Скачать презентацию Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България Скачать презентацию Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България

00f711f691366de6401b87200dc64ae8.ppt

  • Количество слайдов: 112

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - 1871)- завещава 400 хил. лв. за развитието на българската просвета. Със средства от благотворителния фонд е подпомогнат строежа на сградата на Одринската мъжка гимназия „П. Берон” и издръжката на учебното заведение. Оркестърът на гимназията, Одрин 1910 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със семейството си. През 1934 г. дарява средства за построяване на храма „Въведение Богородично” в Петрич. Това е единствения случай, когато със средствата, дарени от единствен човек се съгражда цял църковен храм.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) със семейството си. Заедно със сина си Янако Касъров даряват семейната къща в Одрин за да се ползва за училище. Преподаватели и ученички от Девическата педагогическа гимназия „Касъров” в Одрин, 1908 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна семинария, за чийто строеж даряват средства много представители на православния клир и граждани.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - 1926)- завещава на БАН 100 хил. лв. за даване на ежегодна награда за най-добро съчинение по стопански и финансови пролеми. Сградата на БАН

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) - дарява средства на БАН за награждаване на научни съчинения в областта на медицината. Драгомир и Атанас Антипови- даряват средства на БАН за закупуване на медицинска литература.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на СУ «Свети Климент Охридски» Статуите на Евлоги Георгиев и Христо Георгиев пред сградата на Ректората

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Варна Една от дарителките на гимназията Анастасия Головина (1850 -1933)

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- книжовник, изтъкнат просветен деец. Заедно с Николай Палаузов и други богати българи, живеещи в Одеса и Букурещ, организира отварянето през 1835 г. на Габровското взаимно училище. Завещава цялото си имущество на гимназията и за развитието на учебното дело в Габрово. Сградата на Априловската гимназия в Габрово.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и дарителка на Благотворително дружество „Евдокия”. Дружеството издържа най-големия и дълго време единствен в страната дом, в който се прибират и отглеждат подхвърлени, изоставени деца и сираци в бебешка възраст. Деца, отглеждани в Яслите, заедно с медицинския персонал

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- занаятчия, търговец, общественик. Дарява средства за построяването на сградата и издръжката на Търговската гимназия в Свищов Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Дарява средства и недвижими имоти за построяването и издръжката на първото в страната Девическо стопанско училище и на приют за възрастни хора. Сградата на Стопанското училище „Мария Луиза” в София, построена със средствата на Й. Филаретова.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на фондация „Всех скорбящих радост” Доходното здание на фондацията

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - 1871)- завещава 400 хил. лв. за развитието на българската просвета. Със средства от благотворителния фонд е подпомогнат строежа на сградата на Одринската мъжка гимназия „П. Берон” и издръжката на учебното заведение. Оркестърът на гимназията, Одрин 1910 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със семейството си. През 1934 г. дарява средства за построяване на храма „Въведение Богородично” в Петрич. Това е единствения случай, когато със средствата, дарени от единствен човек се съгражда цял църковен храм.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) със семейството си. Заедно със сина си Янако Касъров даряват семейната къща в Одрин за да се ползва за училище. Преподаватели и ученички от Девическата педагогическа гимназия „Касъров” в Одрин, 1908 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна семинария, за чийто строеж даряват средства много представители на православния клир и граждани.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - 1926)- завещава на БАН 100 хил. лв. за даване на ежегодна награда за най-добро съчинение по стопански и финансови пролеми. Сградата на БАН

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) - дарява средства на БАН за награждаване на научни съчинения в областта на медицината. Драгомир и Атанас Антипови- даряват средства на БАН за закупуване на медицинска литература.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на СУ «Свети Климент Охридски» Статуите на Евлоги Георгиев и Христо Георгиев пред сградата на Ректората

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Варна Една от дарителките на гимназията Анастасия Головина (1850 -1933)

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- книжовник, изтъкнат просветен деец. Заедно с Николай Палаузов и други богати българи, живеещи в Одеса и Букурещ, организира отварянето през 1835 г. на Габровското взаимно училище. Завещава цялото си имущество на гимназията и за развитието на учебното дело в Габрово. Сградата на Априловската гимназия в Габрово.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и дарителка на Благотворително дружество „Евдокия”. Дружеството издържа най-големия и дълго време единствен в страната дом, в който се прибират и отглеждат подхвърлени, изоставени деца и сираци в бебешка възраст. Деца, отглеждани в Яслите, заедно с медицинския персонал

