Скачать презентацию Ehandel oversikt og status Per Myrseth Marius Скачать презентацию Ehandel oversikt og status Per Myrseth Marius

10ddee84ad9aedd4f6b55e7bc940a995.ppt

  • Количество слайдов: 30

Ehandel: oversikt og status Per Myrseth & Marius Bergan Norsk Regnesentral www. nr. no Ehandel: oversikt og status Per Myrseth & Marius Bergan Norsk Regnesentral www. nr. no 2000. 01. 21 Holdt for:

ELCOM 1996 -99 Hovedfinansiering: Norges forskningsråd Deltakerne: y Skattedirektoratet y Administrasjonsdepartementet y Norsk Rikstoto ELCOM 1996 -99 Hovedfinansiering: Norges forskningsråd Deltakerne: y Skattedirektoratet y Administrasjonsdepartementet y Norsk Rikstoto y Braathens y Posten SDS y Norges eiendomsmeglerforbund (NEF) Forsknings”bolker”: y Pilotprosjekter (prototyping) y Handelsmekanismer y Policy-spørsmål & jus y Systemutvikling (metodeutvikling) Slide 2

ELCOM-Fo. U i 1996 -99 y Sikkerhet i åpne nett y Auksjoner for Internett ELCOM-Fo. U i 1996 -99 y Sikkerhet i åpne nett y Auksjoner for Internett y Elektronisk samhandling i oppgjørsfasen av eiendomshandel y Taksonomi/begrepsapparat for analyse av nettsteder (ehandel) y Kundeadferd på Internett y Rammevilkår for elektronisk handel (regelverk, teknisk og organisatorisk infrastruktur og forretningspraksis) y Framtiden for elektronisk handel (trend- og markedsanalyser) y Elektronisk handel mellom virksomheter: Teknologiperspektiv (EDI, Åpen EDI, CORBA, XML) y Elektronisk handel i offentlig sektor; elektronisk innkjøp (smartkort, gevinstanalyse innen helsesektoren) y Nye muligheter innen mobiltelefoni (inkl. WAP) y m. fl. Slide 3

Hva er elektronisk (sam)handel? z Et sett av elektroniske transaksjoner mellom juridiske personer som Hva er elektronisk (sam)handel? z Et sett av elektroniske transaksjoner mellom juridiske personer som har til hensikt å oppnå et felles forretningsmessig mål. z Dimensjoner: y Rollermodeller y Markedsstruktur/prisdannelse y Teknologi / arkitekturer y Systemutvikling y Standardisering y Sikkerhet y Markedsstrategi Art. Today ® z Case y Eiendom y Kraft Slide 4

Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse Tjenester og nettressurser Kjøper Selger Nettverk Rollekatalog Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse Tjenester og nettressurser Kjøper Selger Nettverk Rollekatalog Transportør Bank Scenariokatalog Tiltrodd tredjepart Slide 5 Semantisk repository Programvare / objekt bibliotek

Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger Komplekse ehandelsløsninger Lav Høy Varens holdbarhet Lang Kort Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger Komplekse ehandelsløsninger Lav Høy Varens holdbarhet Lang Kort Prisdannelse Fastpris Vare verdi Kompleksitet av varer/tjenester Hyppighetsfrekvens på kjøp Antall forskjellige varer Aktivitetsnivå hos aktørene i handelsprosessen Overleveringsformat for varen, fysisk eller immateriell Slide 6 “Børs/auksjon”

Markedsplassen og verdikjedene Tilbud / Selger Kjøper Markedsføring Service Salg Produksjon Design Produktidé Etterspørsel Markedsplassen og verdikjedene Tilbud / Selger Kjøper Markedsføring Service Salg Produksjon Design Produktidé Etterspørsel / Konkurranse Prisdannelse Underleveranser SELGER KJØPER Slide 7 Betaling Lagring Distribusjon

Fasene i en handelstransaksjon z Aktørene må finne hverandre z Informasjonsinnhenting (”Matching”) y kjøper Fasene i en handelstransaksjon z Aktørene må finne hverandre z Informasjonsinnhenting (”Matching”) y kjøper velger kandidat basert på produktets egenskaper og pris og oppsøker selger y selger innhenter informasjon om potensielle kjøpere som kan brukes i markedsføring eller oppsøkende salg z Forhandling y om pris, produktets egenskaper, leveringsbetingelser, garanti z z Avtale Betaling Overlevering av vare eller tjeneste Oppfølging og garantiservice mm. Slide 8

