Скачать презентацию Elektronik Ticaret İŞLETMELER İÇİN ÇÖZÜMLER 1 Sunum Скачать презентацию Elektronik Ticaret İŞLETMELER İÇİN ÇÖZÜMLER 1 Sunum

f9a286d4d7f0cc04c0c12cbe4e6da196.ppt

  • Количество слайдов: 47

Elektronik Ticaret İŞLETMELER İÇİN ÇÖZÜMLER 1 Elektronik Ticaret İŞLETMELER İÇİN ÇÖZÜMLER 1

Sunum içeriği • • E-ticaret nedir? E-Ticaret ve Tarihsel Süreç E-ticaret aşamaları E-ticaret araçları Sunum içeriği • • E-ticaret nedir? E-Ticaret ve Tarihsel Süreç E-ticaret aşamaları E-ticaret araçları E-ticaret örnekleri E-ticarette taraflar E-ticarette gelir modelleri E-ticaret türleri 2

E-Ticaret Nedir? [Tanım 1] Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satışının internet E-Ticaret Nedir? [Tanım 1] Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satışının internet üzerinde, güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Bu kapsamda, tüketiciler için fiziki sınırların ortadan kalktığı, tek bir tuşla hayal ettikleri ürün ve hizmetlere ulaştığı, firmalar içinse pazarlama ve satış olanakları sunan bir ortamdır. Devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve bireylerin internet ortamında ya da intranet ortamında, yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir. 3

E-Ticaret Nedir? [Tanım 2] İnternetin platform oluşturduğu bilgisayar ağları vasıtasıyla ürün, hizmet ve bilginin, E-Ticaret Nedir? [Tanım 2] İnternetin platform oluşturduğu bilgisayar ağları vasıtasıyla ürün, hizmet ve bilginin, § Alınıp satılma, § Transfer olma, § Yer değiştirme süreçlerini kapsayan gelişmiş bir ticaret modelidir. 4

E-Ticaret Nedir? [Wikipedia] Elektronik ticaret; özellikle 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, E-Ticaret Nedir? [Wikipedia] Elektronik ticaret; özellikle 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramı elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret olarak adlandırılır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla; • Reklam ve pazar araştırması, • Sipariş ve ödeme, • Teslim, olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır… 5

E-Ticaret ve Tarihsel Süreç [1/2] • 200 yıl önceki endüstri devrimi dünyayı nasıl değiştirdiyse, E-Ticaret ve Tarihsel Süreç [1/2] • 200 yıl önceki endüstri devrimi dünyayı nasıl değiştirdiyse, 20. yüzyılın sonundaki teknoloji devrimi de aynı şekilde tüm dünyayı değiştirecek bir yapı sergilemektedir. Endüstri devrimi nasıl kendini kitlesel-seri üretim ve makineleşme gibi somut süreçlerle ortaya koyduysa, teknoloji devrimi ya da bilgi çağı dediğimiz günümüzdeki bu oluşum da kendini yeni ekonomi, elektronik ticaret, elektronik iş, online yaşam gibi süreçlerle ortaya koyuyor. (Endüstri devrimi ile teknoloji devrimi arasındaki bu süreç özdeşliği gerçekten dikkat çekici. ) • 20. yüzyılın son çeyreğinde hepimizin Internet olarak bildiği, bilgisayarların açık ağlarda iletişim yapabilmesini sağlayan sistemin bulunup geliştirilmesiyle bilgi iletişimi yepyeni bir döneme girdi. Internet’i oluşturan yapıtaşlarının bir devreye girmesi (TCP/IP, world wide web ve HTML gibi), sıradan insanların da kişisel bilgisayarları sayesinde kolaylıkla bu bilgi ağına girebilmesini sağladı. 6

E-Ticaret ve Tarihsel Süreç [2/2] • Bu teknolojik devrim, tüm geleneksel yaşam süreçlerimizi etkiledi. E-Ticaret ve Tarihsel Süreç [2/2] • Bu teknolojik devrim, tüm geleneksel yaşam süreçlerimizi etkiledi. Bir yandan GSM telefonu teknolojileriyle mekandan bağımsız iletişim olanaklarına kavuşurken, diğer yandan da Internet teknolojisinin ekonomik ve sosyal alanlara doğrudan etkisiyle, yeni ekonomi ve online yaşam gibi kavramlarla tanıştık. Bundan sonrası tüm dünyada çığ gibi büyüyen teknolojik bir devrimdi. • Günümüzde ise tüm dünyada, yeni ekonominin somut süreci olan elektronik ticaretin trilyon dolarlara varan hacminden, günlük yaşamın her alanına giren bilgisayar, Internet olanaklarından bahsediyoruz. 7

