2 UDB Microsoft SQL Server Baseline Testi Compuware Corporation 16

Testi scriptien muodostaminen ja säilytys automaattisesti QARun Käyttäjän toiminnot muodostavat scriptit n Checkit tarkastavat Testi scriptien muodostaminen ja säilytys automaattisesti QARun Käyttäjän toiminnot muodostavat scriptit n Checkit tarkastavat oikeellisen toiminnan n Käyttäjä toiminnot n Eventit hoitavat synkronoinnin n Parametrisointi, muuttujien käyttö scriptien uudelleen käyttö n Repository-ylläpidon helpottaminen, scriptien yhteiskäyttö Syöttö tiedot Events Määritellään tarkistettavat asiat, Checks CHECKS EVENTS DATA OBJECTS Uudellen käytettävä scripti Compuware Corporation 17

Automatisoitu testien suoritus QADirector n Useilla välineillä tapahtuvan testaamisen suorittaminen yhdestä pisteestä n Ajastettuna Automatisoitu testien suoritus QADirector n Useilla välineillä tapahtuvan testaamisen suorittaminen yhdestä pisteestä n Ajastettuna “miehittämättömät” testikierrokset n Testien suorittaminen useilla alustoilla Testi Datan Luonti Test Automatisoitu Testi Test Datan Tarkistus Test Compuware Corporation 18

Testitulosten analysointi n Näkymä useiden välineiden konsolidoituihin testi tuloksiin n Dokumentoitu testauksen audit trail Testitulosten analysointi n Näkymä useiden välineiden konsolidoituihin testi tuloksiin n Dokumentoitu testauksen audit trail n Useiden testikierrosten vertailu n Tulokset automaattisesti virhetietokantaan, Defect Tracking System Compuware Corporation 19

Virheiden käsittely, Defect Tracking TESTAUS Testi Failure n Dynaaminen kommunikointi testauksen ja kehityksen välillä Virheiden käsittely, Defect Tracking TESTAUS Testi Failure n Dynaaminen kommunikointi testauksen ja kehityksen välillä n Webin ja Emailin hyväksikäyttö Identifioi ongelma Valmis Raportoi virhe Uudelleen testaa KEHITYS Merkitse valmiiksi Uusi virhe Diagnosoi & korjaa Uudelleen tuota virhe / ongelma Compuware Corporation 20

Raportointi projektin tilanteesta n Millenium Bank Defects Dynaamiset raportit johdolle, kuten: – Viimeaikaiset aktiviteetit Raportointi projektin tilanteesta n Millenium Bank Defects Dynaamiset raportit johdolle, kuten: – Viimeaikaiset aktiviteetit – 2. 5 Virhe tilanne – 3. 0 Ratkaisemattomat virheet 2. 0 1. 5 1. 0 n 0. 5 0. 0 Open Defects New Defects Muokattava raportointi kunkin organisaation tarpeisiin Closed Defects Ready to Re-Test Defects Compuware Corporation 21

Toistuva prosessi Uusi ohjelmistobuild Muutos ohjelmistossa/ ympäristössä TESTI KIERROS Toistuva prosessi Uusi ohjelmistobuild Muutos ohjelmistossa/ ympäristössä TESTI KIERROS "The value gained by using automated testing tools increases as the number of software builds grow. It is the iterative use of tools and test cases throughout the project life-cycle that yields the greatest cost and time benefits. " - Dick Heiman Compuware Corporation IDC 22

Tuotantovalmiuden varmistaminen n Sovellus toiminnallisesti OK – toimii määritysten mukaisesti n Sovelluksen käyttöliittymä OK Tuotantovalmiuden varmistaminen n Sovellus toiminnallisesti OK – toimii määritysten mukaisesti n Sovelluksen käyttöliittymä OK – sovellus käyttöliittymältään määritysten mukainen n Miten sovellus / järjestelmä käyttäytyy kun käyttäjämäärät kasvavat? Compuware Corporation 23

Tuotantovalmiuden varmistaminen n Selvitetään asioita laskennallisesti? – Kuinka syvä luottamus syntyy? n “Pizzatestit” – Tuotantovalmiuden varmistaminen n Selvitetään asioita laskennallisesti? – Kuinka syvä luottamus syntyy? n “Pizzatestit” – Kuinka syvä luottamus syntyy? – Helppo ja edullinen tapa? Compuware Corporation 24

