Скачать презентацию Елементи јавног заговарања Београд 25 април 2013 Игор Скачать презентацию Елементи јавног заговарања Београд 25 април 2013 Игор

d824e61ab3f8349cb78baa4a94270040.ppt

  • Количество слайдов: 17

Елементи јавног заговарања Београд 25. април 2013. Игор Радмановић Елементи јавног заговарања Београд 25. април 2013. Игор Радмановић

Јавно заговарање Планирана акција која има за циљ да утиче на доносиоце одлука, како Јавно заговарање Планирана акција која има за циљ да утиче на доносиоце одлука, како би они променили политику рада, ставове и праксу у корист угрожених људи. -Помаже угроженим људима да кажу оно што желе, осигурају остваривање својих права, заступају своје интересе и добију услуге које су им потребне. - Промовише социјалну инклузију, равноправност и социјалну правду.

Ко учествује у јавном заговарању? • Корисници – друштвене групе чија су права занемарена Ко учествује у јавном заговарању? • Корисници – друштвене групе чија су права занемарена или имају ограничен приступ носиоцима дужности • Заступници – (не)формалне групе и појединци којима се корисници обраћају због проблема у оствариванју неког права • Доносиоци одлука - групе и појединци који имају одговорност и моћ одлучивања о одређеном питању

Активности у јавном заговарању • Заступање – захтевање да се донесе одређена одлука у Активности у јавном заговарању • Заступање – захтевање да се донесе одређена одлука у властито или у име других • Мобилизација – подстицање других да подрже захтев за доношењем одређене одлуке • Оснаживање – охрабривање и оспособљавање да самостално захтевају доношење одређених одлука

Људска права • Фундаментална динамика концепта људских права подразумева да је свако људско биће Људска права • Фундаментална динамика концепта људских права подразумева да је свако људско биће носилац права, и да свако људско право понаособ има одговарајућег носиоца дужности • Носилац права – има право на испуњење својих права; – има право да захтева одговорност носиоца дужности; – има одговорност да поштује права других. • Носилац дужности има обавезу да поштује, штити и реализује права носилаца права и права носилаца дужности.

Људска права и јавно заговарање Захтева да се права реализују Испуњава своје обавезе Носилац Људска права и јавно заговарање Захтева да се права реализују Испуњава своје обавезе Носилац права Оснаживање Помаже да захтевају реализацију својих права Мобилизација Подстиче друге да подрже захтев да се донесе одређена одлуке Организација Заступање Утиче на повећање одговорности носилаца дужности

Терминолошка конфузија Информисање Оснаживање Комуникација Промоција Мобилизација заједнице Односи са Јавношћу (ПР) Образовање Јавно Терминолошка конфузија Информисање Оснаживање Комуникација Промоција Мобилизација заједнице Односи са Јавношћу (ПР) Образовање Јавно заступање Рад/контакт/односи са медијима

Терминолошка конфузија • ИОК (информисанје-образовање-комуникација) → Промена свести и понашања • Промоција (рада ЦК Терминолошка конфузија • ИОК (информисанје-образовање-комуникација) → Промена свести и понашања • Промоција (рада ЦК или НВО) → Публицитет • Односи са јавношћу (ПР) → Имиџ организације/перцепција • Рад/Контакт/Односи са медијима → Вештина наступа; вештина успостављања, одржавања и унапређивања контакта са представницима медија; едукација представника медија • Мобилизација заједнице → Капацитет за решавање проблематичних ситуација • Јавно заступање → Формална одлука - промена начина рада

Јавно заговарање Динамика процеса 1) 2) 3) 4) 5) Утврђивање и анализа проблема Избор Јавно заговарање Динамика процеса 1) 2) 3) 4) 5) Утврђивање и анализа проблема Избор решења Изградња подршке Основа за деловање (проблем, решење, воља) Процена ефеката

Јавно заговарање Кораци 1) Идентификовање неповољне ситуације 2) Анализа ситуације 3) Одређивање циљне групе Јавно заговарање Кораци 1) Идентификовање неповољне ситуације 2) Анализа ситуације 3) Одређивање циљне групе 4) Идентификовање потенцијалних партнера 5) Формулација циљева 6) Формулација поруке 7) Избор приступа 8) Аргументација 9) Израда плана акције 10) Реализација 11) Вредновање

Пројектни приступ у јавном заговарању ПРОЈЕКАТ Скуп планираних активности чија реализација омогућава остваривање утврђених Пројектни приступ у јавном заговарању ПРОЈЕКАТ Скуп планираних активности чија реализација омогућава остваривање утврђених цињева ангажовањем одговарајућих ресурса, временски и просторно ограничен; обично захтева тимски рад. ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ Планирана акција која има за циљ да утиче на доносиоце одлука, како би они променили политику рада, ставове и праксу у корист угрожених људи.

Јавно заступање Значај за рад НВО и Црвеног крста Проширење примене Основних принципа Дугорочније Јавно заступање Значај за рад НВО и Црвеног крста Проширење примене Основних принципа Дугорочније унапређивање ситуације угрожених људи Одрживо решавање проблематичних ситуација Превенција будућих проблематичних ситуација Рационално ангажовање ресурса Даље унапређивање сарадње са државним институцијама и невладиним организацијама • Позиционирање • Успостављање и унапређивање партнерских односа • • •

Јавно заговарање Кључне вештине • Анализа процеса • Планирање и управљање пројектима • Комуникација Јавно заговарање Кључне вештине • Анализа процеса • Планирање и управљање пројектима • Комуникација

Анализа процеса Реализација права грађана услужним процесима • Услужни процеси Ресурси за - Особа Анализа процеса Реализација права грађана услужним процесима • Услужни процеси Ресурси за - Особа са трансформацију здравственим проблемом; - Материјал - Здравствена - Информације књижица; . . . - Клијенти Улаз: Улаз РЕСУРСИ - Степен интерактивности и прилагодљивости захтевима клијента - Степен интензитета радника (однос ангажовања радник/опрема) Пријем, преглед, Процес дијагноза, трансформације терапија Трансформишући - Мед. особље; ресурси - ИС; - Мед. опрема; Опрема - Дом здравља; - Особље - Мед. пракса; . . . - Технологија • Јавно заступање → Побољшање процеса Излаз: Излаз УСЛУГЕ Услужени Особа са клијенти прописаном терапијом

Анализа процеса Чиниоци квалитета услуге Квалитет услуге = процес + особље ПРОЦЕС • • Анализа процеса Чиниоци квалитета услуге Квалитет услуге = процес + особље ПРОЦЕС • • Устав Закон Култура Политикe рада Правилници Процедуре Пракса ОСОБЉЕ Морал Моћ Интерес Однос према непрограмираним ситуацијама • Однос према промени • •

Анализа процеса Елементи за анализу • • • Структура Надлежности Моћ Утицај Везе Ограничења Анализа процеса Елементи за анализу • • • Структура Надлежности Моћ Утицај Везе Ограничења

Јавно заговарање Међународна повеља о јавном заступању • Међународна повеља о јавном заступању* 1) Јавно заговарање Међународна повеља о јавном заступању • Међународна повеља о јавном заступању* 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Сврха Независност Оријентација на кориснике Оснаживање Једнаке могућности Одговорност Приступачност Подршка заступника Поверљивост Жалбе * The Advocacy Charter Action for Advocacy, 2004