Скачать презентацию Електронне врядування як можливості для розвитку електронної демократії Скачать презентацию Електронне врядування як можливості для розвитку електронної демократії

71c22d0e0b176652201a06c8acf8f193.ppt

  • Количество слайдов: 11

"Електронне врядування, як можливості для розвитку електронної демократії"

 «Електронне урядування (е-урядування) - це форма організації державного управління, яка за рахунок широкого «Електронне урядування (е-урядування) - це форма організації державного управління, яка за рахунок широкого застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наданню в дистанційному режимі комплексу державних послуг для людини та громадянина, суспільства, держави та бізнесу (користувачі). » //Концепція розвитку електронного урядування в Україні / О. А. Баранов, М. С. Демкова, С. В. Дзюба, А. В. Єфанов, І. Б. Жиляєв, Е. Л. Клепець, Т. В. Попова, І. А. Рубан, А. І. Семенченко, С. А. Чукут. За ред. А. І. Семенченко, 2009 р. – 15 с. Концепція підготовлена за організаційної та фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

 «Електрона демократія (e-демократія) - інструмент зміцнення демократії, демократичних інститутів та демократичних процесів за «Електрона демократія (e-демократія) - інструмент зміцнення демократії, демократичних інститутів та демократичних процесів за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій. Її головним завданням є „електронна підтримка демократії”. Е-демократія є однією зі стратегій підтримки демократії, демократичних інститутів, демократичних процесів і поширення демократичних цінностей. Вона доповнює традиційні інструменти демократії і є взаємопов’язаною з ними. » // Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (edemocracy) (Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049 th meeting of the Ministers’ Deputies). [Електронний ресурс]//Офіційний веб-сайт Ради Європи // Режим доступу: http: //www. coe. int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en. asp

@ Кожен п'ятий мешканець України у віці 18 років і старше є користувачем Інтернету. @ Кожен п'ятий мешканець України у віці 18 років і старше є користувачем Інтернету. @ Основна частка Інтернет-аудиторії - молоде покоління у віці 22 -45 років - найбільш соціально активна і відкрита до інновацій. @ Більше половини (52%) таких людей має вищу або неповну вищу освіту. 57% - прибуток середній і вище середнього. Для порівняння, серед всього населення України у віці 18 років і старше ця група становить 35%.

Wikipedia. org E-Government E-Administration E-Democracy E-Participation E-Voting Wikipedia. org E-Government E-Administration E-Democracy E-Participation E-Voting

Vmr. gov. ua Vmr. gov. ua

Map. vmr. gov. ua Map. vmr. gov. ua

Map. vmr. gov. ua Map. vmr. gov. ua

Maydeputat. com Maydeputat. com

“Конвертаційний ефект” соціальних мереж Не варто забувати, що ВСІ лідери думки, (вірніше до 98%), “Конвертаційний ефект” соціальних мереж Не варто забувати, що ВСІ лідери думки, (вірніше до 98%), користуються Інтернетом та більшість з них – соціальними мережами

Варто пам’ятати • • Інформація з Інтернету не пропадає Ніколи не зникає Навіть якщо Варто пам’ятати • • Інформація з Інтернету не пропадає Ніколи не зникає Навіть якщо ви не можете її знайти Темпи розвитку Інтернет - неспинні