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- занаятчия, търговец, общественик. Дарява средства за построяването на сградата и издръжката на Търговската гимназия в Свищов Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Дарява средства и недвижими имоти за построяването и издръжката на първото в страната Девическо стопанско училище и на приют за възрастни хора. Сградата на Стопанското училище „Мария Луиза” в София, построена със средствата на Й. Филаретова.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на фондация „Всех скорбящих радост” Доходното здание на фондацията

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - 1871)- завещава 400 хил. лв. за развитието на българската просвета. Със средства от благотворителния фонд е подпомогнат строежа на сградата на Одринската мъжка гимназия „П. Берон” и издръжката на учебното заведение. Оркестърът на гимназията, Одрин 1910 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със семейството си. През 1934 г. дарява средства за построяване на храма „Въведение Богородично” в Петрич. Това е единствения случай, когато със средствата, дарени от единствен човек се съгражда цял църковен храм.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) със семейството си. Заедно със сина си Янако Касъров даряват семейната къща в Одрин за да се ползва за училище. Преподаватели и ученички от Девическата педагогическа гимназия „Касъров” в Одрин, 1908 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна семинария, за чийто строеж даряват средства много представители на православния клир и граждани.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - 1926)- завещава на БАН 100 хил. лв. за даване на ежегодна награда за най-добро съчинение по стопански и финансови пролеми. Сградата на БАН

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) - дарява средства на БАН за награждаване на научни съчинения в областта на медицината. Драгомир и Атанас Антипови- даряват средства на БАН за закупуване на медицинска литература.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на СУ «Свети Климент Охридски» Статуите на Евлоги Георгиев и Христо Георгиев пред сградата на Ректората

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Варна Една от дарителките на гимназията Анастасия Головина (1850 -1933)

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- книжовник, изтъкнат просветен деец. Заедно с Николай Палаузов и други богати българи, живеещи в Одеса и Букурещ, организира отварянето през 1835 г. на Габровското взаимно училище. Завещава цялото си имущество на гимназията и за развитието на учебното дело в Габрово. Сградата на Априловската гимназия в Габрово.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и дарителка на Благотворително дружество „Евдокия”. Дружеството издържа най-големия и дълго време единствен в страната дом, в който се прибират и отглеждат подхвърлени, изоставени деца и сираци в бебешка възраст. Деца, отглеждани в Яслите, заедно с медицинския персонал

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- занаятчия, търговец, общественик. Дарява средства за построяването на сградата и издръжката на Търговската гимназия в Свищов Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Дарява средства и недвижими имоти за построяването и издръжката на първото в страната Девическо стопанско училище и на приют за възрастни хора. Сградата на Стопанското училище „Мария Луиза” в София, построена със средствата на Й. Филаретова.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на фондация „Всех скорбящих радост” Доходното здание на фондацията

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - 1871)- завещава 400 хил. лв. за развитието на българската просвета. Със средства от благотворителния фонд е подпомогнат строежа на сградата на Одринската мъжка гимназия „П. Берон” и издръжката на учебното заведение. Оркестърът на гимназията, Одрин 1910 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със семейството си. През 1934 г. дарява средства за построяване на храма „Въведение Богородично” в Петрич. Това е единствения случай, когато със средствата, дарени от единствен човек се съгражда цял църковен храм.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) със семейството си. Заедно със сина си Янако Касъров даряват семейната къща в Одрин за да се ползва за училище. Преподаватели и ученички от Девическата педагогическа гимназия „Касъров” в Одрин, 1908 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна семинария, за чийто строеж даряват средства много представители на православния клир и граждани.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - 1926)- завещава на БАН 100 хил. лв. за даване на ежегодна награда за най-добро съчинение по стопански и финансови пролеми. Сградата на БАН

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) - дарява средства на БАН за награждаване на научни съчинения в областта на медицината. Драгомир и Атанас Антипови- даряват средства на БАН за закупуване на медицинска литература.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на СУ «Свети Климент Охридски» Статуите на Евлоги Георгиев и Христо Георгиев пред сградата на Ректората

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Варна Една от дарителките на гимназията Анастасия Головина (1850 -1933)

