Скачать презентацию Ei Wneud yn Real Mae ffurf yr adeilad Скачать презентацию Ei Wneud yn Real Mae ffurf yr adeilad

60dbd24a6a823228d9313d0d35256459.ppt

  • Количество слайдов: 6

Ei Wneud yn Real Mae ffurf yr adeilad y byddwch yn ei gynllunio yn Ei Wneud yn Real Mae ffurf yr adeilad y byddwch yn ei gynllunio yn dibynnu ar sut rydych chi’n meddwl y dylai gyffwrdd â’r ddaear.

Fydd eich adeilad yn cyffwrdd yn ysgafn â’r ddaear? Fydd eich adeilad yn cyffwrdd yn ysgafn â’r ddaear?

Fydd eich adeilad yn anrhydeddu’r ddaear y mae’n sefyll arno? Tai Frank Lloyd Wright Fydd eich adeilad yn anrhydeddu’r ddaear y mae’n sefyll arno? Tai Frank Lloyd Wright Roedd Frank Lloyd Wright yn gyfarwydd iawn â thiroedd gwastad y Gwastadeddau Mawr gan fod ei deulu wedi ymfudo o Gymru ac ymgartrefu yn Nhaleithiau Gorllewinol Canol yr Unol Daleithiau. Meddyliwch am y gair ‘tir gwastad’ ac ystyriwch, “Sut mae ei dai yn edrych? ” Mae tai Wright yn nodedig am fod yn hir, yn llorweddol, ac yn aml un llawr sydd iddynt, mewn geiriau eraill maent yn eithaf fflat. Fe’u gelwir yn ‘dai’r paith’ mewn cydnabyddiaeth o’r tiroedd gwastad sy’n ymestyn am filltiroedd lawer rhwng afon Mississppi a Mynyddoedd y Rockies.

Beth sy’n gweithio orau i Chi? Bydd angen i chi benderfynu pa ddull sy’n Beth sy’n gweithio orau i Chi? Bydd angen i chi benderfynu pa ddull sy’n apelio fwyaf atoch chi ac ystyried pa un sydd fwyaf cynaliadwy : • Adeilad sy’n cyffwrdd mor ysgafn â phosibl â’r ddaear • Adeilad sy’n anrhydeddu’r ddaear mae’n sefyll arno ac sy’n ‘dechrau ar y ddaear ac nid ynddi’.

Beth pe byddai’r naill ddull na’r llall yn apelio atoch? • Brasluniwch neu nodwch Beth pe byddai’r naill ddull na’r llall yn apelio atoch? • Brasluniwch neu nodwch syniadau amgen ar ffurf map meddwl. Dim ond ar ôl i chi nodi rhai syniadau gwreiddiol y dylech fynd ati i ymchwilio i dechnegau adeiladu cynaliadwy, a gwaith cynllunwyr gwreiddiol/creadigol a’u syniadau yn y maes hwn.

Edge House yw’r enw ar y tŷ hwn ac mae’n ymddangos yn syniad syml. Edge House yw’r enw ar y tŷ hwn ac mae’n ymddangos yn syniad syml. Mae’n ymdebygu i ddarn o gerdyn sydd wedi cael ei blygu. . Cwt ysgrifennu enwog George Bernard Shaw. Fe’i hadeiladwyd ar fwrdd troi fel y byddai’r haul bob amser yn disgleirio ar du blaen y cwt.