Türkiye deki Tarihsel Süreç [1/2] • Osmanlı İmparatorluğu, duraklama döneminde Batı Avrupa'da boy veren Türkiye deki Tarihsel Süreç [1/2] • Osmanlı İmparatorluğu, duraklama döneminde Batı Avrupa'da boy veren endüstri devrimini ne yazık ki sadece uzaktan izledi ve bu yenilenmeye ayak uyduramadığı için kısa sürede dağılma sürecine girdi. Endüstri devriminden ancak 100 yıl sonra, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, ulusal ekonominin oluşturulması aşamasında kısmi de olsa endüstriyel faaliyetlere başlanabildi. Bu gecikme, gelişmiş endüstri toplumlarıyla aramızda ciddi bir fark yarattı. • Toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ülkemize bu denli geç ulaşması, 20. yüzyılın sonunda şekillenen teknoloji devrimi ve bilgi çağı kavramını tam olarak algılayamamasıdır. 8

Türkiye deki Tarihsel Süreç [2/2] • Teknolojik gelişimlerin algılanması ve geliştirilmesi için ilk adım Türkiye deki Tarihsel Süreç [2/2] • Teknolojik gelişimlerin algılanması ve geliştirilmesi için ilk adım şöyle atılmıştır: • “Elektronik Ticaret Ağının” tesis edilmesi ve ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında, bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırılmış ve yapılacak çalışmalarda koordinatörlük görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na, sekretarya görevi de TÜBİTAK’a verilmiştir. • Türkiye’de e-ticaretin yaygınlaştırılması ile ilgili düzenlemeler tamamlanıncaya kadar ETKK’nun görevini sürdürmesine ve kendi önerileri doğrultusunda bir eylem planı hazırlayarak uygulamayı izlemesi, sonuçları değerlendirmesi, uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözmeye yönelik yeni öneriler geliştirerek bunları ilgili kuruluşların ve BTYK’nun görüşüne sunmaya devam etmesine karar verilmiştir. 9

E-Ticaret aşamaları • Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi, (Pazarlama – E-Ticaret aşamaları • Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi, (Pazarlama – Mal veya Hizmet Hakkında Bilgi Alma ) • Firmaların elektronik ortamda buluşması, - Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, • Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi. … 10

E-Ticaret araçları Ticareti Kolaylaştıran Teknolojik ürünler : • • • Telefon Faks Televizyon Uydu E-Ticaret araçları Ticareti Kolaylaştıran Teknolojik ürünler : • • • Telefon Faks Televizyon Uydu alıcıları (Örn: digitürk) Bilgisayar Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri – Ödeme Teknolojileri • Kredi Kartları • Akıllı Kartlar (Smart Cards) • Elektronik Veri Değişim Sistemleri (EDI): ticaret yapan iki kuruluş arasında bilgisayar ağları aracılığıyla insan faktörü olmaksızın bilgi belge değişimi sağlayan sistemdir. • Internet • Intranet (Lokal internet) • WAP 11

E-Ticaret Örnekleri • • • • • Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi Üretim planlaması E-Ticaret Örnekleri • • • • • Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma Tanıtım, reklam ve bilgilendirme Sipariş verme Anlaşma yapma Elektronik banka işlemleri ve fon transferi Gümrükleme Elektronik konşimento gönderme Elektronik ortamda üretim izleme Elektronik ortamda sevkiyat izleme Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik Elektronik ortamda kamu alımları Elektronik para ile ilgili işlemler Elektronik hisse alışverişi ve borsa Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi Doğrudan tüketiciye pazarlama Sayısal imza, elektronik noter ve güvenilir 3. taraf işlemleri Elektronik ortamda vergilendirme 12

E-Ticarette taraflar [oyuncular] • Alıcı • Satıcı • Üretici • Bankalar • Komisyoncular • E-Ticarette taraflar [oyuncular] • Alıcı • Satıcı • Üretici • Bankalar • Komisyoncular • Sigorta Şirketleri • Nakliye - Kargo Şirketleri • Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım Şirketleri • Sivil Toplum Örgütleri (Tüketiciyi Koruma Derneği, Odalar v. b. ) • Üniversiteler • Onay Kurumları, Elektronik Noterler • Dış Ticaret Müsteşarlığı • Gümrük Müsteşarlığı • Diğer Kamu Kurumları 13

