Скачать презентацию EKO KOTIČEK ZA MOJ FIŽOLČEK VRTEC POBREŽJE Maribor Скачать презентацию EKO KOTIČEK ZA MOJ FIŽOLČEK VRTEC POBREŽJE Maribor

ee352acee36b3ba841966d7061123814.ppt

  • Количество слайдов: 10

EKO KOTIČEK ZA MOJ FIŽOLČEK VRTEC POBREŽJE, Maribor ENOTA OB GOZDU Izvajalki projekta: Katja EKO KOTIČEK ZA MOJ FIŽOLČEK VRTEC POBREŽJE, Maribor ENOTA OB GOZDU Izvajalki projekta: Katja Rakovnik, dipl. vzg. Jožica Lovrič, pom. vzg.

VKLJUČENI V PROJEKT: • 24 družin • 24 otrok - homogeni oddelek - otrok VKLJUČENI V PROJEKT: • 24 družin • 24 otrok - homogeni oddelek - otrok v starosti od 5 do 6 let Trajanje projekta: januar- marec 2011

CILJI PROJEKTA • Pri izvajanju smo sledili skupnim ciljem, ki jih je narekoval projekt CILJI PROJEKTA • Pri izvajanju smo sledili skupnim ciljem, ki jih je narekoval projekt EKO KOTIČEK ZA MOJ FIŽOLČEK.

PRIČETEK PROJEKTA • Družine smo vključili s prinašanjem fižolovih zrn ter prsti v vrtec. PRIČETEK PROJEKTA • Družine smo vključili s prinašanjem fižolovih zrn ter prsti v vrtec. • Pisno in ustno smo jih seznanili s cilji in pomenom tega projekta. • Z otroci v vrtcu smo sortirali fižolova zrna po barvi in velikosti, fižol poimenovali… • Vsak otrok si je posadil dva lončka s fižolovimi zrni po navodilih, ki so zapisana v opazovalnem dnevniku. • En lonček je skupaj z dnevnikom opažanj odnesel domov.

REZULTATI DELA Staršem smo po zaključenem projektu razdelili anketne vprašalnike in analizirali odgovore: • REZULTATI DELA Staršem smo po zaključenem projektu razdelili anketne vprašalnike in analizirali odgovore: • Razdeljenih 24 anketnih vprašalnikov • Vrnjenih 18 (75%)

1. vprašanje: Ali ste spremljali razvoj fižolovega zrnja doma in zapisovali svoja opažanja v 1. vprašanje: Ali ste spremljali razvoj fižolovega zrnja doma in zapisovali svoja opažanja v dnevnik? • DA – 14 otrok (77%) • NE – 4 otroci (22%) Zakaj ne? : a) smo pozabili (0 otrok) b) ni bilo zanimanja (0 otrok) c) drugo: - fižol se je posušil (1 otrok) - preveč smo zalivali in je odmrl (2 otroka) - selili smo se in ni bilo časa (1 otrok)

2. vprašanje: Ali se je otrok spomnil sam skrbeti za fižol ali je potreboval 2. vprašanje: Ali se je otrok spomnil sam skrbeti za fižol ali je potreboval Vašo spodbudo? a) Otrok se je spomnil sam. (4 otroci- 22%) b) Otrok je skrbel za fižol ob naši spodbudi. (10 otrok- 55%) c) Otrok ni želel, vendar je ob naši spodbudi vseeno poskrbel za fižol. (0 otrok)

3. vprašanje: Ali se je otrok spomnil sam na vrisovanje opažanj v opazovalni dnevnik 3. vprašanje: Ali se je otrok spomnil sam na vrisovanje opažanj v opazovalni dnevnik ali ste ga je na to bilo potrebno opomniti? a) Otrok se je spomnil sam. (4 otroci- 22%) b) Otrok je vrisoval svoja opažanja ob naši spodbudi. (8 otrok- 44%) c) Otrok ni želel, vendar je ob naši spodbudi vseeno izpolnil opazovalni dnevnik. (2 otroka 11%)

MNENJE STARŠEV O PROJEKTU • Zanimiva izkušnja, ki je otroka zanimala in pritegnila, vendar MNENJE STARŠEV O PROJEKTU • Zanimiva izkušnja, ki je otroka zanimala in pritegnila, vendar je 13 tednov predolgo, tako da je zanimanje ob koncu upadalo. • Dober projekt, saj spodbuja otroka k skrbi za živo naravo in ob tem tudi uvidi rezultate svojega dela, ter razvoj neke rastline, torej fižola. • Uspešnost dela je odvisna od otroka, glede na to če je to njegovo interesno področje. • Dobra stvar, le to zapisovanje preveč do potankosti ne bi bilo potrebno. • V bloku ni bilo možnosti za nudenje optimalnih pogojevvroč in suh zrak.

ZAKLJUČEK • Ves čas trajanja projekta so otroci primerjali rast in razvoj fižola doma ZAKLJUČEK • Ves čas trajanja projekta so otroci primerjali rast in razvoj fižola doma in v vrtcu. • Ob koncu so nekatere družine fižol presadile na domači vrt, posamezni otroci pa so ga prinesli v vrtec in skupaj smo ga presadili na naš vrtiček. • Projektna naloga z vidika dolgoročnega sodelovanja starš- otrokvrtec prinaša neko novo obliko medsebojne odgovornosti do vrtca in seveda tudi do otrok. Hvala!