Скачать презентацию Енергоспестяващи мерки в туризма Доц Лучия Илиева CSDCS Скачать презентацию Енергоспестяващи мерки в туризма Доц Лучия Илиева CSDCS

e81ae24fa6d08278e9714cb43ca62ca9.ppt

  • Количество слайдов: 18

Енергоспестяващи мерки в туризма Доц. Лучия Илиева CSDCS Енергоспестяващи мерки в туризма Доц. Лучия Илиева CSDCS

УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ТУРИЗМА Развитието на туризма е немислимо без транспортните средства, които обезпечават УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ТУРИЗМА Развитието на туризма е немислимо без транспортните средства, които обезпечават мобилността на туристите. В сферата на туризма МОБИЛНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ (ММ) се отнася предимно за туристическите пътувания, като се цели те да станат по-устойчиви и да се постигне значително подобрение на параметрите на околната среда в туристическите региони.

ЦЕЛИ НА ММ 1. Насърчаване на промяната на отношението и навиците към повишаване използването ЦЕЛИ НА ММ 1. Насърчаване на промяната на отношението и навиците към повишаване използването на устойчивите видове транспорт, т. е. обществен транспорт, вървене, колоездене и комбинация между тях 2. Да се улесни достъпа на хората до тези видове транспорт 3. Да задоволи нуждата от мобилност чрез по-голяма ефективност и интегрирано използване на съществуващата транспортна инфраструктура 4. Да намали трафика чрез намаляване броя, дължината и необходимостта от пътувания с моторни превозни средства

ВИДОВЕ ММ МЕРКИ • • • Чрез интензивна информационна и промоционална кампания да се ВИДОВЕ ММ МЕРКИ • • • Чрез интензивна информационна и промоционална кампания да се въведе понятието „Управление на мобилността” в региона с цел да се осъзнаят ползите от развитието на устойчив транспорт и туризъм. Да се разработят мобилни пакети за туристите, които да се разпространят в региона в 50 хотела Да се подобри енергийната ефективност на транспорта в туристическите зони.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • РАЗРАБОТКА НА ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ МОБИЛНИ ПАКЕТИ /МАРШРУТИ/ ЗА ТУРИСТИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • РАЗРАБОТКА НА ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ МОБИЛНИ ПАКЕТИ /МАРШРУТИ/ ЗА ТУРИСТИТЕ С ОПИСАНИЕ НА АТРАКЦИИТЕ И КАК ДА СЕ СТИГНЕ ДО ТЯХ – НА БЪЛГАРСКИ, РУСКИ, АНГЛИЙСКИ И РУМЪНСКИ. • СЪЗДАВАНЕ НА НАРЪЧНИК ПО УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ ЗА РЕГИОНА, В КОЙТО ДА ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПИСАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ И ТОЙ ДА СЕ ВКЛЮЧВА В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПАКЕТИ НА ХОТЕЛИТЕ /50 ХОТЕЛА/. • ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕГРИРАНА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ НА 80 ДУШИ ОТ ПЕРСОНАЛА В РЕГИОНА, КОИТО СА ДИРЕКТНО В КОНТАКТ С ТУРИСТИТЕ.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ (2) • УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА ОБЩ. ТРАНСПОРТ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ (2) • УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА ОБЩ. ТРАНСПОРТ (понастоящем те са 7); • НАМАЛЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ НА БИЛЕТИТЕ (КОМБИНИРАНИ БИЛЕТИ) ЗА АТРАКЦИИТЕ ЗА КЛИЕНТИ НА ОБЩEСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ; • ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ПАРКИНГ ПОЛИТИКА С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ ДОСТЪПА НА КОЛИ ДО ОСНОВНИТЕ АТРАКЦИИ; • ДА СЕ ПОДОБРИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНА ЧРЕЗ НОВИ ЛИНИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТАРИТЕ; • ДА СЕ ПОДОБРЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ТРАНСПОРТ; • ДА СЕ ОБУЧАТ 40 ЕКСПЕРТИ ПО ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ И ДА СЕ ВЪВЕДЕ УПГМ В КАВАРНА.