E-Ticarette gelir modelleri [1/2] Satış: Şirketler kendi kurumsal siteleri üzerinden ürün satarlar; Wallmart, Adidas, E-Ticarette gelir modelleri [1/2] Satış: Şirketler kendi kurumsal siteleri üzerinden ürün satarlar; Wallmart, Adidas, Nike, Teknosa…gibi İşlem, Komisyon: Satılan/kiralanan ürün üzerinden komisyon alınır; sahibinden, hepsiburada, biletix, yemeksepeti… gibi Üyelik: Servisi sağlayan, belirli dönem bazında üyelik ücreti alır; siberalem, ihale vs. 14

E-Ticarette gelir modelleri [2/2] Reklam: Popüler web sayfaları, sayfa üzerine ücretli (banner) reklam alırlar; E-Ticarette gelir modelleri [2/2] Reklam: Popüler web sayfaları, sayfa üzerine ücretli (banner) reklam alırlar; mynet, superonline, milliyet. . Entegrasyon: Kendi üzerinden, diğer web sayfalarına geçiş sağlayarak gelir elde ederler, google’a yönlenen kişisel ve kurumsal siteler. . Diğer: Bazı şirketler belirli bir bedel karşılığı, oyun oynatabilir, canlı spor karşılaşması izletebilir; Msn. espn. go. com. . 15

 • E-TİCARETİN YAPABİLECEKLERİ E-ticaret girişiminiz, müşterilere çevrimiçi satış yapmakla değil, e-ticaretin içinde olan • E-TİCARETİN YAPABİLECEKLERİ E-ticaret girişiminiz, müşterilere çevrimiçi satış yapmakla değil, e-ticaretin içinde olan ya da bu işin içinde olmayı uman gerçek dünyadaki işletmelere hizmet vererek en iyi şekilde geliştirilebilir. • E-TİCARET İŞLETMENİZİ GELİŞTİRECEK Mİ? • ÖZEL E-TİCARET AMAÇLARINIZI BAŞARIYA ULAŞTIRMAK İÇİN GEREKEN ZAMAN VE KAYNAKLARA SAHİPMİSİNİZ? 16

 Bu soruyu yanıtlamak için, amaçlarınız ve bu amaçlara ulaşmak için ne gerekeceği konusunda Bu soruyu yanıtlamak için, amaçlarınız ve bu amaçlara ulaşmak için ne gerekeceği konusunda olabildiğince çok bilginizin olması gerekir. • NEYİ BAŞARMAYI TASARLIYORSUNUZ? E-Ticaret amaçlarınıza odaklanmak, başarılı bir e-ticaret web sitesi oluşturmaya doğru atılan ilk adımdır. Bir site oluşturmak, bir ev inşa etmeye benzer. İyi bir planınız yoksa zaman kaybınızın ve sabırsızlığınızın olumsuz sonuçlarını gidermeye çalışacaksınız. 17

 BİR İŞLETME MODELİ SEÇMEK Pek çok olası işletme modeli olduğundan, sizin göreviniz şirketinize BİR İŞLETME MODELİ SEÇMEK Pek çok olası işletme modeli olduğundan, sizin göreviniz şirketinize uygun olan modeli belirlemektir. Eticaret girişiminizin izleyebileceği bazı olası yollara göz atalım. • Gelir üretmek Ürün satışları, hizmet ücretleri, abone satışları vb. • Giderleri azaltmak Üretim ve dağıtım giderleri azaltılabilir. • Müşteri ilişkilerini geliştirmek Çoğu başarılı site ilk önce müşteriyi düşünür. 18

E-Ticaret, müşterilerinizle bir ilişki kurmak için eşsiz bir olanak verir. Müşterilerin basit çevrimiçi anketlere E-Ticaret, müşterilerinizle bir ilişki kurmak için eşsiz bir olanak verir. Müşterilerin basit çevrimiçi anketlere verdikleri yanıtlara dayanarak Değerli pazarlama bilgileri elde edebilmenizin yanı sıra bir e-posta adresi ya da basit bir form müşterilerinizden hızlı geri besleme almak için uygun bir yöntem sağlar. • İşletmenizi Desteklemek Doğrudan kar getirmeyen ama işletmenizi geliştiren ya da destekleyen e-ticaret girişimleri şunları içerebilir: 19

Ø Şirket bilgileri sağlamak ve müşteriler, iş arayanlar, ortaklar Ve diğerlerinin şirketinizle iletişim kurmasını Ø Şirket bilgileri sağlamak ve müşteriler, iş arayanlar, ortaklar Ve diğerlerinin şirketinizle iletişim kurmasını kolaylaştırmak. Ø Başarılı olmak için ürün bilgilerini kolay ve çekici kılmak. Ø Çevrimiçi ortamda üstün müşteri hizmeti sağlamak. Ø Stratejik ortaklıklar, kaynakların paylaşımı, geliştirilmiş sistemler ve diğer yollarla işletme ortaklarıyla bağlantıyı iyileştirmek. 20

