Скачать презентацию Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25 02 2014 Скачать презентацию Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25 02 2014

53f8f6567eb35b10e4206125065f704e.ppt

  • Количество слайдов: 55

Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25. 02. 2014 Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25. 02. 2014

Programma • Voorwoord door Fons Leroy • Facts and figures • Regie acties nu Programma • Voorwoord door Fons Leroy • Facts and figures • Regie acties nu en in de toekomst • Communicatie i. f. v. samenwerking • Interactieve sessie: verwachtingen • Slotwoord door Mireille Gillebeert

“Vernieuwd” loopbaanlandschap Facts en Figures “Vernieuwd” loopbaanlandschap Facts en Figures

“Vernieuwd” loopbaandschap Facts • • Medio 2012 Conceptnota 17 mei 2013 BVR 21 mei “Vernieuwd” loopbaandschap Facts • • Medio 2012 Conceptnota 17 mei 2013 BVR 21 mei 2013 eerste infosessie 21 mei 2013: Info voor de partners op VDAB site

“Vernieuwd” loopbaandschap Facts • • • 1 juli 2013: eerste loopbaancheques 1 juli 2013: “Vernieuwd” loopbaandschap Facts • • • 1 juli 2013: eerste loopbaancheques 1 juli 2013: alle info voor de burger op VDAB site Eind aug 2013: eerste uitbetaling door EDENRED Eind aug 2013: werkwinkels, call-center, … zijn up-to-date Eind aug /begin sept 2013: communicatiecampagne ‘Fluitend naar je werk’ (TV + Radio)

Vernieuwd loopbaandschap Facts • Okt 2013: Verlengde tijdsduur is mogelijk (ESF – project) • Vernieuwd loopbaandschap Facts • Okt 2013: Verlengde tijdsduur is mogelijk (ESF – project) • Nov 2013: Tweede campagne ‘Fluitend naar je werk’ • Dec 2013: Stimuleringsfinanciering wordt uitbetaald aan 7 loopbaancentra, die hun minimum van 30% kansengroepen hebben begeleid

Vernieuwd loopbaandschap Facts: gemandateerde centra • Begin juli ‘ 13: 56 centra gemandateerd • Vernieuwd loopbaandschap Facts: gemandateerde centra • Begin juli ‘ 13: 56 centra gemandateerd • Begin februari ‘ 14: 110 centra gemandateerd (575 vestigingen) • 68 van de 110 centra: gestart met effectief aanbod LBB • Momenteel nog 4 centra in aanvraag. • Ter vergelijking: • Onder ESF waren er gemiddeld 20 centra + VDAB

Geografische spreiding Aantal loopbaancentra 52 41 54 45 39 Geografische spreiding Aantal loopbaancentra 52 41 54 45 39

Geografische spreiding Aantal vestigingen 41 106 54 125 52 136 45 104 39 96 Geografische spreiding Aantal vestigingen 41 106 54 125 52 136 45 104 39 96

Geografische spreiding Aantal centra, woonplaats klant 41 35 52 48 54 44 45 47 Geografische spreiding Aantal centra, woonplaats klant 41 35 52 48 54 44 45 47 22 Brussel & buiten Vlaanderen 39 31

Geografische spreiding Woonplaats klant vs beroepsactieve bevolking 18% 12% 23% 27% 31% 17% 19% Geografische spreiding Woonplaats klant vs beroepsactieve bevolking 18% 12% 23% 27% 31% 17% 19% 13% 14%

Provinciale spreiding % klanten / % bevolking %klanten / %bevolking 1. 2 1 0. Provinciale spreiding % klanten / % bevolking %klanten / %bevolking 1. 2 1 0. 8 0. 6 0. 4 0. 2 de re er t-V la an an d es W Oo st -V la s. B aa m n en nt ra ba bu Lim Vl An tw er pe n rg 0