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОЛЗИ Много от дейностите по проекта ще бъдат от полза за местните СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОЛЗИ Много от дейностите по проекта ще бъдат от полза за местните жители, защото ще се подобри достъпността в региона и респективно – атрактивността на дестинацията. По тази причина, въпреки, че повечето от дейностите са насочени към туристите, населението също ще спечели от подобрените мобилни опции и съответните информационни инициативи.

Дали E-MOБИЛНОСТТА е решение в туризма? e-Moбилността в туризма може да промени изцяло нагласите Дали E-MOБИЛНОСТТА е решение в туризма? e-Moбилността в туризма може да промени изцяло нагласите на туристите • Тя означава почивка • Време за нови открития и усещания • Пренасяне на тези прекрасни моменти в ежедневието

Дали е-мобилността е решение? e-Moбилността може да стане част от системата за обществен транспорт Дали е-мобилността е решение? e-Moбилността може да стане част от системата за обществен транспорт • Обществените електромобили ще бъдат достъпни за всички • Tе ще се разполагат на обществени места и специални паркинги • Moдерните технологии ще позволяват лесен достъп до тяхs

Дали е-мобилността е решение? e-Moбилността може да даде възможност за поява на нова парадигма Дали е-мобилността е решение? e-Moбилността може да даде възможност за поява на нова парадигма • От управление на трафика към управление на мобилността • От “притежавам” към “използвам” • Кам нови сътрудничества между операторите в транспорта и в туризма и доставчиците на електроенергия

Дали е-мобилността е решение? Има много примери за успешно използване на електромобили в туризма. Дали е-мобилността е решение? Има много примери за успешно използване на електромобили в туризма. Едни от тях са изпълнени в рамките на австрийския проект Сlima-activ: mobil. Примерите са любезно предоставени от Dipl. -Ing. Waltraud Wagner - Кomobile – Wien:

Werfenweng Stakeholder: Tourist board Measures: Public e-Vehicles Hotelshuttle Mobility Management and much more… CO Werfenweng Stakeholder: Tourist board Measures: Public e-Vehicles Hotelshuttle Mobility Management and much more… CO 2 -reduction: 190 t/year

Mariazell Stakeholder: 5 Municipalities Measures: Rental system for e-Vehicles e-Pilgrimage CO 2 -reduction: 1906 Mariazell Stakeholder: 5 Municipalities Measures: Rental system for e-Vehicles e-Pilgrimage CO 2 -reduction: 1906 t/year

Imst - Gurgltal Stakeholder: Tourism board Measures: e-Bike rental in the whole region Mobility Imst - Gurgltal Stakeholder: Tourism board Measures: e-Bike rental in the whole region Mobility Management CO 2 -reduction: 269 t/year

Hotel Saladina Stakeholder: Hotel Measures: e-Bus used as shuttle service for guests CO 2 Hotel Saladina Stakeholder: Hotel Measures: e-Bus used as shuttle service for guests CO 2 -reduction: 37 t/year

Дали е-мобилността е решение? Тя не може да реши всички проблеми, защото: Eлектромобилите се Дали е-мобилността е решение? Тя не може да реши всички проблеми, защото: Eлектромобилите се нуждаят от парко-места Те все още са скъпи Имат проблеми с пробега – до 150 км. Не се произвеждат масово Използват електро-енергия, а тя откъде идва?

Контакти ЗА КОНТАКТИ: www. csdcs. org Доц. Лучия Илиева: +359 2 8513558 0888 871208 Контакти ЗА КОНТАКТИ: www. csdcs. org Доц. Лучия Илиева: +359 2 8513558 0888 871208 [email protected] org Лъчезар Росенов [email protected] com