E-Ticaret türleri B 2 B (Business To Business) Şirketler Arası Elektronik Ticaret B 2 E-Ticaret türleri B 2 B (Business To Business) Şirketler Arası Elektronik Ticaret B 2 C (Business To Consumer / Customer) Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret B 2 G (Business To Goverment) Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret C 2 G (Consumer To Goverment) Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret 21

E-Ticaret türleri / B 2 B – B 2 C • B 2 B E-Ticaret türleri / B 2 B – B 2 C • B 2 B (Business to Business-İşletmeden İşletmeye) e-ticaret: Birden çok alıcıyı ve tedarikçiyi, ürün ve hizmetlerin alım satımını daha verimli bir biçimde, daha iyi seçeneklere sahip olarak ve en uygun fiyatlarla yapmak üzere İnternet üzerinde bir araya getiren bir alışveriş ortamıdır. B 2 B e-ticaret hacmi; B 2 C’den çok daha yüksektir. İşlem sayısı olarak B 2 C e-ticaret işlemi çok daha yüksektir, ancak, firma-firma arasında bir seferde yerine getirilen işlemin parasal hacminin büyüklüğü B 2 B’yi öne geçirmektedir. • B 2 C (işletmeden Tüketiciye) e-ticaret: Son tüketiciye yönelik ürün ve hizmetlere ilişkin internet ortamında yapılan ticari faaliyetlerdir. Sanal alışverişmerkezleri, E-Perakande siteleri yada üretici firmaların kendi websiteleri üzerinde ürünlerin ve hizmetlerin teslim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri belirlenmiş olarak satışa sunulmasıdır. 22

E-Ticaret türleri / B 2 B – B 2 C 23 E-Ticaret türleri / B 2 B – B 2 C 23

E-Ticaret türleri / B 2 G - C 2 G • B 2 G-Business E-Ticaret türleri / B 2 G - C 2 G • B 2 G-Business to Goverment (Şirket-Kamu İdaresi Arası) E-Ticaret : Kamu ile şirketler arasındaki lokal ağlar üzerinde yapılan ticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Kamu ihalelerinin İnternette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örnekleridir. E-Ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacı ile kamunun vergi ödemeleri, gümrük işlemleri de sanal dünyaya taşınmaktadır. • C 2 G-Consumer to Goverment (Tüketici-Kamu İdaresi Arası) E-Ticaret : Tüketici ile kamu idaresi arasında her türlü vergi, sağlık ve hukuksal etkinliği kapsamaktadır. Henüz yaygın örnekleri olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri, vb. uygulamalar ile Elektronik 24 Devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır.

E-Ticaret’in Üretim Planlaması İle İlişkisi • Mal ve hizmet üretimi planlaması, ürünlerin tasarlanması, malzemelerin E-Ticaret’in Üretim Planlaması İle İlişkisi • Mal ve hizmet üretimi planlaması, ürünlerin tasarlanması, malzemelerin satın alınması ve depolanması gibi işlemlerin yapılması, iş programları ve yöntemlerinin standardizasyonu, kalite kontrollünün yapılması ve kaynakların yönetilmesi. . • E-Ticaret’te üretim planlamasını etkileyen faktörler: o Hedef Pazar’ın Belirlenmesi, o İletişim Faaliyetlerinin Görülmesi, o İçerik ve Teknolojik Kalite, o Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi, o Geri Bildirim. o Ve Beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmamak için E-Ticaret’te Güvenlik 25

Planlama da Hedef Pazar Seçimi nasıl yapılır? E-ticarete başlamadan önce, hedef pazarınızı seçmelisiniz. Hedef Planlama da Hedef Pazar Seçimi nasıl yapılır? E-ticarete başlamadan önce, hedef pazarınızı seçmelisiniz. Hedef pazar, bir bölge, kıta ya da ülke olabilir. Hedef pazarın ana konusu lojistiktir. Seçmiş olduğunuz hedef pazara göre doğru ürününü seçmelisiniz. Eğer Türkiye’den bir satış yapıyorsanız hedef Pazar Türkiye ise: Lojistik açısından ve gümrük ve diğer ek giderler açısından bir sorun yaşamazsınız. Ekstra maliyetlere maruz kalmazsınız. hedef Pazar Yurtdışı ise: Lojistik açısından ürününüzün kat edeceği yol ve ülke değişen ihracat giderlerinin değişikliği Ticareti zorlaştırıcı ve kârı düşücü etmenlerdir. Ürün açısında, göndereceğiniz ürünlerin ağırlıkları, hacimleri gibi konular çok büyük önem taşır. Lojistik şirketleri bu her faktör için farklı fiyatlar vermektedir. 26