Tuotantovalmiuden varmistaminen n Vaihtoehto: Kuormitustyökalu – luo kuormaa järjestelmään simuloimalla haluttua määrää käyttäjiä ja Tuotantovalmiuden varmistaminen n Vaihtoehto: Kuormitustyökalu – luo kuormaa järjestelmään simuloimalla haluttua määrää käyttäjiä ja transaktioita – sitoo vähän laite- ja henkilöresursseja – järjestettävissä helposti aina tarpeen vaatiessa – tuottaa luotettavaa, mitattua informaatiota – eri testikierrokset vertailukelpoisia n nähdään ja voidaan luottaa siihen, onko esim. tietty muutos parantanut sovelluksen käyttäytymistä vai ei Compuware Corporation 25

Mallinnetaan / nauhoitetaan usean käyttäjän toiminnot ORDER / ENTRY INVENTORY FINANCIAL HUMAN RESOURCES TELESALES Mallinnetaan / nauhoitetaan usean käyttäjän toiminnot ORDER / ENTRY INVENTORY FINANCIAL HUMAN RESOURCES TELESALES ADD CUSTOMER INQUIRE INVENTORY UPDATE ORDER EDIT EMPLOYEE ENTER CREDIT CARD TESTI SCRIPTI Compuware Corporation 26

Toistetaan käyttäjätoimintoja kuormitustyökalulla ADD CUSTOMER INQUIRE INVENTORY UPDATE ORDER EDIT EMPLOYEE ENTER CREDIT CARD Toistetaan käyttäjätoimintoja kuormitustyökalulla ADD CUSTOMER INQUIRE INVENTORY UPDATE ORDER EDIT EMPLOYEE ENTER CREDIT CARD ADD CUSTOMER QALoad INQUIRE INVENTORY UPDATE ORDER EDIT EMPLOYEE ENTER CREDIT CARD TESTI SCRIPTI VASTEAJAT Compuware Corporation 27

Vasteajat ADD CUSTOMER INQUIRY UPDATE ORDER Response Time Ongelma odotettavissa. . . Time Interval Vasteajat ADD CUSTOMER INQUIRY UPDATE ORDER Response Time Ongelma odotettavissa. . . Time Interval Compuware Corporation 28

Tuotantovalmiuden varmistaminen n Kuormitustesti – nähdään vasteajat n n n järjestelmä kaatui (jollain tietyllä Tuotantovalmiuden varmistaminen n Kuormitustesti – nähdään vasteajat n n n järjestelmä kaatui (jollain tietyllä kuormituksella) järjestelmä toimii, mutta on liian hidas vasteajat liian pitkiä järjestelmä toimii hienosti (tällä hetkellä, tässä muodossa, tässä ympäristössä) Compuware Corporation 29

Tuotantovalmiuden varmistaminen n Järjestelmä kaatui tai toimii liian hitaasti – Mitä pitää korjata? – Tuotantovalmiuden varmistaminen n Järjestelmä kaatui tai toimii liian hitaasti – Mitä pitää korjata? – Missä aika kuluu? Compuware Corporation 30

Tuotantovalmius n Työkalu tuottaa graafit sovelluksen / järjestelmän vasteajoista testin ajalta n Vasteaika lokien Tuotantovalmius n Työkalu tuottaa graafit sovelluksen / järjestelmän vasteajoista testin ajalta n Vasteaika lokien synkronointi automaattisesti agenttien keräämien tietojen kanssa n Vastaus kysymyksiin: Missä aikaa kuluu ja miksi aikaa kuluu? Compuware Corporation 31

Mikä on oikea toiminnan taso? Client tapahtuman mittaus n Client Eco. Client = User Mikä on oikea toiminnan taso? Client tapahtuman mittaus n Client Eco. Client = User Level Management Compuware Corporation 32

Mikä on palvelusi taso? Verkon sovellusten hallinta ECOSCOPE NT PROBE n Client n Verkko Mikä on palvelusi taso? Verkon sovellusten hallinta ECOSCOPE NT PROBE n Client n Verkko Client Eco. Scope = Network Level Management Compuware Corporation 33

