Скачать презентацию EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO Скачать презентацию EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO

8d3493767f2a141d1e88752331ffa9db.ppt

  • Количество слайдов: 14

EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO LABOR MARKET ____________________________ ORIENTAREA PERSOANELOR CU EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO LABOR MARKET ____________________________ ORIENTAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI MENTALE PE PIAȚA MUNCII ŞCOALA SPECIALĂ , , SF. VASILE ” CRAIOVA Str. . Dimitrie Gerota nr. 3, Dolj, CF: 5047004 Tel/Fax: +4 0251 51 00 79 E-mail: [email protected] com LLP-Ld. V/PAR/2009/RO/ 075 http: //disableproject. europole. org

 EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO LABOR MARKET ORIENTAREA PERSOANELOR CU EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO LABOR MARKET ORIENTAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI MENTALE PE PIAȚA MUNCII REZUMAT Persoanele cu dizabilităti reprezintă aproximativ o sesime din populatia cu vârsta de muncă din Uniunea Europeană, dar rata angajării acestor persoane este mult mai scazută. Strategia Lisabona vizează în particular să îmbunătătească rata participării pe piata muncii a persoanelor cu dizabilităti din Europa. Principala tintă a proiectului este de a valorifica ”know how” – ul fiecărui partener în orientarea persoanelor cu handicap, de a-si împărtăsi din experienta proprie, de a forma un grup extraordinar de cunoastere practică si teoretică pentru a integra persoanele cu dizabilităti pe piata muncii cât mai eficient. Un grup de profesori si cercetători explorează conceptele cheie în orientarea persoanelor cu dizabilitati în fiecare din tările partenere ( Turcia – coordonator, Italia, Marea Britanie, Spania, Estonia, Grecia si Romania) si analizând politicile, cadrul legal si exemplele de cea mai bună practică direcsionează acest grup. .

EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO LABOR MARKET ORIENTAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI EMDI GUIDING FOR EDUCABLE MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS TO LABOR MARKET ORIENTAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI MENTALE PE PIAȚA MUNCII Beneficiar : Școala Specială ”Sf. Vasile” Craiova Grupul ţintã : 30 profesori, 12 elevi l l l l Obiectivele concrete ale parteneriatului sunt: intensificarea cooperarii între instituţiile educaţionale şi de formare şi angajatori, creşterea numărului persoanelor cu handicap mintal integrate pe piaţa muncii schimb de experiență, de ”know-how”, de acţiuni, care pot deveni puncte de plecare pentru acţiuni viitoare, dezvoltarea unor criterii profesionale pentru determinarea domeniilor de formare profesională pentru persoanele cu handicap mintal în vederea dobândirii unor competenţe profesionale, crearea unei reţele europene de resurse, stiluri pedagogice şi experienţă de lucru, prin colaborare şi cooperare, promovarea învăţarii pe tot parcursul vieții prin proiecte UE. creșterea calității activității de orientare școlară și profesională îmbunătățirea metodelor de orientare şi a sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru persoanele cu dizabilități mentale

Prima reuniune de proiect: Ankara, Turcia, 8 -12 decembrie 2009 l A debutat cu Prima reuniune de proiect: Ankara, Turcia, 8 -12 decembrie 2009 l A debutat cu o sedinta de deschidere, în care au avut loc activităti interactive de comunicare si cunoastere reciprocă. Întregul grup s-a deplasat la Baskent Milli Piyango pentru a cunoaste activitatea şcolară din această instituie care oferă pregătire si formare profesională pentru elevii cu dizabilităti mentale. În după- amiaza aceleiasi zile întregul grup a avut o nouă întâlnire la Centrul Yenimahalle Guidance and Research , unde institutiile gazdă au prezentat materiale Power Point cu activitătile lor. A doua zi a început cu prezentarea fiecărei institutii partenere,

Prima reuniune de proiect, Ankara, Turcia, 8 -12 decembrie 2009 l. Romania a prezentat Prima reuniune de proiect, Ankara, Turcia, 8 -12 decembrie 2009 l. Romania a prezentat un material ppt despre Scoala Speciala “Sf. Vasile”, după care au fost organizate ateliere de lucru analizânduse asteptările si temerile participantilor, s-au discutat detalii cu privire la activităţile planificate în proiect, sarcinile si responsabilitatile fiecarui partener aprobat.