Planlama da Hedef Pazar Seçimi nas. Il yap. Il. Ir? Hedef Pazar Seçiminde Lojistiğin Planlama da Hedef Pazar Seçimi nas. Il yap. Il. Ir? Hedef Pazar Seçiminde Lojistiğin Önemi: Bir ürünün yurtdışına gönderilmesinde en büyük problem maliyet ve zaman ilişkisidir. Satmış olduğunuz ürünü Türkiye’den gönderdiğinizde UPS gibi uçakla hizmet veren ve en geç 2 günde dünyanın her yerine gönderi yapan şirketler, gönderilen ürünün ağırlığına ya da hacmine göre büyük rakamlar talep eder. ABD ya da Avrupa’da bir ülkeye gönderimde ortalama olarak 500 gramlık bir ürün -ki bu da yaklaşık bir kitap ağırlığıdır-, 8 - 12 euro gibi rakamlar isteniyor. Bu açıdan düşündüğünüzde, el işi bir ahşap sandık gibi ürünü bu yolla göndermeniz çok ama çok masraflı olacaktır. Bu masrafı müşterinizden de talep edebilirsiniz fakat bu kez de satışlarınız yüksek gönderi maliyeti nedeniyle çok daha az olacaktır. Tekrar düşünecek olursak, hedef pazarın yerel ve yakın olarak seçilmesi gerekir. ABD, İngiltere gibi ülkelere gönderiyi o ülkelerde yerleşik olarak yapmak gerekir. 27

Planlamada İletişim Faaliyetleri • Etkin ve Hızlı Müşteri Talepleri Yönetimi: Sanal ortamda yapılan alışveriş Planlamada İletişim Faaliyetleri • Etkin ve Hızlı Müşteri Talepleri Yönetimi: Sanal ortamda yapılan alışveriş hangi müşterinin hangi mala talep duyduğu yönünde bir veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda işletmeler müşteri taleplerini veya satış reyonlarını yönlendirme şansını elde edebilmektedir. • Sanal Anket ve Kamuoyu: Elektronik ortamda alışveriş yapan kesim ile hızlı ve etkin bir şekilde anket yapılıp hizmetin yönlendirilmesi ve istenilen kapsamda kamuoyu oluşturulması da mümkündür. • Birebir Pazarlama: Elektronik pazarlamada doğrudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkanı bulunmaktadır. 28

İçerik ve Teknolojik Kalite Ø İçerik ve tasarım bir E-Ticaret sitesinin kendisinin tüketiciyle olan İçerik ve Teknolojik Kalite Ø İçerik ve tasarım bir E-Ticaret sitesinin kendisinin tüketiciyle olan ilişkisinde ilk intibâ niteliğindedir. Ø Teknolojik Kalite ise bu ilişkinin gelişmesini ve takibini sağlar. Tüketicinin güveni E-Ticaret sisteminin teknolojik gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Sistem Yazılımları ve Veritabanı(DB) Teknolojik Altyapının temel taşlarıdır. Gelişmiş bir Veritabanı sayesinde işletme hem tüketicilerin beklentisini hem de satış beklentilerini planlar. Kalite de beklentilere göre şekillenmelidir. 29

E-Ticaret Sitesinde İçerik Web sitesi satmayı planladığı ürünlere göre tasarlanmalıdır. Renk seçimleri, Grafiklerin yoğunluğu, E-Ticaret Sitesinde İçerik Web sitesi satmayı planladığı ürünlere göre tasarlanmalıdır. Renk seçimleri, Grafiklerin yoğunluğu, Animasyonlu etkileşimler ve Sadelik gibi özellikler web sitelerinde ürüne bağlı değişkenlik gösterir. Bir E-Ticaret sitesinin standartları da vardır: - Satıcı, ürün destek bilgisi için her sayfaya ya da bilgi merkezine link vermelidir. - Satıcı tanıtıcı bilgiler, ticari isim, adres ve kontak telefon, e-mail ve faks bilgileri ve ortaklıklarıyla ilgili bilgiler alıcıya verilmelidir. (Satıcı ile ilgili bilgiler alıcı güvenini arttırır). - Alıcıya, yaptığı alışverişin hangi hukuka tabi olduğu anlatılmalıdır. - Satıcı, satılan mal veya sunulan hizmetle ilgili tüm sınırlamalarını (Ülke dışına satış yapmıyoruz. . . vb. ), alıcıların kişisel bilgilerini girmeden ya da ürün, servis seçimi yapmadan önce görmelerini sağlamalıdır. - Satışı yapılan tüm mal ve hizmetlerin detaylı açıklaması site üzerinde verilmelidir. - Sitede arama fonksiyonu olmalıdır. (Alıcının aradığı bilgiye bir an önce ulaşması gerekir. ) - Satıcı, alıcıya sık sorulan sorular (FAQ) servisi, Müşteri hizmetlerine bağlı bir telefon numarası, şikayet ve sorularını bildirebilecekleri bir e-mail adresi sunmalıdır. 30