Loopbaancheques Gestart vs Geweigerd Totaal = 5184 Geweigerd 10% 513 Gestarte LBB unieke koppen Loopbaancheques Gestart vs Geweigerd Totaal = 5184 Geweigerd 10% 513 Gestarte LBB unieke koppen 90% 4424

Gestarte loopbaancheques Reden van weigering Onvoldoende gegevens over arbeidsverleden In de voorbije 6 jaar Gestarte loopbaancheques Reden van weigering Onvoldoende gegevens over arbeidsverleden In de voorbije 6 jaar reeds LBB gevolgd Niet tewerkgesteld in Vlaanderen of Brussel Officiële woonplaats voldoet niet aan VW in BVR Onvoldoende werkervaring

Aantal ‘unieke koppen’ Vergelijking ESF vs nu Aantal ‘unieke koppen' 5000 4500 4000 3500 Aantal ‘unieke koppen’ Vergelijking ESF vs nu Aantal ‘unieke koppen' 5000 4500 4000 3500 3000 2500 3890 4424 2000 1500 1000 500 0 ESF nu + 14 %

Pakket 1 en 2, VTD 11 Aantal en % ‘extra uren > 8 u Pakket 1 en 2, VTD 11 Aantal en % ‘extra uren > 8 u 760 Pakket 1 & 2 17, 2 % 4424

Duurtijd ‘Tot nu’ vs ESF 90. 00% 80. 00% 70. 00% 60. 00% 50. Duurtijd ‘Tot nu’ vs ESF 90. 00% 80. 00% 70. 00% 60. 00% 50. 00% nu 40. 00% ESF 30. 00% 20. 00% 10. 00% 0 – 4 uur ** minstens 6 uur (ESF) 4 – 8 uur ** 8 – 12 uur 12 – 18 uur > 18 uur

Gemiddelde doorlooptijd (in dagen) Pakket 1&2 120 114 100 80 60 40 20 58 Gemiddelde doorlooptijd (in dagen) Pakket 1&2 120 114 100 80 60 40 20 58 61 Pakket 2 0 Van start pakket 1 tot einde pakket 2

Mannen vs Vrouwen Vergelijking tot nu, onder ESF Cijfers tot eind jan 2014 en Mannen vs Vrouwen Vergelijking tot nu, onder ESF Cijfers tot eind jan 2014 en beroepsactieve bevolking 70. 00% 60. 00% 50. 00% 40. 00% Nu ESF Beroeps-actieve bevolking 30. 00% 20. 00% 10. 00% Mannen Vrouwen

Leeftijd Vergelijking tot nu, onder ESF Cijfers tot eind jan 2014 en beroepsactieve bevolking Leeftijd Vergelijking tot nu, onder ESF Cijfers tot eind jan 2014 en beroepsactieve bevolking 45. 00% 40. 00% 35. 00% 30. 00% 25. 00% Nu ESF 20. 00% BA-b 15. 00% 10. 00% 5. 00% 0. 00% 18 - 30 30 - 40 40 - 50 50+

Scholingsgraad Cijfers tot eind jan 2014 Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking Scholingsgraad Cijfers tot eind jan 2014 Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking 80. 00% 70. 00% 60. 00% 50. 00% nu 40. 00% ESF Beroeps-actieve bevolking 30. 00% 20. 00% 10. 00% Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold

Kansengroepen Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking Cijfers tot eind jan 2014 Kansengroepen Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking Cijfers tot eind jan 2014 50. 00% 45. 00% 40. 00% 35. 00% 30. 00% 25. 00% Nu 20. 00% ESF 15. 00% Beroepsactieve bevolking 10. 00% 5. 00% Ar b d bi m co Ge Ou de re n ne (5 er 0+ ) n de sc ho ag ge La ei ds ge Al ha lo nd ch t ica ol pt on en en 0. 00%