Teknologi og arkitekturer z WEB-basert y HTTP(S) & WAP y HTML, XML & WML Teknologi og arkitekturer z WEB-basert y HTTP(S) & WAP y HTML, XML & WML z Meldingsbasert y SMTP, X. 400, ftp y EDIFACT, XML, X. 12 z Distribuerte objektsystemer y Corba/RMI/COM/EJB y IDL (Interface description language) z Lagdelte arkitekturer Slide 9

Systemutvikling og ehandel z z z z z Interorganisatoriske systemer Korte livsløp Kontinuerlig systemutvikling Systemutvikling og ehandel z z z z z Interorganisatoriske systemer Korte livsløp Kontinuerlig systemutvikling Store krav til integrasjon hos mange aktører Brukermassen er ofte hetrogen Mange teknologiske platformer Sammensatte teknologiske plattformer (lagdelingen) Store krav til kvalitet og sikkerhet Nasjonal handelsjus / Internasjonal handelsjus Slide 10

Standardisering av utvekslinger i ehandel Alle tilpasser seg hverandres datastruktur Alle tilpasser seg en Standardisering av utvekslinger i ehandel Alle tilpasser seg hverandres datastruktur Alle tilpasser seg en felles datastruktur Slide 11

E-handelsbarometer september/oktober 99 z Denne undersøkelsen var et samarbeid mellom eforum og MMI. Ca E-handelsbarometer september/oktober 99 z Denne undersøkelsen var et samarbeid mellom eforum og MMI. Ca 2870 personer fyllte ut et hefte med en rekke ulike spørsmål. z Resultat y Har handlet minst en gang (september/ oktober) : 730. 000 +/- 55. 000 (dvs mellom (675. 000 og 785. 000) y Telefonundersøkelse (MMI) med tilsvarende spørsmål i oktober gav 635. 000 +/- 60. 000 y e-handelsbarometer gir et høyere tall enn telefonundersøkelsen, men forskjellen er ikke større enn at den kan skyldes tilfeldigheter. Slide 12

Slide 13 Slide 13

Slide 14 Slide 14

Slide 15 Slide 15

Hva gjør (europeiske) bedrifter? On-line betalinger On-line bestilling Støttetjenester til leverandører Interaktive anbud/tilbud Nedlastingsfasilitet Hva gjør (europeiske) bedrifter? On-line betalinger On-line bestilling Støttetjenester til leverandører Interaktive anbud/tilbud Nedlastingsfasilitet Prisinformasjon Mulighet til merinformasjon Kontaktinformasjon Produkt- og serviceinformasjon % Nå Inter/nasjonal nettstatistikk: • IDC • Datamonitor • Nilsen • Forrester • Activ. Media • Commerce. Net • Norsk Gallup Institute • Oak Ridge Research • Current Analysis Informasjon om bedriften 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Kilde: PFA Research

Hovedfunn/oppsummering fra undersøkelsene z En meget høy andel av den norske befolkningen har tilgang Hovedfunn/oppsummering fra undersøkelsene z En meget høy andel av den norske befolkningen har tilgang til PC og til Internett/WWW (2 mill). z Et betydelig antall nordmenn har handlet på nettet og bruker banktjenester på nettet (~700 000). z Det har vært en betydelig vekst i løpet av 1999. z Veksten har vært høyest innen e-handel z 2 av 3 av de som hadde handlet på nettet var menn. z 1 av 4 hadde brukt kredittkort på nettet z Man handler typisk for 500, - 600, - (ekskl. julehandel) z 65% handlet fra et norsk nettsted z Viktigste årsak til ikke å handle: Sikkerhet Slide 17

Eiendomsomsetning Selgers bank Eiendomsmegler Kjøpers bank Tinglysning + forsikring, takst, kommunale etater + Posten, Eiendomsomsetning Selgers bank Eiendomsmegler Kjøpers bank Tinglysning + forsikring, takst, kommunale etater + Posten, Telenor, flyttebyrå Slide 18

Fasene i privat eiendomshandel Selger Megler Informasjons innhenting Avtale m/ megler Oppdrag Avtale m/ Fasene i privat eiendomshandel Selger Megler Informasjons innhenting Avtale m/ megler Oppdrag Avtale m/ kjøper Salgsforberedende arbeid Oppgjør m/ kjøper og megler Slide 19 Kontraktsforhandling Oppgjør Informasjons innhenting Kjøper Markedsføring av eiendommen Avtale m/ selger Oppgjør m/ selger