E-Ticaret Sitesinde Teknolojik Kalite • Tam anlamıyla bütün müşterilerin (hatta firmanın kendisinin) ihtiyaçlarını karşılayacak E-Ticaret Sitesinde Teknolojik Kalite • Tam anlamıyla bütün müşterilerin (hatta firmanın kendisinin) ihtiyaçlarını karşılayacak belirli bir web teknolojisi yoktur. • Kurumsal bir web sitesi tasarlanırken projeyi uygulayacak olanlar, firmaya güvenilirlik, kapasite ve fayda/maliyet verimliliği konularındaki ihtiyaçlarını karşılayan bir tasarım seçmelidir. Bu teknolojik ihtiyaçlar web sitesi tasarımının temel gereksinmelerini ortaya koymakta, güvenilirlik, beklenen ziyaretçi trafiği yazılım ve donanım konularındaki ihtiyaçlarını belirlemektedir. • Şirket e-ticarette etkinliğini ve verimliliğini maksimize edebilmek için yüksek kaliteli ve doğru bir web teknolojisi seçmelidir. • Kablolu ve kablosuz bağlantı ya da modem aracılığı ile bağlantı gibi Internet ağına bağlanırken kullanılan farklı yöntemler de web sitesinde kullanılan teknoloji açısından önemlidir. Firmalar, e-ticaret süreçleri için en etkin teknolojiyi seçmelidirler. Yazılım tasarımında ve Internet uygulamalarını desteklemek için programlama dilleri kullanılabilir. Yüksek kaliteli web teknolojisi HTML, XML, JAVA, PERL, PHP, AJAX, ASP, VRML ve CGI gibi web programlama dillerini bütünleştirme yeteneğine sahiptir. . 31

Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi • Büyük firmalar üretim için gerekli olan hammaddelerin Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi • Büyük firmalar üretim için gerekli olan hammaddelerin temininde büyük avantajlara sahiptir. Bu firmaların geniş satın alma birimleriyle yüksek hacimli girdi temin edebilmesi bu girdilerin birim maliyetlerini büyük oranda düşürmektedir. Herhangi bir KOBİ’nin sınırlı kapasitesi nedeniyle bu girdi maliyetleri avantajlarını elde edebilmesi mümkün değildir. O takdirde, bu KOBİ’nin büyük firmalarla aynı pazarda rekabete girebilmesinin tek yolu vardır: E-ticaret sayesinde hem etkin bir stok kontrolü hem de uygun tedarikçileri bulup daha düşük maliyetlerde girdi temini yolu. 32

Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi • Etkileşimli tedarik zinciri yönetimi: Firmalar arası ürün Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi • Etkileşimli tedarik zinciri yönetimi: Firmalar arası ürün tedarikinin nasıl, ne miktarda ve hangi tarihlerde akışının sağlanacağına yönelik; Üretim Planlamasının firmaların Internet ortamında kararlaştırdığı ve sağlanan karşılıklı etkileşim ile ulaşılan zaman ve işgücü tasarrufu. • Etkin stok yönetimi: Ürün çeşitlerinin stok durumu ve hangi ürün için ne kadar süre stoklama yapılacağının bilgisayarla kontrolü. • Etkin pazarlama ve satış yönetimi: Bir firmanın tedarik sürecini Internet ortamına taşıyıp sağladığı verimlilik yanında, pazarlama ve satış süreçlerini Internete taşıdığı oranda yüksek tasarruf ve rekabet gücü elde edebileceği ortadadır. Bu sayede uzak pazarlara ürün ve markasını ulaştırabilmekte, marka bilinirliliğini yaygınlaştırabilmektedir. E-ticaret sayesinde sadece büyük firmaların ulaştığı bir avantaj olan dünya pazarlarına çıkabilme kapasitesi küçük firmaların da elde edebileceği bir avantaja dönüşmektedir. 33

