Скачать презентацию ЕМЕРГЕНТНИТЕ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА СЕГА И ПО-КЪСНО Скачать презентацию ЕМЕРГЕНТНИТЕ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА СЕГА И ПО-КЪСНО

9fafd85f33272d4eb57bd37bdebb4777.ppt

  • Количество слайдов: 22

ЕМЕРГЕНТНИТЕ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА СЕГА И ПО-КЪСНО…. доц. д-р Р. Комитова УМБАЛ “Св. ЕМЕРГЕНТНИТЕ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА СЕГА И ПО-КЪСНО…. доц. д-р Р. Комитова УМБАЛ “Св. Георги” Пловдив 07. 10. 2016, НДК, София

Инфекцията в комбинация с други фактори: n слаба здравеопазана система, n зaбавен международен отговор, Инфекцията в комбинация с други фактори: n слаба здравеопазана система, n зaбавен международен отговор, n слабо доверие в правителството и медицината в засегнатите области, n въвеждането на вируса в градски зони, n погребални практики - ↑трансмисия n Ебола треска 2014 - най-разрушителната епидемия

Емергентни инфекциозни болести, ЕИ(новопоявили и възвърнали се) n n n за първи път сред Емергентни инфекциозни болести, ЕИ(новопоявили и възвърнали се) n n n за първи път сред хората - HIV/AIDS, SARS известни, но: - на нови места; - WNF в Америка, Денга - резистентни форми - MRSA, малария възвърнали се отново след период на контрол - - холера Хаити, - полиомиелит - някои райони Африка необичайни условия – антракс 2011 - 11 случая зоонози – 60%

Фактори за поява на ЕИ n Глобализация и околна среда - 61% n Капацитет Фактори за поява на ЕИ n Глобализация и околна среда - 61% n Капацитет на здравеопазна система - 21% n Социални и демографски фактори 18%

Глобализация и околна среда Глобализация и околна среда

Глобализация и околна среда -1 Климат n Пътуване/ туризъм n Търговия – стоки, животни, Глобализация и околна среда -1 Климат n Пътуване/ туризъм n Търговия – стоки, животни, храни n Търговия с употребявани гуми – разпространение на Aе albopictus в южна Европа n n Миграция – Либия, Сирия, Ирак

Глобализация и околна среда- 2 →Aе albopictus- южна Европа (вектор – Денга, Чикунгуня, Зика) Глобализация и околна среда- 2 →Aе albopictus- южна Европа (вектор – Денга, Чикунгуня, Зика) → Aе albopictus, Ае. аegypti - Черноморие n Денга - 2010 - Южна Франция, Хърватско - 2012 - възвръщане - Мадейра, Португалия n Чикунгуня - 2007 - взрив Италия /внос от Индия/ - 2010, 2014 – Франция, 2015 Испания - 2013, 2014 - Карибите, Америка

Южна Европа Южна Европа

Глобализация и околна среда-3 n E. coli O 104: H 4(EAEC) Германия, 2011 кълнове, Глобализация и околна среда-3 n E. coli O 104: H 4(EAEC) Германия, 2011 кълнове, Египет (2009) ХУС – 857 ( 48 фатални ), не ХУС- 3078 n Епид. взрив от норовирусен гастроентерит Германия, 2012 ягоди, внесени от Китай, 11 000 случая

Глобализация и околна среда -4 Миграция, 2015 – 1 млн. бежанци ЕС 8, 8% Глобализация и околна среда -4 Миграция, 2015 – 1 млн. бежанци ЕС 8, 8% от популацията на ЕС - Възприемчиви към редица инфекции - 2011 - 37% от ХИВ (+) и 25% ТБ –при родени извън ЕС - Риск за разпространение – малък n

Слабости на здравеопазната система Слабости на здравеопазната система

здравеопазна система n n n достъп до медицински услуги, безопасност на храните →последствие - здравеопазна система n n n достъп до медицински услуги, безопасност на храните →последствие - недостатъчен надзор - забавен отговор на епидем. взривове мобилност на пациенти в ЕС мобилност на медицински лица в ЕС (от развиващите се страни) -brain drain свръхупотреба на антибиотици, липса на нови антибиотици ↓Контрол - селскостопански животни, екзотични животни (HIV, SARS, Eбола)

Социални и демографски фактори Социални и демографски фактори

Социални и демографски фактори-1 n n Застаряване на населението: - нозокомиални инфекции ↓ данъкоплатци Социални и демографски фактори-1 n n Застаряване на населението: - нозокомиални инфекции ↓ данъкоплатци Социално неравенство - морбили 2010/България, 24 000 случая 90% от ромски произход( 4% от населението) 95% - непълна имунизация MMR - увеличаване на ХИВ + при венозни наркомани Гърция, Румъния - увеличаване на ТБ – централна и източна Европа

Социални и демографски фактори-2 Превенция, лечение, начин на живот - Ваксинално колебание - Стил Социални и демографски фактори-2 Превенция, лечение, начин на живот - Ваксинално колебание - Стил на поведение – безкондомен секс с множество партньори, венозна наркомания - Инфекциозен контрол – ЕБOLA - 588 HCWs n

Митигиране на факторите ? Митигиране на факторите ?

Митигиране на факторите Европейска мрежа по епидемиология и околната среда (Е 3)-European Environment and Митигиране на факторите Европейска мрежа по епидемиология и околната среда (Е 3)-European Environment and Epidemiology Network → Мониториране условията на околната среда, свързани с появата на ИБ →Прогнозиране появата им n Гърция - малария - 1974 ерадикирана - 2009 -2012 – локални случаи - предвидени региони с очаквана трансмисия, 2013 - насочен епидемичен надзор и контрол на векторите - прекъсната трансмисия – 2013 -2014

Области с очаквана трансмисия на малария, 2013, Гърция Области с очаквана трансмисия на малария, 2013, Гърция

Литература А. Fauci et al. NEJM 2012; 366: 454 -62 n Semenza J et Литература А. Fauci et al. NEJM 2012; 366: 454 -62 n Semenza J et al. EID 2016; 22: 581 -89 n Semenza Jet al. Ann. N. Y. Acad. Sci 2016; 0(2016)111 n Semenza Jet al. PLOS Neglected Tropical Diseases 2013; 7: e 2323 n Semenza Jet al. Glob Health Action 2014; 7: 25287 n

Емергентните инфекции – безкрайни предизвикатели Превенция, лечение, контрол, елиминация и потенциална ерадикация – триумфи Емергентните инфекции – безкрайни предизвикатели Превенция, лечение, контрол, елиминация и потенциална ерадикация – триумфи на медицината n Конфронтация с емергентните инфекции поради еволюционен капацитет на микробите за : n адаптация към екологичните ниши n противодействие срещу елиминацията им n

Емергентните инфекции – безкрайни предизвикатели УСИЛИЯТА ни: n. Очакване на неочакваното n. Подготвени за Емергентните инфекции – безкрайни предизвикатели УСИЛИЯТА ни: n. Очакване на неочакваното n. Подготвени за отговор – при появата му

Благодаря ! Благодаря !