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- книжовник, изтъкнат просветен деец. Заедно с Николай Палаузов и други богати българи, живеещи в Одеса и Букурещ, организира отварянето през 1835 г. на Габровското взаимно училище. Завещава цялото си имущество на гимназията и за развитието на учебното дело в Габрово. Сградата на Априловската гимназия в Габрово.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и дарителка на Благотворително дружество „Евдокия”. Дружеството издържа най-големия и дълго време единствен в страната дом, в който се прибират и отглеждат подхвърлени, изоставени деца и сираци в бебешка възраст. Деца, отглеждани в Яслите, заедно с медицинския персонал

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- занаятчия, търговец, общественик. Дарява средства за построяването на сградата и издръжката на Търговската гимназия в Свищов Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Дарява средства и недвижими имоти за построяването и издръжката на първото в страната Девическо стопанско училище и на приют за възрастни хора. Сградата на Стопанското училище „Мария Луиза” в София, построена със средствата на Й. Филаретова.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на фондация „Всех скорбящих радост” Доходното здание на фондацията

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - 1871)- завещава 400 хил. лв. за развитието на българската просвета. Със средства от благотворителния фонд е подпомогнат строежа на сградата на Одринската мъжка гимназия „П. Берон” и издръжката на учебното заведение. Оркестърът на гимназията, Одрин 1910 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със семейството си. През 1934 г. дарява средства за построяване на храма „Въведение Богородично” в Петрич. Това е единствения случай, когато със средствата, дарени от единствен човек се съгражда цял църковен храм.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) със семейството си. Заедно със сина си Янако Касъров даряват семейната къща в Одрин за да се ползва за училище. Преподаватели и ученички от Девическата педагогическа гимназия „Касъров” в Одрин, 1908 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна семинария, за чийто строеж даряват средства много представители на православния клир и граждани.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - 1926)- завещава на БАН 100 хил. лв. за даване на ежегодна награда за най-добро съчинение по стопански и финансови пролеми. Сградата на БАН

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) - дарява средства на БАН за награждаване на научни съчинения в областта на медицината. Драгомир и Атанас Антипови- даряват средства на БАН за закупуване на медицинска литература.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на СУ «Свети Климент Охридски» Статуите на Евлоги Георгиев и Христо Георгиев пред сградата на Ректората

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Варна Една от дарителките на гимназията Анастасия Головина (1850 -1933)

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- книжовник, изтъкнат просветен деец. Заедно с Николай Палаузов и други богати българи, живеещи в Одеса и Букурещ, организира отварянето през 1835 г. на Габровското взаимно училище. Завещава цялото си имущество на гимназията и за развитието на учебното дело в Габрово. Сградата на Априловската гимназия в Габрово.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и дарителка на Благотворително дружество „Евдокия”. Дружеството издържа най-големия и дълго време единствен в страната дом, в който се прибират и отглеждат подхвърлени, изоставени деца и сираци в бебешка възраст. Деца, отглеждани в Яслите, заедно с медицинския персонал

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- занаятчия, търговец, общественик. Дарява средства за построяването на сградата и издръжката на Търговската гимназия в Свищов Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Дарява средства и недвижими имоти за построяването и издръжката на първото в страната Девическо стопанско училище и на приют за възрастни хора. Сградата на Стопанското училище „Мария Луиза” в София, построена със средствата на Й. Филаретова.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на фондация „Всех скорбящих радост” Доходното здание на фондацията

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - 1871)- завещава 400 хил. лв. за развитието на българската просвета. Със средства от благотворителния фонд е подпомогнат строежа на сградата на Одринската мъжка гимназия „П. Берон” и издръжката на учебното заведение. Оркестърът на гимназията, Одрин 1910 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със семейството си. През 1934 г. дарява средства за построяване на храма „Въведение Богородично” в Петрич. Това е единствения случай, когато със средствата, дарени от единствен човек се съгражда цял църковен храм.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) със семейството си. Заедно със сина си Янако Касъров даряват семейната къща в Одрин за да се ползва за училище. Преподаватели и ученички от Девическата педагогическа гимназия „Касъров” в Одрин, 1908 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна семинария, за чийто строеж даряват средства много представители на православния клир и граждани.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - 1926)- завещава на БАН 100 хил. лв. за даване на ежегодна награда за най-добро съчинение по стопански и финансови пролеми. Сградата на БАН

