Скачать презентацию Enabling Grids for E-scienc E Bulgarian Grid Initiatives Скачать презентацию Enabling Grids for E-scienc E Bulgarian Grid Initiatives

9609ce7590c668232c967448205410d9.ppt

  • Количество слайдов: 11

Enabling Grids for E-scienc. E Bulgarian Grid Initiatives Emanouil Atanassov, Todor Gurov IPP-BAS www. Enabling Grids for E-scienc. E Bulgarian Grid Initiatives Emanouil Atanassov, Todor Gurov IPP-BAS www. eu-egee. org INFSO-RI-508833 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007

Българска Грид инициатива Enabling Grids for E-scienc. E • Bg. Grid консорциум. Цели: Ø Българска Грид инициатива Enabling Grids for E-scienc. E • Bg. Grid консорциум. Цели: Ø Обмен на ресурси и експертиза в Грид технологиите Ø Разработка на Грид приложения • Членове на Bg. Grid: – Основатели: § Институт за паралелна обработка на информацията (ИПОИ) § Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия – Членове: § § § § INFSO-RI-031688 Институт по математика и информатика – БАН Институт по механика – БАН Институ по електрохимия-БАН Институт по астрономия – БАН Американски университет в България, Пловдивски университет (ФМИ) Софийски университет (ФМИ), Минногеоложки университет Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 2

Enabling Grids for E-scienc. E Централни (core) сървъри в България • За употреба от Enabling Grids for E-scienc. E Централни (core) сървъри в България • За употреба от български потребители в ИПОИ се поддържат: • BDII (поддържа моментна информация за ресурсите) – bdii. ipp. acad. bg • WMS (разпределя задачите между клъстерите – нов стил) wms 001. ipp. acad. bg • RB (разпределя задачите между клъстерите – стар стил) rb 001. ipp. acad. bg • P-GRADE портал – portal. ipp. acad. bg – достъп до Грида през web интерфейс • ИПОИ поддържа още следните core сървъри: • R-GMA (разпределена релационна база от данни, accounting) – gserv 1. ipp. acad. bg • FTS (гарантиран бърз трансфер на данни) – fts 001. ipp. acad. bg • AMGA (каталог с metadata информация за файловете) е в процес на тестване в Института по астрономия и може да се ползва – astrogrid. astro. bas. bg INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 3

Научни дисциплини, поддържани на българските сайтове Enabling Grids for E-scienc. E üФизика на високите Научни дисциплини, поддържани на българските сайтове Enabling Grids for E-scienc. E üФизика на високите енергии üБиоинформатика и биомедицина üЕкология üМетеорология üАстрономия INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 4

BG приложение в SEE-GRID SALUTE Enabling Grids for E-scienc. E • SALUTE (Stochastic ALgorithms BG приложение в SEE-GRID SALUTE Enabling Grids for E-scienc. E • SALUTE (Stochastic ALgorithms for Ultra-fast Transport in s. Emiconductors) is a Grid application developed for solving computationally intensive problems in quantum transport. It consists of a bunch of Monte Carlo algorithms for solving quantum kinetic equations which describe the considered model. • The quantum kinetic model: a femtosecond relaxation process of optically excited carriers in one-band semiconductors or quantum wires. The electron-phonon interaction is switched on after a laser pulse creates an initial electron distribution. Two cases are considered – with and without applied electric field. • Using SALUTE innovative results for different materials can be obtained. INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 5

Wigner Function Enabling Grids for E-scienc. E • 800 x 260 points • t=175 Wigner Function Enabling Grids for E-scienc. E • 800 x 260 points • t=175 fs INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 6

BG приложение за прогнозиране на атмосферното замърсяване Enabling Grids for E-scienc. E INFSO-RI-031688 Introduction BG приложение за прогнозиране на атмосферното замърсяване Enabling Grids for E-scienc. E INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 7

Как да разучим Grid технологиите Enabling Grids for E-scienc. E 1. Обучение 2. Получаване Как да разучим Grid технологиите Enabling Grids for E-scienc. E 1. Обучение 2. Получаване на Grid сертификат – след подписване на Memorandum of Agreement 3. Присъединяване към подходяща виртулна организация 4. Реална разработка 5. При срещане на проблеми се обръщате отново към екипа, който работи по SA 1, като може да се използва и helpdesk. egee-see. org INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 8

Перспективи на Грида в България Enabling Grids for E-scienc. E ü Построените Grid сайтове Перспективи на Грида в България Enabling Grids for E-scienc. E ü Построените Grid сайтове са отворени за потребители и приложения от българската научна общност ü Гридът създава богата среда за разработка на разнообразни приложения със сериозни изисквания към ресурсите ü Създадена е основа за изграждане и разширяване на българската е-инфраструктура, обхващаща в бъдеще не само e. Science, но впоследствие и e-Health, e-Government, e-Business ü Разработката на Грид приложения не изисква големи ресурси, а само достъп до Грид ü Гридът обединява малки и големи сайтове, като малките сайтове могат да се използват предимно за разработка и тестване на приложения. INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 9

Полезни връзки на тема Грид Enabling Grids for E-scienc. E • • EGEE проект Полезни връзки на тема Грид Enabling Grids for E-scienc. E • • EGEE проект – http: //www. eu-egee. org SEE-GRID проект – http: //www. see-grid. eu g. Lite middleware – http: //www. glite. org Globus toolkit – http: //www. globus. org Grid café - http: //www. grid. bas. bg/gridcafe. htm LCG проект - http: //lcg. web. cern. ch/LCG/ EGEE приложения - http: //egeena 4. lal. in 2 p 3. fr/ Real time monitoring - http: //gridportal. hep. ph. ic. ac. uk/rtm/ INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 10

BG Grid centre contact information Enabling Grids for E-scienc. E За контакти: • Кирил BG Grid centre contact information Enabling Grids for E-scienc. E За контакти: • Кирил Боянов, Директор на ИПОИ-БАН [email protected] bg • Емануил Атанасов, EGEE 2 team leader [email protected] bas. bg • Тодор Гюров, SEE-GRID 2 team leader [email protected] bas. bg • Анета Караиванова, BGGC contact person [email protected] bas. bg • http: //www. grid. bas. bg/ INFSO-RI-031688 Introduction to Grid Computing, EGEE and Bulgarian Grid Initiatives – Sofia, 22. 03. 2007 11