A doua reuniune de proiect, Verona, Italia, 24 -28 martie 2010 România a participat A doua reuniune de proiect, Verona, Italia, 24 -28 martie 2010 România a participat cu • 6 elevi cu vârste cuprinse între 15 - 19 ani, elevi cu certificate de incadrare intr-o categorie de handicap mediu (5) si grav (1) – patru dintre ei elevi in clasa a VIIIa si 2 eleve integrate la Liceul de Arta « Marin Sorescu » Craiova, sectia ceramica, care beneficiaza de servicii de sprijin si evaluare continua din partea scolii noastre • 3 profesori

A doua reuniune de proiect, Verona, Italia, 24 -28 martie 2010 l Vizită la A doua reuniune de proiect, Verona, Italia, 24 -28 martie 2010 l Vizită la Cooperativa Sociale Cercate, Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităti, unde am putut cunoaste modul cum persoanele cu dizabilităti sunt integrate într-o muncă productivă, protejata, în Italia. Pranzul pregatit de gazde, a fost o reala activitate de relationare interculturala.

A doua reuniune de proiect, Verona, Italia, 24 -28 martie 2010 - vizită la A doua reuniune de proiect, Verona, Italia, 24 -28 martie 2010 - vizită la Centro Scolastico Fortunata Gresner , scoală catolica cu 150 de elevi, dintre care 50 au diferite dizabilităti, 6 fiind surzi. Întâlnirea între copiii cu diferite dizabilitati din cele două tări a fost fascinantă, canalul de cominicare fiind stabilit imediat printr-un limbaj mimico-gestual adaptat ad-hoc. Atelierul de ceramica al scolii a fost locul unde elevii au putut observa si alte tehnici ceramice, iar programul incluziv al scolii cu activitati comune pentru toti copiii, dar si activitati de terapie specifica compensatorie (hidroterapie in bazinul de inot, stimulare polisenzoriala in camera polisenzoriala, educatie psihomotrica in cabinetele de kinetoterapie, logopedie si educatie speciala) a fost un argument in favoarea invatamantului incluziv.

A treia reuniune de proiect, Manchester, Marea Britanie, 13 -16 iunie 2010 Intalnirea a A treia reuniune de proiect, Manchester, Marea Britanie, 13 -16 iunie 2010 Intalnirea a debutat cu o analiza a rezultatelor de pana acum, completarea unui chestionar de evaluare. S-au purtat discutii asupra reorganizarii site-ului, scala de performanta a reprezentat un prilej de dezbatere asupra diferitelor modalitati de determinare a aptitudinilor si competentelor persoanelor cu dizabilitati mintale si corelarea lor cu meseriile optime. Au prezentat rezultatele chestionarelor aplicate Marea Britanie si Estonia. Grecia a prezentat Centrul Vocational Ebolean, procedurile legale in Grecia si modalitatile de pregatire profesionala si integrare pe piata muncii.

A treia reuniune de proiect, Manchester, Marea Britanie, 13 -16 iunie 2010 Romania a A treia reuniune de proiect, Manchester, Marea Britanie, 13 -16 iunie 2010 Romania a prezentat materialele elaborate in cadrul atelierelor de lucru: lrezultatele chestionarelor aplicate profesorilor, linterpretarea statistica a jurnalelor privind optiunile profesionale elevilor, l un material ppt despre Centrului Scolar “Beethoven” Craiova, care ofera pregatire si formare profesionala elevilor cu dizabilitati mintale, lmodalitatile de evaluare a elevilor cu dizabilitati mentale in vederea orientarii scolare si profesionale in Romania.

A patra reuniune de proiect, Talinn, Estonia, 13 -16 octombrie 2010 Dezbaterile au avut A patra reuniune de proiect, Talinn, Estonia, 13 -16 octombrie 2010 Dezbaterile au avut ca scop: l Scala Comuna de Evaluare a Competentelor Profesionale pentru EMDI l Crearea de prospect (afis) şi a altor materiale informative l In a doua zi a reuniunii a participat si un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Proiecte Europene din Estonia

A patra reuniune de proiect, Talinn, Estonia, 13 -16 octombrie 2010 Vizitarea Centrului Vocational A patra reuniune de proiect, Talinn, Estonia, 13 -16 octombrie 2010 Vizitarea Centrului Vocational Astangu

l Toate activităţile desfăşurate în timpul reuniunilor au reprezentat un mod de a face l Toate activităţile desfăşurate în timpul reuniunilor au reprezentat un mod de a face schimb de experienţă, de a împărtăşi experienţe profesionale cu colegii străini, de a participa la activitati scolare si profesionale in care incluziunea sociala functioneaza, de a ne imbunătăti abilitătile de comunicare, de a lega prietenii, de a intelege diversitatea in context european. l În cadrul evenimentelor culturale, elevii şi profesorii au învăţat lucuri noi despre istoria, tradiţiile, cultura şi valorile ţărilor partenere.

l l Urmatoarea reuniune va avea loc in Romania, Craiova, 6 -8 aprilie 2011 l l Urmatoarea reuniune va avea loc in Romania, Craiova, 6 -8 aprilie 2011 Finalizarea Scalei Comune de Evaluare a Abilitatilor pentru EMDI