Скачать презентацию EKONOMETRİNİN ÇALIŞMA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOMİSTLER EKONOMETRİ Скачать презентацию EKONOMETRİNİN ÇALIŞMA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOMİSTLER EKONOMETRİ

75fc5c5e3c3e6ffb18da7af2d6319010.ppt

  • Количество слайдов: 30

EKONOMETRİNİN ÇALIŞMA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOMİSTLER EKONOMETRİNİN ÇALIŞMA ALANLARI VE ÜNLÜ EKONOMİSTLER

EKONOMETRİ NEDİR ? n Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. EKONOMETRİ NEDİR ? n Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Ekonometri ile uğraşan kişilere "matematiksel iktisatçı" da denebilir. Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye' de ekonometri ile ilgili çalışmalara 1960'lı yıllarda planlı kalkınma çalışmaları ile başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin yapısal analizi ile ilgilendiğinden, ekonominin işleyişinin anlaşılması önem kazanmış ve ekonometrik modeller kurulmaya çalışılmıştır.

EKONOMİST KİMDİR? n Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan EKONOMİST KİMDİR? n Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER n Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü GÖREVLER n Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. -Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak kârı hesaplayarak fiyatını belirler, n -İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler, n -Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler, n -Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir, n -Enflasyon, kâr oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER n n n - Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, - MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER n n n - Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, - Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, - Sosyal olaylara ilgili, - Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan, - Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, - Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI n Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI n Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI n Ekonometri bölümünü bitirenler; - Kamu kurum ve ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI n Ekonometri bölümünü bitirenler; - Kamu kurum ve kuruluşlarında, n - Bankacılık sektöründe, n - Araştırma şirketlerinde, n - İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde, n - Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar. n Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır

MESLEKTE İLERLEME n n -Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi MESLEKTE İLERLEME n n -Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler master ve doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. -Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.

MESLEKLERİ TANIYALIM MESLEKLERİ TANIYALIM

BANKACILIK BANKACILIK

BANKACILIK MESLEK ELEMANI n Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan BANKACILIK MESLEK ELEMANI n Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan kişidir

GÖREVLERİ n n n Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açar , hesabı kapatır. Paranın GÖREVLERİ n n n Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açar , hesabı kapatır. Paranın başka bir hesaba aktarılması işlemlerini yapar. Senet tahsili ve ıskontosu ile ilgili işlemleri yapar. Yabancı para alım satımı yapar. Emanet kabul işlemlerini yapar. Kredi isteklerini değerlendirir. Çek ve akreditif muameleleri yapar. Kambiyo işlemleri yapar. Kefalet ve teminat mektubu verir. Müşterilere kredi ve finansal konularda danışmanlık yapar. İş adamlarına bankanın güvenirliğinin gösteren referans mektupları verir. Bağkur , Sosyal sigortalar kurumu primi, vergi, elektirk , su, doğal gaz faturalarını ve ev kirasını ödeme işlemlerinin yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER n n n Mevzuat ve uygulama dokümanları. Değişik iletişim araçları. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER n n n Mevzuat ve uygulama dokümanları. Değişik iletişim araçları. (hesap makinesi, bilgisayar, fax ) Dekont , fişler , kartlar , çekler. Defterler , kalamozalar , primanotalar. Günlük hareket defterleri , mizanlar , durum cetveli.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER n n Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarla başarılı Başkalarıyla MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER n n Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarla başarılı Başkalarıyla iyi iletişim kurabilen Kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan Sabırlı , dikkatli , güler yüzlü, yeniliklere açık kimseler olması gerekmektedir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME AR -GE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME AR -GE

AR-GE n Araştırma ve Geliştirme” bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, AR-GE n Araştırma ve Geliştirme” bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir Ar. Ge’nin başlıca görevi teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır. Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar önemlidir.

ÜNLÜ EKONOMİSTLER VE GÖRÜŞLERİ ÜNLÜ EKONOMİSTLER VE GÖRÜŞLERİ

KEMAL DERVİŞ n n n İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü KEMAL DERVİŞ n n n İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. 1973 -77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi. Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş, 22 yıllık hizmeti olan Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 3 Mart 2001'de Bülent Ecevit Hükümeti'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüterek mali krizin asgari hasarla atlatılmasını sağladı.