Rolle i endring: elektronisk tinglysningskontor Slide 20 Rolle i endring: elektronisk tinglysningskontor Slide 20

Nye og utvidede roller z Markedsføring y Tradisjonelle kanaler forblir viktig y Nye kanaler Nye og utvidede roller z Markedsføring y Tradisjonelle kanaler forblir viktig y Nye kanaler øker y Kobling mot relevante tjenester z Leverandører av basistjenester for elektronisk handel y Akkrediteringsautoriteter y Sertifiseringsautoriteter y Systemleverandører Slide 21

Nye og utvidede roller (2) z Fragmentering av meglerens oppgaver y Informasjonsgrossister w Oppbevarer Nye og utvidede roller (2) z Fragmentering av meglerens oppgaver y Informasjonsgrossister w Oppbevarer og innhenter informasjon w Fra kommunen, tinglysning, forsikring, takst y Prospektdesignere w Sammenstiller og designer w Elektronisk medier y (Auksjonærer / Kontraktsforhandlere) y Oppgjørsmeglere w Begrenses i dag til advokater og meglere av loven Slide 22

Kraft produksjon, distribusjon og konsum Produksjons Distribusjon Slide 23 Konsum Kraft produksjon, distribusjon og konsum Produksjons Distribusjon Slide 23 Konsum

Nord Pool, omsetning 1993 - 1999: 264 aktører, 36. 6 milliarder kroner Slide 24 Nord Pool, omsetning 1993 - 1999: 264 aktører, 36. 6 milliarder kroner Slide 24

Handelsdiagram for 5 MW uke kontrakter Buy Sell Spread 95, 5 96 96, 5 Handelsdiagram for 5 MW uke kontrakter Buy Sell Spread 95, 5 96 96, 5 97 96 97 99 98 Slide 25 99 99, 5 100, 5 100 Prices in NOK

Omsetningstopper og bruk av handelskanaler The figure is simplified Slide 26 Omsetningstopper og bruk av handelskanaler The figure is simplified Slide 26

WAP og ehandel z Positive sider : y Mobil kommunikasjon y Relativt billig => WAP og ehandel z Positive sider : y Mobil kommunikasjon y Relativt billig => massemarked z Begrensende sider y Brukergrensesnittet => begrenser massemarkedet? w Skjermstørrelse og farger w Inputmekanismer y Funksjonalitet og tjenestetilbud w Båndbredde w Egenskapene og kapasitet i klienten (diskløs mm. ) y Skreddersydd serverside løsninger? Slide 27

Blårussfoilen : Grunnmuren til all ebusiness z z Å forstå potensielle forretningsmuligheter Å gjøre Blårussfoilen : Grunnmuren til all ebusiness z z Å forstå potensielle forretningsmuligheter Å gjøre strategiske vurderinger Å gjennomføre profesjonell konseptutvikling Å forstå mediets egenart z Få på plass y Strategien y Forretningsidéen y Organisasjonen y Teknologien y Måleinstrumentene Slide 28

Trender z Nye konstellasjoner, verdiøkende tjenester, sammensatte tjenester Eksempel: Oslo Energi & Net. Com, Trender z Nye konstellasjoner, verdiøkende tjenester, sammensatte tjenester Eksempel: Oslo Energi & Net. Com, Oslo Energi & OBOS z Differensiering mht. rolle/situasjon. Eksempel: Omsetning av verdipapirer y Forbruker: Enkel informasjon, basis handelsfunksjoner y Megler: Omfattende informasjon, krevende handelsfunksjoner z Endringer i verdikjeder. Eksempel: Banken ikke lenger den eneste som er i stand til å ”orkestrere” betalinger z Sammensmelting av teknologier og medier. Eksempel: Internett på TV & WAP z Teknologiuavhengighet (Samme produkt/tjeneste, ulik framstillingsnivå; PC, TV, mobiltelefon, håndholdt utstyr) z Løsninger på salg av informasjon & digitale produkter ihht. prising, håndtering av småbeløp & opphavsrettigheter (IPR) z Interesseorganisasjoner dannes. Eksempel: eforum. no z Fra Person-to-Business mot Business-to-Business Slide 29

Takk for oss Foilene vil bli lagt ut på http: //www. nr. no/gem/ under Takk for oss Foilene vil bli lagt ut på http: //www. nr. no/gem/ under avsnittet siste nytt. Slide 30