Скачать презентацию Екологіч ні пробл еми теплоене ргетики та тепло Скачать презентацию Екологіч ні пробл еми теплоене ргетики та тепло

Презентация по физике Microsoft Office PowerPoint.pptx

  • Количество слайдов: 15

Екологіч ні пробл еми теплоене ргетики та тепло використ ання Виконали учениці 8 -А Екологіч ні пробл еми теплоене ргетики та тепло використ ання Виконали учениці 8 -А класу ЗОШ № 67 м. Мариуполя Адаменко Аріна Зубець Анастасія

 показати, який вплив Мета: теплоенергетика та показати, який вплив теплоенергетика тепловикористання несе на показати, який вплив Мета: теплоенергетика та показати, який вплив теплоенергетика тепловикористання несе на та тепловикористання несе на навколишнє середовище. Визначити альтернативні джерела енергії.

● Підприємства теплоенергетики ● Екологічний вплив теплоенергетики на навколишнє середовище - викиди в атмосферу ● Підприємства теплоенергетики ● Екологічний вплив теплоенергетики на навколишнє середовище - викиди в атмосферу - викиди в гідросферу - теплове забруднення - викиди в літосферу ● Розвиток нетрадиційної енергетики, яка є складовою частиною Національної енергетичної програми України

Енергетика - найважливіший фактор у Енергетика - найважливіший процесіу перетворення природи людиною. фактор процесі Енергетика - найважливіший фактор у Енергетика - найважливіший процесіу перетворення природи людиною. фактор процесі перетворення Виробництво енергії, її транспортування і природи людиною. Виробництво енергії, її транспортування і характеру. споживання набули глобального характеру. Створений людством енергетичний потенціал забезпечує сучасні технології освоєння навколишнього космічного простору. з тим майже 80% усіх видів забруднення Поряд з тим майже 80% саме енергетична біосфери зумовлює усіх видів пр омисловість, яка включає добування, забруднення біосфери зумовлює саме енергетична переробку і використання палива. промисловість, яка включає добування, переробку і використання палива.

Сьогодні теплоенергетику справедливо називають основою технічного прогресу. Але за використання енергії у вигляді електрики Сьогодні теплоенергетику справедливо називають основою технічного прогресу. Але за використання енергії у вигляді електрики ми несемо і певне покарання. За маштабами впливу на навколишнє середовище ця галузь посідає одне з перших місць.

Екологічний вплив ТЕС на навколишнє середовище залежить від виду палива. тверді Вугілля Горючі сланці Екологічний вплив ТЕС на навколишнє середовище залежить від виду палива. тверді Вугілля Горючі сланці рідкі Мазут дизельне паливо газоподібні Природний газ, біогаз

Викиди в атмосферу при роботі ТЕС (ТЕЦ) Викиди при спалюванні твердого палива: - зола Викиди в атмосферу при роботі ТЕС (ТЕЦ) Викиди при спалюванні твердого палива: - зола з частками палива, що не згоріло - сірчистий і сірчаний ангідриди - оксиди вуглецю і азоту - фтористі сполуки - газоподібні продукти неповного згоряння палива - вугільна зола, шлаки (побічний продукт) - радіоактивні ізотопи цезію і торію Викиди при спалюванні рідкого палива: - сірчистий і сірчаний ангідриди - оксиди азоту - тверді і газоподібні продукти неповного згоряння палива - сполуки ванадію - солі натрію та ін. Викиди при спалюванні газоподібного палива: - оксиди азоту.

Викиди в гідросферу -углеводні Теплове забруднення Згідно нормативів, літня температура внаслідок спуску стічних вод Викиди в гідросферу -углеводні Теплове забруднення Згідно нормативів, літня температура внаслідок спуску стічних вод та змішування з водою водоймища не має підвищуватися більше ніж на 3 градуси порівняно з середньомісячною. Зимою не більше ніж на 5 градусів Викиди в літосферу - золовідвали - забруднення ґрунтів: хімічні забруднення (накопичуються метали, наприклад, залізо, ртуть, свинець, мідь та ін. ), ерозія та засолення

Одним із найбільш перспективних джерел енергії є Одним із найбільш перспективних джерел енергії є "чисте" і практично невичерпне випромінювання Сонця. Переваги сонячної енергії добре відомі: доступність, практична невичерпність, відсутність другорядних, забруднюючих навколишнє середовище, впливів. .

Енергія вітру залежить від його швидкості, а швидкість - від величини градієнта тиску Енергія вітру залежить від його швидкості, а швидкість - від величини градієнта тиску

Використання біогазу. Біогаз утворюється в результаті мікробіологічних процесів у звалищах побутового сміття Використання біогазу. Біогаз утворюється в результаті мікробіологічних процесів у звалищах побутового сміття

Перспективним напрямком є створення технологій енергетичного використання біомаси. Біомаса - органіка, яка утворюється в Перспективним напрямком є створення технологій енергетичного використання біомаси. Біомаса - органіка, яка утворюється в результаті фотосинтезу. її можна спалювати, перетворювати на метан або спирт.

Енергетичний потенціал біомаси в Україні. Тип біомаси Енергетичний потенціал, млн. т у. п. /рік Енергетичний потенціал біомаси в Україні. Тип біомаси Енергетичний потенціал, млн. т у. п. /рік Солома зернових культур 5, 6 Стебла, качани кукурудзи на зерно 2, 4 Стебла та лушпиння соняшника 2, 3 Біогаз з гною 1, 6 Біогаз з осаду стічних вод 0, 2 Паливо з твердих побутових відходів 1, 9 Торф 0, 6

завдяки презентації ми дізналися наскільки шкідливим є вплив теплоенергетики та тепловикористання на довкілля та завдяки презентації ми дізналися наскільки шкідливим є вплив теплоенергетики та тепловикористання на довкілля та екосистеми. Також побачили, що є альтернативні "чисті"джерела енергії, які в перспективі необхідно впроваджувати та вдосконалювати в нашій країні.

Література 1. Андрейцев В. І. Екологія і законодавство України: У 2 кн. - К. Література 1. Андрейцев В. І. Екологія і законодавство України: У 2 кн. - К. : Юрінком Інтер, 1997. 2. Білявський Г. О. , Бутченко Л. І. , Навроцький В. М. Основи екології: Теорія та практикум. - К. : Лібра, 2002. 3. Білявський Г. О. , Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. - К. : Либідь, 2003. 4. Білявський Г. О. , Фурдуй Р. С. Практикум із загальної екології. -К. : Либідь, 2007. 6. Бровдій В. М. , Гаца О. О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). - К. : НПУ, 2010. 7. Волошин В. В. Проблеми сталого розвитку України. - К. : Вид-во "БМТ", 2008. 8. Голубець М. А. , Кучерявий В. П. , Генсірук С. А. та ін. Конспект лекцій з курсу "Екологія і охорона природи". - К. : УМК ВО, 2010. 9. Джигирей B. C. , Сторожук В. М. , Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього середовища. - Львів: Афіша, 2001.