Aandeel kansengroepen Cijfers ‘tot nu’ = tot jan 2014 Cijfers ESF herberekend naar nieuwe Aandeel kansengroepen Cijfers ‘tot nu’ = tot jan 2014 Cijfers ESF herberekend naar nieuwe definitie Provinciale spreiding ESF 38% ESF 28% nu 23% nu 13% ESF 23% nu 14% ESF 25% nu 19% ESF 30% ESF 23% nu 20% nu 12% Brussel & buiten Vlaanderen

Aandeel kansengroepen Pakket 1&2 Man vs vrouw 25. 00% 20. 00% 15. 00% Mannen Aandeel kansengroepen Pakket 1&2 Man vs vrouw 25. 00% 20. 00% 15. 00% Mannen Vrouwen 10. 00% Totaal 5. 00% 0. 00% PAKKET 1 + 2

Tevredenheidsmeting Cijfers tot eind jan 2014100% Responsgraad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Tevredenheidsmeting Cijfers tot eind jan 2014100% Responsgraad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pakket 1 (n = 943) Pakket 2 (n = 57) Totaal (n = 1000)

Tevredenheidsmeting Cijfers tot eind jan 2014 Tevredenheidsmeting (o. b. v. 12 vragen) 10 9 Tevredenheidsmeting Cijfers tot eind jan 2014 Tevredenheidsmeting (o. b. v. 12 vragen) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Pakket 1 Pakket 2 Totaal

Regelgeving Evoluties Regelgeving Evoluties

Regelgeving Evoluties Overcompensatie • Standpunt “overcompensatie” - Wat is redelijke winst? Kan men deze Regelgeving Evoluties Overcompensatie • Standpunt “overcompensatie” - Wat is redelijke winst? Kan men deze terugvorderen? - Nieuwe regelgeving staatsteunregeling + Vlaamse werkgroep - Conclusie: VDAB doet geen terugvorderingen, mogelijks wel aanpassingen van pakketprijs in de toekomst - Ikv evaluatie: vraag naar gescheiden boekhouding

Regelgeving Evoluties BTW • Standpunt “BTW” - Onduidelijkheden i. v. m. welke bedragen + Regelgeving Evoluties BTW • Standpunt “BTW” - Onduidelijkheden i. v. m. welke bedragen + hoogte van bedragen onderhevig aan BTW - Onderzoek fiscale adviseurs - Brief onderrichtingen d. d. 19/02/14

Kwalitatieve Monitoring Kwalitatieve Monitoring

Regie Kwalimon Kwalitatieve monitoring • Doel: centra coachen in de uitvoering van loopbaanbegeleiding • Regie Kwalimon Kwalitatieve monitoring • Doel: centra coachen in de uitvoering van loopbaanbegeleiding • Basis: BVR en gedragscode • Wanneer: 1 ste, 3 de en 5 de jaar van de mandaatperiode

Regie Kwalimon Kwalitatieve monitoring • Inhoud: – Steekproef controle klantendossiers – Kwalitatief gesprek en Regie Kwalimon Kwalitatieve monitoring • Inhoud: – Steekproef controle klantendossiers – Kwalitatief gesprek en eventueel opvolggesprek • Door: provinciale projectopvolgers

Regie Kwalimon Klachtenbehandeling • Klachten van de burger i. v. m. gesubsidieerde loopbaanbegeleiding • Regie Kwalimon Klachtenbehandeling • Klachten van de burger i. v. m. gesubsidieerde loopbaanbegeleiding • Kanalen: – Het loopbaancentrum – De VDAB – De Vlaamse ombudsdienst

Regie Klachtindiening bij het Kwalimon loopbaancentrum • Duidelijke bekendmaking klachtenprocedure • Behandeling door het Regie Klachtindiening bij het Kwalimon loopbaancentrum • Duidelijke bekendmaking klachtenprocedure • Behandeling door het loopbaancentrum zelf • Semestriële opvraging door de VDAB