Geribildirim • Bir firma, üretimden satış sonrasına kadar her gelişmeyi takip etmek, ölçmek ve Geribildirim • Bir firma, üretimden satış sonrasına kadar her gelişmeyi takip etmek, ölçmek ve buna göre önlemler almak ister. Bu, hem firma içine yönelik, (iç verimlilik, üretim kalitesi, istihdam verimliliği, stok kontrolü vs. gibi) hem de firma dışına yönelik (rekabet, müşteri memnuniyeti ve beklentileri, finans kaynakları, tedarikçi firmalar, pazarlama ve satış verimliliği vs. ) etkin bir kontrol sistemi ağına gereksinim hissettirir. Geleneksel iş yönetimi anlayışlarıyla kıyaslandığında e-ticaretin getirdiği bu kontrol yapısının üretim planlamasındaki etkinliği daha net ortaya çıkmaktadır. E-Ticaret’te en çok kullanılan Geri Bildirim yöntemi: • Müşteri, yaşadığı bir hizmet aksaklığını sistem üzerinden E-Ticaret firmasına iletir ve alıcıya soru ve şikayetlerinin üzerinde çalışıldığına ve kendilerine en geç 1 iş günü içerisinde geri bildirimde (e-posta, faks vb. ) bulunulacağını belirten bir eposta gönderilir ve söz verilen sürede Alıcıya geri dönülür. Bu şekilde hizmet aksaklığının kaynağındaki sorunlar geri bildirim 34 yöntemiyle çözülür.

Güvenlik • • • E-ticaret uygulamalarına geçmeyi planlayan bir firma Öncelikle ticari yapısına uygun Güvenlik • • • E-ticaret uygulamalarına geçmeyi planlayan bir firma Öncelikle ticari yapısına uygun bir güvenlik politikası belirlemeli, ardından bu politikayı destekleyecek etkin bir sayısal (dijital) güvenlik sistemi kurmalıdır. Bunun için yapılması gereken güvenlik çalışmalarını uzmanlar sırasıyla şöyle belirtiyor: İşletim sistemi güvenilirliği Web ortamındaki trafiği filtre edecek bir firewall (güvenlik duvarı) sisteminin kurulması Saldırı belirleme sistemi Müşteri bilgileri veri tabanı güvenliği Web tabanlı dinamik içerik güvenliği VPOS (Sanal ödeme noktası) güvenliği (SSL, SET vs. ) 35

Güvenlik(SSL) Son aşama ise, “SSL” olarak bilinen Secure Sockets Layer ya da Güvenli Giriş Güvenlik(SSL) Son aşama ise, “SSL” olarak bilinen Secure Sockets Layer ya da Güvenli Giriş Katmanı olarak çevirebileceğimiz sistemdir. Bu sistem güvenlik yapısının son halkasını ve en çok bilinenini oluşturur. Bu sistemde sunucu (server) bilgisayar ile bilgi alan bilgisayarlar arasında, dijital bir doğrulama amacıyla şifreli bilgiler içeren sertifikalar gönderilir. Bu sayede bilgilerin doğru bilgisayarlar dolayısı ile doğru kişiler/kurumlar arasında gidip gelmesi, kötü niyetli üçüncü şahıs ya da kurumlarca ele geçirilmemesi sağlanır. 36

E-Ticaretin maliyete etkisi Sektör Geleneksel Maliyet E-Ticaret Maliyeti Tasaruf % Uçak Bileti Rezervasyonu 8 E-Ticaretin maliyete etkisi Sektör Geleneksel Maliyet E-Ticaret Maliyeti Tasaruf % Uçak Bileti Rezervasyonu 8 USD 1 USD % 87 Bankacılık Hizmetleri 1. 8 USD 0. 13 USD % 89 Hayat Sigortası Poliçesi 400 -700 USD 200 -300 USD % 50 Yazılım 15 USD 0. 20 -0. 50 USD % 97 -99 Fatura Ödemesi 2. 22 -2. 32 USD 0. 65 -1. 10 USD % 67 -71 Kaynak: Gartner Grup 37

38 38

E-Ticaretin faydaları • Potansiyel tüketicinin dünyanın her yanından pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi E-Ticaretin faydaları • Potansiyel tüketicinin dünyanın her yanından pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını • Yeni üreticilerin dünya pazarına girmesini • Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesini • Üreticiler arasında rekabetin artmasını • Ticari ürünlerin maliyetinin düşmesini • Ürün seçeneklerinin artmasını • Ürün kalitesinin yükselmesini • Daha hızlı bir şekilde ödeme ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar 39

E-Ticaretin firmalara avantajları • İnternet sayesinde firmalar müşterilerine dünyanın her yerinde 7 gün 24 E-Ticaretin firmalara avantajları • İnternet sayesinde firmalar müşterilerine dünyanın her yerinde 7 gün 24 saat hizmet verebilirler. • İnternette sanal mağaza açmanın maliyeti fiziksel bir mağaza açmanın maliyetine kıyaslandığında oldukça düşüktür. • Daha hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi, test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi mümkün kılındığından, talebe karşı arz tarafı daha hızlı uyum göstermektedir. • Etkin tanıtım, sınırsız ulaşım sayesinde global tüketici ağı ile firmalar yüksek satış hacmi elde ederler. 40