Mikä on palvelusi taso? Sovellusten hallinta ECOSCOPE NT PROBE n Client n Verkko n Mikä on palvelusi taso? Sovellusten hallinta ECOSCOPE NT PROBE n Client n Verkko n Sovellus Client Eco. Tools = Application Level Management Compuware Corporation 34

Mikä on palvelusi taso? Palvelimien hallinta ECOSCOPE NT PROBE n Client n Verkko n Mikä on palvelusi taso? Palvelimien hallinta ECOSCOPE NT PROBE n Client n Verkko n Sovellus n Tietokantaserveri Client Eco. Tools = Server Level Management Compuware Corporation 35

Mikä on palvelusi taso? Tietokantojen hallinta ECOSCOPE NT PROBE n n Verkko n Sovellus Mikä on palvelusi taso? Tietokantojen hallinta ECOSCOPE NT PROBE n n Verkko n Sovellus n Client Tietokantaserveri n Tietokanta Eco. Tools = Database Level Management Compuware Corporation 36

Mikä on palvelusi taso? Prosessien hallinta ECOSCOPE n Sovellus Agentti n Tietokanta Agentti n Mikä on palvelusi taso? Prosessien hallinta ECOSCOPE n Sovellus Agentti n Tietokanta Agentti n Unix ja NT käyttöjärjestelmä Agentti n NT PROBE Verkko Probes Client Eco. Systems = Service Level Management SERVER AGENTS Compuware Corporation 37

Eco. CHANNEL= E-Integration Eco. CHANNEL Focus: Extended user group, high level health check of Eco. CHANNEL= E-Integration Eco. CHANNEL Focus: Extended user group, high level health check of systems, applications, databases, user groups, visual information “executive dashboard” with correlation from all data sources, ease of access (web) and use Eco. CHANNEL WAN RMON GB Ethernet Managed Networks Token ring Win. NT/2000 Managed Desktops Net. Ware OS/2 Win 95/98 Win 2000 Win NT Managed Servers Eco. SCOPE Interactive Viewer Eco. SCOPE Probe Manager(s) Fast Ethernet Eco. TOOLS Mgmt. Console Eco. TOOLS Control Server UNIX Eco. TOOLS Focus: System administrators, health and availability of NT, UNIX and Net. Ware servers, single point of control, ease of use and deployment, instrumented load test Eco. SCOPE Focus: Network administrators, performance, workload and network utilization of enterprise applications, primary, “go-to” product for application performance and planning Eco. SNAP Focus: System and network administrators, application support managers, end user Compuware Corporation experience monitoring and reporting 38

Compuware Corporation 39 Compuware Corporation 39

Compuware Corporation 40 Compuware Corporation 40

n Compuware QA & Eco työkalut onnistuneeseen järjestelmän testaukseen ja hallintaan n Eco. Client n Compuware QA & Eco työkalut onnistuneeseen järjestelmän testaukseen ja hallintaan n Eco. Client n n Eco. TOOLS APPLICATION Eco. SCOPE Eco. Predictor Eco. Vantage QA-Center Web. Check n n n Vian ennakointi Vikailmoitukset Vikatilanteen selvittäminen SLM raportointi Taso 3. Serverin/Palvelun käyttöaste Hälytykset Raportit Verkon kuormitus Liikennemäärät Käyttöprofiili Ennusteet Vikadiagnoosit Testisuunnitelmat Kuormitustestaus Webtestaus Raportointi Compuware Corporation 41

Demo QALoad & Eco. Systems Paavo Häkkinen & Ole Bergström Compuware Finland n Kuormitus Demo QALoad & Eco. Systems Paavo Häkkinen & Ole Bergström Compuware Finland n Kuormitus n Verkon valvonta n Serverin valvonta n Tietokannan valvonta n Raportointi 2 x QA-Player ECOTOOLS SERVER AGENTS Win 2000 Server NT 4. 0 Server Eco. Tools 7. 2 IIS 4. 0 Monitoring Uniface Web NT 4. 0 Server Oracle 8. 05 tietokanta Application server Compuware Corporation 42