ASAF SAVAŞ AKAT n n Asaf Savaş Akat, (d. 3 Şubat 1943, Ankara), Türk ASAF SAVAŞ AKAT n n Asaf Savaş Akat, (d. 3 Şubat 1943, Ankara), Türk ekonomist, akademisyen. İlköğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra bir yıl ABD'nde eğitim gören Akat, İstanbul'a dönerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne giren Akat, daha sonra 1968'de üniversite öğrenimini İngiltere Norwich'de, East Anglia University, tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. 1966'da aynı okulda asistanlık görevine başladı, 1973'te doçent oldu. 1970 yılında Londra ekonomi Üniversitesinde araştırma görevi yaptı. 1974 yılında Devlet güvenlik Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Asaf Savaş Akat, 1980 yılında da İ. Ü. ' nde profesör oldu. TÜSİAD'a da üye olan Akat, Bilgi Üniversitesi rektörlüğü ve Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyelikleri (1996 -1998) görevinin ardından NTV televizyon kanalında Ekodiyalog adlı ekonomi programına katıldı ve önce Sabah, sonra da Vatan gazetelerinde köşe yazıları yazmaya başladı. . Çok iyi İngilizce bilen Akat, aynı zamanda Türkiye Simultane Tercümanlar Derneği kurucu üyesi ve bazı sosyal kurum ve kuruluşların üyesi olup 1984 yılında "Alternatif Büyüme Stratejisi" adlı kitabıyla Sedat Simavi Vakfı ödülü kazanmıştır[1].

DENİZ GÖKÇE n n n Deniz Gökçe (d. 1942), ekonomist, köşe yazarı. Lisans eğitimini DENİZ GÖKÇE n n n Deniz Gökçe (d. 1942), ekonomist, köşe yazarı. Lisans eğitimini 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirerek tamamladı. Yüksek eğitimine Amerika'da Georgia State Üniversitesi'nde devam etti. 1972 yılında lisansüstü, 1980 yılında doktora derecesini aldı. Çalışma alanları merkez bankaları ve finansal piyasalardır. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisidir. Uzun yıllardır yayınlanan ekonomi programı Eko Diyalog'un yapımcılarındandır. Ayrıca spor yazarı ve yorumcusu olarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

ERİNÇ YELDAN n n n n n Erinç Yeldan 22 Mart 1960 doğumlu olup, ERİNÇ YELDAN n n n n n Erinç Yeldan 22 Mart 1960 doğumlu olup, 1978 yılında ve Anadolu Lisesi'ni ve 1982 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir. Doktora eğitimi için gittiği Minnesota Üniversitesi'nden 1988 yılında Phd ünvanını alan Yeldan, halen Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde akademik hayatına devam etmektedir. Birçok makale ve ödülün yanı sıra, aktif olarak Bağımsız Sosyal Bilimciler grubunda ve Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazmaktadır. Araştırma konuları genel itibariyle hesaplanabilir genel denge ve Türkiye ekononomisini içermektedir. Yeldan, 2001 yılında duyurulan ve tarafından desteklenen, "Worldwide Rankings of Economists and Economics Departments" da 131. sırada yer alan ve Türkiye'den bir üniversiteye mensup tek Türk iktisatçıdır. Halen kitapçılarda bulunabilen eserleri ise; "Türkiye Ekonomisi ( Nurhan Yentürk, Ahmet Köse, Cem Somel ve Gökhan Günaydın ile)", "Küresellesme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüsüm. Birikim. Büyüme", "Iktisat Üzerine yazilar I-II (A. H. Köse ve F. Senses ile)" "Küreselleşme: Kim İçin? " dir. Mezunu olduğu Kadıköy Anadolu Lisesinin, Mezunlar Derneği tarafından çıkartılan adlı dergide düzenli olarak yazmaktadır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (şimdiki adıyla KEMAL KILIÇDAROĞLU. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971'de mezun oldu Fakültesi) 1971'de Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha sonra hesap uzmanı olan Bakanlığı'nda Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa'da kaldı. Hesap uzmanlığını 1983'e kadar sürdürdü ve aynı yıl Fransa'da 1983'e Gelirler Genel Müdürlüğü'ne atandı. Burada önce daire başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun genel müdür yardımcılığını yaptı. [ Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur'a atandı. Burada genel müdürlük yapan Bağ-Kur'a Kılıçdaroğlu[1], 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne geçti. Daha Kılıçdaroğlu[1], sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend dergisi tarafından "Yılın Bürokratı" seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999'un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal 1999'un Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu. [Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı oldu. [ çalışmalarında Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu'na başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde de bir süre ders verdi. Daha sonra Türkiye İş Bankası'nda Üniversitesi'nde Bankası'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. [