E-Ticaretin müşterilere avantajı • Tüketici, evinden, işyerinden veya herhangi bir yerden internete bağlanarak zaman E-Ticaretin müşterilere avantajı • Tüketici, evinden, işyerinden veya herhangi bir yerden internete bağlanarak zaman ve mekân kavramı olmaksızın her zaman her yerden alışveriş yapabilir. • İnternette alışveriş kolay ve eğlencelidir. • Tüketici, internetteki pek çok ürün arasından kendisi için en uygun ürünü karşılaştırma yaparak seçer ve hızlı bir şekilde satın alma işlemini gerçekleştirir. 41

E-Ticaret için gerekenler • Teknolojik alt yapı Bilgisayar, ağ alt yapısı, yazılım ve internet E-Ticaret için gerekenler • Teknolojik alt yapı Bilgisayar, ağ alt yapısı, yazılım ve internet • Para Gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak, çalışanların eğitimi ve çoğu zaman teknik konuların outsource edilmesi (dış kaynaklar ile yapılması) • Zaman e-Ticaret ya da e-iş alt yapısının hazırlanması için gerekli • Personel e-ticaret ve e-iş planlarının hazırlanması, şirket içi ve online kullanıcılara destek verilmesi 42

E-Ticaret / Maliyetler Bir B 2 B ve B 2 C sitesinde maliyet örnekleri E-Ticaret / Maliyetler Bir B 2 B ve B 2 C sitesinde maliyet örnekleri 1 - Alan adı (Domain): 12 $ 2 - Web barındırma hizmeti (Hosting): 50 $ 3 - Web sitesi (Online shop) Ücretsiz yazılımlar (scriptler): 0 $ Ücretli yazılımlar: 500 -1200 $ Profesyonel yazılımlar: 3000$ > 4 - SSL sertifikası: 65 $ 5 - SSL için IP adresi: 15 $ 6 - SSL kurulumu: 50 $ 7 - Sanal POS için yıllık : 100 $ (Bankaya göre değişmektedir. ) Toplam ortalama: 800 $ + KDV 43

E-Ticarette en çok yapılan hatalar • Varolan işletme modelinizi ya da satış kanallarınızı, pazarlamayı, E-Ticarette en çok yapılan hatalar • Varolan işletme modelinizi ya da satış kanallarınızı, pazarlamayı, onaylamayı, dökümü ve muhasebe işlerinizi ya da müşterilerinizi savsaklamak. • Web sitenizi gereksiz curcunalarla, gösterişli bir tasarımla ya da iletinizi anlaşılmaz kılan Karmaşık gezintilerle doldurmak. • Yavaş yüklenen web sayfaları yaratmak. • Ürünlerin, ürün bilgilerinin ve benzeri içeriğin bulunmasını zorlaştırmak. • Birşey satın almaya çalışan müşterilerin aklını karıştırmak. Örneğin düzenli olmayan ve Gereken bilgiyi vermeyen bir işlem yolu yaratmak, müşterilerin satın alım ya da sipariş bilgilerini sunmamak ya da bir malın bitmiş olduğu bilgisini sağlamamak. • İşlem güvenliği konusunda müşterilere güven vermemek. • Çevrimiçi yapılan satın alımlar için geleneksel satın alımlarda olduğundan daha yüksek fiyatlar istemek. • Müşterilerinize sizinle iletişim kuracakları yolları sağlamamak. • Telefon ya da faks aracılığyla sipariş vermek veya iletişim kurmaktan daha zor kullanılan bir site kurmak. 44

E-Ticarette en çok satılanlar / yapılanlar • Eğlence • Turizm – Seyahat • Dokunmak E-Ticarette en çok satılanlar / yapılanlar • Eğlence • Turizm – Seyahat • Dokunmak gerektirmeyen perakende ürünler – Müzik, kitap, hediye, bilgisayar, elektronik ürünler – Açık artırma mallar • Emlak – Ev ve yatırım ile ilgili • Müşteri destek hizmetleri • Firmalar arasındaki etkili ve verimli çalışmayı sağlayan B 2 B işler (Tedarik zinciri gibi) 45

E-Ticarette en az satılanlar / yapılanlar • Dokunmak gerektiren ürünler – Lüks mallar – E-Ticarette en az satılanlar / yapılanlar • Dokunmak gerektiren ürünler – Lüks mallar – T-shirt dışındaki giyim ürünleri • Yaş sebze ve meyve mallar; bazı uygulamalarda başarılı olsa da pazar oldukça kısıtlı 46

47 47