Regie Klachtindiening bij de Kwalimon • • VDAB Kanalen: website of servicelijn Behandeling door Regie Klachtindiening bij de Kwalimon • • VDAB Kanalen: website of servicelijn Behandeling door de VDAB Alle partijen worden gehoord Officiële antwoord via de dienst klachtenmanagement van de VDAB

Regie Klachtindiening bij de Kwalimon Vlaamse ombudsdienst • Kanalen: 1700, fax of e-mail • Regie Klachtindiening bij de Kwalimon Vlaamse ombudsdienst • Kanalen: 1700, fax of e-mail • Behandeling door de Vlaamse ombudsman • Officieel antwoord via de Vlaamse ombudsman

Vernieuwd loopbaanlandschap Registratiesysteem Vernieuwd loopbaanlandschap Registratiesysteem

Regie Registratie • Verbeteringen - Sneller toegang Privacy document valt weg Onmiddellijke controle beschikbaarheid Regie Registratie • Verbeteringen - Sneller toegang Privacy document valt weg Onmiddellijke controle beschikbaarheid cheque Correcties op registraties door lbc zelf Overzicht registraties/betalingen per centrum /loopbaanbegeleider/ klant

Regie Registratie • Planning - - Laatste week van maart Handleiding wordt tijdig bedeeld Regie Registratie • Planning - - Laatste week van maart Handleiding wordt tijdig bedeeld Mogelijks een aantal dagen niet kunnen registreren zodat wij het systeem stapsgewijs in productie kunnen brengen Concrete berichtgeving volgt

ESF-Project Verlengde Tijdsduur ESF-Project Verlengde Tijdsduur

ESF-Project Verlengde tijdsduur • Aanbod van 1 tot 8 uur ‘extra uren’ loopbaanbegeleiding • ESF-Project Verlengde tijdsduur • Aanbod van 1 tot 8 uur ‘extra uren’ loopbaanbegeleiding • Bij 15 partners van het project (zie website) • Voorwaarden: - Pm. AH (trap 1), Bevraging via vragenlijst op oa loopbaancompetenties, zelfeffectiviteit, werkgerelateerd netwerk (trap 2) Via ‘gemotiveerd’ advies van de loopbaancentra (trap 3)

Hoe ‘extra uren’ LBB aanvragen/opnemen? Hoe ‘extra uren’ LBB aanvragen/opnemen?

Hoe gemotiveerd advies geven ? Hoe gemotiveerd advies geven ?

Communicatie Communicatie

Communicatie NAAR de loopbaancentra Infomail REGIE LBB • Naar wie? – contactpersoon loopbaancentrum met Communicatie NAAR de loopbaancentra Infomail REGIE LBB • Naar wie? – contactpersoon loopbaancentrum met vraag te verspreiden naar betrokkenen • Wat? – Belangrijke informatie van regie – Parallel vermeld/aangepast in document van toepassing: Ø Op website VDAB (link Partners) Ø Op afgeschermde url : http: //partners. vdab. be/gemandateerd. shtml bijv. - checklist informatieverplichtingen LBB - toevoeging campagnemateriaal - geüpdate versie draaiboek (binnenkort)

Communicatie MET de loopbaancentra Provinciale contactpersoon • Vanaf heden: – opheffing provinciale mailbox !! Communicatie MET de loopbaancentra Provinciale contactpersoon • Vanaf heden: – opheffing provinciale mailbox !! – Vervanging door gegevens PROVINCIALE CONTACTPERSOON: Ø Limburg: Ilse Dekkers Ø Oost-Vlaanderen: Nicole Willems Ø West- Vlaanderen: Marleen Van Rie Ø Vlaams-Brabant: David Pappaert Ø Antwerpen: Goele Vermeiren – Voor alle vragen Ø Provincie van vestiging is bepalend voor keuze van contactpersoon!