YAVUZ CEZAR n n Profesör Dr. Yavuz Cezar, (d. 25 Haziran 1946) Türk ekonomist. YAVUZ CEZAR n n Profesör Dr. Yavuz Cezar, (d. 25 Haziran 1946) Türk ekonomist. . 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1973 yılında İktisat Fakültesi'nin İktisat Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Aynı fakültede doktorasını tamamlayan Cezar, 1985 yılında doçentliğe, 1991 yılında da profesörlüğe yükseldi. İktisat Fakültesi'ndeki görevi sırasında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kendi alanında çeşitli dersler veren Cezar, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçiş yaparak bu fakültede iktisat tarihi derslerinin yanı sıra siyasi tarih derslerini de üstlendi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapan Cezar halen bu üniversitenin İktisat Bölümü'nde İktisat Tarihi Anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Bir iktisat tarihçisi olarak derslerinde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da işleyen Cezar'ın kendi araştırmaları ise özellikle Osmanlı ekonomi ve maliyesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu amaçla Osmanlı arşivinde uzun süre çalışarak belgeler toplamış ve yayınlarında bu belgeleri kullanarak Osmanlı ekonomisinin daha önce pek bilinmeyen noktalarını işlemeye ve aydınlatmaya çaba göstermiştir. Cezar'ın "Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi" başlıklı kitabı 1986 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü almıştır. Yavuz Cezar "Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi" dergisinin de kurucusudur. 1991 yılında yayın hayatına başlayan ve on sayısı yayımlamış olan bu derginin editörlüğünü yapan Cezar'ın böyle bir dergi ile amaçladığı önemli noktalardan biri de sosyal ve beşeri bilimlerin artık multidisipliner bir yaklaşım içinde ele alınması gerektiğini vurgulamaktır.

NESLİHAN GÖKDEMİR n n Neslihan Gökdemir (d· 1970 İstanbul) Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler NESLİHAN GÖKDEMİR n n Neslihan Gökdemir (d· 1970 İstanbul) Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Üniversitedeki iktisat öğrenimi sırasında İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde öğrenimine katkı sağladı. Ekonomi, uluslararası ilişkiler ve enerji alanında gazetecilik yapmıştır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. Ulusal Enerji Forumu kurucusu ve Başkanı (2001) Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı kurucusu (2005) Enerji Gazetecileri Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı (2007

SALİH NEFTÇİ n n n Salih Neftçi, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Üniversiteyi ODTÜ'de SALİH NEFTÇİ n n n Salih Neftçi, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Üniversiteyi ODTÜ'de bitiren Neftçi, doktorasını yapmak için ABD'ne giderek buradaki Minnesota Üniversitesi'nde eğitim aldı. Hong Kong, Çin, İsviçre ve Amerika’da çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Prof. Neftçi'nin yazdığı An Introduction to the Mathematics of Pricing Financial Derivatives adlı kitap, birçok Amerikan üniversitesinde zorunlu ders kitabı olarak eğitim programında yer aldı. Londra Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Sinan Neftçi'nin ağabeyi olan Salih Neftçi, Cenevre'de "FAME Certificate" finansal aktif yönetimi sertifika programını yönetmekteydi. Prof. Neftçi, Dünya Bankası, Çin Merkez Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlarla danışmanlık yaptı. Finans otoriteleri ve uluslararası ekonomist çevreler tarafından, 'Türkiye’nin uluslararası alanda yetiştirdiği en ünlü ekonomist'[1], 'en doğru tahminlerde bulunan ekonomik araştırmacılardan biri' ve 'finansın dehası' [2] olarak kabul edilen Neftçi, Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan ve Star gazetelerinde köşe yazıları yazmaktaydı. Beyin tümörü tedavisi gördüğü Cenevre'deki hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi.