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) - дарява средства на БАН за награждаване на научни съчинения в областта на медицината. Драгомир и Атанас Антипови- даряват средства на БАН за закупуване на медицинска литература.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на СУ «Свети Климент Охридски» Статуите на Евлоги Георгиев и Христо Георгиев пред сградата на Ректората

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Варна Една от дарителките на гимназията Анастасия Головина (1850 -1933)

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- книжовник, изтъкнат просветен деец. Заедно с Николай Палаузов и други богати българи, живеещи в Одеса и Букурещ, организира отварянето през 1835 г. на Габровското взаимно училище. Завещава цялото си имущество на гимназията и за развитието на учебното дело в Габрово. Сградата на Априловската гимназия в Габрово.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и дарителка на Благотворително дружество „Евдокия”. Дружеството издържа най-големия и дълго време единствен в страната дом, в който се прибират и отглеждат подхвърлени, изоставени деца и сираци в бебешка възраст. Деца, отглеждани в Яслите, заедно с медицинския персонал

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- занаятчия, търговец, общественик. Дарява средства за построяването на сградата и издръжката на Търговската гимназия в Свищов Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Дарява средства и недвижими имоти за построяването и издръжката на първото в страната Девическо стопанско училище и на приют за възрастни хора. Сградата на Стопанското училище „Мария Луиза” в София, построена със средствата на Й. Филаретова.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на фондация „Всех скорбящих радост” Доходното здание на фондацията

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Петър Берон (1800 - 1871)- завещава 400 хил. лв. за развитието на българската просвета. Със средства от благотворителния фонд е подпомогнат строежа на сградата на Одринската мъжка гимназия „П. Берон” и издръжката на учебното заведение. Оркестърът на гимназията, Одрин 1910 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Дарителят Атанас Антикаджиев със семейството си. През 1934 г. дарява средства за построяване на храма „Въведение Богородично” в Петрич. Това е единствения случай, когато със средствата, дарени от единствен човек се съгражда цял църковен храм.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Христо Касъров (1812 -1892) със семейството си. Заедно със сина си Янако Касъров даряват семейната къща в Одрин за да се ползва за училище. Преподаватели и ученички от Девическата педагогическа гимназия „Касъров” в Одрин, 1908 г.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Софийската духовна семинария, за чийто строеж даряват средства много представители на православния клир и граждани.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Загоров (1863 - 1926)- завещава на БАН 100 хил. лв. за даване на ежегодна награда за най-добро съчинение по стопански и финансови пролеми. Сградата на БАН

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Моллов (1845 -1914) - дарява средства на БАН за награждаване на научни съчинения в областта на медицината. Драгомир и Атанас Антипови- даряват средства на БАН за закупуване на медицинска литература.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Сградата на Ректората на СУ «Свети Климент Охридски» Статуите на Евлоги Георгиев и Христо Георгиев пред сградата на Ректората

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Мъжката гимназия „ФердинандІ” във Варна Една от дарителките на гимназията Анастасия Головина (1850 -1933)

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Васил Априлов (1789 -1847)- книжовник, изтъкнат просветен деец. Заедно с Николай Палаузов и други богати българи, живеещи в Одеса и Букурещ, организира отварянето през 1835 г. на Габровското взаимно училище. Завещава цялото си имущество на гимназията и за развитието на учебното дело в Габрово. Сградата на Априловската гимназия в Габрово.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Рада Данева- председателка и дарителка на Благотворително дружество „Евдокия”. Дружеството издържа най-големия и дълго време единствен в страната дом, в който се прибират и отглеждат подхвърлени, изоставени деца и сираци в бебешка възраст. Деца, отглеждани в Яслите, заедно с медицинския персонал

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Димитър Хадживасилев (1814 -1884)- занаятчия, търговец, общественик. Дарява средства за построяването на сградата и издръжката на Търговската гимназия в Свищов Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” в Свищов

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Йорданка Филаретова (1843 -1915)общественичка. Дарява средства и недвижими имоти за построяването и издръжката на първото в страната Девическо стопанско училище и на приют за възрастни хора. Сградата на Стопанското училище „Мария Луиза” в София, построена със средствата на Й. Филаретова.

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО Дарителските фондове и фондации в България 1878– 1951 Църквата „Покров Богородичен” на фондация „Всех скорбящих радост” Доходното здание на фондацията