Email: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ

Скачать презентацию Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Скачать презентацию Email: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ

0002a7c7-44d1ef23.ppt

  • Размер: 3.5 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 14

Описание презентации Email: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ по слайдам

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП СабаEmail: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП Саба ты та ырыбы: қ ң қ « Резистор ж не реостат. ә ткізгіштерді тізбектей ж не параллель жал ау Ө ә ғ Саба ты ма саты: қ ң қ 1. Білімділік ма саты: резистор ж не реостат, қ ә ткізгіштерді тізбектей ө ж не параллель жал ауды негізгі за дылы тары мен ерекшеліктерін ә ғ ң ң қ т сіндіру. ү 2. Дамытушылы ма саты: О ушыларды білім де гейін ж не білім қ қ қ ң ң ә мазм ныны т ра тылы ы мен оны игерудегі іскерлік пен да дыны ұ ң ұ қ ғ ғ ба ылау. қ 3. Т рбиелік ма саты: ә қ О ушыларды батылды а, к регендікке, қ ққ ө з ө бетінше е бектенуге, жылдам ой орыта білуге да дыландыру, топпен ң қ ғ ж мыс істей білуге баулу. ұ

К тілетін н тижеү ә ткізгіштерді тізбектей ж не параллель осу  Ө әК тілетін н тижеү ә ткізгіштерді тізбектей ж не параллель осу Ө ә қ жайлы ма л мат алады ғ ұ ткізгіштерді тізбектей ж не параллель осуды Ө ә қ к нделікті мірде ж не ндірістерде, есептер ү ө ә ө шы аруда олдана білуге йренеді ғ қ үФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБА Ә Қ ҚФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП Email: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП ІІІ.Email: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП ІІІ. Жа а саба ң қ (20 минут) Техникалы ма сатпен тізбектегі кедергіні згерту шін резисторлар мен қ қ ө ү реостаттар олданылады. қ Техникада резисторлар, негізінен, токты шектеу шін олданылады. Тізбекті ү қ т йы та анда резистор болмаса, ыс а т йы талу бай алады. ұ қ ғ қ қ ұ қ қ Реостат – электр тізбегіндегі токты немесе кернеуді реттеуге (шектеуге) арнал ан аспап. Тізбектегі ток к шін реттеу шін к птеген жа дайларда — ғ ү ү ө ғ реостаттар олданылады. қ

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП ТокEmail: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП Ток к зі ж не оны полюстерін осатын тк ізгіш т йы электр тізбегін ө ә ң қ ө ә ұ қ жасайды. Электр рыл ыларын тізбектей осу. құ ғ қ ткізгіштерді тізбектей жал а анда ток к штері те , ал тізбектегі жалпы кернеу Ө ғ ғ ү ң оны б ліктеріндегі кернеулерді осындысына те болады, ал жалпы кедергі ң ө ң қ ң рбір ткізгішті кедергілеріні осындысынан т рады: ә ө ң ң қ ұ U=U 1 +U 2 +U 3 +… I 1 =I 2 =I 3 =… R=R 1 +R 2 +R 3 +…

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП ЭлектрEmail: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП Электр рыл ыларын параллель осу. құ ғ қ ткізгіштерді параллель жал а анда, тізбекті барлы б ліктерінде кернеу Ө ғ ғ ң қ ө бірдей, ал жалпы ток к ші рбір ткізгіштегі ток к штеріні осындысына те , ү ә ө ү ң қ ң жалпы кедергі рбір ткізгішті кедергісінен кем болады. ә ө ң I = I 1 + I 2 + I 3 +… U 1 =U 2 =U 3 =… 1/R=1/R 1 +1/R 2 +1/R 3 +…

ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП   ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ruІV. Есептер шы аруды к рсетуғ өФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБА ӘEmail: [email protected] ruІV. Есептер шы аруды к рсетуғ өФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБА Ә Қ ҚФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП Email: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП ЖасаEmail: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП Жаса ан ж мыстарын ғ ұ 1 ж лдыз, 1 сыныспен ба алау. ұ ұ ғV. Тапсырмалар ауызша

Email: Monny_92@mail. ru. Топты ж мыс: қ ұ Жаса ан ж мыстарын 2 жEmail: [email protected] ru. Топты ж мыс: қ ұ Жаса ан ж мыстарын 2 ж лдыз, 1 сыныспен ба алау. ғ ұ ұ ұ ғФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБА Ә Қ ҚФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ru 1 Білу Параллель ж не тізбектей ә жал ау дегеніміз не?Email: [email protected] ru 1 Білу Параллель ж не тізбектей ә жал ау дегеніміз не? ғ 2 Т сіну ү Параллель ж не тізбектей ә жал ау формуласын жаз? ғ 3 олдану Қ Мектеп б лмесіні электр ө ң лампаларыны жал ануына ң ғ мысал келтір? 4 Талдау Параллель ж не тізбектей ә жал ау т рлерін салыстыр? ғ ү 5 Жина тау қ з бетінше есептерді шы аруӨ ғ 6 Ба алау ғ Параллель ж не тізбектей ә жал ауды ғ б ілуді ма ызы ң ң аншалы ты? қ қ VІ. Саба ты бекіту. қ Жеке ж мыс «Блум таксономиясы» ұ ауызша с рау ұФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБА Ә Қ ҚФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ru. VI І.  Кері байланыс  (не йрендім, не иын болды,Email: [email protected] ru. VI І. Кері байланыс (не йрендім, не иын болды, с ра. ү қ ұ қ (ауызша жауап беру-топ басшылары с йлейді)) ө Кейінгі тапсырмалар 20 -ж. № 4 -9 Кейінгі о у қ § 4 3 -44. Резистор мен реостат. Электр тізбектері. ткізгіштерді тізбектей ж не Ө ә параллель осу. қФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБА Ә Қ ҚФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП

Email: Monny_92@mail. ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП Email: [email protected] ru. ФИЗИКА П НІНЕН ПАНОРАМАЛЫ САБАӘ Қ Қ 8 – СЫНЫП