NOURİEL ROUBİNİ n Ünlü ekonomist Nouriel Roubini`nin internet sitesi RGE Monitor`da Türk bankacılık sektörünü NOURİEL ROUBİNİ n Ünlü ekonomist Nouriel Roubini`nin internet sitesi RGE Monitor`da Türk bankacılık sektörünü değerlendiren bir makale yer aldı. Analistler Mary Stokes ve David Rogovic imzalı makalede 20002001 krizinin ardından Aşil`in topuğu olarak nitelendirilen Türk bankacılığının artık pek çok ülkenin önüne geçtiği, sermaye yeterliliği, varlıklarının kalitesi, kredi/mevduat oranı gibi alanlarda çok sayıda ülkenin bankacılık sektörünü geride bıraktığı vurgulandı. Türk bankacılığının gelecekte de iyi durumda olmasının beklendiği belirtilen makalede, kısa vadede Türk bankaları kredi sözleşmesinde öngörülen şartların yerine getirilmediği kredilerde artış görebileceği kaydedildi. Ayrıca MB`nin gevşek para politikasının sona yaklaştığı, bunun da kârları azaltabileceği ancak yine de sektörün tamamının zarar görmeyeceği belirtiliyor. Makalede genel olarak Türk bankacılık sisteminin sağlıklı olduğuna dikkat çekiliyor.

EKONOMİST FIKRALARI VE EKONOMİSTLERİN SÖZLERİ EKONOMİST FIKRALARI VE EKONOMİSTLERİN SÖZLERİ

Bir fizikçi bir kimyacı ve bir ekonomist ıssız bir adaya düşmüş. Yiyecek bir şey Bir fizikçi bir kimyacı ve bir ekonomist ıssız bir adaya düşmüş. Yiyecek bir şey yok. Lakin bir bakmışlar, sahile vuran bir konserve kutusu… Dolma! Fizikçi demiş ki… “Bir taşla vurup açalım, yeriz. ” Kimyacı demiş ki… “Ateşe atalım hem pişer hem de kutu açılır. ” Ekonomist… Farzedelim ki elimizde bir konserve açacağı var…”

Adam basit bir hastalık olduğunu düşündüğü bir rahatsızlık için doktora gitmiş ve birden çok Adam basit bir hastalık olduğunu düşündüğü bir rahatsızlık için doktora gitmiş ve birden çok ağır hasta olduğunu, hastalığının tedavisi olmadığını ve sadece altı ay ömrü kaldığını öğrenivermiş. Üzüntü içinde doktora ‘Yapabileceğim bir şey var mı? ’ diye sormuş, doktor da ‘Tabii demiş, ekonomist genç bir bayan bul, onunla evlen ve bir Brezilya gezisine çık!’ Adam heyecanla bu benim ömrümü uzatır mı? ’ diye sormuş ama doktorun cevabı da şaşırtıcı olmuş. ‘Hayır, uzatmaz ama iktisatçı o kadar can sıkıcı olur ki, sanki daha uzun zaman geçmiş gibi hisseder, kendini daha çok yaşamış gibi sanırsın!’

Ekonomik raporların temelinde, satın almak istediginizi almak için en iyi zamanın aslında geçen yıl Ekonomik raporların temelinde, satın almak istediginizi almak için en iyi zamanın aslında geçen yıl oldugu gerçeği yatar. Marty Allen Dün öngördüklerinin bugün neden gerçekleşmediğini yarın açıklayabilen insana ekonomist diyoruz. n Laurence J. Peter