Communicatie MET de loopbaancentra Overlegplatforms • Waar en met wie mogelijk? – Centraal: met Communicatie MET de loopbaancentra Overlegplatforms • Waar en met wie mogelijk? – Centraal: met de coördinatoren – Provinciaal: met de loopbaanbegeleiders • Graag input op de flap ‘communicatie/overlegplatforms’ over: – Gewenste thema’s – Gewenste vorm – Gewenste frequentie

Communicatie naar de burger Website http: //www. vdab. be/ • Aanbod van de loopbaancentra Communicatie naar de burger Website http: //www. vdab. be/ • Aanbod van de loopbaancentra – Zoeken via kaart – Per provincie : logo’s --> logo’s + lijst met gegevens loopbaancentra – Zoekfunctie op basis van gemeente: voorlopig alfabetisch • Toekomst – Ad random schikking logo’s – Communicatiecampagne: april/mei 2014

Communicatie naar de burger Website http: //www. vdab. be/ • Carrousel (homepagina VDAB site): Communicatie naar de burger Website http: //www. vdab. be/ • Carrousel (homepagina VDAB site): – Loopbaancheque in de kijker – Elke eerste week van de maand, gedurende 6 maanden • Ivm klantentevredenheid: – Tevreden klant LBB? databank kandidaat-getuigen – Hoe klacht indienen? grotere zichtbaarheid

Communicatie MET de burger Generieke mailbox Mailadres lb. cheque@vdab. be • Enkel nog voor Communicatie MET de burger Generieke mailbox Mailadres lb. [email protected] be • Enkel nog voor gebruik door de burger ! • Opgelet: loopbaancentra contact via provinciale contactpersoon

Voorstelling team regie LBB 5 Provinciale contactpersonen • Oost-Vlaanderen: Nicole Willems: nicole. willems@vdab. be Voorstelling team regie LBB 5 Provinciale contactpersonen • Oost-Vlaanderen: Nicole Willems: nicole. [email protected] be of 0472/505743 • Limburg: Ilse Dekkers : ilse. [email protected] be of 0496/577434 • West-Vlaanderen: Marleen Van Rie: marleen. [email protected] be of 0496/575568 • Vlaams-Brabant: David Pappaert: david. p[email protected] be of 0496/577418 • Antwerpen: Goele Vermeiren: goele. [email protected] be of 0496/575564

Voorstelling team regie LBB 8 medewerkers achter de schermen Gitte Smets Programmabeheer Tania Nijs Voorstelling team regie LBB 8 medewerkers achter de schermen Gitte Smets Programmabeheer Tania Nijs Madatering & Kwalimon Bart Cornelus Beleidsondersteuner David Meulemans Programmabeheer Myriam Peeters Netwerken Heidi Fonteyn Administratieve ondersteuning Fran Bellinck Communicatie Nadia Van Herck Administratieve ondersteuning

Dank u Dank u

Interactieve sessie Aan de slag ! Thema’s: • Communicatie tussen VDAB en de centra Interactieve sessie Aan de slag ! Thema’s: • Communicatie tussen VDAB en de centra Welke kanalen ziet u voor communicatie tussen de VDAB en de loopbaancentra? Hoe organiseren we overlegplatforms, centraal en/of provinciaal? • Communicatie van de centra naar de burger Hoe geraakt de burger wegwijs in het nieuwe loopbaanlandschap? • Opdeling pakket 1 en 2 Hoe gaat de burger/het loopbaancentrum om met het recht op 2 loopbaancheques per 6 jaar?

Interactieve sessie Aan de slag ! Thema’s: • Kansengroepen en stimuleringsfinanciering Hoe kunnen we Interactieve sessie Aan de slag ! Thema’s: • Kansengroepen en stimuleringsfinanciering Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen uit de kansengroepen de weg naar loopbaanbegeleiding vinden? • Kwaliteit van de loopbaanbegeleiding Hoe zorgen we ervoor dat een klant na lbb met versterkte competenties beter inzetbaar is op de arbeidsmarkt? • Vernieuwd loopbaanlandschap in 2016 Hoe ziet het ideale loopbaanlandschap er uit in de toekomst?