Скачать презентацию Elektronsko založništvo komunikacijska revolucija ali papirnati tiger Dr Скачать презентацию Elektronsko založništvo komunikacijska revolucija ali papirnati tiger Dr

862997a6b132e4599fd4b10b34836c5d.ppt

  • Количество слайдов: 9

Elektronsko založništvo: komunikacijska revolucija ali papirnati tiger? Dr. Miha Kovač Kongres ZBDS, Portorož, oktober Elektronsko založništvo: komunikacijska revolucija ali papirnati tiger? Dr. Miha Kovač Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 1

Čas krivih prerokov Svetovalna družba Arthur Andersen leta 1995 napove, da bo leta 2000 Čas krivih prerokov Svetovalna družba Arthur Andersen leta 1995 napove, da bo leta 2000 15% vseh knjig dostopnih in branih samo v e-formatu; ¡ Leta 2005 naj bi bilo 30 -40% vseh vsebin dostopnih samo še na enosilcu. ¡ Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 2

Toda: ¡ ¡ ¡ Po prelomu tisočletja največje knjižnozaložniške hiše (Random House, Penguin, Harper Toda: ¡ ¡ ¡ Po prelomu tisočletja največje knjižnozaložniške hiše (Random House, Penguin, Harper Collins) zaprejo oddelke, ki se ukvarjajo z razvojem e-založništva; spletna knjigarna Barnes & Noble konec leta 2003 preneha tržiti e-knjige; produkcija tiskanih knjižnih naslovov se na Kitajskem, v ZDA in v Veliki Britaniji podvoji. Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 3

Zakaj se napovedi o propadu tiskane knjige (še) ne uresničijo? ¡ ¡ ¡ Ni Zakaj se napovedi o propadu tiskane knjige (še) ne uresničijo? ¡ ¡ ¡ Ni poslovnega modela, s katerim bi lahko varno in učinkovito tržili e-knjigo; E-knjiga nima svojega komunikacijskega kroga; izkušnje glasbenih in filmskih založnikov s piratstvom so katastrofalne, zato so knjižni založniki prestopanju v ezaložništvo še dodatno previdni in zadržani. Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 4

Zakaj e-knjige ni mogoče tržiti? ¡ ¡ Tiskana knjiga je zraščena s svojim nosilcem, Zakaj e-knjige ni mogoče tržiti? ¡ ¡ Tiskana knjiga je zraščena s svojim nosilcem, medtem ko je e-knjigo mogoče od njenega nosilca ločiti; trženje tiskane knjige temelji na prodaji njenega nosilca (papirnatega bloka), medtem ko je trženje nosilca e-knjige ločeno od trženja njene vsebine, zato je e -vsebine mogoče nenadzorovano razmnoževati in jih je kot take bistveno težje tržiti. Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 5

Sociološki razlogi za trdoživost tiskanega medija: ¡ ¡ Tiskana knjiga in nanjo vezane institucije Sociološki razlogi za trdoživost tiskanega medija: ¡ ¡ Tiskana knjiga in nanjo vezane institucije postanejo v zahodni civilizaciji v zadnjih 500 letih sestavni del socializacije novih generacij in s tem del človekove druge narave, te pa ni mogoče spremeniti čez noč; zato bo tiskana knjiga nekoč morda res izumrla, vsekakor pa bo ta proces trajal bistveno dlje kot nekaj let. Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 6

Temeljni pogoj za preživetje e-knjige ¡ E-knjiga bo preživela le, če bo uspela vzpostaviti Temeljni pogoj za preživetje e-knjige ¡ E-knjiga bo preživela le, če bo uspela vzpostaviti svoj komunikacijski krog in hkrati razviti enako učinkovit sistem trženja in distribucije, kot ga omogoča zraščenost vsebine tiskane knjige z njenim nosilcem. Trenutno ni na obzorju ne enega ne drugega. Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 7

Razvoj e-založništva ¡ ¡ Digitalna tehnologija in internet pomembno spremenita produkcijo in trženje tiskanih Razvoj e-založništva ¡ ¡ Digitalna tehnologija in internet pomembno spremenita produkcijo in trženje tiskanih knjig in drastično vplivata na povečanje števila izdanih novih naslovov in pomembno poenostavita dostopnost knjige. Metaforo o e-založništvu kot papirnatem tigru je zato treba razumeti dobesedno: z nastankom digitalne tehnologije se je drastično povečalo število tiskanih dokumentov, spremenil se je tudi način dostopanja do njih, nosilec vsebine pa zaenkrat ostaja enak. ¡ Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 8

Google Print ? Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 9 Google Print ? Kongres ZBDS, Portorož, oktober 2005 9